Kapiteltest Geometri - Ma1c – Eddler

LOGGA IN

VIA

OBS! Inget publiceras i ditt flöde utan ditt medgivande.

VIA E-POST

E-post/användarnamn

Lösenord

Glömt lösenordet?
eller

Kapiteltest Geometri - Ma1c

Om provet

Kategori: Kapiteltest

Tid: 80 minuter

 • 1.

  Vinklarna $v,\text{ }z$v, z och  $w$w är  yttervinklar till en liksidig triangel. Bestäm summan av dessa yttervinklar till triangeln.

  Svar:
  (1/0/0
 • 2.

  Bestäm storleken av vinkeln $v$v.

  Svar:
  (1/0/0
 • 3.

  Bestäm vinkeln $v$v 

  Svar:
  (1/0/0
 • 4.

  Är trianglarna likformiga? 

  Svara ja eller nej.

  Svar:
  (1/0/0
 • 5.

  Figur A har arean $2\text{ }cm^2$2 cm2. Bestäm arean av figur B.

  (1/1/0
 • 6.

  Två räta linjer skär varandra och två sidovinklar skapas. Den ena sidovinkeln är 5 gånger så stor som den andra sidovinkeln. Hur stor är den större sidovinkeln?

  Svar:
  (1/1/0
 • 7.

  Bestäm längden för den okända sidan $x$x.


  Figuren är ej skalenlig.

  Svar:
  (0/2/0
 • 8.

   $x>1$x>1    [     ]   $x$x är positivt.

  Vad skall det stå i hakparentesen?

  • Bägge
  • Inget av dem
  (1/0/0
 • 9.

  I en triangel är höjden fyra centimeter längre än basen. Rita en figur och skriv ett uttryck för triangelns area.

  (1/1/1
 • 10.

  En mindre cirkel tangerar en större cirkel i origo och i cirkelns kant.

  Visa att den större cirkelns area är fyra gånger större än den mindre cirkelns.

  (0/2/1
 • 11.

  Edvin skall sätta solceller på taket till sin ladugård. Han kan endast sätta solceller på den sida som är riktad mot söder. Nu funderar han på hur många kvadratmeter solceller han kan få plats med?

  Svar:
  (0/1/1
 • 12.

  Bestäm ett uttryck för det rödmarkerade områdets area.

  Svar:
  (0/0/1
 • 13.

  Figuren visar ett område som består av tre liksidiga trianglar. De liksidiga trianglarna har sidan $a$a.

  a) Ange ett uttrycket för områdets omkrets

  b) Bestäm områdets area om dess omkrets är $30$30 cm.

  (0/2/1

Prova Premium gratis i 14 dagar

Därefter 89 kr per månad.
Avsluta prenumerationen när du vill.
SKAFFA PREMIUM
Nej tack. Inte just nu.

Vad är detta?
Här hittar du matematiska symboler som kan användas när du ställer frågor på forumet eller kommenterar. När du klickar på symbolen markeras denna, kopiera genom klicka med höger musknapp eller använda kortkommandot Ctrl-C (PC) / cmd-C (Mac)
Förhandsvisning Latex:
Latexkod: