...
Kurser Alla kurser Min sida Min sida Provbank Mina prov Min skola Läromedel Blogg Guider Om oss Kontakt Nationella prov Läxhjälp matematik Priser
Sök Mitt konto Logga ut Elev/lärare
-registrering
Logga in Köp Premium Köp Premium Prova gratis
Genom att använda denna sidan godkänner du våra användarvillkor, vår integritetspolicy och att vi använder cookies.
EXEMPEL I VIDEON
Lägg till som läxa
Lägg till som stjärnmärkt
  Lektionsrapport   Hjälp

Frågor hjälpmarkerade!

Alla markeringar försvinner.

Ta bort markeringar Avbryt
Kopiera länk Facebook Twitter Repetera Rapportera Ändra status
KURSER  / 
Matematik 1b
 /   Procent

Repetition av Procent

Endast Premium- användare kan rösta.
Författare:Simon Rybrand Anna Karp
Rapportera fel Redigera lektion Redigera text Redigera övning Redigera video
Så hjälper Eddler läromedel dig:
Fördjupande texter 6000+ övningsfrågor Öva på nationella prov
Så hjälper Eddler läromedel dig:
800+ lektioner 6000+ övningsfrågor Öva på nationella prov
Allt du behöver för att klara av nationella provet
Din skolas prenumeration har gått ut!
Påminn din lärare om att förnya eller fortsätt plugga med Eddler på egen hand.
Så funkar det för:
Elever/Studenter Lärare Föräldrar
Din skolas prenumeration har gått ut!
Förnya er prenumeration. Kontakta oss på: info@eddler.se

Procent – ett mått på andelen

Om vi jämför en del med en helhet av något, får vi ett resultat som kallas för en andel. Andelen kan uttryckas på flera olika sätt. Procent är ett av dem.

Procent som andel

I denna lektion får du möjlighet till repetition av procent och procenträkning från Högstadiet inför Ma1. Sist i denna texten finns länkar till lektionen som går igenom vart avsnitt mer ingående.

Procentform, bråkform och decimalform

Andelen kan anges i olika form. Du behöver kunna genomföra omvandling mellan andelen i bråkform, decimalform och procentform.

Bråkform, decimalform och procentform

Exempel 1

Per har en lön på $26\text{ }000$26 000 kr. Första dagen då lönen kommit köper han en ny tröja för $520$520 kr. Hur stor andel av Pers lön motsvarar kostnaden för tröjan?

Ange svaret i bråkform, decimalform och procentform.

Lösning

Vi beräknar andelen med hjälp av kvoten av priset på tröjan och hela Pers lön.

Andelen= $\frac{520}{26\text{ }000}$52026 000 

Bråkform- Kvoten ovan anger andelen i bråkform, men vi anger med fördel svaret i enklaste form. Därför förkortar vi med täljaren och nämnaren med $520$520.

 $\frac{520}{26\text{ }000}=\frac{1}{50}$52026 000 =150  

Decimalform- För att ange andelen i decimalform beräknar vi värdet av kvoten förhand om vi kan, annars med räknare.

 $\frac{520}{26\text{ }000}=$52026 000 =$0,02$0,02

Procentform- För att ange i procentform tänker vi efter hur många hundradelar andelen motsvarar. Då andelen i decimalform är $0,02$0,02 ser vi att andelen är två hundradelar, vilket motsvarar då två procent. Det skriver vi som  $2\%$2%.

Vi kan annars förlänga eller förkorta bråket så att v i får nämnaren till hundra. I detta fall skulle vi förkortat med  $260$260 och fått  $\frac{2}{100}$2100  vilket också ger oss en enkel bild av hur många hundradelar, procent, vi har nämligen två hundradelar.

Om vi multiplicerar andelen i decimalform med hundra får vi antalet procent. För att ange i procent form lägger vi till procenttecken, %, som är symbolen för att talet motsvarar ett antal hundradelar.

 Vi får att priset på tröjan motsvarar $\frac{1}{50}$150 $=0,02=2\%$=0,02=2%  av Pers lön.

Procent, Promille och ppm

När andelarna blir mindre än hundradelar väljer man ibland att i stället ange andelen i promille eller ppm.

Procent, promille och ppm

Procent kommer från latinets pro centum, vilket betyder ”för varje hundra”, eller hundradel. Promille motsvarar en tusendel och ppm i sin tur är en förkortning av engelskans parts per million, som betyder ”andel per miljon” eller miljondel.

Procentenheter och procentuella förändringar

När man vill ange hur procentsatsen förändras kan man ange det i procentenheter. Du beräknar förändringen i procentenheter genom att subtrahera de olika procentsatserna med varandra.

Procentenheter

Subtraherar du den nya procentsatsen med den ursprungliga procentsatsen och du får en positiv differens, motsvarar differensen ökningen. En negativ differensen motsvarar i stället minskningen.

Exempel 2

Mobil

Rabatten på en mobil höjdes från $5\%$5% till $10\%$10% .

Hur många procentenheter höjdes rabatten?

Lösning

Vi får förändringen i procentenheter genom differensen mellan procentsatserna. Förändringen är från $5\%$5% till $10\%$10%. Vi får att

Ny procentsats – ursprunglig procentsats = förändringen i procentenheter vilket ger oss

 $10-5=5$105=5 procentenheter.

Rabatten höjdes därmed med $5$5 procentenheter.

Förändringsfaktor

När du jämför olika värden med varandra, oavsett om det är procentsatser eller andra värden, kan du beräkna en så kallad förändringsfaktor.

Förändringsfaktor

Om förändringsfaktorn är större än $1$1 motsvarar förändringen en ökning.

Om förändringen är mindre än $1$1 motsvarar det en minskning

Förändringsfaktor

Exempel 3

Mobil

Rabatten på en mobil höjdes från $5\%$5% till $10\%$10% .

Hur många procent höjdes rabatten?

Lösning

Vi jämför den nya rabatten men den ursprungliga och får att

  $\frac{10}{5}$105  $=2$=2  vilken motsvarar  $200\%$200%, vilket i sin tur motsvarar en procentuell ökning på  $100\%$100%.

Upprepade procentuella förändringar 

Genom att multiplicera de förändringsfaktorer som motsvarar de olika förändringarna med varandra, får man den totala förändringen.

Upprepade förändringar

Exempel 4

Priset på en sko minskades i tre omgångar. Först med $20\%$20%, sedan med $30\%$30% två gånger.

Hur stor blir den totala rabatten, efter alla förändringar i förhållande till det ursprungliga priset?

Lösning

Först minskade priset med $20\%$20% vilket innebär en förändringsfaktor som är $0,8$0,8. Därefter minskade priset med  $30\%$30% två gånger, dvs med förändringsfaktorn  $0,7$0,7.

Vi kan bestämma den totala förändringen genom att multiplicera alla förändringsfaktorer med varandra.

 $0,8\cdot0,7\cdot0,7=0,392$0,8·0,7·0,7=0,392  vilket motsvarar att priset efter alla förändringar är $39,2\%$39,2% utav det ursprungliga priset.

Detta i sin tur innebär att den totala rabatten är $100\%-39,2\%=60,8\%$100%39,2%=60,8%

Övningsprov och lektionslänkar Procent

I denna lektion har vi som sagt repeterat procentavsnittet från Matematiken i högstadiet. Vill du repetera mer ingående rekommenderar vi att du fördjupar dig i följande lektioner.


Procent, bråkform, decimalform och procentform
Andelen, delen och det hela
C-A uppgift – räkna ut andelen
Promille och ppm
Procentenheter
Procentuell ökning och minskning
Blandade övningar Procent – E nivå
Blandade övningar Procent – C-A nivå

Kapiteltest Procent Ma1a
Kapiteltest Procent Ma1b
Kapiteltest Procent Ma1c

Kommentarer


Endast Premium-användare kan kommentera.

██████████████████████████
████████████████████████████████████████████████████

e-uppgifter (24)

 • 1. Premium

  Rapportera fel Ändra till korrekt
  (1/0/0)
  E C A
  B
  P 1
  PL
  M
  R
  K
  M NP INGÅR EJ

  Skriv $51\%$51%  i bråkform.

  Svar:
  Ditt svar:
  Rätt svar:
  (Korrekta varianter)
  {[{correctAnswer}]}
  Bedömningsanvisningar/Manuell rättning
  Klicka i rutorna och bedöm ditt svar.
  • Rättad
  • +1
  • Rättad
  Dela med lärare
  Rättar...
 • 2. Premium

  Rapportera fel Ändra till korrekt
  (1/0/0)
  E C A
  B
  P 1
  PL
  M
  R
  K
  M NP INGÅR EJ

  Ange utan räknare hur många procent $\frac{6}{25}$625  motsvarar.

  Svar:
  Ditt svar:
  Rätt svar:
  (Korrekta varianter)
  {[{correctAnswer}]}
  Bedömningsanvisningar/Manuell rättning
  Klicka i rutorna och bedöm ditt svar.
  • Rättad
  • +1
  • Rättad
  Dela med lärare
  Rättar...
 • 3. Premium

  Rapportera fel Ändra till korrekt
  (1/0/0)
  E C A
  B
  P 1
  PL
  M
  R
  K
  M NP INGÅR EJ

  Skriv  $0,002$0,002  på procentform.

  Svar:
  Ditt svar:
  Rätt svar:
  (Korrekta varianter)
  {[{correctAnswer}]}
  Bedömningsanvisningar/Manuell rättning
  Klicka i rutorna och bedöm ditt svar.
  • Rättad
  • +1
  • Rättad
  Dela med lärare
  Rättar...
 • Så hjälper Eddler läromedel dig:
  Fördjupande texter 6000+ övningsfrågor Öva på nationella prov
  Så hjälper Eddler läromedel dig:
  800+ lektioner 6000+ övningsfrågor Öva på nationella prov
  Allt du behöver för att klara av nationella provet
  Din skolas prenumeration har gått ut!
  Påminn din lärare om att förnya eller fortsätt plugga med Eddler på egen hand.
  Så funkar det för:
  Elever/Studenter Lärare Föräldrar
  Din skolas prenumeration har gått ut!
  Förnya er prenumeration. Kontakta oss på: info@eddler.se
 • 4. Premium

  Rapportera fel Ändra till korrekt
  (1/0/0)
  E C A
  B
  P 1
  PL
  M
  R
  K
  M NP INGÅR EJ

  Hur många promille är $0,002$0,002 ?

  Svar:
  Ditt svar:
  Rätt svar:
  (Korrekta varianter)
  {[{correctAnswer}]}
  Bedömningsanvisningar/Manuell rättning
  Klicka i rutorna och bedöm ditt svar.
  • Rättad
  • +1
  • Rättad
  Dela med lärare
  Rättar...
 • 5. Premium

  Rapportera fel Ändra till korrekt
  (1/0/0)
  E C A
  B
  P 1
  PL
  M
  R
  K
  M NP INGÅR EJ

  Hur många ppm är $0,002$0,002 ?

  Svar:
  Ditt svar:
  Rätt svar:
  (Korrekta varianter)
  {[{correctAnswer}]}
  Bedömningsanvisningar/Manuell rättning
  Klicka i rutorna och bedöm ditt svar.
  • Rättad
  • +1
  • Rättad
  Dela med lärare
  Rättar...
 • 6. Premium

  Rapportera fel Ändra till korrekt
  (1/0/0)
  E C A
  B 1
  P
  PL
  M
  R
  K
  M NP INGÅR EJ

  Skriv $1346\%$1346% i decimalform.

  Svar:
  Ditt svar:
  Rätt svar:
  (Korrekta varianter)
  {[{correctAnswer}]}
  Bedömningsanvisningar/Manuell rättning
  Klicka i rutorna och bedöm ditt svar.
  • Rättad
  • +1
  • Rättad
  Dela med lärare
  Rättar...
 • 7. Premium

  Rapportera fel Ändra till korrekt
  (1/0/0)
  E C A
  B
  P 1
  PL
  M
  R
  K
  M NP INGÅR EJ

  Hur många procent av figuren är markerad med blått?

  procent-intro-ovning-1

  Svar:
  Ditt svar:
  Rätt svar:
  (Korrekta varianter)
  {[{correctAnswer}]}
  Bedömningsanvisningar/Manuell rättning
  Klicka i rutorna och bedöm ditt svar.
  • Rättad
  • +1
  • Rättad
  Dela med lärare
  Rättar...
 • 8. Premium

  Rapportera fel Ändra till korrekt
  (1/0/0)
  E C A
  B
  P
  PL 1
  M
  R
  K
  M NP INGÅR EJ

  kvadrat-rutnät

  I figuren är $6$6 kvadrater färgade med blå färg.

  Hur många kvadrater totalt är blåfärgade om antalet blåfärgade kvadrater ökar med $50\text{ }\%$50 %?

  Svar:
  Ditt svar:
  Rätt svar:
  (Korrekta varianter)
  {[{correctAnswer}]}
  Bedömningsanvisningar/Manuell rättning
  Klicka i rutorna och bedöm ditt svar.
  • Rättad
  • +1
  • Rättad
  Dela med lärare
  Rättar...
 • 9. Premium

  Rapportera fel Ändra till korrekt
  (2/0/0)
  E C A
  B
  P 1
  PL 1
  M
  R
  K
  M NP INGÅR EJ

  Du hittar en snygg jacka på rea. Det står att den har kostat $1200$1200 kr men att det nu är $70\%$70% rea.

  Hur mycket får du betala för jackan?

  Svar:
  Ditt svar:
  Rätt svar:
  (Korrekta varianter)
  {[{correctAnswer}]}
  Bedömningsanvisningar/Manuell rättning
  Klicka i rutorna och bedöm ditt svar.
  • Rättad
  • +1
  • Rättad
  Dela med lärare
  Rättar...
 • 10. Premium

  Rapportera fel Ändra till korrekt
  (1/0/0)
  E C A
  B
  P 1
  PL
  M
  R
  K
  M NP INGÅR EJ

  Du brukar köpa en kopp kaffe på väg till skolan.
  Förra året kostade kaffet $25$25 kronor, men i år har det höjts till $30$30 kronor.

  Med hur många procent har priset höjts?

  Svar:
  Ditt svar:
  Rätt svar:
  (Korrekta varianter)
  {[{correctAnswer}]}
  Bedömningsanvisningar/Manuell rättning
  Klicka i rutorna och bedöm ditt svar.
  • Rättad
  • +1
  • Rättad
  Dela med lärare
  Rättar...
 • 11. Premium

  Rapportera fel Ändra till korrekt
  (2/0/0)
  E C A
  B
  P 1
  PL 1
  M
  R
  K
  M NP INGÅR EJ

  Din klass ska rösta om vart ni ska åka på klassresa. Ni är $30$30 personer i klassen och läraren berättar att resultatet av omröstningen blev att $80\%$80% vill åka till Liseberg. 

  Hur många elever i klassen ville inte åka till Liseberg?

  Svar:
  Ditt svar:
  Rätt svar:
  (Korrekta varianter)
  {[{correctAnswer}]}
  Bedömningsanvisningar/Manuell rättning
  Klicka i rutorna och bedöm ditt svar.
  • Rättad
  • +1
  • Rättad
  Dela med lärare
  Rättar...
 • 12. Premium

  Rapportera fel Ändra till korrekt
  (1/0/0)
  E C A
  B
  P 1
  PL
  M
  R
  K
  M NP INGÅR EJ

  Priset ökar på en vara från $10$10 kr till $12$12 kr. Hur mycket har det ökat i procent?

  Svar:
  Ditt svar:
  Rätt svar:
  (Korrekta varianter)
  {[{correctAnswer}]}
  Bedömningsanvisningar/Manuell rättning
  Klicka i rutorna och bedöm ditt svar.
  • Rättad
  • +1
  • Rättad
  Dela med lärare
  Rättar...
 • 13. Premium

  Rapportera fel Ändra till korrekt
  (1/0/0)
  E C A
  B
  P 1
  PL
  M
  R
  K
  M NP INGÅR EJ

  Priset på ett par jeans minskar från  $519$519 kr till $399$399 kr under en rea. Hur många procent sänks priset? 

  Avrunda till hela procent.

  Svar:
  Ditt svar:
  Rätt svar:
  (Korrekta varianter)
  {[{correctAnswer}]}
  Bedömningsanvisningar/Manuell rättning
  Klicka i rutorna och bedöm ditt svar.
  • Rättad
  • +1
  • Rättad
  Dela med lärare
  Rättar...
 • 14. Premium

  Rapportera fel Ändra till korrekt
  (2/0/0)
  E C A
  B
  P 1
  PL 1
  M
  R
  K
  M NP INGÅR EJ

  I basket har man $5$5 spelare på plan. Hur många procent färre spelare än sitt motståndarlag har man om man får $1$1 spelare utvisad?

  Svar:
  Ditt svar:
  Rätt svar:
  (Korrekta varianter)
  {[{correctAnswer}]}
  Bedömningsanvisningar/Manuell rättning
  Klicka i rutorna och bedöm ditt svar.
  • Rättad
  • +1
  • Rättad
  Dela med lärare
  Rättar...
 • 15. Premium

  Rapportera fel Ändra till korrekt
  (2/0/0)
  E C A
  B
  P 1
  PL 1
  M
  R
  K
  M NP INGÅR EJ

  I USA bor det  $323,1$323,1 miljoner människor. Av dessa bor $8,538$8,538 miljoner i New York.

  Hur många procent av USA:s befolkning bor i New York?

  Svar:
  Ditt svar:
  Rätt svar:
  (Korrekta varianter)
  {[{correctAnswer}]}
  Bedömningsanvisningar/Manuell rättning
  Klicka i rutorna och bedöm ditt svar.
  • Rättad
  • +1
  • Rättad
  Dela med lärare
  Rättar...
 • 16. Premium

  Rapportera fel Ändra till korrekt
  (2/0/0)
  E C A
  B
  P 1
  PL 1
  M
  R
  K
  M NP INGÅR EJ

  antal_regndagar_procent

  Diagrammet visar antalet regndagar under månaderna April, Maj, Juni och Juli.
  Med hur många procent minskar antalet regndagar från April till Maj?

  Svar:
  Ditt svar:
  Rätt svar:
  (Korrekta varianter)
  {[{correctAnswer}]}
  Bedömningsanvisningar/Manuell rättning
  Klicka i rutorna och bedöm ditt svar.
  • Rättad
  • +1
  • Rättad
  Dela med lärare
  Rättar...
 • 17. Premium

  Rapportera fel Ändra till korrekt
  (1/0/0)
  E C A
  B 1
  P
  PL
  M
  R
  K
  M NP INGÅR EJ

  Vad innebär begreppet procentsats?

  Bedömningsanvisningar/Manuell rättning
  Klicka i rutorna och bedöm ditt svar.
  • Rättad
  • +1
  • Rättad
  Dela med lärare
  Rättar...
 • 18. Premium

  Rapportera fel Ändra till korrekt
  (1/0/0)
  E C A
  B 1
  P
  PL
  M
  R
  K
  M NP INGÅR EJ

  Vad innebär begreppet procentenheter?

  Bedömningsanvisningar/Manuell rättning
  Klicka i rutorna och bedöm ditt svar.
  • Rättad
  • +1
  • Rättad
  Se mer: Procentenheter
  Dela med lärare
  Rättar...
 • 19. Premium

  Rapportera fel Ändra till korrekt
  (1/0/0)
  E C A
  B
  P 1
  PL
  M
  R
  K
  M NP INGÅR EJ

  Väljarstödet för Mattepartiet minskar tyvärr från  $12\%$12%  till  $9,2\%$9,2% . Med hur många procentenheter har väljarstödet minskat?

  Ange svaret med en decimals noggrannhet.

  Svar:
  Ditt svar:
  Rätt svar:
  (Korrekta varianter)
  {[{correctAnswer}]}
  Bedömningsanvisningar/Manuell rättning
  Klicka i rutorna och bedöm ditt svar.
  • Rättad
  • +1
  • Rättad
  Se mer: Procentenheter
  Dela med lärare
  Rättar...
 • 20. Premium

  Rapportera fel Ändra till korrekt
  (3/0/0)
  E C A
  B 2
  P 1
  PL
  M
  R
  K
  M NP INGÅR EJ

  Räntan på ett sparkonto höjdes en månad från $3,45$3,45% till $3,65$3,65%.
  Bestäm höjningen i

  a) procentenheter
  b) procent

  Svar:
  Ditt svar:
  Rätt svar:
  (Korrekta varianter)
  {[{correctAnswer}]}
  Bedömningsanvisningar/Manuell rättning
  Klicka i rutorna och bedöm ditt svar.
  • Rättad
  • +1
  • Rättad
  Se mer: Procentenheter
  Dela med lärare
  Rättar...
 • 21. Premium

  Rapportera fel Ändra till korrekt
  (2/0/0)
  E C A
  B
  P 1
  PL 1
  M
  R
  K
  M NP INGÅR EJ

  Du har köpt en gammal cykel på second hand för $140$140 kronor. Du fixar till den och köper reservdelar för $120$120 kronor. Sedan säljer du cykeln för $450$450 kronor.

  Hur många procent vinst gjorde du?
  Ange svaret i hela procent.

  Svar:
  Ditt svar:
  Rätt svar:
  (Korrekta varianter)
  {[{correctAnswer}]}
  Bedömningsanvisningar/Manuell rättning
  Klicka i rutorna och bedöm ditt svar.
  • Rättad
  • +1
  • Rättad
  Dela med lärare
  Rättar...
 • 22. Premium

  Rapportera fel Ändra till korrekt
  (1/0/0)
  E C A
  B
  P 1
  PL
  M
  R
  K
  M NP INGÅR EJ

  Per bestämmer att han vill gå ner några kilo, och beslutar sig för att sluta äta socker under $6$6 månader samt börja promenera till skolan istället för att ta bussen. Efter $6$6 månader har han gått ner från $84$84 kg till $76$76 kg.

  Med hur många procent har han minskat i vikt?

  Svara med en decimals noggrannhet.

  Svar:
  Ditt svar:
  Rätt svar:
  (Korrekta varianter)
  {[{correctAnswer}]}
  Bedömningsanvisningar/Manuell rättning
  Klicka i rutorna och bedöm ditt svar.
  • Rättad
  • +1
  • Rättad
  Dela med lärare
  Rättar...
 • 23. Premium

  Rapportera fel Ändra till korrekt
  (2/0/0)
  E C A
  B
  P 1
  PL 1
  M
  R
  K
  M NP INGÅR EJ

  En kvadrat har sidor som är $5$5 cm långa. Sidorna ökar med $20\%$20%.

  Vilken blir kvadratens nya omkrets?

  Svar:
  Ditt svar:
  Rätt svar:
  (Korrekta varianter)
  {[{correctAnswer}]}
  Bedömningsanvisningar/Manuell rättning
  Klicka i rutorna och bedöm ditt svar.
  • Rättad
  • +1
  • Rättad
  Dela med lärare
  Rättar...
 • 24. Premium

  Rapportera fel Ändra till korrekt
  (3/0/0)
  E C A
  B 1
  P 1
  PL 1
  M
  R
  K
  M NP INGÅR EJ

  tabell-procent-problem

  Tabellen visar ungefärlig vikt för $4$4 olika fågelarter. Bestäm, i procentform, andelen som den lättaste fågelns vikt utgör av den tyngsta fågeln.

  Svar:
  Ditt svar:
  Rätt svar:
  (Korrekta varianter)
  {[{correctAnswer}]}
  Bedömningsanvisningar/Manuell rättning
  Klicka i rutorna och bedöm ditt svar.
  • Rättad
  • +1
  • Rättad
  Dela med lärare
  Rättar...

c-uppgifter (7)

 • 25. Premium

  Rapportera fel Ändra till korrekt
  (0/2/0)
  E C A
  B
  P 1
  PL 1
  M
  R
  K
  M NP INGÅR EJ

  Räntan på ett lån minskade med $1,2$1,2 procentenheter till $4,6\%$4,6% .

  Med hur många procent minskade lånets räntesats?

  Ange endast procent satsen och avrunda till hela procent.

  Svar:
  Ditt svar:
  Rätt svar:
  (Korrekta varianter)
  {[{correctAnswer}]}
  Bedömningsanvisningar/Manuell rättning
  Klicka i rutorna och bedöm ditt svar.
  • Rättad
  • +1
  • Rättad
  Dela med lärare
  Rättar...
 • 26. Premium

  Rapportera fel Ändra till korrekt
  (0/2/0)
  E C A
  B
  P 1
  PL 1
  M
  R
  K
  M NP INGÅR EJ

  Opinionsmätningarna visar att stödet till Matematikpartiet har blivit fem gånger så stort som vid förra valet. Nu har partiet $18,5\%$18,5% av väljarstödet. Med hur många procentenheter har stödet för partiet ökat?

  Svar:
  Ditt svar:
  Rätt svar:
  (Korrekta varianter)
  {[{correctAnswer}]}
  Bedömningsanvisningar/Manuell rättning
  Klicka i rutorna och bedöm ditt svar.
  • Rättad
  • +1
  • Rättad
  Dela med lärare
  Rättar...
 • 27. Premium

  Rapportera fel Ändra till korrekt
  (0/2/0)
  E C A
  B
  P 1
  PL 1
  M
  R
  K
  M NP INGÅR EJ

  Sockerhalten i en dl läsk är $10,6\%$10,6% . I en dl mjölk är den $5\%$5% .

  Hur mycket mer socker är det i läsk än i mjölk, uttryckt i procent?

  Svar:
  Ditt svar:
  Rätt svar:
  (Korrekta varianter)
  {[{correctAnswer}]}
  Bedömningsanvisningar/Manuell rättning
  Klicka i rutorna och bedöm ditt svar.
  • Rättad
  • +1
  • Rättad
  Dela med lärare
  Rättar...
 • 28. Premium

  Rapportera fel Ändra till korrekt
  (0/2/0)
  E C A
  B
  P 1
  PL 1
  M
  R
  K
  M NP INGÅR EJ

  Andelen personer i världen som saknade tillgång till rent dricksvatten $1990$1990 var $24\%$24% .

  År $2012$2012 hade det sjunkit till $11\%$11% av världens befolkning.

  Med hur många procent minskade den grupp av människor som ej hade tillgång till rent vatten mellan $1990$1990 och $2012$2012 ?

  Svar:
  Ditt svar:
  Rätt svar:
  (Korrekta varianter)
  {[{correctAnswer}]}
  Bedömningsanvisningar/Manuell rättning
  Klicka i rutorna och bedöm ditt svar.
  • Rättad
  • +1
  • Rättad
  Dela med lärare
  Rättar...
 • 29. Premium

  Rapportera fel Ändra till korrekt
  (0/2/0)
  E C A
  B
  P 1
  PL 1
  M
  R
  K
  M NP INGÅR EJ

  Tidningen skriver att arbetslösheten i din stad har sänkts med $15\%$15% sedan förra året då det var $5,2\%$5,2% arbetslösa i staden.

  Hur många procent arbetslösa finns det i staden nu? 

  Ange svaret med en decimals noggrannhet.

  Svar:
  Ditt svar:
  Rätt svar:
  (Korrekta varianter)
  {[{correctAnswer}]}
  Bedömningsanvisningar/Manuell rättning
  Klicka i rutorna och bedöm ditt svar.
  • Rättad
  • +1
  • Rättad
  Dela med lärare