...
Kurser Alla kurser Min sida Min sida Provbank Mina prov Min skola Läromedel Blogg Guider Om oss Kontakt Nationella prov Gamla högskoleprov Läxhjälp matematik Priser
Sök Mitt konto Logga ut Elev/lärare
-registrering
Logga in Köp Premium Köp Premium Prova gratis
Genom att använda den här sidan godkänner du våra användarvillkor, vår integritetspolicy och att vi använder cookies.
EXEMPEL I VIDEON
Lägg till som läxa
Lägg till som stjärnmärkt
  Lektionsrapport   Hjälp

Frågor hjälpmarkerade!

Alla markeringar försvinner.

Ta bort markeringar Avbryt
Kopiera länk Facebook Twitter Repetera Rapportera Ändra status
KURSER  / 
Matematik 4
 /   Nationellt prov Ma4 VT 2022

Nationellt prov Matematik 4 vt 2022 del D

Endast Premium- användare kan rösta.
Författare:Simon Rybrand

██████████████████████████
████████████████████████████████████████████████████

X-uppgifter (8)

 • 1. Premium

  Redigera uppgift Rapportera fel Ändra till korrekt
  (1/0/0)
  E C A
  B 1
  P
  PL
  M
  R
  K
  M NP INGÅR EJ

  Yosef och Zara ritar kurvan  $y=\sin x$y=sinx  på sina digitala verktyg. När de jämför sina kurvor upptäcker de att kurvorna ser olika ut. Se figur.

  Förklara varför kurvornas utseende skiljer sig åt på detta sätt.

  Svar:
  Ditt svar:
  Rätt svar:
  (Korrekta varianter)
  {[{correctAnswer}]}
  Bedömningsanvisningar/Manuell rättning
  Klicka i rutorna och bedöm ditt svar.
  • Rättad
  • +1
  • Rättad
  Liknande uppgifter: radianer Trigonometriska funktioner
  Dela med lärare
  Rättar...
 • 2. Premium

  Redigera uppgift Rapportera fel Ändra till korrekt
  (2/0/0)
  E C A
  B
  P
  PL 2
  M
  R
  K
  M NP INGÅR EJ

  Figuren visar ett gråmarkerat område som begränsas av $y$y-axeln, linjen  $x=1,9$x=1,9  samt kurvorna  $y=3x^2$y=3x2  och  $y=4x^3+k$y=4x3+k  där $k$k är en positiv konstant.

  För ett visst värde på $k$k är arean av det gråmarkerade området $13$13 areaenheter.

  Bestäm detta värde på $k$k. Svara med minst en decimal.

  Svar:
  Ditt svar:
  Rätt svar:
  (Korrekta varianter)
  {[{correctAnswer}]}
  Bedömningsanvisningar/Manuell rättning
  Klicka i rutorna och bedöm ditt svar.
  • Rättad
  • +1
  • Rättad
  Se mer:Videolektion: Areor mellan kurvor
  Liknande uppgifter: integraler
  Dela med lärare
  Rättar...
 • 3. Premium

  Redigera uppgift Rapportera fel Ändra till korrekt
  (3/0/0)
  E C A
  B
  P
  PL
  M 3
  R
  K
  M NP INGÅR EJ

  I en solpanel omvandlas energi från solstrålningen till elektricitet.

  Solveig har satt upp en liten solpanel och mäter hur mycket effekt som den ger under några molnfria dagar. Hon upptäcker att mätvärdena varierar periodiskt och anpassar en sinuskurva till mätvärdena. Ekvationen för sinuskurvan blir  $y=390\sin\left(0,26x-2,0\right)+230$y=390sin(0,26x2,0)+230  där $x$x är tiden i timmar från klockan $00.00$00.00 den $23$23 juli $2020$2020 och $y$y är effekten i watt (W).

  Figuren visar hennes mätvärden och den anpassade sinuskurvan.

  a) Bestäm hur stor effekten var klockan $19.00$19.00 den $23$23 juli $2020$2020.
  Svara med minst två värdesiffror. Endast svar krävs.

  b) Bestäm förändringshastigheten för effekten klockan $15.30$15.30 den $23$23 juli $2020$2020 mätt i W/h. Svara med minst två värdesiffror.

  Svar:
  Ditt svar:
  Rätt svar:
  (Korrekta varianter)
  {[{correctAnswer}]}
  Bedömningsanvisningar/Manuell rättning
  Klicka i rutorna och bedöm ditt svar.
  • Rättad
  • +1
  • Rättad
  Liknande uppgifter: Trigonometriska funktioner
  Dela med lärare
  Rättar...
 • Så hjälper Eddler dig:
  Videor som är lätta att förstå Övningar & prov med förklaringar
  Allt du behöver för att klara av nationella provet
  Så hjälper Eddler dig:
  Videor som är lätta att förstå Övningar & prov med förklaringar
  Allt du behöver för att klara av nationella provet
  Din skolas prenumeration har gått ut!
  Påminn din lärare om att förnya eller fortsätt plugga med Eddler på egen hand.
  Så funkar det för:
  Elever/Studenter Lärare Föräldrar
  Din skolas prenumeration har gått ut!
  Förnya er prenumeration. Kontakta oss på: info@eddler.se
 • 4. Premium

  Redigera uppgift Rapportera fel Ändra till korrekt
  (0/2/0)
  E C A
  B
  P 2
  PL
  M
  R
  K
  M NP INGÅR EJ

  Figuren visar ett gråmarkerat område som begränsas av kurvan  $y=9x-x^4-7$y=9xx47  och $x$x-axeln. Det gråmarkerade området roteras runt $x$x-axeln och bildar en rotationskropp.

  Bestäm volymen av rotationskroppen. Svara med minst två decimaler.

  Svar:
  Ditt svar:
  Rätt svar:
  (Korrekta varianter)
  {[{correctAnswer}]}
  Bedömningsanvisningar/Manuell rättning
  Klicka i rutorna och bedöm ditt svar.
  • Rättad
  • +1
  • Rättad
  Liknande uppgifter: integraler Skivmetoden Volymintegraler
  Dela med lärare
  Rättar...
 • 5. Premium

  Redigera uppgift Rapportera fel Ändra till korrekt
  (0/2/0)
  E C A
  B
  P
  PL
  M 2
  R
  K
  M NP INGÅR EJ

  Eleverna i klass TE19C har varit på föreläsning och är därför sena till efterföljande matematiklektion som började klockan $12.00$12.00.

  Tiden som en elev är sen till matematiklektionen har en sannolikhetsfördelning med täthetsfunktionen  $f\left(t\right)=0,02t\cdot e^{-0,01t^2}$ƒ (t)=0,02t·e0,01t2  där $t$t  är antalet minuter som en elev är sen till matematiklektionen.

  Bestäm hur många av klassens $32$32 elever som hunnit till matematiklektionen klockan $12.05$12.05.

  Svar:
  Ditt svar:
  Rätt svar:
  (Korrekta varianter)
  {[{correctAnswer}]}
  Bedömningsanvisningar/Manuell rättning
  Klicka i rutorna och bedöm ditt svar.
  • Rättad
  • +1
  • Rättad
  Se mer:Videolektion: Sannolikhetsfördelning
  Dela med lärare
  Rättar...
 • 6. Premium

  Redigera uppgift Rapportera fel Ändra till korrekt
  (1/1/3)
  E C A
  B
  P
  PL
  M 1 1 2
  R
  K 1
  M NP INGÅR EJ

  Under ett blåsigt dygn kan vindhastigheten vid ett vindkraftverk beskrivas med modellen

  $v\left(x\right)=11\sin\left(0,11x-0,89\right)+28$v(x)=11sin(0,11x0,89)+28 ,  $0\le x\le24$0x24

  där $v$v är vindhastigheten i km/h och $x$x är tiden i timmar från klockan $00.00$00.00.

  a) Bestäm den högsta vindhastigheten under dygnet. Endast svar krävs.

  Vid vindhastigheter över $36$36 km/h vinklas rotorbladen för att minska slitage.

  b) Bestäm hur lång tid som vindhastigheten är över $36$36 km/h under det aktuella dygnet.

  Vid vindhastigheter mellan $0$0 och $36$36 km/h kan mängden elenergi som produceras beräknas med hjälp av sambandet  $P\left(v\right)=0,42\cdot v^3$P(v)=0,42·v3  där $P\left(v\right)$P(v) är mängden producerad elenergi per timme i MJ/h och där $v$v är vindhastigheten i km/h.

  Vid vindhastigheter över $36$36 km/h är produktionen av elenergi per timme lika stor som för vindhastigheten $36$36 km/h.

  c) Bestäm den totala mängden elenergi som vindkraftverket producerar under dygnet.

  Svar:
  Ditt svar:
  Rätt svar:
  (Korrekta varianter)
  {[{correctAnswer}]}
  Bedömningsanvisningar/Manuell rättning
  Klicka i rutorna och bedöm ditt svar.
  • Rättad
  • +1
  • Rättad
  Liknande uppgifter: integraler
  Dela med lärare
  Rättar...
 • 7. Premium

  Redigera uppgift Rapportera fel Ändra till korrekt
  (0/1/2)
  E C A
  B
  P
  PL
  M 1 2
  R
  K
  M NP INGÅR EJ

  Temperaturen i ett kylrum varierar periodiskt med perioden $4,0$4,0 h, vilket beror på ett krånglande kylaggregat. Temperaturdifferensen mellan den högsta och den lägsta temperaturen är $5,2$5,2°C. Se figur.

  Klockan $08.30$08.30 är temperaturen maximal och en timme senare har den sjunkit till $3,9$3,9°C.

  Temperaturen i kylrummet kan beskrivas med modellen  $T\left(t\right)=A\cdot\cos\left(Bt+C\right)+D$T(t)=A·cos(Bt+C)+D  där $T\left(t\right)$T(t) är temperaturen i °C och $t$t är tiden i timmar från klockan $00.00$00.00.

  Bestäm konstanterna $A$A$B$B$C$C och $D$D. Endast svar krävs.

  Svar:
  Ditt svar:
  Rätt svar:
  (Korrekta varianter)
  {[{correctAnswer}]}
  Bedömningsanvisningar/Manuell rättning
  Klicka i rutorna och bedöm ditt svar.
  • Rättad
  • +1
  • Rättad
  Se mer:Videolektion: Amplitud och Period
  Liknande uppgifter: Trigonometriska funktioner
  Dela med lärare
  Rättar...
 • 8. Premium

  Redigera uppgift Rapportera fel Ändra till korrekt
  (0/0/3)
  E C A
  B
  P
  PL 2
  M
  R 1
  K
  M NP INGÅR EJ

  Låt  $C=\int_a^b\left(7x-x^2-10\right)dx$C=ab(7xx210)dx  där $a<$a<$b$b.

  a) Bestäm värdet av  $b-a$ba  då $C$C antar sitt största värde. Endast svar krävs.

  b) Bestäm vilket värde  $b-a$ba  maximalt kan anta då $C=0$C=0. Svara med minst en decimal.

  Svar:
  Ditt svar:
  Rätt svar:
  (Korrekta varianter)
  {[{correctAnswer}]}
  Bedömningsanvisningar/Manuell rättning
  Klicka i rutorna och bedöm ditt svar.
  • Rättad
  • +1
  • Rättad
  Liknande uppgifter: integraler
  Dela med lärare
  Rättar...
Så hjälper Eddler dig:
Videor som är lätta att förstå Övningar & prov med förklaringar
Allt du behöver för att klara av nationella provet
Så hjälper Eddler dig:
Videor som är lätta att förstå Övningar & prov med förklaringar
Allt du behöver för att klara av nationella provet
Din skolas prenumeration har gått ut!
Påminn din lärare om att förnya eller fortsätt plugga med Eddler på egen hand.
Så funkar det för:
Elever/Studenter Lärare Föräldrar
Din skolas prenumeration har gått ut!
Förnya er prenumeration. Kontakta oss på: info@eddler.se