...
Kurser Alla kurser Min sida Provbank Mina prov Min skola Läromedel Förälder Blogg Guider Om oss Kontakt Läxhjälp matemtaik
Sök Mitt konto Logga ut Elev/lärare
-registrering
Logga in Köp Premium Köp Premium Prova gratis
Genom att använda denna sidan godkänner du våra användarvillkor, vår integritetspolicy och att vi använder cookies.
100 LEKTIONER

Matematik 1a

Författare:Simon RybrandAnna Karp
Endast Premium-användare kan rösta.

Om kursen

Här kan du som läser Matte 1a få hjälp att lyckas bättre i din kurs. Matematik 1a innehåller heltäckande genomgångar på Aritmetik, Algebra, Funktioner, Geometri, Sannolikhetslära, Statistik och träning inför nationella prov.

Så fungerar våra lektioner

Läs mer.

Så fungerar våra lektioner

Video, text och övningslektioner

Målet med våra lektioner är att förklara matten så att du förstår. Det gör vi genom videos med supertydliga förklaringar. I filmerna går vi igenom både teorin och tar konkreta exempel på olika betygsnivåer. Vi har även tusentals övningar till kursen. Övningarna är till stor del självrättande och till varje övning finns det en fullständig förklaring. En del övningar rättar du även på egen hand.

Till varje lektion finns det också en fördjupande text med fler exempel med förklaringar. I texterna fördjupar vi även vissa delar av innehållet. Exempelvis kan du i dem se bevis av satser eller interaktiva förklaringar.

Kapiteltest

Till alla innehållsområden i kursen så finns det kapiteltest. Detta är provliknande test där du kollar av att du har förstått kapitlets alla områden. Dessa test rättas delvis automatiskt men också av dig själv.

Nationella Prov

När du tränar inför nationella prov så kan du använda dig av våra lektioner med genomgångar och test på gamla nationella prov. Dessa hittar du som avslutning i kursen.

Programmeringsuppgifter

Till kursen finns det även ett antal programmeringslektioner. I dessa programmerar du lösningar till uppgifter i något av programmeringsspråken javascript eller python.

Till vem riktar sig kursen?

Den här kursen passar dig som läser eller skall repetera Matematik 1a.

Författare

  • Simon Rybrand – Leg. gymnasielärare i matematik
  • Anna Karp – Leg. gymnasielärare i matematik

Läs mer om oss

Ämnesplaner

Videor
0 %
Övningar
0 %
Är du ny här?
Så här funkar Eddler Premium
  • 600+ videolektioner till gymnasiet och högstadiets matte.
  • 4000+ övningsfrågor med fullständiga förklaringar.
  • Heltäckande för din kursplan. Allt på ett ställe.
  • Träning inför nationella prov och högskoleprovet.
Sedan 89 kr/mån. Ingen bindningstid

Innehåll

Visa lektioner

1 Förberedande Aritmetik

Lektioner (15) Spår Omdöme Video Övningar Boken
1 Tal och TalsystemGratis
12:18 min || | |
2 TallinjenGratis
4:02 min || | |
3 PrioriteringsreglernaGratis
5:02 min || | |
4 Närmevärden – Avrundning
5:37 min || | |
5 Negativa tal – vad är det?
6:02 min || | |
6 Negativa tal – Räkna med dem
4:39 min || | |
7 Bråktal, täljare och nämnareGratis
5:31 min || | |
8 Addition och subtraktion av bråktal
5:30 min || | |
9 Multiplicera bråk
3:40 min || | |
10 Dividera bråk
03:41 min || | |
11 Kvadratrötter – Roten ur
04:58 min || | |
12 Grundpotensform
5:26 min || | |
13 Prefix
3:32 min || | |
14 Ma1 Träna på att skriva prov med formelredigeraren
|| | |
15 Kapiteltest – Taluppfattning och aritmetik Ma1a
|| | |

2 Procent

Lektioner (12) Spår Omdöme Video Övningar Boken
1 Procent, bråkform, decimalform och procentformGratis
4:15 min || | |
2 Andelen, delen och det hela
4:57 min || | |
3 C-A uppgift – räkna ut andelen
3:10 min || | |
4 Promille och ppm
2:49 min || | |
5 Procentuell ökning och minskning
03:59 min || | |
6 Procentenheter
2:48 min || | |
7 FörändringsfaktorGratis
5:46 min || | |
8 Upprepade procentuella förändringar
5:55 min || | |
9 Amortering och Ränta
9:10 min || | |
10 Blandade övningar Procent – E nivå
4:49 min || | |
11 Blandade övningar Procent – C och A nivå
4:53 min || | |
12 Kapiteltest – Procent Ma1a
|| | |

3 Algebra

Lektioner (14) Spår Omdöme Video Övningar Boken
1 Begrepp i AlgebraGratis
7:04 min || | |
2 Beräkna uttryckets värde
|| | |
3 Förenkla algebraiska uttryck
5:14 min || | |
4 Faktorisera algebraiska uttryck
4:35 min || | |
5 Ekvationer – Vad är det?Gratis
3:47 min || | |
6 EkvationslösningGratis
4:57 min || | |
7 Teckna ekvationer
|| | |
8 Ekvationer med nämnare
4:39 min || | |
9 Ekvationer med parenteser
3:35 min || | |
10 Formler
4:30 min || | |
11 Mönster
04:40 min || | |
12 Tillämpning – Algebra
13:18 min || | |
13 Träna mer Algebra Ma1
|| | |
14 Kapiteltest – Algebra Ma1a
|| | |

4 Funktioner

Lektioner (7) Spår Omdöme Video Övningar Boken
1 Punkter, koordinatsystem och koordinataxlar
6:24 min || | |
2 Vad är funktionerGratis
6:30 min || | |
3 Tolka och förstå grafer
7:04 min || | |
4 Proportionalitet
5:38 min || | |
5 Exponentialfunktioner och Potensfunktioner
7:14 min || | |
6 Problemlösning funktioner
13:08 min || | |
7 Kapiteltest funktioner Ma1a
|| | |

5 Geometri

Lektioner (16) Spår Omdöme Video Övningar Boken
1 Vinklar
4:34 min || | |
2 Sidovinklar och vertikalvinklar
02:58 min || | |
3 Gradskiva
01:46 min || | |
4 Vinkelsumma i triangeln och fyrhörningen
2:46 min || | |
5 Rätvinkliga, likbenta och liksidiga trianglar
4:40 min || | |
6 Pythagoras Sats
05:43 min || | |
7 Likformighet
04:28 min || | |
8 C-A uppgifter likformiga trianglar
01:20 min || | |
9 Areaenheter
4:55 min || | |
10 AreaGratis
2:34 min || | |
11 Volym
5:04 min || | |
12 Skala, längdskalaGratis
3:08 min || | |
13 Areaskala
4:37 min || | |
14 Volymskala
3:25 min || | |
15 Kapiteltest – Geometri Ma1a
|| | |
16 Formelblad geometri – Geometriska figurerGratis
|| | |

6 Trigonometri och Vektorer

Lektioner (6) Spår Omdöme Video Övningar Boken
1 Sin, cos och tanGratis
5:49 min || | |
2 Kongruens geometri
02:18 min || | |
3 Träna mera Trigonometri
7:49 min || | |
4 Vektor och Skalär
7:18 min || | |
5 Vektorlängd
4:15 min || | |
6 Kapiteltest – Trigonometri och Vektorer Ma1a
|| | |

7 Sannolikhetslära

Lektioner (5) Spår Omdöme Video Övningar Boken
1 Vad är sannolikhetslära?
01:59 min || | |
2 Sannolikhet
04:58 min || | |
3 Sannolikheter i flera steg och träddiagram
08:17 min || | |
4 Komplementhändelser
04:26 min || | |
5 Kapiteltest – Sannolikhetslära Ma1a
|| | |

8 Statistik

Lektioner (11) Spår Omdöme Video Övningar Boken
1 Vad är statistik?Gratis
01:21 min || | |
2 Lägesmått och spridningsmåttGratis
04:01 min || | |
3 Index
5:28 min || | |
4 Histogram
03:02 min || | |
5 Urval, urvalsmetoder och stickprov
04:40 min || | |
6 Granska statistik
04:58 min || | |
7 Felkällor och felmarginal
03:51 min || | |
8 Korrelation och Kausalitet
03:23 min || | |
9 Beräkningar med kalkylprogram
02:24 min || | |
10 Rita diagram i kalkylprogram
04:18 min || | |
11 Kapiteltest – Statistik Ma1a – GY11
|| | |

9 Sammanfattning begrepp och formler Matematik 1

Lektioner (4) Spår Omdöme Video Övningar Boken
1 Formelsamling Matematik 1Gratis
|| | |
2 Sammanfattning Matematik 1Gratis
|| | |
3 Centrala begrepp Ma1 Del 1
|| | |
4 Centrala begrepp Ma1 Del 2
|| | |

10 Nationellt prov Del II till 1A, 1B, 1C

Lektioner (2) Spår Omdöme Video Övningar Boken
1 Np Matematik 1A,B,C – Del 2
10:26 min || | |
2 Nationellt prov Ma1a, b och c vt12 DEL II
|| | |

Byt till Kursgrupp

Videor
0 %
Övningar
0 %
Är du ny här?
Så här funkar Eddler Premium
  • 600+ videolektioner till gymnasiet och högstadiets matte.
  • 4000+ övningsfrågor med fullständiga förklaringar.
  • Heltäckande för din kursplan. Allt på ett ställe.
  • Träning inför nationella prov och högskoleprovet.
Sedan 89 kr/mån. Ingen bindningstid

Emil C

Studerande

"Ni hjälpte mig in på min drömutbildning. Handelshögskolan i Stockholm. Kunde inte vara mer tacksam för er tjänst!"

För att se läxor, prov och meddelande från din lärare. Gå till din kursgrupp för denna kurs: