Kapiteltest - Geometri Ma2a – Eddler

LOGGA IN

VIA

OBS! Inget publiceras i ditt flöde utan ditt medgivande.

VIA E-POST

E-post/användarnamn

Lösenord

Glömt lösenordet?
eller

Kapiteltest - Geometri Ma2a

Om provet

Kategori: Kapiteltest

Tid: 80 minuter

Hjälpmedel: Formelblad & Linjal

I det här kapiteltest kan du som elev testa dina kunskaper på området Geometri tillhörande Ma2a. Kapiteltestet behandlar förmågan och förståelsen för att använda de grundläggande geometriska satserna och skala.

 • 1.

  Du har följande triangel. 

  Rätvinklig triangel

  a) Bestäm vinkeln  $v$v 

  b) Bestäm hypotenusan med hjälp av Pythagoras sats.

  c) Bestäm hypotenusan med hjälp av sinus eller cosinus.

  (3/1/0
 • 2.

  Använd figuren för att svarar på frågorna.

  a) Vad kallas vinkeln som är $142^{\circ}$142?

  b) Bestäm vinkeln $y$y.

  (2/0/0
 • 3.

  Bedöm om följande är ekvivalenser eller implikationer och svara genom att rita motsvarande pil

  a) Längdskalan är  $1:3$1:3  ________  Volymskalan är $1:27$1:27 

  b)  $ABCD$ABCD  är en kvadrat. ________   $ABCD$ABCD har vinkelsumman $360^{\circ}$360 

  c) Hugo är en tonåring. ________  Hugo är 17 år

  Svar:
  (2/0/0
 • 4.

  Bestäm avståndet mellan punkterna $\left(-2,\text{ }7\right)$(2, 7) och  $\left(2,\text{ }4\right)$(2, 4).

  Svar:
  (2/0/0
 • 5.

  På en ritning har är en kvadratisk pool sidan $3,5\text{ cm}$3,5 cm. Ritningen har längdskalan $1:200$1:200.

  a) Hur stor yta täcker poolen i verkligheten?

  b) På samma ritning ska man rita in en rektangulär parkeringsplats på $24\text{ }\text{m}^2$24 m2, vilken area kommer den ha på ritningen?

  (2/2/0
 • 6.

  Figurerna visar två rätblock som har olika storlek och följaktligen olika stora volymer.

  Rätblock 1 är en exakt avbildning av rätblock.

  Rätblock i skala

  Ange volymskalan som beskriver förhållandet mellan de två volymerna.

  Svar:
  (1/1/1
 • 7.

  Vi har tre olika vektorer 

   $\vec{u}=\left(2,\text{ }5\right)$u=(2, 5)       $\vec{v}=\left(-3,\text{ }1\right)$v=(3, 1)        $\vec{w}=\left(0,4\right)$w=(0,4) 

  a) Rita ett koordinatsystem där du ritar in   $\vec{u}$u och dess kompostanter

  b) Rita ett koordinatsystem där du ritar in   $\vec{u}$u och  $\vec{v}$v samt  resultanten   $\vec{r}=\vec{u}+\vec{v}$r=u+v   

  c) Rita ett koordinatsystem där du ritar in resultanten  $\vec{s}=\vec{v}-\vec{w}-\vec{u}$s=vwu 

  (2/1/0
 • 8.

  För att uppskatta avståndet till en kyrktorn på andra sidan en å gör Arnold och Amanda följande experiment. De ställer sig bredvid varandra längs ån på ett sådant sätt att Amanda står så att hon ser kyrkan rakt framför sig och Arnold ställer sig bredvid henne med avståndet $50\text{ m}$50 m dem emellan. Se bild. Arnold måste då vrida huvudet $20^{\circ}$20 för att se rakt mot kyrktornet.

  Hur långt från kyrktornet står Amanda?

  (0/2/0
 • 9.

  Punkten $P$P finns i fjärde kvadranten. Punkten ligger på linjen $y=-x+2$y=x+2. Avståndet mellan $P$P och origo är $8$8 l.e.

  Bestäm $x$x-koordinaten för punkten $P$P.

  Algebraisk lösning och exakt svar krävs.

  (0/0/3
Resultat Förmågor/Nivåer.
E C A
{[{ x.name }]}
{[{ x.result_e }]}/{[{ x.e }]}
{[{ x.result_c }]}/{[{ x.c }]}
{[{ x.result_a }]}/{[{ x.a }]}
Cellerna i tabellen visar din poängsumma av varje förmåga per nivå och repektive maxpoäng. Längst ner summeras alla förmåger per nivå.

Prova Premium gratis i 14 dagar

Därefter 89 kr per månad.
Avsluta prenumerationen när du vill.
SKAFFA PREMIUM
Nej tack. Inte just nu.

Vad är detta?
Här hittar du matematiska symboler som kan användas när du ställer frågor på forumet eller kommenterar. När du klickar på symbolen markeras denna, kopiera genom klicka med höger musknapp eller använda kortkommandot Ctrl-C (PC) / cmd-C (Mac)
Förhandsvisning Latex:
Latexkod: