Kapiteltest - Algebra - (Matte 2) - Eddler

LOGGA IN

VIA

OBS! Inget publiceras i ditt flöde utan ditt medgivande.

VIA E-POST

E-post/användarnamn

Lösenord

Glömt lösenordet?
eller

Kapiteltest - Algebra

Om provet

Kategori: Kapiteltest

Tid: 80 minuter

Hjälpmedel: Grafräknare & Formelblad

I det här kapiteltest kan du som elev testa dina kunskaper på området algebra tillhörande Ma2, med fokus på förenkling av algebraiska uttryck, konjugatregel och kvadreringsreglerna samt faktorisering.

 • 1.

  BIld på smågodis
  Om du åt fyra godisar till, skulle du har ätit tre gånger så många som din vän.

  Skriv ett uttryck för hur många godisar du ätit, då din vän har ätit $x$x st.

  Svar:
  (1/0/0
 • 2.

  Sid har utvecklat uttrycket $\left(4x-2\right)^2$(4x2)2 med hjälp av kvadreringsregeln och fått det till $\left(4x-2\right)^2=4x^2-16x+4$(4x2)2=4x216x+4.

  Vilket av alternativen nedan stämmer?

  • Hon har gjort helt rätt.
  • Det ska vara ett minustecken framför konstanttermen.
  • Förstagradstermen ska vara $-8x$ i stället för $-16x$
  • Hon har glömt kvadrera hela andragradstermen.
  (1/0/0
 • 3.

  bild på en rektangel

  Din vän vän har skrivit ett uttryck som beskriver en kvadrats area. Sidorna på kvadraten är $\left(x+2\right)$(x+2) l.e.

  Vad anser du om din kompis uttryck $\left(x^2+4\right)$(x2+4) a.e för kvadratens area?

  • Min vän har skrivit ett korrekt areauttryck.
  • Min vän har skrivit fel andragradsterm.
  • Min vän har skrivit fel förstagradsterm.
  • Min vän har skrivti fel konstantterm.
  • Jag måste veta vad $x$ är för att kunna avgöra om min vän skrivit rätt eller fel.
  (1/0/0
 • 4.

  Vilket alternativ motsvarar en förenkling av uttrycket $\left(x+4y\right)^2$(x+4y)2 

  • $2x+8y$
  • $x^2+4y^2$
  • $x^2+16y^2$
  • $x^2+4xy+8y$
  • $x^2+8xy+4y^2$
  • $x^2+8xy+16y^2$
  • $x^2+4xy+16y^2$
  (1/0/0
 • 5.

  bild på en mångshörning

  Teckna ett uttryck för månghörningens area och förenkla så långt som möjligt.

  Svar:
  (3/0/0
 • 6.

  Utveckla och förenkla uttrycket så långt som möjligt.

   $\left(5+x\right)\left(5-x\right)+\left(5-x\right)^2$(5+x)(5x)+(5x)2 

  Svar:
  (2/0/0
 • 7.

  Faktorisera uttrycket $4x^2-25$4x225 

  Svar:
  (1/0/0
 • 8.

  Faktorisera uttrycket så långt som möjligt.

   $4x^2+16-16x$4x2+1616x 

  Svar:
  (1/1/0
 • 9.

  En triangel och en rektangel
  För vilket värde på $x$x är figurernas areor lika stora?

  Svar:
  (1/2/0
 • 10.

  Vilket eller vilka av uttrycken nedan kan skrivas som $x-3$x3 i förenklad form?

   A.  $\frac{5x-7}{4x-4}$5x74x4  

  B.  $\frac{2x^2-18}{2x+6}$2x2182x+6  

  C.  $\frac{3x^2-27}{3x-9}$3x2273x9  

  D.  $\frac{x^2+9}{x+3}$x2+9x+3  

  Ange svaret endast med bokstavsbeteckningen för de aktuella uttrycken.

  Svar:
  (0/1/0
 • 11.

  Ange värdet på $y$y så att du kan faktorisera uttrycket $x^2+50x+y$x2+50x+y med hjälp av kvadreringsregeln.

  Svar:
  (0/2/0
 • 12.

  Utveckla och förenkla uttrycket så långt som möjligt.

   $\left(5x+2\right)^2+\left(5x-2\right)^2$(5x+2)2+(5x2)2 

  Svar:
  (0/2/0
 • 13.

  Faktorisera uttrycket så långt som möjligt

   $\frac{x^3}{8}-\frac{x}{18}$x38 x18  

  Svar:
  (0/0/2
 • 14.

  Lös ut variabeln $N$N ut formeln och förenkla uttrycket så långt som möjligt.  

  $\frac{Nt}{3}$Nt3  $=p$=p  $+\frac{Ns}{3}$+Ns3    

  Svar:
  (0/0/2
 • 15.

  Förenkla följande uttryck så långt som möjligt.

   $\frac{x^{\frac{5}{6}}\left(x^{\frac{1}{3}}+1\right)\left(x^{\frac{1}{3}}-1\right)}{x^{\frac{1}{6}}\text{ }·\text{ }x^{\frac{1}{3}}}$x56 (x13 +1)(x13 1)x16  · x13   

  Svar:
  (0/0/1
 • 16.

  Förenkla följande uttryck så långt som möjligt.

   $\frac{\left(\sqrt{x}+\sqrt{3}\right)^2-\left(x+3\right)}{2}$(x+3)2(x+3)2   (NpMa2b vt2015)

  Svar:
  (0/0/1
Resultat Förmågor/Nivåer.
E C A
{[{ x.name }]}
{[{ x.result_e }]}/{[{ x.e }]}
{[{ x.result_c }]}/{[{ x.c }]}
{[{ x.result_a }]}/{[{ x.a }]}
Cellerna i tabellen visar din poängsumma av varje förmåga per nivå och repektive maxpoäng. Längst ner summeras alla förmåger per nivå.

Prova Premium gratis i 14 dagar

Därefter 89 kr per månad.
Avsluta prenumerationen när du vill.
SKAFFA PREMIUM
Nej tack. Inte just nu.

Vad är detta?
Här hittar du matematiska symboler som kan användas när du ställer frågor på forumet eller kommenterar. När du klickar på symbolen markeras denna, kopiera genom klicka med höger musknapp eller använda kortkommandot Ctrl-C (PC) / cmd-C (Mac)
Förhandsvisning Latex:
Latexkod: