...
Kurser Alla kurser Min sida Min sida Provbank Mina prov Min skola Läromedel Blogg Guider Om oss Kontakt Nationella prov Gamla högskoleprov Läxhjälp matematik Priser
Sök Mitt konto Logga ut Elev/lärare
-registrering
Logga in Köp Premium Köp Premium Prova gratis
Genom att använda den här sidan godkänner du våra användarvillkor, vår integritetspolicy och att vi använder cookies.
KURSER / 79 LEKTIONERDELPROV

Matematik 4

Författare:Simon RybrandAnna Karp
92470 personer har gjort kursen
Endast Premium-användare kan rösta. KÖP PREMIUM Börja kursen gratis i 14 dagar Testa gratis i 14 dagar
Ingen bindningstid
Sedan 99 kr/mån. Ingen bindningstid

Meddelande från din lärare

Här kan du som läser Matte 4 få hjälp genom att använda vårt digitala läromedel som följer den reviderade kursplanen Lgr 22. Läs fördjupande texter, se korta videos och gör självrättande övningar som har fullständiga förklaringar.

Läs mer om kursen.

Så fungerar vår kurs till Matte 4

Den här kursen kan användas av dig som läser Matematik 4 på gymnasiet, vuxenutbildning eller distansutbildning. Målet med våra lektioner är att förklara matten så att du förstår. Det gör vi genom videos med supertydliga förklaringar. I filmerna går vi igenom både teorin och tar konkreta exempel på olika betygsnivåer. Vi har även tusentals övningar till kursen. Övningarna är till stor del självrättande och till varje övning finns det en fullständig förklaring. En del övningar rättar du även på egen hand.

Till varje lektion finns det också en fördjupande text med fler exempel med förklaringar. I texterna fördjupar vi även vissa delar av innehållet. Exempelvis kan du i dem se bevis av satser eller interaktiva förklaringar.

Det centrala innehållet i kursen

Det centrala innehållet i kursen är uppdelat i tre delområden. Dessa tre områden är följande:

 1. Aritmetik, algebra och funktioner
  Imaginära och komplexa tal, faktorsatsen och polynomfaktorisering, lösning av polynomekvationer av typen  $z^n=a$zn=a,
  Fördjupning av funktionsbegreppet, inklusive sammansatta funktioner, logaritmfunktioner, linjära asymptoter och skissning av grafer för hand.
  Deriveringsregler för logaritmfunktioner, sammansatta funktioner (kedjeregeln), produktregeln och kvotregeln.
  Användning av integraler för beräkning av täthetsfunktioner, rotationsvolymer och beräkning av storheter.
 2. Trigonometri
  Hantering av trigonometriska uttryck (formler) och bevis av trigonometriska identiteter
  Trigonometriska ettan och additionsformler.
  Trigonometriska funktioner och begreppen period, amplitud och fasförskjutning.
  Lösning av trigonometriska ekvationer
  Begreppet radian
  Deriveringsregler för sinus-, cosinus- och tangensfunktioner.
  Bestämning av integraler för sinus- och  cosinusfunktioner.
 3. Problemlösning, verktyg och tillämpningar.

Eddlers uppdelning av kapitel

Utifrån det centrala innehållet har denna kurs i Matte 4 delats upp i fem kapitel.

 1. Komplexa tal och polynom.
 2. Trigonometri och trigonometriska funktioner
 3. Derivata
 4. Integraler
 5. Träning inför nationella prov i Matematik 4

Observera att i kapitel 3 – Derivata finns differentialekvationer. Dessa lektioner ingår inte i det centrala innehållet from HT2021 (gy) och VT 2022 (vux).

Kapiteltest

Till alla innehållsområden i kursen så finns det kapiteltest. Detta är provliknande test där du kollar av att du har förstått kapitlets alla områden. Dessa test rättas delvis automatiskt men också av dig själv.

Nationella Prov

När du tränar inför nationella prov så kan du använda dig av våra lektioner med genomgångar och test på gamla nationella prov. Dessa hittar du som avslutning i kursen.

Till vem riktar sig kursen?

Den här kursen passar dig som läser Matematik 4 på gymnasiet, vuxenutbildning eller på distans.

Behövs det en bok till kursen?

Kursen baseras inte på någon specifik bok utan utgår från det centrala innehållet i kursen samt de nationella proven. Videogenomgångarna till kursen är heltäckande. Antalet svårare uppgifter på högre betygsnivå i kursen är färre än till Eddlers andra kurser. Det pågår ett arbete att lägga till fler sådana. Därför kan det i vissa kapitel till vår kurs vara bra att komplettera med uppgifter från gamla nationella prov eller en matematikbok.

Författare

 • Simon Rybrand – Leg. gymnasielärare i matematik
 • Anna Karp – Leg. gymnasielärare i matematik

Läs mer om oss

Ämnesplaner

Totalpoäng
0/0
 
Totalpoäng
0/0
Gjorda uppgifter
0 av 0
 • E
  0/0
 • C
  0/0
 • A
  0/0
E C A
Totalt

Innehåll

1 Komplexa tal och Polynom Övningsgeneratorn Övningsgeneratorn
 • E
  0/0
 • C
  0/0
 • A
  0/0

LektionerDelprov (16) Spår Omdöme Video Provtid Uppgifter Boken
1 Komplexa tal – Imaginära talGratis
6:10 min | || | |
2 Absolutbeloppet och Komplexa konjugatetGratis
4:50 min | || | |
3 Räkna med Komplexa TalGratis
6:06 min | || | |
4 Räkna med komplexa tal – Problemuppgift
2:58 min | || | |
5 Komplexa talplanet
7:10 min | || | |
6 Problemlösning – Komplexa tal, komplexa talplanet och vektorer
3:25 min | || | |
7 Komplexa tal på Polär form
9:17 min | || | |
8 Multiplikation och Division på Polär form
2:48 min | || | |
9 De Moivres formel och Potenser av komplexa tal
7:06 min | || | |
10 Ekvationer med komplexa rötter
12:44 min | || | |
11 Eulers formel
5:29 min | || | |
12 Problemlösning Komplexa tal
13:54 min | || | |
13 Faktorsatsen
6:15 min | || | |
14 Polynomdivision
8:36 min | || | |
15 Polynomekvationer
12:46 min | || | |
16 Kapiteltest – Komplexa tal och polynom Ma 4
90 min | || | |
Så här hjälper Eddler dig:
Förnya ditt betalkonto hos din skola här.
 • 800+ videolektioner till gymnasiet och högstadiets matte.
 • 10 000+ övningsfrågor med fullständiga förklaringar.
 • Heltäckande för din kurs. Allt på ett ställe.
 • Träning inför nationella prov och högskoleprovet.
Sedan endast 99 kr/mån.
Ingen bindningstid. Avsluta när du vill.
99 kr för 6 månader
Ingen bindningstid. Betala 1 gång.

2 Trigonometri och trigonometriska funktioner Övningsgeneratorn Övningsgeneratorn
 • E
  0/0
 • C
  0/0
 • A
  0/0

LektionerDelprov (17) Spår Omdöme Video Provtid Uppgifter Boken
1 Repetition av Trigonometri
06:44 min | || | |
2 Exakta trigonometriska värden och symmetrier på enhetscirkeln
09:02 min | || | |
3 EnhetscirkelnGratis
6:09 min | || | |
4 Trigonometriska ettan
3:18 min | || | |
5 Trigonometriska ekvationerGratis
06:05 min | || | |
6 Trigonometriska formler
9:36 min | || | |
7 Trigonometriska Formler – Träna mera
10:00 min | || | |
8 Trigonometriska funktioner – introduktion
7:07 min | || | |
9 Vinkelmåttet radianer
5:49 min | || | |
10 Amplitud och Period
6:22 min | || | |
11 Skissa trigonometriska funktioner
5:30 min | || | |
12 Kurvan till y = tan x
11:13 min | || | |
13 Kurvan till y = a sin x + b cos x
6:00 min | || | |
14 Derivera Sinx och Cosx – Kedjeregeln
11:42 min | || | |
15 Trigonometriska funktioner problemlösning 1
7:44 min | || | |
16 Trigonometriska funktioner problemlösning 2
9:24 min | || | |
17 Kapiteltest – Trigonometriska formler och ekvationer Ma4
120 min | || | |

3 Derivata Övningsgeneratorn Övningsgeneratorn
 • E
  0/0
 • C
  0/0
 • A
  0/0

LektionerDelprov (15) Spår Omdöme Video Provtid Uppgifter Boken
1 Repetition Derivata
7:14 min | || | |
2 DeriveringsreglerGratis
11:29 min | || | |
3 Andraderivata
08:56 min | || | |
4 Kedjeregeln
06:52 min | || | |
5 Produktregeln
05:26 min | || | |
6 Kvotregeln
05:07 min | || | |
7 Förändringshastigheter och Derivata – Kedjeregeln
7:26 min | || | |
8 Träna mer på Förändringshastigheter och Derivata – Kedjeregeln
7:03 min | || | |
9 Maximi och minimipunkter med andraderivatan
11:51 min | || | |
10 Träna maximi- och minimiproblem med derivata
9:57 min | || | |
11 Absolutbelopp
7:14 min | || | |
12 Asymptoter
4:58 min | || | |
13 Asymptoter – Problemlösning
10:45 min | || | |
14 Problemlösning Derivata
13:52 min | || | |
15 Kapiteltest – Derivata Ma4
120 min | || | |
Så här hjälper Eddler dig:
Förnya ditt betalkonto hos din skola här.
 • 800+ videolektioner till gymnasiet och högstadiets matte.
 • 10 000+ övningsfrågor med fullständiga förklaringar.
 • Heltäckande för din kurs. Allt på ett ställe.
 • Träning inför nationella prov och högskoleprovet.
Sedan endast 99 kr/mån.
Ingen bindningstid. Avsluta när du vill.
99 kr för 6 månader
Ingen bindningstid. Betala 1 gång.

4 Integraler Övningsgeneratorn Övningsgeneratorn
 • E
  0/0
 • C
  0/0
 • A
  0/0

LektionerDelprov (12) Spår Omdöme Video Provtid Uppgifter Boken
1 Beräkna integralerGratis
7:05 min | || | |
2 Areor mellan kurvor
05:40 min | || | |
3 Areor under x – axeln
03:18 min | || | |
4 Integraler med trigonometriska funktioner
07:05 min | || | |
5 Sannolikhetsfördelning
05:46 min | || | |
6 Tillämpning Integraler- E-uppgifter
04:16 min | || | |
7 Tillämpning Integraler – CA-uppgifter
05:33 min | || | |
8 Volymintegraler
8:02 min | || | |
9 Träna mer på Skivmetoden
5:47 min | || | |
10 Volymintegraler och Cylindriska skal
6:30 min | || | |
11 Problemlösning med Integraler och volymintegraler
16:31 min | || | |
12 Kapiteltest – Integraler Ma4
80 min | || | |

5 Genomgångar nationella prov Övningsgeneratorn Övningsgeneratorn
 • E
  0/0
 • C
  0/0
 • A
  0/0

LektionerDelprov (8) Spår Omdöme Video Provtid Uppgifter Boken
1 Uppgift 1, 2, 3, 4 - NP Ma4 vt 2013 Delprov B
4:42 min | || | |
2 Uppgift 5, 6, 7 - NP Ma4 vt 2013 Delprov B
5:07 min | || | |
3 Uppgift 8, 9, 10 - NP Ma4 vt 2013 Delprov C
5:55 min | || | |
4 Uppgift 11, 12, 13 - NP Ma4 vt 2013 Delprov C
13:47 min | || | |
5 Uppgift 14,15 - NP Ma4 vt 2013 Delprov C
4:20 min | || | |
6 Uppgift 16, 17, 18 - NP Ma4 vt 2013 Delprov D
4:25 min | || | |
7 Uppgift 19, 20 - NP Ma4 vt 2013 Delprov D
7:49 min | || | |
8 Uppgift 21, 22, 23 - NP Ma4 vt 2013 Delprov D
7:34 min | || | |

6 Nationellt prov Ma4 VT 2022 Övningsgeneratorn Övningsgeneratorn
 • E
  0/0
 • C
  0/0
 • A
  0/0

LektionerDelprov (2) Spår Omdöme Video Provtid Uppgifter Boken
1 NP Ma4 vt 2022 Delprov B och C
150 min | || | |
2 NP Ma4 vt 2022 Delprov D
120 min | || | |

7 Nationellt prov Ma4 VT 2015 Övningsgeneratorn Övningsgeneratorn
 • E
  0/0
 • C
  0/0
 • A
  0/0

LektionerDelprov (2) Spår Omdöme Video Provtid Uppgifter Boken
1 Nationellt prov Matematik 4 vt 2015 del B och C
150 min | || | |
2 Nationellt prov Matematik 4 vt 2015 del D
120 min | || | |

8 Nationellt prov Ma4 HT 2014 Övningsgeneratorn Övningsgeneratorn
 • E
  0/0
 • C
  0/0
 • A
  0/0

LektionerDelprov (2) Spår Omdöme Video Provtid Uppgifter Boken
1 NP Ma4 ht 2014 Delprov B och C
15 min | || | |
2 NP Ma4 ht 2014 Delprov D
120 min | || | |

9 Nationellt prov Ma4 VT 2014 Övningsgeneratorn Övningsgeneratorn
 • E
  0/0
 • C
  0/0
 • A
  0/0

LektionerDelprov (2) Spår Omdöme Video Provtid Uppgifter Boken
1 Nationellt prov Matematik 4 vt 2014 del D
120 min | || | |
2 Nationellt prov Matematik 4 vt 2014 del B och C
150 min | || | |

10 Nationellt prov Ma4 HT 2013 Övningsgeneratorn Övningsgeneratorn
 • E
  0/0
 • C
  0/0
 • A
  0/0

LektionerDelprov (1) Spår Omdöme Video Provtid Uppgifter Boken
1 Nationellt prov Matematik 4 ht 2013 del B och C
150 min | || | |

11 Nationellt prov Ma4 VT 2013 Övningsgeneratorn Övningsgeneratorn
 • E
  0/0
 • C
  0/0
 • A
  0/0

LektionerDelprov (2) Spår Omdöme Video Provtid Uppgifter Boken
1 NP Ma4 vt 2013 Delprov B och C
150 min | || | |
2 NP Ma4 vt 2013 Delprov D
120 min | || | |
Prov Status Uppgifter
Kommande Ej påbörjat Avslutat Schemalagt Frånvarande Senare Kommande Påbörjat Klart Låst Orättad Frånvarande Senare | || | |
Laddar...
Prov ingår i sammanställning

Radera resultat

Radera ALLA dina resultat för kursen .

Tänk på att radering av resultat påverkar andra kurser med gemensamma lektioner.

Detta går inte att ångra!

Radera Avbryt

 Få tillgång till allt för 
 endast 99 kr/mån 

 Över 800 lektioner. Ingen bindningstid. Avsluta när du vill. 

KÖP PREMIUM KÖP PREMIUM PROVA GRATIS I 14 DAGAR

Byt till Kursgrupp

Startade övningar
0/0
Startade videor
0/0
Totalpoäng
0/0
 
Totalpoäng
0/0
 
Totalpoäng.
0/0
 • E
  0/0
 • C
  0/0
 • A
  0/0
E C A
Totalt
Påbörjade Övningar
0 %
Startade Videor
0 %
Gjorda uppgifter
0 av 0
Laddar...
Är du ny här?
Så här funkar Eddler Premium
 • 800+ videolektioner till gymnasiet och högstadiets matte.
 • 10000+ övningsfrågor med fullständiga förklaringar.
 • Heltäckande för din kursplan. Allt på ett ställe.
 • Träning inför nationella prov och högskoleprovet.
Sedan 99 kr/mån. Ingen bindningstid

Emil C

Studerande

"Ni hjälpte mig in på min drömutbildning. Handelshögskolan i Stockholm. Kunde inte vara mer tacksam för er tjänst!"

Du ingår inte i någon kursgrupp.

Laddar...
Lägg till kursgrupp

Det finns inga kursgrupper.

Laddar...