Kapiteltest - Algebra Ma2b – Eddler

LOGGA IN

VIA

OBS! Inget publiceras i ditt flöde utan ditt medgivande.

VIA E-POST

E-post/användarnamn

Lösenord

Glömt lösenordet?
eller

Kapiteltest - Algebra Ma2b

Om provet

Kategori: Kapiteltest

Tid: 80 minuter

Hjälpmedel: Grafräknare & Formelblad

I det här kapiteltest kan du som elev testa dina kunskaper på området algebra tillhörande Ma2b, med fokus på förenkling av algebraiska uttryck, konjugatregel och kvadreringsreglerna samt faktorisering.

 • 1.

  Vilket eller vilka av alternativen $A-E$AE  visar en ekvation?

  A.  $a^2+b^2=c^2$a2+b2=c2 

  B.  $x^2-2x=-1$x22x=1 

  C.  $x^2-2x+1$x22x+1 

  D.  $25+5x$25+5x 

  E.  $6x-4=2x+4$6x4=2x+4 

  Svar:
  (1/0/0
 • 2.

  Ange ett uttryck som ska stå i parentesen för att likheten ska gälla.

  (          ) $·\left(x-7\right)=x^2-49$·(x7)=x249 

  Svar:
  (1/0/0
 • 3.

  bild på en rektangel

  Din vän vän har skrivit ett uttryck som beskriver en kvadrats area. Sidorna på kvadraten är $\left(x+2\right)$(x+2) l.e.

  a) Kan man beräkna kvadratens area med din kompis uttryck $x^2+4$x2+4?

  b) Skriv ett uttryck i utvecklad form för arean på kvadraten med sidan $x+2$x+2 om sidan är $2a$2a l.e.

  (1/1/0
 • 4.

  Utveckla uttrycket

  a)  $\left(x-2\right)^2$(x2)2 

  b) $\left(a+2b\right)^2$(a+2b)2 

  (2/0/0
 • 5.

  BIld på smågodis
  Om du åt fyra godisar till, skulle du har ätit tre gånger så många som din vän.

  Skriv ett uttryck för hur många godisar du ätit, då din vän har ätit $x$x st.

  Svar:
  (1/0/0
 • 6.

  bild på en mångshörning

  Teckna ett uttryck för månghörningens area och förenkla så långt som möjligt.

  (3/0/0
 • 7.

  Utveckla och förenkla uttrycken så långt som möjligt.

  a)  $y\left(y+4\right)-\left(y+2\right)\left(y-2\right)$y(y+4)(y+2)(y2) 

  b) $\left(5+x\right)\left(5-x\right)+\left(5-x\right)^2$(5+x)(5x)+(5x)2 

  c)  $\left(\frac{x}{2}+2\right)^2+\left(\frac{x}{2}-2\right)^2$(x2 +2)2+(x2 2)2 

  (3/2/0
 • 8.

  Faktorisera uttrycken så långt som möjligt.

  a)  $9x^2-25$9x225 

  b) $4x^2+16-16x$4x2+1616x 

  (2/1/0
 • 9.

  En triangel och en rektangel
  För vilket värde på $x$x är figurernas areor lika stora?

  (1/2/0
 • 10.

  Förenkla uttrycket $\frac{a^2-2b}{3}$a22b3   så långt som möjligt om $a=3x+1$a=3x+1 och  $b=3x-1$b=3x1 

  (0/2/0
 • 11.

  Vilket eller vilka av uttrycken nedan kan skrivas som $x-3$x3 i förenklad form?

   A.  $\frac{5x-7}{4x-4}$5x74x4  

  B.  $\frac{2x^2-18}{2x+6}$2x2182x+6  

  C.  $\frac{x^2+9}{x+3}$x2+9x+3  

  D.  $\frac{3x^2-27}{3x-9}$3x2273x9  

   

  Ange svaret endast med bokstavsbeteckningen för de aktuella uttrycken.

  Svar:
  (0/1/0
 • 12.

  Ni jobbar med algebra i klassen och har just fått i uppgift att klippa isär ett A4 papper längs två linjer som delar pappret i fyra mindre rektanglar. 

  Klippt rektangel

  Ni ska sedan skriva ett uttryck för arean på respektive rektangel med någon eller några av variablerna  $a,\text{ }b,\text{ }c$a, b, c och/ eller $d$d

  Vad ska det stå på den sista rektangeln?

  Endast svar krävs.

  Svar:
  (0/1/0
 • 13.

  Ange värdet på $y$y så att du kan faktorisera uttrycket $x^2+50x+y$x2+50x+y med hjälp av kvadreringsregeln.

  (0/1/1
 • 14.

  Faktorisera uttrycket så långt som möjligt

   $\frac{x^3}{8}-\frac{x}{18}$x38 x18  

  (0/0/2
 • 15.

  Lös ut variabeln $N$N ur formeln och förenkla uttrycket så långt som möjligt.  

  $\frac{Nt}{3}$Nt3  $=p$=p  $+\frac{Ns}{3}$+Ns3    

  (0/0/2
 • 16.

  Förenkla följande uttryck så långt som möjligt.

   $\frac{x^{\frac{5}{6}}\left(x^{\frac{1}{3}}+1\right)\left(x^{\frac{1}{3}}-1\right)}{x^{\frac{1}{6}}\text{ }·\text{ }x^{\frac{1}{3}}}$x56 (x13 +1)(x13 1)x16  · x13   

  Svar:
  (0/0/1
 • 17.

  Förenkla följande uttryck så långt som möjligt.

   $\frac{\left(\sqrt{4x}+\sqrt{5}\right)^2-\left(4x+5\right)}{2}$(4x+5)2(4x+5)2  

  (0/0/1
Resultat Förmågor/Nivåer.
E C A
{[{ x.name }]}
{[{ x.result_e }]}/{[{ x.e }]}
{[{ x.result_c }]}/{[{ x.c }]}
{[{ x.result_a }]}/{[{ x.a }]}
Cellerna i tabellen visar din poängsumma av varje förmåga per nivå och repektive maxpoäng. Längst ner summeras alla förmåger per nivå.

Prova Premium gratis i 14 dagar

Därefter 89 kr per månad.
Avsluta prenumerationen när du vill.
SKAFFA PREMIUM
Nej tack. Inte just nu.

Vad är detta?
Här hittar du matematiska symboler som kan användas när du ställer frågor på forumet eller kommenterar. När du klickar på symbolen markeras denna, kopiera genom klicka med höger musknapp eller använda kortkommandot Ctrl-C (PC) / cmd-C (Mac)
Förhandsvisning Latex:
Latexkod: