Centrala begrepp Ma1 Del 2 - (Matte 1) - Eddler

LOGGA IN

VIA

OBS! Inget publiceras i ditt flöde utan ditt medgivande.

VIA E-POST

E-post/användarnamn

Lösenord

Glömt lösenordet?
eller

Centrala begrepp Ma1 Del 2

Om provet

Kategori: Kapiteltest

Tid: 20 minuter

I det här kapiteltest kan du testa din förståelse av de centrala begreppen tillhörande Ma1.

 • 1.

  Vilket begrepp beskrivs nedan?

  "Den egenskap hos en geometrisk figur, där den med hjälp av rotation kring en punkt kan återfå exakt samma form."

  • Kongruens
  • Likformighet
  • Rotationssymmetri
  • Spegelsymmetri
  (1/0/0
 • 2.

  Vad kallas det inringade talet när man skriver på detta sätt?

  Svar:
  (1/0/0
 • 3.

  Vilket begrepp beskrivs nedan?

  "De utfall som motsvarar alla de olika utfall som skulle kunna inträffa i det vi ska beräkna sannolikheten för."

  • Gynsamma utfall
  • Komplement händelse
  • Möjliga utfall
  • Upprepade utfall
  (1/0/0
 • 4.

  Vilken förändring motsvarar förändringsfaktorn $1,4$1,4 ?

  • En minskning
  • En ökning
  • Ingen förändring
  (1/0/0
 • 5.

  Vad betyder ordet promille?

  • Tiondelar
  • Hundradelar
  • Tusendelar
  • Miljondelar
  (1/0/0
 • 6.

  Indextabell

  Vilket procentuell ökning motsvarar förändringen mellan år $1980$1980 till år $2000$2000 enligt tabellen? 

  • $8\%$
  • $11\%$
  • $40\%$
  • $108\%$
  (1/0/0
 • 7.

  Vilken bas används i det decimala talsystemet?

  • Basen ett.
  • Basen två.
  • Basen tio.
  • Basen sexton.
  (1/0/0
 • 8.

  Vilken är den matematiska termen för talet $7$7 i ekvationen nedan?

   $12x+1=7+3x$12x+1=7+3x 

  Svar:
  (1/0/0
 • 9.

  En potensfunktion kännetecknas av att den okända variabeln återfinns i...

  • ..basen.
  • ..exponenten.
  • ..nämnaren.
  • ..täljaren.
  (1/0/0
 • 10.

  Vad kallar man en tabell som visas nedan, där kolumnerna motsvarar värden tillhörande funktionen $y$y med avseende på $x$x ?

  Svar:
  (1/0/0
 • 11.

  Vad saknar en skalär som en vektor har?

  • En enhet
  • En riktning
  • En storlek
  (1/0/0
 • 12.

  Vilken är den matematiska termen för bokstaven $x$x i ekvationen nedan?

   $12x+1=7+3x$12x+1=7+3x 

  Svar:
  (1/0/0
 • 13.

  Vilket begrepp beskrivs nedan?

  "Det som inom geometri motsvarar när två objekt har samma form och samma storlek."

  • Ekvivalens
  • Konruens
  • Likformighet
  • Symmetri
  (1/0/0
 • 14.

  Vilket begrepp beskrivs nedan?

  "Den bokstav man lägger till framför en enhet eller storhet för att göra den större eller mindre. Vissa tiopotenser kan bytas ut mot dessa."

  Svar:
  (1/0/0
 • 15.

  Vad kallas ett positivt heltal, som är större än ett, och bara är delbart med talet ett och sig självt?

  Svar:
  (1/0/0
Resultat Förmågor/Nivåer.
E C A
{[{ x.name }]}
{[{ x.result_e }]}/{[{ x.e }]}
{[{ x.result_c }]}/{[{ x.c }]}
{[{ x.result_a }]}/{[{ x.a }]}
Cellerna i tabellen visar din poängsumma av varje förmåga per nivå och repektive maxpoäng. Längst ner summeras alla förmåger per nivå.

Prova Premium gratis i 14 dagar

Därefter 89 kr per månad.
Avsluta prenumerationen när du vill.
SKAFFA PREMIUM
Nej tack. Inte just nu.

Vad är detta?
Här hittar du matematiska symboler som kan användas när du ställer frågor på forumet eller kommenterar. När du klickar på symbolen markeras denna, kopiera genom klicka med höger musknapp eller använda kortkommandot Ctrl-C (PC) / cmd-C (Mac)
Förhandsvisning Latex:
Latexkod: