Provbank och digitala prov – Eddler

LOGGA IN

VIA

OBS! Inget publiceras i ditt flöde utan ditt medgivande.

VIA E-POST

E-post/användarnamn

Lösenord

Glömt lösenordet?
eller

Provbank i matematik

Här hittar du vår provbank i matematik som innehåller prov, läxförhör och diagnoser. För att komma åt materialet behöver du ett lärarkonto som du skapar gratis hos oss.

TESTA GRATIS MED DINA ELEVER BOKA DEMO

PÅBÖRJA DIN GRATIS 30-DAGARS TESTPERIOD

Fyll i nedanstående uppgifter och klicka sedan på 'Skicka'. Vi hör sedan av oss så fort vi kan med era kontouppgifter.

OBS! Detta erbjudande gäller endast lärare och skolpersonal.

Stäng

Specifikation prov och provbanken

 • Använd som kapiteltest eller för att variera egna prov.
 • Bedömningsanvisningar på förmågenivå och förklaringar av alla uppgifter.
 • Pappersform eller digitalt form.
 • Skapar detaljerade förmågematriser för varje elev.
 • Stöd för att göra proven helt digitalt.
 • Stöd för tidseffektiv rättning.
 • Alla provuppgifter innehåller förklaringar och koppling till lektioner (videos, texter, övningar).
 • Användarvänlig formelredigerare för lärare och elever.
 • Använd vår uppgiftsbank med mer än 3000 övningar till högstadiet och Ma 1-5.
 • Digitala provinställningar:
  • Dölj elevens svar efter att det ifyllts
  • Slumpa ordning på frågor och svarsalternativ
  • Kör test i helskärmsläge
  • Göm förmågor och betygsnivåer
  • Göm räknare

Mer detaljer

HJÄLP & GUIDER
Välj kurs
Sökord
Resultat per sida
Sortera på
Prov Derivatan
Uppgifter: 16Kurs: Matematik 4
Provtid: 110 minuter Hjälpmedel: Grafräknare, Formelblad, Linjal
Provet omfattar förståelse av delar i det centrala innehållet i skissning av grafer och tillhörande asymptoter utan digitala verktyg, härledning och användning av deriveringsregler för trigonometriska, logaritm-, exponential- och sammansatta funktioner samt produkt och kvot av funktioner. Öppna
Prov Derivatan och Deriveringsregler
Uppgifter: 21Kurs: Matematik 3
Provtid: 120 minuter Hjälpmedel: Grafräknare, Formelblad, Linjal
Provet omfattar förståelse av delar i det centrala innehållet som berör begreppen sekant, tangent, ändringskvot och derivata för en funktion, kontinuerliga och diskontinuerliga funktioner, diskreta funktioner, derivatans definition och deriveringsregler för polynom-, potens- och exponentialfunktioner, samt den naturliga logaritmen. Öppna
Prov Derivatan och grafen
Uppgifter: 11Kurs: Matematik 3
Provtid: 120 minuter Hjälpmedel: Grafräknare, Formelblad
Provet omfattar förståelse av delar i det centrala innehållet som berör algebraiska och grafiska metoder för lösning av extremvärdesproblem inklusive teckenstudium, andraderivatan. Dessutom samband mellan en funktions graf och funktionens första- och andraderivata. Öppna
Prov Derivatan och Integraler
Uppgifter: 10Kurs: Matematik 5
Provtid: 90 minuter Hjälpmedel: Grafräknare, Formelblad, Linjal
Provet omfattar det centrala innehåller för derivata och integraler i MA5 och omfattar begreppen derivata, integraler, kedjeregeln, produktregeln, kvotregeln, partiell integration, volymintegraler, skivmetoden och förändringshastigheter.
Öppna
Diagnos Deriveringsregler
Uppgifter: 8Kurs: Matematik 3
Provtid: 15 minuter Hjälpmedel: Grafräknare, Formelblad, Linjal
Diagnosen ger en överblick av elevens kunskaper på deriveringsreglerna för polynom-, potens- och exponentialfunktioner. Öppna
Prov Differentialekvationer
Uppgifter: 10Kurs: Matematik 5
Provtid: 100 minuter Hjälpmedel: Grafräknare, Formelblad, Linjal
Provet omfattar det centrala innehåller för differentialekvationer i MA5 och omfattar Homogena differentialekvationer av första ordningen, Inhomogena Differentialekvationer av första ordningen, Differentialekvationer av andra ordningen, Separabla differentialekvationer, Riktningsfält och Eulers stegmetod. Öppna
Prov Differentialekvationer
Uppgifter: 7Kurs: Matematik 4
Provtid: 40 minuter Hjälpmedel: Grafräknare, Formelblad, Linjal
Provet omfattar förståelse av delar i det centrala innehållet i begreppet differentialekvation och dess egenskaper i enkla tillämpningar som är relevanta för karaktärsämnena. Öppna
Prov Exponentialfunktioner och Potensfunktioner
Uppgifter: 14Kurs: Matematik 2
Provtid: 70 minuter Hjälpmedel: Formelblad
Provet omfattar förståelse av delar i det centrala innehållet som berör hantering algebraiska och grafiska metoder för att lösa exponential- och potenssekvationer. Provet är konstruerat för att kunna genomföras utan räknare. Öppna
Läxförhör Förenkling, Konjugat- och kvadreringsregler
Uppgifter: 6Kurs: Matematik 2
Provtid: 10 minuter Hjälpmedel: Formelblad
Kort test av grundkunskaper kring förenkling, konjugat- och kvadreringsregler Öppna
Prov Funktioner
Uppgifter: 11Kurs: Matematik 1
Provtid: 70 minuter Hjälpmedel: Grafräknare, Formelblad
Provet omfattar grundläggande förståelse av koordinatsystem och grafer, definitions- och värdemängd samt egenskaper hos linjära funktioner och potens- och exponentialfunktioner. Öppna
Prov Geometri
Uppgifter: 15Kurs: Matematik 2
Provtid: 100 minuter Hjälpmedel: Grafräknare, Formelblad
Provet testar förståelsen för och förmågan att använda de grundläggande klassiska satserna i geometri som berör likformighet, kongruens och vinklar och ingår i Ma 2 Öppna
Prov Geometri Ma1
Uppgifter: 12Kurs: Matematik 1
Provtid: 80 minuter Hjälpmedel: Grafräknare, Formelblad
Provet omfattar det centrala innehåller för geometri i MA1b och omfattar symmetri och matematisk argumentation med hjälp av grundläggande logik inklusive implikation och ekvivalens samt kunskaper om trianglar och dess vinklar. Öppna
Prov Geometri Ma1c
Uppgifter: 13Kurs: Matematik 1
Provtid: 90 minuter Hjälpmedel: Grafräknare, Linjal, Formelblad
Provet omfattar det centrala innehåller för geometri i MA1c och omfattar begreppen sinus, cosinus och tangens, vektorer, samt matematisk argumentation med hjälp av grundläggande logik inklusive implikation och ekvivalens samt kunskaper om trianglar och dess vinklar och begreppen definition, sats och bevis. Öppna
Prov Geometriska talföljder
Uppgifter: 9Kurs: Matematik 3
Provtid: 100 minuter Hjälpmedel: Grafräknare, Formelblad
Provet omfattar förståelse av delar i det centrala innehållet i Användning av begreppet geometrisk summa. Öppna
Prov Grafteori
Uppgifter: 11Kurs: Matematik 5
Provtid: 60 minuter Hjälpmedel: Formelblad, Linjal
Provet omfattar det centrala innehåller för grafteori i MA5 och omfattar begreppen Eulerväg, träd, eulerkrets, grafteori, hamiltoncykel. Öppna
Kapiteltest Högstadiet - Träna på att skriva prov med formelredigeraren
Uppgifter: 4Kurs: Matematik Högstadiet
Träna på att skriva formler och lösningar i Eddlers ekvationsredigerare. Öppna
Diagnos Inför Matematik 1
Uppgifter: 23Kurs: Matematik Högstadiet, Matematik 1
Provtid: 45 minuter Hjälpmedel: Formelblad
Diagnosen möjliggör en överblick av grundläggande kunskaper från grundskolans matematikundervisning. Öppna
Prov Integraler
Uppgifter: 14Kurs: Matematik 4
Provtid: 100 minuter Hjälpmedel: Grafräknare, Formelblad, Linjal
Provet omfattar förståelse av delar i det centrala innehållet i algebraiska och grafiska metoder för bestämning av integraler. Öppna
Kapiteltest Kapiteltest - Algebra
Uppgifter: 16Kurs: Matematik 2
Provtid: 80 minuter Hjälpmedel: Grafräknare, Formelblad
I det här kapiteltest kan eleven testa sina kunskaper på området algebra tillhörande Ma2, med fokus på förenkling av algebraiska uttryck, konjugatregel och kvadreringsreglerna samt faktorisering. Öppna
Kapiteltest Kapiteltest - Algebra Ma1a
Uppgifter: 16Kurs: Matematik 1
Provtid: 100 minuter Hjälpmedel: Formelblad
Kapiteltestet kan användas som en diagnos för att förbereda sig inför prov i Algebra eller repetition inför nationella prov. Öppna

Prova Premium gratis i 14 dagar

Därefter 89 kr per månad.
Avsluta prenumerationen när du vill.
SKAFFA PREMIUM
Nej tack. Inte just nu.

Vad är detta?
Här hittar du matematiska symboler som kan användas när du ställer frågor på forumet eller kommenterar. När du klickar på symbolen markeras denna, kopiera genom klicka med höger musknapp eller använda kortkommandot Ctrl-C (PC) / cmd-C (Mac)
Förhandsvisning Latex:
Latexkod: