Kapitelprov 2 - Aritmetik, Polynom och Rationella uttryck - (Matte 3) - Eddler

LOGGA IN

VIA

OBS! Inget publiceras i ditt flöde utan ditt medgivande.

VIA E-POST

E-post/användarnamn

Lösenord

Glömt lösenordet?
eller

Kapitelprov 2 - Aritmetik, Polynom och Rationella uttryck

Om provet

Kategori: Kapiteltest

Tid: 60 minuter

Hjälpmedel: Grafräknare, Formelblad & Linjal

I det här kapiteltestet kan eleven kontrollera sina kunskaper inom området Aritmetik, polynom och rationella uttryck i kursen Matematik 3. Till alla uppgifter finns det bedömningsanvisningar och förslag på fullständiga lösningar.

 • 1.

  Din vän ska värma soppa på spisen. Temperaturen på soppan i kastrullen kan beskrivas med funktionen
  $y=$y=$5,57x$5,57x $+8$+8 under de $15$15 första minuterna efter att den satts på spisen.

   $y$y är soppans temperatur $C°$C° ,  $x$x minuter efter att man börjat värma den på spisen.

  Hur många grader celsius var soppan när den började värmas?

  Svar:
  (1/0/0
 • 2.

  Temperaturen på soppan i kastrullen när den värms kan beskrivas med funktionen
  $y=$y=$5,57x$5,57x $+8$+8 under de $15$15 första minuterna efter att den satts på spisen.

   $y$y är soppans temperatur $C°$C° ,  $x$x minuter efter att man börjat värma den på spisen.

  Hur långtid tar det innan soppan är färdig att servera om men vill att det ska vara $52C^{\circ}$52C?

  Ange svaret i hela minuter.

  Svar:
  (2/0/0
 • 3.

  Lös ekvationen $5x^2+25x=0$5x2+25x=0 

  • $x=0$
  • $x=-5$
  • $\begin{cases} x₁=0 \\ x₂=-5 \end{cases}$
  • $\begin{cases} x₁=0 \\ x₂=5 \end{cases}$
  (1/0/0
 • 4.

  Vilket eller vilka uttryck nedan är ett rationellta uttryck?

  A.   $\frac{14^x}{7-x}$14x7x    

  B.   $\frac{14x^3}{7-x}$14x37x   

  C.   $14\cdot7^x$14·7x 

  D.  $\frac{14x^3}{7^x}$14x37x  

  Svar:
  (1/0/0
 • 5.

  Beräkna värdet av polynomet  $f(x)=2x^2-2x+3$ƒ (x)=2x22x+3  då  $x=-5$x=5 

  Svar:
  (1/0/0
 • 6.

  Beräkna  $4^{^{\frac{1}{2}}}+7^{^{\frac{1}{2}}}\cdot7^{^{\frac{1}{2}}}$412 +712 ·712   utan räknare.

  Svar:
  (2/0/0
 • 7.

  Grafen visar funktionen till  $f(x)=$ƒ (x)=$\frac{2x^2}{3x-6}$2x23x6   

  Uppgift_7_rationellt_uttryck

   

  För vilket $x$x -värde är funktionen inte definierad?

  Svar:
  (1/0/0
 • 8.

  Ingår i Ma3c

  Beräkna absolutbeloppet  $\left|x^2-6x\right|$|x26x|  då  $x=4$x=4 

  Svar:
  (2/0/0
 • 9.

  För vilket eller vilka värden på  $x$x är det rationella uttrycket  $f\left(x\right)$ƒ (x) inte definierat?

   $f\left(x\right)=$ƒ (x)=  $\frac{2x^2+8x-10}{10-8x}$2x2+8x10108x  

  Svar:
  (0/1/0
 • 10.

  Ge ett exempel på ett rationellt uttryck som inte är definierat för $x=2$x=2 och $x=-4$x=4.

  Endast svar krävs.

  (0/1/0
 • 11.

  Lös ekvationen.

   $\frac{a^2\cdot(a^5)^3}{a^{-3}}$a2·(a5)3a3  $=a^x$=ax 

  Endast svar krävs.

  Svar:
  (0/1/0
 • 12.

  Ingår i Ma3c

  Lös ekvationen    $\left|2x-4\right|=14$|2x4|=14  

  • $x=9$
  • $\begin{cases}x_2=9 \\x_2=-9\end{cases}$
  • $\begin{cases}x_2=9 \\x_2=-5 \end{cases}$
  • $\begin{cases}x_2=-9 \\x_2=5 \end{cases}$
  (0/2/0
 • 13.

  Den ena lösningen till ekvationen $4x^2-3^2=91$4x232=91 är  $x_1=\left(-5\right)$x1=(5).

  Vilken är den andra? 

  Svar:
  (0/1/0
 • 14.

  Förenkla uttrycket så långt som möjligt.

   $\frac{32-16a+2a^2}{4-a}$3216a+2a24a  

  Svar:
  (0/4/0
 • 15.

  Förenkla uttrycket så långt som möjligt.

   $\frac{63-42a+7a^2}{7a-21}$6342a+7a27a21  

  Svar:
  (0/1/3
 • 16.

  Är kvoten  $\frac{1}{2^{\left(-26\right)}}$12(26)   eller potensen $3^{13}$313 störst?

  Träna på att motivera ditt svar med hjälp av potensreglerna utan räknaren, men ange endast ordet "kvoten" eller "potensen" i svaret.

  Svar:
  (0/1/2
Resultat Förmågor/Nivåer.
E C A
{[{ x.name }]}
{[{ x.result_e }]}/{[{ x.e }]}
{[{ x.result_c }]}/{[{ x.c }]}
{[{ x.result_a }]}/{[{ x.a }]}
Cellerna i tabellen visar din poängsumma av varje förmåga per nivå och repektive maxpoäng. Längst ner summeras alla förmåger per nivå.

Prova Premium gratis i 14 dagar

Därefter 89 kr per månad.
Avsluta prenumerationen när du vill.
SKAFFA PREMIUM
Nej tack. Inte just nu.

Vad är detta?
Här hittar du matematiska symboler som kan användas när du ställer frågor på forumet eller kommenterar. När du klickar på symbolen markeras denna, kopiera genom klicka med höger musknapp eller använda kortkommandot Ctrl-C (PC) / cmd-C (Mac)
Förhandsvisning Latex:
Latexkod: