Digitala prov i matematik - Våra positiva och negativa erfarenheter

LOGGA IN

VIA

OBS! Inget publiceras i ditt flöde utan ditt medgivande.

VIA E-POST

E-post/användarnamn

Lösenord

Glömt lösenordet?
eller

Läs om våra erfarenheter av helt digitala prov i matematik.

Erfarenheter av helt digitala prov i matematik

2018-01-05 Av Simon Rybrand 2 kommentarer

Så fungerar Matematikvideos provverktyg

 • Använd som vanliga prov, kapiteltest eller för att variera egna prov.
 • Stöd för att göra proven helt digitalt.
 • Stödsystem för digital och tidseffektiv rättning.
 • Bedömningsanvisningar på förmågenivå och förklaringar av alla uppgifter.
 • Skapar detaljerade förmågematriser för varje elev.
 • Låst helskärmsläge och hinder från att googla och chatta.
 • Alla provuppgifter innehåller förklaringar och koppling till lektioner (videos, texter, övningar).
 • Användarvänlig formelredigerare för lärare och elever.

Testa provbanken gratis

På Matematikvideo ger vi i vår provbank och provverktyg möjligheten att skriva helt digitala prov i matematik. Jag vill därför dela med mig av mina och andra lärares pedagogiska erfarenheter av digitala prov i matematik.

När jag skriver det här så utgår jag från ett specifikt provtillfälle men hämtar även exempel och erfarenheter från de lärare som använder Matematikvideo vid digitala prov. Jag vill framförallt lyfta fram vilka förutsättningar som krävs för att digitala prov skall fungera och hur eleverna skriver formler digitalt. Jag kommer att diskutera hur vi jobbar med skydd mot fusk och avsluta med vilka fördelar och nackdelar det finns med digitala prov.

Det absolut mest positiva med digitala prov har vid mina och andra lärares prov varit att rättningstiden har minskat markant så hur detta är möjligt kommer jag att fördjupa mig i extra mycket.

Här kan du kika in och se hur vår provbank och provverktyg ser ut. Om du vill få tillgång till prov och uppgifter så kan du ansöka om ett testkonto, det är gratis i 30 dagar.

Förutsättningar och elevernas utrustning

Vid det specifika provet som jag nämner i inledningen så hade alla elever varsin bärbar dator som hjälpmedel och går på ett program med IT-inriktning. Våra erfarenhet från andra skolor som inte har en sådan inriktning är att de allra flesta elever har tillräckligt bra datorkunskaper för digitala prov. Viktigt är förstås att de har tillgång till datorer och internet. I Matematikvideos provsystem så krävs det endast internetuppkoppling när provet sätts igång och när det skall lämnas in.

Provet var på andragradsfunktioner och andragradsekvationer i kursen Matematik 2C och eleverna förbereddes inför det digitala provet genom att göra ett träningsprov i systemet så att de vande sig vid hur det fungerade. I träningsprovet lär de sig att använda sig av formelredigeraren och hur helskärmsläget fungerar (läs mer om det nedan).

Provet var upplagt så att sex av de grundläggande E-C uppgifterna rättades automatiskt av systemet. De resterande sex uppgifterna krävde fullständiga redovisningar. Dessa uppgifter rättades av mig som lärare genom rättningsläget i Matematikvideos provverktyg.

Hur eleverna skrev formler

Ekvationsredigerare

En sak som alltid har varit tidskrävande när jag själv har rättat matteprov är tiden det tar att tolka elevernas uträkningar. Ibland är de minst sagt röriga och svårtolkade och att istället få läsa datorbaserade formler lockar i alla fall mig. Men att få elever att kunna skriva formler på datorn kan vara ett problem då det kräver förståelse för hur man använder en digital formelredigerare.

Så hur skrev eleverna formler?

Matematikvideo har en formelredigerare som bygger på LaTex och som är lättanvänd och intuitiv. Det finns även ett antal snabbvägar till de allra vanligaste symbolerna och formlerna som hjälper eleverna med redovisningar. Vår erfarenhet är att eleverna snabbt lär sig att använda vår formelredigerare.

Skydd mot fusk

Digitala prov i matematik

Det finns en hel del fullt berättigade rädslor kring digitala prov och en av dessa är att eleverna får enklare att fuska med tillgången till datorer och internet. Dessa saker har vi givetvis tänkt på och följande skydd mot fusk har Matematikvideo:

 • Provuppgifterna bör göras i helskärmsläge och om en elev försöker lämna provsidan så ”låses” provet. Detta omöjliggör att man tex googlar efter lösningar eller chattar med en kompis. Om en elevs aktiva prov låses av misstag så kan läraren öppna upp det igen och eleven kan fortsätta där denne är i sitt prov.
 • Frågorna kan slumpas ut så att eleverna får uppgifterna i olika ordning.
 • När eleven skrivit i ett svar så döljs detta svar automatiskt på datorskärmen för att bänkgrannen inte skulle kunna tjuvkika.

Vi rekommenderar  även att eleverna har avskiljare mellan sig. Vissa lärare tycker att det är bra att se elevernas skärmar medan andra vill se elevernas ansikten vilket gör att var läraren placerar sig i klassrummet under provet kan variera. Personligen ser jag helst elevernas ansikten vid provtillfället.

De erfarenheter vi har är att under en normal provsituation så räcker detta skydd bra och att det inte är större, snarare mindre, risk för fusk vid digitala prov. Det krävs fortsatt diskussion om skyddet räcker till vid nationella prov eller större slutprov av summativ karaktär men vid mer formativa provtillfällen under terminen så fungerade det bra. Vi tar gärna emot dina farhågor, tips eller funderingar kring detta.

Fördelar och nackdelar med digitala prov i matematik

En bild på hur rättningsläget ser ut i provverktyget. Formlerna i det stora fältet är redovisningar gjorda av eleverna i klassen.

 

Det finns mycket fördelar med digitala prov men också några fallgropar som kan vara viktigt att vara medveten om. Här sammanfattar jag mina och andra lärares fördelar och nackdelar med digital prov:

 1. Proven går snabbare att rätta
  Vid det provtillfälle som jag nämnt tidigare så tog det mig strax under en timme att rätta alla prov (ca 30 stycken). Där rättades sex av uppgifterna manuellt av mig i systemets rättningsläge och resten rättades automatiskt. Viktigt att nämna är även att provet innehåll förmågor på alla nivåer E-A. Provet innehöll också färdiga bedömningsanvisningar, som alla Matematikvideos prov gör, som följde med på skärmen när jag gick igenom elevernas lösningar.
  Du kan välja att rätta ett prov i taget eller en fråga i taget. Det gör att man inte behöver sitta och bläddra mellan olika papper och du kan exempelvis fokuserat gå igenom en provuppgift för alla elever i klassen. Detta gör att det blir mycket mer effektivt när man slipper byta fokus från en fråga till en annan. Dessutom följer bedömningsanvisningarna med på ett lämpligt ställe på skärmen genom hela rättningsprocessen vilket gör att dessa hela tiden finns snabbt tillgängliga. Det är även enklare att följa elevernas redovisningar när de redovisas digitalt.
 2. Det är lätt att ge feedback till eleverna
  Eftersom att elevernas resultat samlas ihop via systemet är det lätt att se vad de behöver träna vidare på. Uppgifterna innehåller även kopplingar till lektionerna i våra matematikkurser vilket gör att eleverna själva kan söka vidare efter mer kunskap på det område som det har kunskapsluckor på. Det går även snabbt att se vad klassen som helhet behöver träna mer på genom klassammanställningen och därmed ge mer effektiv feedback till hela klassen samtidigt.
 3. Eleverna hade lätt att skriva formler digitalt och redovisa lösningar men det tar längre tid
  Det gick oväntat enkelt för eleverna att skriva formler och redovisa lösningar, där var vi ganska förvånade att det var så smidigt. Däremot så tog det längre tid för eleverna att skriva lösningar. Många av eleverna skriver lösningarna på papper först och fyller sedan i dem på datorn. De känner sig ovana att ”tänka genom datorn” istället för med papper och penna så provet kan ta längre tid än förväntat att utföra. Det är alltså viktigt att man antingen har tillräckligt med tid utsatt till provet eller minskar ner antalet längre uppgifter. Det handlar även om att eleverna i större utsträckning måste vänja sig vid att skriva matematik via datorn. Det är vår övertygelse att ju mer man tränar sig på att skriva matematik på datorn desto lättare blir det också att ”tänka via datorn”.
 4. Eleverna kan bli oroliga av att skriva prov digitalt
  En del av eleverna blir oroliga av att skriva ett digitalt prov då det kan vara nytt för dem. De har i vissa fall mycket höga ambitioner och ovana situationer skapar därför en oro att deras förutsättningar att lyckas skulle minska. Ett annat orosmoment var att de kunde få feedback direkt på de automaträttade uppgifterna vid inlämning av provet. I Matematikvideos system kan läraren välja om eleverna skall få feedback direkt på de automaträttade uppgifterna när de har lämnat in provet. Det gjorde att de ångrade sig och oroade sig redan när de lämnat in provet i salen om de såg att de hade gjort fel. Något som vi rekommenderar är attt det kan vara bra att vänta med automatiserad feedback tills alla elever är klara och har sina prov inlämnade.
 5. Det är lätt att sätta betyg
  En stor fördel med digitala prov är enkelheten och tidsbesparingen vid betygssättning. Provsystemet rättade och betygssatte hälften av uppgifterna automatiskt och resten rättades alltså manuellt vid det specifika provtillfället jag nämnt här ovan. Systemet skapar sedan resultatmatriser automatiskt vilket gör att du som lärare direkt får en överblick av hela klassen och individens resultat när provet är färdigrättat.

Idéer inför framtiden

Vi kommer att fortsätta att göra digitala prov i matematik och fortsätta att testa hur detta görs bäst, enklast och effektivast för elever och lärare. Vi tror att framfarten av digitala prov är ett viktigt pedagogiskt steg för oss som matematiklärare att ta. Det innebär förstås inte att vi så snabbt som möjligt måste börja med detta utan det kräver att både vi och eleverna vänjer oss vid att använda de digitala verktygen i matematik.

Forskning har på senare år lyft fram att en av de starkaste faktorerna är feedback i form av formativ bedömning och för att detta skall vara möjligt med rådande klasstorlekar så krävs bra digitala stöd. Här känner vi att digitala prov som är utformade på rätt sätt har en viktig roll att fylla.

Kommentera gärna om du har några frågor eller om du också har provat att göra digitala prov och berätta om dina erfarenheter kring dessa. Om du vill testa vår provbank och provverktyg så är det gratis och ansökan gör du här.

Med vänlig hälsning
Simon Rybrand

Gör som 1100+ matematiklärare, fysiklärare och skolpersonal och följ de senaste nyheterna i vårt nyhetsbrev.

Diskussion

 1. Per Hammar skrev

  Hej, jag vill bara tipsa om att ni kan inhämta ”omvärldskunskap” genom att logga in på ”Practice Tests” från olika stater i USA, exempelvis från Kalifornien.
  Länk till inloggning (och inloggningsinstruktioner) hittar ni på mitt Twitter-konto, högst upp.
  @PerPerhammar1

  De prov i Math som kallas ”Performance Tests” syftar till att pröva analys- och problemlösningsförmåga. Flera av provuppgifterna är ”technology enhanced items”.
  Ta gärna en titt på dessa.

  Min gissning är att ni kan inhämta väldigt mycket erfarenhet från Kalifornien (och från 15 andra stater som också ingår i Smarter Balanced Assessment Consortium).
  Skarpa digitala prov har genomförts sedan våren 2015 (alltså 4 ggr) och miljontals elever och lärare har erfarenheter och synpunkter som kan tas tillvara.
  Det erbjuds 1) små diagnostiska prov (Interim Assessment Blocks) och 2) större diagnostiska prov (Interim Comprehensive Assessments och 3) Summative Asssessments.

  I plattformen ingår också ett ”Digital Library” med ett video-arkiv och ett dokument-arkiv som ska stödja lärarna med ”instructional resources” och ”professional resources”.

  1. Simon Rybrand skrev

   Hej Per och tack för tips!
   Det får vi undersöka.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*

Prova Premium gratis i 14 dagar

Därefter 89 kr per månad.
Avsluta prenumerationen när du vill.
SKAFFA PREMIUM
Nej tack. Inte just nu.

Vad är detta?
Här hittar du matematiska symboler som kan användas när du ställer frågor på forumet eller kommenterar. När du klickar på symbolen markeras denna, kopiera genom klicka med höger musknapp eller använda kortkommandot Ctrl-C (PC) / cmd-C (Mac)
Förhandsvisning Latex:
Latexkod: