Nationellt prov Matematik 2b VT15 DEL B och C - Eddler

LOGGA IN

VIA

OBS! Inget publiceras i ditt flöde utan ditt medgivande.

VIA E-POST

E-post/användarnamn

Lösenord

Glömt lösenordet?
eller

Nationellt prov Matematik 2b VT15 DEL B och C

Om provet

Beskrivning: Här kan du göra DEL B och DEL C på det nationella provet till kurs Matematik 2b. Provet genomfördes våren 2015. I det här provet kan du först göra det på egen hand och när det rättas får du tips och fullständiga förklaringar på alla uppgifter. På uppgift 1­-13 krävs endast svar för full poäng. På uppgift 14-­22 krävs fullständiga lösningar.

Kategori: Diagnos

 • 1.

  Ange det uttryck som ska stå i parentesen för att likheten ska gälla. (          ) $·\left(x-5\right)=x^2-25$·(x5)=x225 (NpMa2b vt2015)
  Svar:
  (1/0/0
 • 2.

  Lös ekvationen. Svara exakt.

   $5^x=3$5x=3 (NpMa2b vt2015)

  Svar:
  (1/0/0
 • 3.

  Lös ekvationen. Svara exakt.

   $x^{\frac{1}{3}}=2$x13 =2 (NpMa2b vt2015)

  Svar:
  (1/0/0
 • 4.

  Koordinatsystemet visar en rät linje $L$L och en punkt $P$P som ligger på linjen. Ange ekvationen för den räta linjen  $L$L. (NpMa2b vt2015)
  Svar:
  (1/0/0
 • 5.

  Koordinatsystemet visar en rät linje $L$L och en punkt $P$P som ligger på linjen. Ange ekvationen för en annan rät linje så att den tillsammans med linjen $L$L bildar ett ekvationssystem som har sin lösning i punkten $P$P. (NpMa2b vt2015)
  Svar:
  (1/0/0
 • 6.

  På tallinjen finns sex punkter $A-F$AF markerade.

  Varje tal nedan motsvaras av en markerad punkt på tallinjen.

  $99^0$990             $\sqrt{5}$5            $2^{-1}$21          $10^{\frac{1}{2}}$1012            $\text{lg }90$lg 90

  Para ihop vart och ett av talen med en punkt på tallinjen genom att skriva bokstäverna $A-F$AF i den ordning talen står från vänster till höger. (NpMa2b vt2015)

  Svar:
  (2/0/0
 • 7.

  Två av ekvationerna  $A-E$AE  har reella lösningar. Vilka två?

  A.  $x^2+3=1$x2+3=1

  B.  $x^2+6x-3=2$x2+6x3=2

  C.  $x^2=-9$x2=9

  D.  $x^2-4x+9=2$x24x+9=2

  E.  $\left(x-2\right)\left(x+2\right)=0$(x2)(x+2)=0  (NpMa2b vt2015)

  Svar:
  (0/1/0
 • 8.

  Beräkna  $10^{-x}$10x om  $\text{lg }x=0$lg x=0 (NpMa2b vt2015)

  Svar:
  (0/1/0
 • 9.

  Under år $1998$1998 skickades $44$44 miljoner sms i Sverige. Under år $2012$2012 skickades $16\text{ }514$16 514 miljoner sms. Anta att den årliga procentuella ökningen av antal sms per år har varit lika stor under hela tidsperioden. Beteckna den årliga förändringsfaktorn med $a$a. Teckna en ekvation med vars hjälp $a$a kan beräknas. (NpMa2b vt2015)
  Svar:
  (0/1/0
 • 10.

  Koordinatsystemet visar graferna till en rät linje $f$ƒ  och en andragradsfunktion $g$g. För vilka värden på $x$x gäller att  $g\left(x\right)<3$g(x)<3? Besvara frågan med hjälp av graferna. (NpMa2b vt2015)
  Svar:
  (0/2/0
 • 11.

  Koordinatsystemet visar graferna till en rät linje $f$ƒ  och en andragradsfunktion $g$g. För vilka värden på $x$x gäller att  $f\left(x\right)-g\left(x\right)=0$ƒ (x)g(x)=0 Besvara frågan med hjälp av graferna. (NpMa2b vt2015)
  Svar:
  (0/0/1
 • 12.

  Förenkla följande uttryck så långt som möjligt.

   $\frac{\left(\sqrt{x}+\sqrt{3}\right)^2-\left(x+3\right)}{2}$(x+3)2(x+3)2   (NpMa2b vt2015)

  Svar:
  (0/0/1
 • 13.

  Förenkla följande uttryck så långt som möjligt.

   $\frac{x^{\frac{5}{6}}\left(x^{\frac{1}{3}}+1\right)\left(x^{\frac{1}{3}}-1\right)}{x^{\frac{1}{6}}\text{ }·\text{ }x^{\frac{1}{3}}}$x56 (x13 +1)(x13 1)x16  · x13    (NpMa2b vt2015)

  Svar:
  (0/0/1
 • 14.

  Lös andragradsekvationen  $x^2-6x+5=0$x26x+5=0 med algebraisk metod.(NpMa2b vt2015)

  (2/0/0
 • 15.

  Lös ekvationssystemet $\begin{cases} y-2x=5\\ 2y-x=4  \end{cases}$ med algebraisk metod. (NpMa2b vt2015)
  (2/0/0
 • 16.

  Figuren visar två rektanglar som har sidlängderna $x$x  cm respektive $\left(8-x\right)$(8x) cm. Bestäm den största totala area som de två rektanglarna kan ha tillsammans. (NpMa2b vt2015)
  (1/2/0
 • 17.

  Förenkla uttrycket $\frac{a^2-2b}{4}$a22b4   så långt som möjligt om $a=2x+1$a=2x+1 och  $b=2x-1,5$b=2x1,5 (NpMa2b vt2015)

  (0/2/0
 • 18.

  Lös ekvationen  $\frac{3}{10^x}$310x  $=10^x$=10x med algebraisk metod. Svara exakt. (NpMa2b vt2015)

  (0/2/0
 • 19.

  I en rätvinklig triangel $ABC$ABC finns en blå kvadrat $AEFD$AEFD inritad. Sträckan $BE$BE är $4$4 cm och sträckan $CD$CD är $2$2 cm. Se figur. Visa att den blå kvadratens area är $8$8 cm$^2$2. (NpMa2b vt2015)
  (0/2/0
 • 20.

  En cirkel med radien $a$a tangerar de positiva koordinataxlarna. Den tangerar även en mindre cirkel som har mittpunkten i origo. Se figur. Visa att den mindre cirkelns radie är $a\left(\sqrt{2}-1\right)$a(21) längdenheter. (NpMa2b vt2015)
  (0/0/3
 • 21.

  a) För andragradsfunktionen $f$ƒ  gäller att $f\left(x\right)=-0,5x^2+bx-2$ƒ (x)=0,5x2+bx2

  Bestäm för vilka värden på $b$b som $f$ƒ  endast har ett nollställe.

  I figuren nedan ser du graferna till funktionen $f$ƒ   för några olika värden på $b$b. Grafernas maximipunkter är markerade. Då $b$b varierar följer maximipunkterna grafen till en ny andragradsfunktion $g$g, se figur. (NpMa2b vt2015)

  (0/2/0
 • 22.

  b) För andragradsfunktionen $f$ƒ  gäller att $f\left(x\right)=-0,5x^2+bx-2$ƒ (x)=0,5x2+bx2

  I figuren nedan ser du graferna till funktionen $f$ƒ  för några olika värden på $b$b. Grafernas maximipunkter är markerade. Då $b$b varierar följer maximipunkterna grafen till en ny andragradsfunktion $g$g, se figur.

  Bestäm andragradsfunktionen  $g$g .(NpMa2b vt2015)

  (0/0/3
Resultat Förmågor/Nivåer.
E C A
{[{ x.name }]}
{[{ x.result_e }]}/{[{ x.e }]}
{[{ x.result_c }]}/{[{ x.c }]}
{[{ x.result_a }]}/{[{ x.a }]}
Cellerna i tabellen visar din poängsumma av varje förmåga per nivå och repektive maxpoäng. Längst ner summeras alla förmåger per nivå.

Prova Premium gratis i 14 dagar

Därefter 89 kr per månad.
Avsluta prenumerationen när du vill.
SKAFFA PREMIUM
Nej tack. Inte just nu.

Vad är detta?
Här hittar du matematiska symboler som kan användas när du ställer frågor på forumet eller kommenterar. När du klickar på symbolen markeras denna, kopiera genom klicka med höger musknapp eller använda kortkommandot Ctrl-C (PC) / cmd-C (Mac)
Förhandsvisning Latex:
Latexkod: