...
Kurser Alla kurser Min sida Min sida Provbank Mina prov Min skola Läromedel Blogg Guider Om oss Kontakt Nationella prov Gamla högskoleprov Läxhjälp matematik Priser
Sök Mitt konto Logga ut Elev/lärare
-registrering
Logga in Köp Premium Köp Premium Prova gratis
Genom att använda den här sidan godkänner du våra användarvillkor, vår integritetspolicy och att vi använder cookies.
KURSER / 134 LEKTIONERDELPROV

Matematik 1a

Författare:Simon RybrandAnna Karp
11889 personer har gjort kursen
Endast Premium-användare kan rösta. KÖP PREMIUM Börja kursen gratis i 14 dagar Testa gratis i 14 dagar
Ingen bindningstid
Sedan 99 kr/mån. Ingen bindningstid

Meddelande från din lärare

Här kan du som läser Matte 1a få hjälp genom att använda vårt digitala läromedel som följer den reviderade kursplanen Lgr 22. Läs fördjupande texter, se korta videos och gör övningar på Aritmetik, Algebra, Funktioner, Geometri, Sannolikhetslära, Statistik och träning inför nationella prov.

Läs mer om kursen.

Så fungerar kursen Matte 1a

Målet med våra lektioner är att förklara matten så att du förstår. Det gör vi genom videos med supertydliga förklaringar. I filmerna går vi igenom både teorin och tar konkreta exempel på olika betygsnivåer. Vi har även tusentals övningar till kursen. Övningarna är självrättande och till varje övning finns det alltid en fullständig förklaring. Till varje lektion finns det också en fördjupande text med fler exempel med förklaringar. I texterna fördjupar vi även vissa delar av innehållet. Exempelvis kan du i dem se bevis av satser eller interaktiva förklaringar. Lektionerna, övningarna och övningsproven är heltäckande för kursen.

Det centrala innehållet i Matematik 1a

Det centrala innehållet i kursen anger vad skall behandla. Det är uppdelat i fyra områden. Dessa är Matematik inom karaktärsämnen och yrkesliv, Aritmetik, algebra och funktioner, Sannolikhet och statistik samt Problemlösning, verktyg och tillämpningar. Viktigt att känna till att området ”Matematik inom karaktärsämnen och yrkesliv” är kopplat till vilket praktiskt gymnasieprogram som du läser.

Några av de begrepp som kursen behandlar är följande:

 • Hantering algebra, t.ex. utveckling, förenkling och faktorisering av algebraiska uttryck.
 • Lösning av linjära ekvationer.
 • Tabeller, grafer och funktioner. Bland annat linjära funktioner.
 • Förändringsfaktor och beräkningar av procentuella förändringar i flera steg.
 • Exponentialfunktioner
 • Sannolikheter, sannolikheter i flera steg, träddiagram och komplementhändelser.
 • Statistik och statistiska begrepp, exempelvis signifikans, korrelation, kausalitet, urvalsmetoder och felkällor.

Kapitel i Eddlers kurs

Vår kurs till matematik 1a är uppdelad i 12 kapitel. Några av dessa kapitel är tänkta som repetition eller breddning och ingår inte i det centrala innehållet. Då anges alltid detta.

 1. Aritmetik
 2. Algebra
 3. Repetition procent
 4. Funktioner
 5. Geometri
 6. Trigonometri och vektorer
 7. Sannolikhetslära
 8. Statistik
 9. Sammanfattning begrepp och formler Matematik 1a
 10. Nationellt prov Del II till 1a, 1b, 1c
 11. Nationellt prov Ma1a Del I och III
 12. Breddning Ma1a (Ingår en i kursplanen)

Kapiteltest / Övningsprov

Till alla innehållsområden i kursen så finns det kapiteltest. Detta är provliknande test där du kollar av att du har förstått kapitlets alla områden. Dessa test rättas delvis automatiskt men också av dig själv.

Nationella Prov

När du tränar inför nationella prov så kan du använda dig av våra lektioner med genomgångar och test på gamla nationella prov. Dessa hittar du som avslutning i kursen.

Till vem riktar sig kursen?

Den här kursen passar dig som läser gymnasiekursen Matematik 1a. Den fungerar bra både för gymnasiestudenter och vuxenstudenter (Komvux/Distans).

Behöver du en bok som komplement?

Du finns ingen bok som är kopplad till kursen. Du väljer själv om du vill bredda underlaget som du tränar utifrån med en bok.

Författare

 • Simon Rybrand – Leg. gymnasielärare i matematik
 • Anna Karp – Leg. gymnasielärare i matematik

Läs mer om oss

Ämnesplaner

Totalpoäng
0/0
 
Totalpoäng
0/0
Gjorda uppgifter
0 av 0
 • E
  0/0
 • C
  0/0
 • A
  0/0
E C A
Totalt

Innehåll

1 Aritmetik Övningsgeneratorn Övningsgeneratorn
 • E
  0/0
 • C
  0/0
 • A
  0/0

LektionerDelprov (17) Spår Omdöme Video Provtid Uppgifter Boken
1 Tal och TalsystemGratis
12:18 min | || | |
2 TallinjenGratis
4:02 min | || | |
3 PrioriteringsreglernaGratis
5:02 min | || | |
4 Närmevärden – Avrundning
5:37 min | || | |
5 Negativa tal – vad är det?
6:02 min | || | |
6 Negativa tal – Räkna med dem
4:39 min | || | |
7 Bråktal, täljare och nämnareGratis
5:31 min | || | |
8 Addition och subtraktion av bråktal
5:30 min | || | |
9 Multiplicera bråk
3:40 min | || | |
10 Dividera bråk
03:41 min | || | |
11 Bråkräkning – Problemlösning
4:55 min | || | |
12 Potenser och Potenslagar
06:29 min | || | |
13 Grundpotensform
5:26 min | || | |
14 Prefix
3:32 min | || | |
15 Kvadratrötter – Roten ur
04:58 min | || | |
16 Ma1 Träna på att skriva prov med formelredigeraren
| || | |
17 Kapiteltest – Aritmetik Ma1a
100 min | || | |
Så här hjälper Eddler dig:
Förnya ditt betalkonto hos din skola här.
 • 800+ videolektioner till gymnasiet och högstadiets matte.
 • 10 000+ övningsfrågor med fullständiga förklaringar.
 • Heltäckande för din kurs. Allt på ett ställe.
 • Träning inför nationella prov och högskoleprovet.
Sedan endast 99 kr/mån.
Ingen bindningstid. Avsluta när du vill.
99 kr för 6 månader
Ingen bindningstid. Betala 1 gång.

2 Algebra Övningsgeneratorn Övningsgeneratorn
 • E
  0/0
 • C
  0/0
 • A
  0/0

LektionerDelprov (14) Spår Omdöme Video Provtid Uppgifter Boken
1 Begrepp i AlgebraGratis
7:04 min | || | |
2 Beräkna uttryckets värde
03:09 min | || | |
3 Förenkla algebraiska uttryck
03:38 min | || | |
4 Faktorisera algebraiska uttryck
4:35 min | || | |
5 Ekvationer – Vad är det?Gratis
3:47 min | || | |
6 EkvationslösningGratis
4:57 min | || | |
7 Teckna ekvationer
07:39 min | || | |
8 Ekvationer med nämnare
4:39 min | || | |
9 Ekvationer med parenteser
3:35 min | || | |
10 Formler
4:30 min | || | |
11 GeoGebra och ekvationslösningGratis
02:25 min | || | |
12 Tillämpning – Algebra
05:51 min | || | |
13 Träna mer Algebra Ma1
| || | |
14 Kapiteltest – Algebra Ma1a
100 min | || | |

3 Lån, Amorteringar och Index Övningsgeneratorn Övningsgeneratorn
 • E
  0/0
 • C
  0/0
 • A
  0/0

LektionerDelprov (6) Spår Omdöme Video Provtid Uppgifter Boken
1 Repetition av Procent
| || | |
2 Förändringsfaktor
5:46 min | || | |
3 Index
5:28 min | || | |
4 Amortering och Ränta
9:10 min | || | |
5 Beräkningar med kalkylprogram
02:24 min | || | |
6 Kapiteltest – Procent Ma1a
100 min | || | |
Så här hjälper Eddler dig:
Förnya ditt betalkonto hos din skola här.
 • 800+ videolektioner till gymnasiet och högstadiets matte.
 • 10 000+ övningsfrågor med fullständiga förklaringar.
 • Heltäckande för din kurs. Allt på ett ställe.
 • Träning inför nationella prov och högskoleprovet.
Sedan endast 99 kr/mån.
Ingen bindningstid. Avsluta när du vill.
99 kr för 6 månader
Ingen bindningstid. Betala 1 gång.

4 Funktioner Övningsgeneratorn Övningsgeneratorn
 • E
  0/0
 • C
  0/0
 • A
  0/0

LektionerDelprov (11) Spår Omdöme Video Provtid Uppgifter Boken
1 Punkter, koordinatsystem och koordinataxlar
6:24 min | || | |
2 Vad är funktionerGratis
6:30 min | || | |
3 Tolka och förstå grafer
7:04 min | || | |
4 Beteckningen f(x)
5:10 min | || | |
5 GeoGebra och FunktionerGratis
06:38 min | || | |
6 Proportionalitet
5:38 min | || | |
7 Exponentialfunktioner
08:35 min | || | |
8 GeoGebra och Grafisk lösningGratis
02:54 min | || | |
9 Problemlösning Linjära funktioner
12:48 min | || | |
10 Problemlösning funktioner
13:08 min | || | |
11 Kapiteltest funktioner Ma1a
80 min | || | |

5 Geometri Övningsgeneratorn Övningsgeneratorn
 • E
  0/0
 • C
  0/0
 • A
  0/0

LektionerDelprov (17) Spår Omdöme Video Provtid Uppgifter Boken
1 Vinklar
4:34 min | || | |
2 Sidovinklar och vertikalvinklar
02:58 min | || | |
3 Gradskiva
01:46 min | || | |
4 Vinkelsumma i triangeln och fyrhörningen
2:46 min | || | |
5 Rätvinkliga, likbenta och liksidiga trianglar
4:40 min | || | |
6 Pythagoras Sats
05:43 min | || | |
7 Symmetrilinjer
5:52 min | || | |
8 Likformighet
04:28 min | || | |
9 C-A uppgifter likformiga trianglar
01:20 min | || | |
10 Areaenheter
4:55 min | || | |
11 AreaGratis
2:34 min | || | |
12 Volym
5:04 min | || | |
13 Skala, längdskalaGratis
3:08 min | || | |
14 Areaskala
4:37 min | || | |
15 Volymskala
3:25 min | || | |
16 Kapiteltest – Geometri Ma1a
80 min | || | |
17 Formelblad geometri – Geometriska figurerGratis
| || | |

6 Trigonometri och Vektorer Övningsgeneratorn Övningsgeneratorn
 • E
  0/0
 • C
  0/0
 • A
  0/0

LektionerDelprov (6) Spår Omdöme Video Provtid Uppgifter Boken
1 Sin, cos och tanGratis
5:49 min | || | |
2 Kongruens geometri
02:18 min | || | |
3 Träna mera Trigonometri
7:49 min | || | |
4 Vektor och Skalär
7:18 min | || | |
5 Vektorlängd
4:15 min | || | |
6 Kapiteltest – Trigonometri och Vektorer Ma1a
80 min | || | |

7 Sannolikhetslära Övningsgeneratorn Övningsgeneratorn
 • E
  0/0
 • C
  0/0
 • A
  0/0

LektionerDelprov (6) Spår Omdöme Video Provtid Uppgifter Boken
1 Vad är sannolikhetslära?
01:59 min | || | |
2 Sannolikhet
04:58 min | || | |
3 Sannolikheter i flera steg och träddiagram
08:17 min | || | |
4 Komplementhändelser
04:26 min | || | |
5 Blandade övningar Sannolikhetslära – 1a A
| || | |
6 Kapiteltest – Sannolikhetslära Ma1a
80 min | || | |

8 Statistik Övningsgeneratorn Övningsgeneratorn
 • E
  0/0
 • C
  0/0
 • A
  0/0

LektionerDelprov (9) Spår Omdöme Video Provtid Uppgifter Boken
1 Vad är statistik?Gratis
01:21 min | || | |
2 Lägesmått och spridningsmåttGratis
04:01 min | || | |
3 Histogram
03:02 min | || | |
4 Urval, urvalsmetoder och stickprov
04:40 min | || | |
5 Granska statistik
04:58 min | || | |
6 Felkällor och felmarginal
03:51 min | || | |
7 Korrelation och Kausalitet
03:23 min | || | |
8 Rita diagram i kalkylprogram
04:18 min | || | |
9 Kapiteltest – Statistik Ma1a
80 min | || | |

9 Sammanfattning begrepp och formler Matematik 1a Övningsgeneratorn Övningsgeneratorn
 • E
  0/0
 • C
  0/0
 • A
  0/0

LektionerDelprov (4) Spår Omdöme Video Provtid Uppgifter Boken
1 Sammanfattning Matematik 1aGratis
14:22 min | || | |