...
Kurser Alla kurser Min sida Provbank Mina prov Min skola Läromedel Förälder Blogg Guider Om oss Kontakt Läxhjälp matemtaik
Sök Mitt konto Logga ut Elev/lärare
-registrering
Logga in Köp Premium Köp Premium Prova gratis
Genom att använda denna sidan godkänner du våra användarvillkor, vår integritetspolicy och att vi använder cookies.
154 LEKTIONER

Matematik 1abc

Författare:Simon RybrandAnna Karp
Endast Premium-användare kan rösta.

Om kursen

Här kan du som läser Matte 1a, Matte 1b eller Matte 1c få hjälp att lyckas bättre i din kurs. Matematik 1 innehåller heltäckande genomgångar på Aritmetik, Algebra, Funktioner, Geometri, Sannolikhetslära, Statistik och träning inför nationella prov.

Så fungerar våra lektioner

Läs mer.

Så fungerar våra lektioner

Video, text och övningslektioner

Målet med våra lektioner är att förklara matten så att du förstår. Det gör vi genom videos med supertydliga förklaringar. I filmerna går vi igenom både teorin och tar konkreta exempel på olika betygsnivåer. Vi har även tusentals övningar till kursen. Övningarna är självrättande och till varje övning finns det alltid en fullständig förklaring.

Till varje lektion finns det också en fördjupande text med fler exempel med förklaringar. I texterna fördjupar vi även vissa delar av innehållet. Exempelvis kan du i dem se bevis av satser eller interaktiva förklaringar.

Kapiteltest

Till alla innehållsområden i kursen så finns det kapiteltest. Detta är provliknande test där du kollar av att du har förstått kapitlets alla områden. Dessa test rättas delvis automatiskt men också av dig själv.

Nationella Prov

När du tränar inför nationella prov så kan du använda dig av våra lektioner med genomgångar och test på gamla nationella prov. Dessa hittar du som avslutning i kursen.

Programmeringsuppgifter

Till kursen finns det även ett antal programmeringslektioner. I dessa programmerar du lösningar till uppgifter i något av programmeringsspråken javascript eller python.

Till vem riktar sig kursen?

Den här kursen passar dig som läser eller skall repetera Matematik 1a, 1b eller 1c. Den är heltäckande för alla tre spår. Kursen är gjord utifrån kursplanerna GY11.

Författare

  • Simon Rybrand – Leg. gymnasielärare i matematik
  • Anna Karp – Leg. gymnasielärare i matematik

Läs mer om oss

Ämnesplaner

Videor
0 %
Övningar
0 %
Är du ny här?
Så här funkar Eddler Premium
  • 600+ videolektioner till gymnasiet och högstadiets matte.
  • 4000+ övningsfrågor med fullständiga förklaringar.
  • Heltäckande för din kursplan. Allt på ett ställe.
  • Träning inför nationella prov och högskoleprovet.
Sedan 89 kr/mån. Ingen bindningstid

Innehåll

Visa lektioner

1 Taluppfattning och Aritmetik

Lektioner (26) Spår Omdöme Video Övningar Boken
1 Tal och TalsystemGratis ABC
12:18 min || | |
2 TallinjenGratis ABC
4:02 min || | |
3 PrioriteringsreglernaGratis ABC
5:02 min || | |
4 Närmevärden – Avrundning ABC
5:37 min || | |
5 PrimtalGratis BC
4:58 min || | |
6 Negativa tal – vad är det? ABC
6:02 min || | |
7 Negativa tal – Räkna med dem ABC
4:39 min || | |
8 Bråktal, täljare och nämnareGratis ABC
5:31 min || | |
9 Addition och subtraktion av bråktal ABC
5:30 min || | |
10 Multiplicera bråk ABC
3:40 min || | |
11 Dividera bråk ABC
03:41 min || | |
12 Bråkräkning – Problemlösning ABC
4:55 min || | |
13 Potenser och Potenslagar ABC
8:57 min || | |
14 Potenser med rationella exponenter ABC
6:45 min || | |
15 Grundpotensform ABC
5:26 min || | |
16 Prefix ABC
3:32 min || | |
17 Kvadratrötter – Roten ur ABC
04:58 min || | |
18 Decimala talsystemet ABC
3:15 min || | |
19 Det Binära Talsystemet BC
5:36 min || | |
20 Talsystem på olika baser BC
5:19 min || | |
21 Ma1 Träna på att skriva prov med formelredigeraren
|| | |
22 Kapiteltest – Taluppfattning och aritmetik Ma1a A
|| | |
23 Kapiteltest – Taluppfattning och aritmetik Ma1b B
|| | |
24 Kapiteltest – Taluppfattning och aritmetik Ma1c C
|| | |
25 Är det ett primtal – Programmeringsövning C
|| | |
26 Jämnt eller udda tal – Programmeringsövning C
|| | |

2 Procent

Lektioner (15) Spår Omdöme Video Övningar Boken
1 Procent, bråkform, decimalform och procentformGratis ABC
4:15 min || | |
2 Andelen, delen och det hela ABC
4:57 min || | |
3 C-A uppgift – räkna ut andelen ABC
3:10 min || | |
4 Promille och ppm ABC
2:49 min || | |
5 Procentuell ökning och minskning ABC
03:59 min || | |
6 Procentenheter ABC
2:48 min || | |
7 FörändringsfaktorGratis ABC
5:46 min || | |
8 Upprepade procentuella förändringar ABC
5:55 min || | |
9 Amortering och Ränta ABC
9:10 min || | |
10 Blandade övningar Procent – E nivå ABC
4:49 min || | |
11 Blandade övningar Procent – C och A nivå ABC
4:53 min || | |
12 Index ABC
5:28 min || | |
13 Kapiteltest – Procent Ma1a A
|| | |
14 Kapiteltest – Procent Ma1b B
|| | |
15 Kapiteltest – Procent Ma1c C
|| | |

3 Algebra

Lektioner (19) Spår Omdöme Video Övningar Boken
1 Begrepp i AlgebraGratis ABC
7:04 min || | |
2 Förenkla algebraiska uttryck ABC
5:14 min || | |
3 Beräkna uttryckets värde ABC
|| | |
4 Faktorisera algebraiska uttryck ABC
4:35 min || | |
5 Ekvationer – Vad är det?Gratis ABC
3:47 min || | |
6 EkvationslösningGratis ABC
4:57 min || | |
7 Teckna ekvationer
|| | |
8 Ekvationer med nämnare ABC
4:39 min || | |
9 Ekvationer med parenteser ABC
3:35 min || | |
10 Formler ABC
4:30 min || | |
11 Skriva om formler BC
05:01 min || | |
12 Mönster BC
04:40 min || | |
13 Linjära olikheter BC
5:46 min || | |
14 Potensekvationer BC
4:14 min || | |
15 Blandade övningar – Algebra BC
13:18 min || | |
16 Kapiteltest – Algebra Ma1a A
|| | |
17 Kapiteltest – Algebra Ma1b B
|| | |
18 Kapiteltest – Algebra Ma1c C
|| | |
19 Stämmer ekvationens lösning – Programmeringsövning C
|| | |

4 Funktioner

Lektioner (13) Spår Omdöme Video Övningar Boken
1 Punkter, koordinatsystem och koordinataxlar ABC
6:24 min || | |
2 Vad är funktionerGratis ABC
6:30 min || | |
3 Tolka och förstå grafer ABC
7:04 min || | |
4 Beteckningen f(x) BC
5:10 min || | |
5 Proportionalitet ABC
5:38 min || | |
6 Räta linjens ekvationGratis ABC
9:28 min || | |
7 Definitionsmängd och Värdemängd BC
7:10 min || | |
8 Exponentialfunktioner och Potensfunktioner ABC
7:14 min || | |
9 Problemlösning funktioner ABC
13:08 min || | |
10 Kapiteltest funktioner Ma1a A
|| | |
11 Kapiteltest – Funktioner Ma1b B
|| | |
12 Kapiteltest – Funktioner Ma1c C
|| | |
13 Skriva ut en värdetabell – Programmeringsövning C
|| | |

5 Geometri

Lektioner (23) Spår Omdöme Video Övningar Boken
1 Vinklar ABC
4:34 min || | |
2 Sidovinklar och vertikalvinklar ABC
02:58 min || | |
3 Gradskiva A
01:46 min || | |
4 Vinkelsumma i triangeln och fyrhörningen ABC
2:46 min || | |
5 Vinkelsumma i en månghörning BC
1:56 min || | |
6 Rätvinkliga, likbenta och liksidiga trianglar ABC
4:40 min || | |
7 Pythagoras Sats ABC
05:43 min || | |
8 Symmetrilinjer B
5:52 min || | |
9 Likformighet A
04:28 min || | |
10 C-A uppgifter likformiga trianglar A
01:20 min || | |
11 Areaenheter AB
4:55 min || | |
12 AreaGratis ABC
2:34 min || | |
13 Volym ABC
5:04 min || | |
14 Skala, längdskalaGratis AB
3:08 min || | |
15 Areaskala A
4:37 min || | |
16 Volymskala A
3:25 min || | |
17 Logik och Bevisföring BC
8:10 min || | |
18 Kapiteltest – Geometri Ma1a A
|| | |
19 Kapiteltest – Geometri Ma1b B
|| | |
20 Kapiteltest – Geometri Ma1c C
|| | |
21 Formelblad geometri – Geometriska figurerGratis
|| | |
22 Beräkna areaskala och volymskala – Programmeringsövning C
|| | |
23 Programmeringsövning – Är triangeln rätvinklig? C
|| | |

6 Trigonometri och Vektorer

Lektioner (11) Spår Omdöme Video Övningar Boken
1 Sin, cos och tanGratis AC
5:49 min || | |
2 Kongruens geometri A
02:18 min || | |
3 Enkla Trigonometriska ekvationer C
5:28 min || | |
4 Träna mera Trigonometri AC
7:49 min || | |
5 Vektor och Skalär AC
7:18 min || | |
6 Vektorlängd AC
4:15 min || | |
7 Vektoraddition C
5:09 min || | |
8 Vektorsubtraktion C
5:30 min || | |
9 Komposanter AC
6:36 min || | |
10 Kapiteltest – Trigonometri och Vektorer Ma1a A
|| | |
11 Kapiteltest – Trigonometri och Vektorer Ma1c C
|| | |

7 Sannolikhetslära

Lektioner (8) Spår Omdöme Video Övningar Boken
1 Vad är sannolikhetslära? ABC
01:59 min || | |
2 Sannolikhet ABC
04:58 min || | |
3 Sannolikheter i flera steg och träddiagram ABC
08:17 min || | |
4 Komplementhändelser ABC
04:26 min || | |
5 Kapiteltest – Sannolikhetslära Ma1a A
|| | |
6 Kapiteltest – Sannolikhetslära Ma1b B
|| | |
7 Kapiteltest – Sannolikhetslära Ma1c C
|| | |
8 Simulera tärningskast – Programmeringsövning C
|| | |

8 Statistik

Lektioner (9) Spår Omdöme Video Övningar Boken
1 Vad är statistik?Gratis ABC
01:21 min || | |
2 Lägesmått och spridningsmåttGratis ABC
04:01 min || | |
3 Histogram ABC
03:02 min || | |
4 Beräkningar med kalkylprogram AB
02:24 min || | |
5 Rita diagram i kalkylprogram AB
04:18 min || | |
6 Granska statistik ABC
04:58 min || | |
7 Kapiteltest – Statistik Ma1a – GY11 A
|| | |
8 Kapiteltest – Statistik Ma1b – GY11 B
|| | |
9 Kapiteltest – Statistik Ma1c – GY11 C
|| | |

9 Sammanfattning begrepp och formler Matematik 1

Lektioner (4) Spår Omdöme Video Övningar Boken
1 Formelsamling Matematik 1Gratis ABC
|| | |
2 Sammanfattning Matematik 1Gratis
|| | |
3 Centrala begrepp Ma1 Del 1 ABC
|| | |
4 Centrala begrepp Ma1 Del 2 ABC
|| | |

10 Nationellt prov Del II till 1A, 1B, 1C

Lektioner (2) Spår Omdöme Video Övningar Boken
1 Np Matematik 1A,B,C – Del 2 ABC
10:26 min || | |
2 Nationellt prov Ma1a, b och c vt12 DEL II ABC
|| | |

13 Nationellt prov Ma 1C Del I och III

Lektioner (8) Spår Omdöme Video Övningar Boken
1 Np Matematik 1C – Del1:1 C
5:39 min || | |
2 Np Matematik 1C – Del1:2 C
7:06 min || | |
3 Np Matematik 1C – Del1:3 C
12:23 min || | |
4 Np Matematik 1C – Del3:1 C
9:36 min || | |
5 Np Matematik 1C – Del3:2 C
8:20 min || | |
6 Np Matematik 1C – Del3:3 C
10:58 min || | |
7 Nationellt prov Ma1c vt12 Del III C
|| | |
8 Nationellt prov Ma1c vt12 Del I C
|| | |

Byt till Kursgrupp

Videor
0 %
Övningar
0 %
Är du ny här?
Så här funkar Eddler Premium
  • 600+ videolektioner till gymnasiet och högstadiets matte.
  • 4000+ övningsfrågor med fullständiga förklaringar.
  • Heltäckande för din kursplan. Allt på ett ställe.
  • Träning inför nationella prov och högskoleprovet.
Sedan 89 kr/mån. Ingen bindningstid

Emil C

Studerande

"Ni hjälpte mig in på min drömutbildning. Handelshögskolan i Stockholm. Kunde inte vara mer tacksam för er tjänst!"

För att se läxor, prov och meddelande från din lärare. Gå till din kursgrupp för denna kurs: