LOGGA IN

VIA

OBS! Inget publiceras i ditt flöde utan ditt medgivande.

VIA E-POST

E-post/användarnamn

Lösenord

Glömt lösenordet?
eller

Vad är en meter?

2018-09-12 Av Simon Rybrand 0 kommentarer

Alla vet väl vad en meter är? Kanske tänker du att en meter är 100 centimeter eller 1000 millimeter men varför använder vi just det här längdmåttet?

Egentligen är det inte självklart att det är just SI-enheten meter som skall användas för att mäta längder. I andra länder används enheter som fot (feet), inch, yard eller mile. Förr användes steg, famn eller aln. Numera baserar vi istället allt på enheten  meter. Så vad är egentligen en meter och varför är en meter just så lång som den är?

Meterns ursprung

Ursprungligen skapades metern av två franska astronomer (Delambre och Méchain) efter den franska revolutionen på 1790-talet. Man ville mäta avståndet mellan nordpolen och ekvatorn. Med detta höll de på i sju år och lade fram sina resultat år 1799. När detta var klart så definierade man en meter som en tio-miljondel av sträckan mellan nordpolen och ekvatorn. Dvs $\frac{1}{10000000}$110000000  av Paris medianen från nordpolen till ekvatorn. Intressant var att Méchain faktiskt gjorde felmätningar och men inte vågade erkänna sitt misstag för att förlora sitt anseende.

Arkivmeter

En arkivmeter Nr 27 som gavs till USA.

Utifrån detta skapade man en stång av platina och iridium som ett fysiskt föremål som har denna längd. Denna kallas för arkivmetern och skulle fungera som en utgångspunkt för att veta hur lång en meter är. Den första arkivmetern förbättrades också under 1800-talet för att vara mer exakt och vara mindre påverkbar för temperaturer. Arkivmetern kopierades även upp och skickas ut till länder som var delaktiga i att använda detta längdmått.

Hur en meter definieras idag

Med tiden har man blivit allt bättre på att mäta astronomiska avstånd och kunnat beskriva den mer exakt. Så idag definieras en meter istället på följande vis.

En meter är längden av den sträcka som ljuset tillryggalägger i absolut vakuum under tiden 1/299 792 458 sekund. Sekunden mäts med hjälp av ett atomur.

I Sverige så är det RISE (Research Institutes of Sweden AB) som håller koll på hur lång en meter är och använder lasrar för att mäta upp denna längd.

Prefix till meter

I matematik- och fysikämnet på Högstadiet och Gymnasiet så använder man oftast meter som ett självklar längdenhet. I Fysiken går man igenom SI-enheter och lär sig andra storheter som längd, massa och tid. Ganska tidigt så behöver du lära dig att hantera olika typer av prefix och dessa finns förstås även till längdenheten meter. Det är mycket användbart att kunna utgå från metern och beskriva små eller större längder med hjälp av metern och ett prefix.

Nedan samlar jag ett antal av dessa och kopplar dem till längdenheten meter.

m meter SI-enheten
µm Mikrometer Miljondel av meter
mm Millimeter Tusendel av meter
cm Centimeter Hundradel av meter
dm Decimeter Tiondel av meter
km Kilometer Tusen meter

Gör som 1100+ matematiklärare, fysiklärare och skolpersonal och följ de senaste nyheterna i vårt nyhetsbrev.

Kommentera

Din e-postadress kommer inte publiceras.

*

Prova Premium gratis i 14 dagar

Därefter 99 kr per månad.
Avsluta prenumerationen när du vill.
SKAFFA PREMIUM
Nej tack. Inte just nu.

Vad är detta?
Här hittar du matematiska symboler som kan användas när du ställer frågor på forumet eller kommenterar. När du klickar på symbolen markeras denna, kopiera genom klicka med höger musknapp eller använda kortkommandot Ctrl-C (PC) / cmd-C (Mac)
Förhandsvisning Latex:
Latexkod: