...
Kurser Alla kurser Min sida Min sida Provbank Mina prov Min skola Läromedel Blogg Guider Om oss Kontakt Nationella prov Gamla högskoleprov Läxhjälp matematik Priser
Sök Mitt konto Logga ut Elev/lärare
-registrering
Logga in Köp Premium Köp Premium Prova gratis
Genom att använda den här sidan godkänner du våra användarvillkor, vår integritetspolicy och att vi använder cookies.
EXEMPEL I VIDEON
Lägg till som läxa
Lägg till som stjärnmärkt
  Lektionsrapport   Hjälp

Frågor hjälpmarkerade!

Alla markeringar försvinner.

Ta bort markeringar Avbryt
Kopiera länk Facebook Twitter Repetera Rapportera Ändra status
KURSER  / 
Matematik 1b
 /   Förberedande Aritmetik

Prefix

Endast Premium- användare kan rösta.
Författare:Simon Rybrand
Rapportera fel Redigera lektion Redigera text Redigera övning Redigera video
Så hjälper Eddler dig:
Videor som är lätta att förstå Övningar & prov med förklaringar
Allt du behöver för att klara av nationella provet
Så hjälper Eddler dig:
Videor som är lätta att förstå Övningar & prov med förklaringar
Allt du behöver för att klara av nationella provet
Din skolas prenumeration har gått ut!
Påminn din lärare om att förnya eller fortsätt plugga med Eddler på egen hand.
Så funkar det för:
Elever/Studenter Lärare Föräldrar
Din skolas prenumeration har gått ut!
Förnya er prenumeration. Kontakta oss på: info@eddler.se

Prefix används till att beskriva stora och små tal med hjälp av bokstäver. Några välkända prefix är giga, mega, kilo, milli, mikro och nano.
Vanliga prefix

Längre ner i texten finner du en mer heltäckande lista.

Vad är ett prefix?

Ett välkänt exempel på en prefix till en enhet är storheten meter. Där man ofta använder prefixen kilo eller milli, för att ange stora och små längder. Exempelvis motsvarar $3\text{ }km$3 km,  som utläses ”tre kilometer”, tre tusen meter, medan $4\text{ }mm$4 mm som utläses ”fyra millimeter”, motsvarar fyra tusendelars meter.

I matematisk betydelse är alltså detta en bokstav som man lägger till framför en enhet eller storhet för att göra den större eller mindre. I stället för att skriva ett stort eller litet tal i grundpotensform, kan man helt enkelt byta ut vissa tiopotenser mot en bokstav. Ofta så används både våra vanliga bokstäver och de grekiska bokstäverna.

Du hittar en tabell över vanliga prefix längre ned men först tar vi två exempel.

Exempel 1

$4\,500\,000$ meter kan skrivas på grundpotensform som $4,5⋅10^6$ meter. Vi kan då skriva $10^6$ som mega (stor bokstav M) och med hjälp av prefix skriva längen som

$4\text{ }500\text{ }000=4,5\text{ }Mm$4 500 000=4,5 Mm .

Exempel 2

$0,0012$ meter kan skrivas på grundpotensform som $1,2⋅10^{-3}$ meter. Vi kan då skriva $10^{-3}$ som milli (liten bokstav m) och med hjälp av prefix skriva talet som

$0,0012=1,2\cdot10^{-3}=1,2\text{ }mm$0,0012=1,2·103=1,2 mm

Tabell

Symbol Prefix Namn Tiopotens Decimaltal
Y yotta Kvadriljon $10^{24}$  $1\text{ }000\text{ }000\text{ }000\text{ }000\text{ }000\text{ }000\text{ }000\text{ }000$1 000 000 000 000 000 000 000 000 
Z zetta Triljard $10^{21}$  $1\text{ }000\text{ }000\text{ }000\text{ }000\text{ }000\text{ }000\text{ }000$1 000 000 000 000 000 000 000 
E exa Triljon $10^{18}$  $1\text{ }000\text{ }000\text{ }000\text{ }000\text{ }000\text{ }000$1 000 000 000 000 000 000 
P peta Biljard $10^{15}$  $1\text{ }000\text{ }000\text{ }000\text{ }000\text{ }000$1 000 000 000 000 000 
T tera Biljon $10^{12}$  $1\text{ }000\text{ }000\text{ }000\text{ }000$1 000 000 000 000 
G giga Miljard $10^9$  $1\text{ }000\text{ }000\text{ }000$1 000 000 000 
M mega Miljon $10^6$  $1\text{ }000\text{ }000$1 000 000 
k kilo Tusen $10^3$  $1\text{ }000\text{ }$1 000  
h hekto Hundra $10^2$  $100$100 
da deka Tio $10^1$  $10$10 
    Ett $10^0$  $1$1 
d deci Tiondel $10^{-1}$  $0,\text{ }1$0, 1 
c centi Hundradel $10^{-2}$  $0,\text{ }01$0, 01 
m milli Tusendel $10^{-3}$  $0,\text{ }001$0, 001 
μ mikro Miljondel $10^{-6}$  $0,\text{ }000\text{ }001$0, 000 001 
n nano Miljarddel $10^{-9}$  $0,\text{ }000\text{ }000\text{ }001$0, 000 000 001 
p piko Biljondel $10^{-12}$  $0,\text{ }000\text{ }000\text{ }001$0, 000 000 001 
f femto Biljarddel $10^{-15}$  $0,\text{ }000\text{ }000\text{ }000\text{ }001$0, 000 000 000 001 
a atto Triljondel $10^{-18}$  $0,\text{ }000\text{ }000\text{ }000\text{ }000\text{ }001$0, 000 000 000 000 001 
z zepto Triljarddel $10^{-21}$  $0,\text{ }000\text{ }000\text{ }000\text{ }000\text{ }000\text{ }001$0, 000 000 000 000 000 001 
y yokto Kvadriljondel $10^{-24}$  $0,\text{ }000\text{ }000\text{ }000\text{ }000\text{ }000\text{ }000\text{ }001$0, 000 000 000 000 000 000 001 

Fler övningar

Exempel 3

Skriv om $9\,519\,000\,000 \, byte$ med lämpligt prefix.

Lösning

Här är det lämpligt att använda Giga (G).

$9\,519\,000\,000 = 9,519⋅10^{9} = 9,519 \, Gb $

Exempel 4

Skriv om $ 0,000\,000\,000\,009\,980 $ gram med ett lämpligt prefix.

Lösning

Här har vi tolv decimaler t.o.m. siffran 9 i talet. Det är därmed lämpligt att använda Piko (p). Se gärna tabellen här ovan.

$ 0,000\,000\,000\,009\,98 = 9,8⋅10^{-12} = 9,8\,pg $

Exempel i videon

 • Skriv 8 360 000 byte med lämpligt prefix.
 • Skriv 2 μs (mikrosekunder) utan prefix.
 • På en mobiltelefon finns det 8 Gb kvar av minnet. Hur många bilder till får plats på telefonen om varje bild är 1,6 Mb?

Kommentarer

Jwan Renwar

Hej

Ni har skrivit fel decimalform för Piko, femto, atto, zepto och yokto.

Rahmat Heidari

Hej
Vi behöver kunna även Tera och Piko i skolan!

  Anna Admin (Moderator)

  Ok.
  Det är lite olika vad läraren bestämmer!
  Lycka till med prefixen!

Johan Vikström

Hej!
Tänkte bara som kuriosa upplysa om att det är skillnad mellan bit (b) och byte (B). Detta kan ge upphov till missförstånd.
En hårddisks lagringskapacitet uttrycks oftast i byte, som skrivs med stora B. Exempelvis megabyte (MB) eller gigabyte (GB). I hårddisklagringssammanhang gäller enligt IEC-standard också att 1kB=1024B. Mer info om detta finns att läsa på nätet.

glory mzamo

Frågan 6? enheten verka inte stämma, hjälp.

  Simon Rybrand (Moderator)

  Använder du kg eller kilogram?

Erik Olsson

På fråga 3 är inte:
0,7 * 10^-6 = 0, 000 007gram

Rätt svar: 0,000 0007 gram
Har det missats en enhet, eller är jag ute och cyklar?

  Simon Rybrand (Moderator)

  Hej
  Det har missats ett steg där, vi korrigerar det direkt!

Homayon Attaie

jag har kollat på filmen, men det var lite krånglig.

  Simon Rybrand (Moderator)

  Hej
  Vad var det som du tyckte var krångligt?

Karl

Jag förstår inte förklaringen på fråga 8.
Varför blir det 4800cm^3 när det i frågan står 4800dm^3?

Ändras exponenten då det är kubikmeter, då deci = 10^-1?

  Simon Rybrand (Moderator)

  Hej
  Det stod fel enhet i det svaret och vi har korrigerat det, tack för att du kommenterade detta!


Endast Premium-användare kan kommentera.

██████████████████████████
████████████████████████████████████████████████████

e-uppgifter (11)

 • 1. Premium

  Redigera uppgift Rapportera fel Ändra till korrekt
  (1/0/0)
  E C A
  B 1
  P
  PL
  M
  R
  K
  M NP INGÅR EJ

  Vilket prefix används för att beskriva  $10^9$109 ?

  Bedömningsanvisningar/Manuell rättning
  Klicka i rutorna och bedöm ditt svar.
  • Rättad
  • +1
  • Rättad
  Dela med lärare
  Rättar...
 • 2. Premium

  Redigera uppgift Rapportera fel Ändra till korrekt
  (1/0/0)
  E C A
  B 1
  P
  PL
  M
  R
  K
  M NP INGÅR EJ

  Skriv $7$7 km utan prefix.

  Svar:
  Ditt svar:
  Rätt svar:
  (Korrekta varianter)
  {[{correctAnswer}]}
  Bedömningsanvisningar/Manuell rättning
  Klicka i rutorna och bedöm ditt svar.
  • Rättad
  • +1
  • Rättad
  Liknande uppgifter: aritmetik Prefix taluppfattning
  Dela med lärare
  Rättar...
 • 3. Premium

  Redigera uppgift Rapportera fel Ändra till korrekt
  (1/0/0)
  E C A
  B 1
  P
  PL
  M
  R
  K
  M NP INGÅR EJ

  Skriv $12$12 MB utan prefix.

  Svar:
  Ditt svar:
  Rätt svar:
  (Korrekta varianter)
  {[{correctAnswer}]}
  Bedömningsanvisningar/Manuell rättning
  Klicka i rutorna och bedöm ditt svar.
  • Rättad
  • +1
  • Rättad
  Liknande uppgifter: aritmetik Prefix taluppfattning
  Dela med lärare
  Rättar...
 • Så hjälper Eddler dig:
  Videor som är lätta att förstå Övningar & prov med förklaringar
  Allt du behöver för att klara av nationella provet
  Så hjälper Eddler dig:
  Videor som är lätta att förstå Övningar & prov med förklaringar
  Allt du behöver för att klara av nationella provet
  Din skolas prenumeration har gått ut!
  Påminn din lärare om att förnya eller fortsätt plugga med Eddler på egen hand.
  Så funkar det för:
  Elever/Studenter Lärare Föräldrar
  Din skolas prenumeration har gått ut!
  Förnya er prenumeration. Kontakta oss på: info@eddler.se
 • 4. Premium

  Redigera uppgift Rapportera fel Ändra till korrekt
  (1/0/0)
  E C A
  B 1
  P
  PL
  M
  R
  K
  M NP INGÅR EJ

  Skriv $30$30 ml utan prefix.

  Svar:
  Ditt svar:
  Rätt svar:
  (Korrekta varianter)
  {[{correctAnswer}]}
  Bedömningsanvisningar/Manuell rättning
  Klicka i rutorna och bedöm ditt svar.
  • Rättad
  • +1
  • Rättad
  Liknande uppgifter: aritmetik Prefix taluppfattning
  Dela med lärare
  Rättar...
 • 5. Premium

  Redigera uppgift Rapportera fel Ändra till korrekt
  (1/0/0)
  E C A
  B
  P 1
  PL
  M
  R
  K
  M NP INGÅR EJ

  Många i Sverige har brist på D-vitamin, framför allt på vintern då det inte är så mycket sol. Solens strålar hjälper nämligen kroppen att producera D-vitamin. Men vi kan också få i oss D-vitamin genom det vi äter. Ett ägg t.ex. innehåller $0,7$0,7  $\mu$μg D-vitamin.

  Skriv detta uttryckt i gram.

  Svar:
  Ditt svar:
  Rätt svar:
  (Korrekta varianter)
  {[{correctAnswer}]}
  Bedömningsanvisningar/Manuell rättning
  Klicka i rutorna och bedöm ditt svar.
  • Rättad
  • +1
  • Rättad
  Dela med lärare
  Rättar...
 • 6. Premium

  Redigera uppgift Rapportera fel Ändra till korrekt
  (1/0/0)
  E C A
  B 1
  P
  PL
  M
  R
  K
  M NP INGÅR EJ

  Skriv $13700$13700 gram med prefixet k (kilo).

  Svar:
  Ditt svar:
  Rätt svar:
  (Korrekta varianter)
  {[{correctAnswer}]}
  Bedömningsanvisningar/Manuell rättning
  Klicka i rutorna och bedöm ditt svar.
  • Rättad
  • +1
  • Rättad
  Dela med lärare
  Rättar...
 • 7. Premium

  Redigera uppgift Rapportera fel Ändra till korrekt
  (1/0/0)
  E C A
  B 1
  P
  PL
  M
  R
  K
  M NP INGÅR EJ

  Skriv $0,4$0,4  dl utan prefix.

  Svar:
  Ditt svar:
  Rätt svar:
  (Korrekta varianter)
  {[{correctAnswer}]}
  Bedömningsanvisningar/Manuell rättning
  Klicka i rutorna och bedöm ditt svar.
  • Rättad
  • +1
  • Rättad
  Liknande uppgifter: aritmetik Prefix taluppfattning
  Dela med lärare
  Rättar...
 • 8. Premium

  Redigera uppgift Rapportera fel Ändra till korrekt
  (2/0/0)
  E C A
  B
  P 1
  PL
  M
  R 1
  K
  M NP INGÅR EJ

  Siv och Egon har fått i uppgift att beräkna hur mycket vatten en tank rymmer.
  Tanken har längden $15$15 m och en bredd på $80$80 cm. Djupet på tanken är $4$4  dm.

  Siv säger att tanken rymmer  $4800$4800  kubikdecimeter men Egon menar att den rymmer knappt $5$5 kubikmeter. Vem har rätt?

  Bedömningsanvisningar/Manuell rättning
  Klicka i rutorna och bedöm ditt svar.
  • Rättad
  • +1
  • Rättad
  Dela med lärare
  Rättar...
 • 9. Premium

  Redigera uppgift Rapportera fel Ändra till korrekt
  (1/0/0)
  E C A
  B
  P 1
  PL
  M
  R
  K
  M NP INGÅR EJ

  Beräkna  $6,75\cdot10^{15}\cdot4\cdot10^{-12}$6,75·1015·4·1012 g och svara med lämpligt prefix i enheten. 

  Svar:
  Ditt svar:
  Rätt svar:
  (Korrekta varianter)
  {[{correctAnswer}]}
  Bedömningsanvisningar/Manuell rättning
  Klicka i rutorna och bedöm ditt svar.
  • Rättad
  • +1
  • Rättad
  Dela med lärare
  Rättar...
 • 10. Premium

  Redigera uppgift Rapportera fel Ändra till korrekt
  (1/0/0)
  E C A
  B
  P 1
  PL
  M
  R
  K
  M NP INGÅR EJ

  James har en dator med en hårddisk som rymmer  $250$250 GB.
  När operativsystemet är installerat så finns det $185$185 GB  kvar av minnet.
  James tänker fylla datorn med bilder från sin systemkamera. Varje bild är $12$12 MB.

  Hur många bilder får han plats med på datorn?

  Bedömningsanvisningar/Manuell rättning
  Klicka i rutorna och bedöm ditt svar.
  • Rättad
  • +1
  • Rättad
  Liknande uppgifter: aritmetik Prefix taluppfattning
  Dela med lärare
  Rättar...
 • 11. Premium

  Redigera uppgift Rapportera fel Ändra till korrekt
  (1/0/0)
  E C A
  B
  P 1
  PL
  M
  R
  K
  M NP INGÅR EJ

  Ljusets hastighet i vakuum är $299$299  $792$792  $458$458 m/s. Uttryck detta i km/s, avrundat till ett jämnt tusental.

  Bedömningsanvisningar/Manuell rättning
  Klicka i rutorna och bedöm ditt svar.
  • Rättad
  • +1
  • Rättad
  Dela med lärare
  Rättar...

c-uppgifter (2)

 • 12. Premium

  Redigera uppgift Rapportera fel Ändra till korrekt
  (1/1/0)
  E C A
  B
  P 1
  PL 1
  M
  R
  K
  M NP INGÅR EJ

  Ett år drack svenskarna totalt  $1,434215$1,434215 $Gl$Gl  kaffe och det fanns det året  $9,253$9,253  miljoner invånare.
  Hur många liter kaffe i snitt per invånare dracks det året?

  Bedömningsanvisningar/Manuell rättning
  Klicka i rutorna och bedöm ditt svar.
  • Rättad
  • +1
  • Rättad
  Dela med lärare
  Rättar...
 • 13. Premium

  Redigera uppgift Rapportera fel Ändra till korrekt
  (0/3/0)
  E C A
  B
  P 1
  PL 1
  M
  R
  K 1
  M NP INGÅR EJ

  Man beräknar att man kan producera  $5225$5225 kWh el per år från  $20$20 solcellsmoduler.
  Ett set med  $20$20 solcellsmoduler kräver en yta på  $34$34 kvadratmeter.

  Bo har som mål att  $50\%$50%  av hans företag ska drivas av el från solceller.
  Förra året drog hans företag ca  $500$500 GWh el.

  Hur många kvadratkilometers yta behöver Bo täcka med solceller för att uppnå sitt mål?

  Bedömningsanvisningar/Manuell rättning
  Klicka i rutorna och bedöm ditt svar.
  • Rättad
  • +1
  • Rättad
  Dela med lärare
  Rättar...
Så hjälper Eddler dig:
Videor som är lätta att förstå Övningar & prov med förklaringar
Allt du behöver för att klara av nationella provet
Så hjälper Eddler dig:
Videor som är lätta att förstå Övningar & prov med förklaringar
Allt du behöver för att klara av nationella provet
Din skolas prenumeration har gått ut!
Påminn din lärare om att förnya eller fortsätt plugga med Eddler på egen hand.
Så funkar det för:
Elever/Studenter Lärare Föräldrar
Din skolas prenumeration har gått ut!
Förnya er prenumeration. Kontakta oss på: info@eddler.se