Kapiteltest - Geometri Ma2 – Eddler

LOGGA IN

VIA

OBS! Inget publiceras i ditt flöde utan ditt medgivande.

VIA E-POST

E-post/användarnamn

Lösenord

Glömt lösenordet?
eller

Kapiteltest - Geometri Ma2

Om provet

Kategori: Kapiteltest

Tid: 80 minuter

Hjälpmedel: Grafräknare, Formelblad & Linjal

Detta kapiteltest testar förståelsen för och förmågan att använda de grundläggande klassiska satserna i geometri som berör likformighet, kongruens och vinklar och ingår i Ma 2.

 • 1.

  Figurerna visar två rätblock som har olika storlek. Figur 1 är en avbildning av figur 2.

  Rätblock i skala

  Ange volymskalan.

  Svar:
  (2/0/0
 • 2.

  Bestäm avståndet mellan punkterna $\left(-2,\text{ }7\right)$(2, 7) och  $\left(2,\text{ }4\right)$(2, 4).

  Svar:
  (2/0/0
 • 3.

  Vinklarna $v,\text{ }z$v, z  och  $w$w är  yttervinklar till en liksidig triangel. Bestäm summan av dessa yttervinklar till triangeln.

  Svar:
  (1/0/0
 • 4.

  Din vän planerar att bygga ett nytt hus vid foten av en bergskedja. Bergets fot är markerad med punkten $D$D.  För att få sol på tomten behöver huset placeras i punkt $A$A, vilket motsvarar $x$x meter från bergets fot. 

  Hur långt från bergets fot bör din vän placera sitt hus för att få sol på tomten?

  Ange svaret i hela metrar.

  Svar:
  (2/1/0
 • 5.

  Bestäm vinkel $x$x .

  Yttervinkel

  Svar:
  (1/0/0
 • 6.

  Cirkel med vinklar

  Bestäm vinklarna $x$x och $y$y.

  Motivera ditt svar kort.

  (2/0/0
 • 7.

  Bestäm vinkel $v$v då trianglarna är kongruenta.

  Kongruenta trianglar

  Svar:
  (1/0/0
 • 8.

  Triangel med vinklar
  Bestäm vinkel  $v$v.

  Svar:
  (0/2/0
 • 9.

  Nedan ser du en triangel där parallelltransversalen $f$ƒ   är dragen.

  Topptriangel

  Här följer fem påståenden. Ange vilket/vilka som är sanna.

  A.   $\frac{b}{a}=\frac{d}{c}$ba =dc  

  B. Om $a>b$a>b  så är  $c<$c<$d$d  $$

  C.  $\frac{a}{c}=\frac{b}{d}$ac =bd  

  D.   $\frac{a}{a+b}=\frac{c}{c+d}$aa+b =cc+d  

  E.   $\frac{a}{b}=\frac{f}{e}$ab =ƒ e  

  Skriv en kort motivering till ditt val.

  (1/1/2
 • 10.

  Beräkna längden på sidan $x$x

  Bilden är ej proportionerlig. 

  Svar:
  (0/2/0
 • 11.

  En triangel $ABC$ABC är inskriven i en cirkel enligt figuren nedan. Cirkelns medelpunkt $M$M ligger inuti triangeln.

  Bevis med Cirkel och trianglar

  Visa att  $v=x+y$v=x+y 

  (0/2/1
 • 12.

  Punkten $P$P finns i fjärde kvadranten. Punkten ligger på linjen $y=-x+2$y=x+2. Avståndet mellan $P$P och origo är $8$8 l.e.

  Bestäm $x$x-koordinaten för punkten $P$P.

  Algebraisk lösning och exakt svar krävs.

  (0/0/2
 • 13.

  En liksidig triangel är ritad i ett koordinatsystem. Den har sina hörn i punkterna $\left(0,\text{ }h\right),\left(-s,\text{ }0\right)$(0, h),(s, 0)  och  $\left(s,\text{ }0\right)$(s, 0) 

  Nationellt prov Ma2 vt13 uppgift 24

  Bestäm den liksidiga triangelns area $A$A uttryckt endast i $s$s.

  (NP Ma2 vt13)

  (0/0/3
Resultat Förmågor/Nivåer.
E C A
{[{ x.name }]}
{[{ x.result_e }]}/{[{ x.e }]}
{[{ x.result_c }]}/{[{ x.c }]}
{[{ x.result_a }]}/{[{ x.a }]}
Cellerna i tabellen visar din poängsumma av varje förmåga per nivå och repektive maxpoäng. Längst ner summeras alla förmåger per nivå.

Prova Premium gratis i 14 dagar

Därefter 89 kr per månad.
Avsluta prenumerationen när du vill.
SKAFFA PREMIUM
Nej tack. Inte just nu.

Vad är detta?
Här hittar du matematiska symboler som kan användas när du ställer frågor på forumet eller kommenterar. När du klickar på symbolen markeras denna, kopiera genom klicka med höger musknapp eller använda kortkommandot Ctrl-C (PC) / cmd-C (Mac)
Förhandsvisning Latex:
Latexkod: