...
Kurser Alla kurser Min sida Min sida Provbank Mina prov Min skola Läromedel Förälder Blogg Guider Om oss Kontakt Läxhjälp matematik
Sök Mitt konto Logga ut Elev/lärare
-registrering
Logga in Köp Premium Köp Premium Prova gratis
Genom att använda denna sidan godkänner du våra användarvillkor, vår integritetspolicy och att vi använder cookies.
153 LEKTIONERDELPROV

Matematik 1abc

Författare:Simon RybrandAnna Karp
38700 personer har gjort kursen
Endast Premium-användare kan rösta. KÖP PREMIUM Börja kursen gratis i 14 dagar
Ingen bindningstid
Sedan 99 kr/mån. Ingen bindningstid

Meddelande från din lärare

Här kan du som läser Matte 1a, Matte 1b eller Matte 1c få hjälp att lyckas bättre i din kurs. Matematik 1 innehåller heltäckande genomgångar på Aritmetik, Algebra, Funktioner, Geometri, Sannolikhetslära, Statistik och träning inför nationella prov.

Läs mer om kursen.

Så fungerar våra lektioner

Video, text och övningslektioner

Målet med våra lektioner är att förklara matten så att du förstår. Det gör vi genom videos med supertydliga förklaringar. I filmerna går vi igenom både teorin och tar konkreta exempel på olika betygsnivåer. Vi har även tusentals övningar till kursen. Övningarna är självrättande och till varje övning finns det alltid en fullständig förklaring.

Till varje lektion finns det också en fördjupande text med fler exempel med förklaringar. I texterna fördjupar vi även vissa delar av innehållet. Exempelvis kan du i dem se bevis av satser eller interaktiva förklaringar.

Kapiteltest

Till alla innehållsområden i kursen så finns det kapiteltest. Detta är provliknande test där du kollar av att du har förstått kapitlets alla områden. Dessa test rättas delvis automatiskt men också av dig själv.

Nationella Prov

När du tränar inför nationella prov så kan du använda dig av våra lektioner med genomgångar och test på gamla nationella prov. Dessa hittar du som avslutning i kursen.

Programmeringsuppgifter

Till kursen finns det även ett antal programmeringslektioner. I dessa programmerar du lösningar till uppgifter i något av programmeringsspråken javascript eller python.

Till vem riktar sig kursen?

Den här kursen passar dig som läser eller skall repetera Matematik 1a, 1b eller 1c. Den är heltäckande för alla tre spår. Kursen är gjord utifrån kursplanerna GY11.

Författare

 • Simon Rybrand – Leg. gymnasielärare i matematik
 • Anna Karp – Leg. gymnasielärare i matematik

Läs mer om oss

Ämnesplaner

Totalpoäng
0/0
 
Totalpoäng
0/0
 • E
  0/0
 • C
  0/0
 • A
  0/0
E C A
Totalt
Är du ny här?
Så här funkar Eddler Premium
 • 600+ videolektioner till gymnasiet och högstadiets matte.
 • 4000+ övningsfrågor med fullständiga förklaringar.
 • Heltäckande för din kursplan. Allt på ett ställe.
 • Träning inför nationella prov och högskoleprovet.
Sedan 99 kr/mån. Ingen bindningstid

Innehåll

1 Taluppfattning och Aritmetik
 • E
  0/0
 • C
  0/0
 • A
  0/0

LektionerDelprov (26) Spår Omdöme Video Provtid Uppgifter Boken
1 Tal och TalsystemGratis ABC
12:18 min | || | |
2 TallinjenGratis ABC
4:02 min | || | |
3 PrioriteringsreglernaGratis ABC
5:02 min | || | |
4 Närmevärden – Avrundning ABC
5:37 min | || | |
5 PrimtalGratis BC
4:58 min | || | |
6 Negativa tal – vad är det? ABC
6:02 min | || | |
7 Negativa tal – Räkna med dem ABC
4:39 min | || | |
8 Bråktal, täljare och nämnareGratis ABC
5:31 min | || | |
9 Addition och subtraktion av bråktal ABC
5:30 min | || | |
10 Multiplicera bråk ABC
3:40 min | || | |
11 Dividera bråk ABC
03:41 min | || | |
12 Bråkräkning – Problemlösning ABC
4:55 min | || | |
13 Potenser och Potenslagar ABC
06:29 min | || | |
14 Potenser med rationella exponenter ABC
6:45 min | || | |
15 Grundpotensform ABC
5:26 min | || | |
16 Prefix ABC
3:32 min | || | |
17 Kvadratrötter – Roten ur ABC
04:58 min | || | |
18 Decimala talsystemet ABC
3:15 min | || | |
19 Det Binära Talsystemet BC
5:36 min | || | |
20 Talsystem på olika baser BC
5:19 min | || | |
21 Ma1 Träna på att skriva prov med formelredigeraren
| || | |
22 Kapiteltest – Taluppfattning och aritmetik Ma1a A
| || | |
23 Kapiteltest – Taluppfattning och aritmetik Ma1b B
| || | |
24 Kapiteltest – Taluppfattning och aritmetik Ma1c C
| || | |
25 Är det ett primtal – Programmeringsövning C
| || | |
26 Jämnt eller udda tal – Programmeringsövning C
| || | |

2 Procent
 • E
  0/0
 • C
  0/0
 • A
  0/0

LektionerDelprov (15) Spår Omdöme Video Provtid Uppgifter Boken
1 Procent, bråkform, decimalform och procentformGratis ABC
4:15 min | || | |
2 Andelen, delen och det hela ABC
4:57 min | || | |
3 C-A uppgift – räkna ut andelen ABC
3:10 min | || | |
4 Promille och ppm ABC
2:49 min | || | |
5 Procentuell ökning och minskning ABC
03:59 min | || | |
6 Procentenheter ABC
2:48 min | || | |
7 FörändringsfaktorGratis ABC
5:46 min | || | |
8 Upprepade procentuella förändringar ABC
5:55 min | || | |
9 Amortering och Ränta ABC
9:10 min | || | |
10 Blandade övningar Procent – E nivå ABC
4:49 min | || | |
11 Blandade övningar Procent – C och A nivå ABC
4:53 min | || | |
12 Index ABC
5:28 min | || | |
13 Kapiteltest – Procent Ma1a A
| || | |
14 Kapiteltest – Procent Ma1b B
| || | |
15 Kapiteltest – Procent Ma1c C
| || | |

3 Algebra
 • E
  0/0
 • C
  0/0
 • A
  0/0

LektionerDelprov (19) Spår Omdöme Video Provtid Uppgifter Boken
1 Begrepp i AlgebraGratis ABC
7:04 min | || | |
2 Förenkla algebraiska uttryck ABC
03:38 min | || | |
3 Beräkna uttryckets värde ABC
03:09 min | || | |
4 Faktorisera algebraiska uttryck ABC
4:35 min | || | |
5 Ekvationer – Vad är det?Gratis ABC
3:47 min | || | |
6 EkvationslösningGratis ABC
4:57 min | || | |
7 Teckna ekvationer
07:39 min | || | |
8 Ekvationer med nämnare ABC
4:39 min | || | |
9 Ekvationer med parenteser ABC
3:35 min | || | |
10 Formler ABC
4:30 min | || | |
11 Skriva om formler BC
05:01 min | || | |
12 Mönster BC
04:40 min | || | |
13 Linjära olikheter BC
05:01 min | || | |
14 Potensekvationer BC
05:03 min | || | |
15 Blandade övningar – Algebra BC
05:51 min | || | |
16 Kapiteltest – Algebra Ma1a A
| || | |
17 Kapiteltest – Algebra Ma1b B
| || | |
18 Kapiteltest – Algebra Ma1c C
| || | |
19 Stämmer ekvationens lösning – Programmeringsövning C
| || | |

4 Funktioner
 • E
  0/0
 • C
  0/0
 • A
  0/0

LektionerDelprov (13) Spår Omdöme Video Provtid Uppgifter Boken
1 Punkter, koordinatsystem och koordinataxlar ABC
6:24 min | || | |
2 Vad är funktionerGratis ABC
6:30 min | || | |
3 Tolka och förstå grafer ABC
7:04 min | || | |
4 Beteckningen f(x) BC
5:10 min | || | |
5 Proportionalitet ABC
5:38 min | || | |
6 Räta linjens ekvationGratis ABC
9:28 min | || | |
7 Definitionsmängd och Värdemängd BC
7:10 min | || | |
8 Exponentialfunktioner och Potensfunktioner ABC
7:14 min | || | |
9 Problemlösning funktioner ABC
13:08 min | || | |
10 Kapiteltest funktioner Ma1a A
| || | |
11 Kapiteltest – Funktioner Ma1b B
| || | |
12 Kapiteltest – Funktioner Ma1c C
| || | |
13 Skriva ut en värdetabell – Programmeringsövning C
| || | |

5 Geometri
 • E
  0/0
 • C
  0/0
 • A
  0/0

LektionerDelprov (23) Spår Omdöme Video Provtid Uppgifter Boken
1 Vinklar ABC
4:34 min | || | |
2 Sidovinklar och vertikalvinklar ABC
02:58 min | || | |
3 Gradskiva A
01:46 min | || | |
4 Vinkelsumma i triangeln och fyrhörningen ABC
2:46 min | || | |
5 Vinkelsumma i en månghörning BC
1:56 min | || | |
6 Rätvinkliga, likbenta och liksidiga trianglar ABC
4:40 min | || | |
7 Pythagoras Sats ABC
05:43 min | || | |
8 Symmetrilinjer B
5:52 min | || | |
9 Likformighet A
04:28 min | || | |
10 C-A uppgifter likformiga trianglar A
01:20 min | || | |
11 Areaenheter AB
4:55 min | || | |
12 AreaGratis ABC
2:34 min | || | |
13 Volym ABC
5:04 min | || | |
14 Skala, längdskalaGratis AB
3:08 min | || | |
15 Areaskala A
4:37 min | || | |
16 Volymskala A
3:25 min | || | |
17 Logik och Bevisföring BC
8:10 min | || | |
18 Kapiteltest – Geometri Ma1a A
| || | |
19 Kapiteltest – Geometri Ma1b B
| || | |
20 Kapiteltest – Geometri Ma1c C
| || | |
21 Formelblad geometri – Geometriska figurerGratis
| || | |
22 Beräkna areaskala och volymskala – Programmeringsövning C
| || | |
23 Programmeringsövning – Är triangeln rätvinklig? C
| || | |

6 Trigonometri och Vektorer
 • E
  0/0
 • C
  0/0
 • A
  0/0

LektionerDelprov (11) Spår Omdöme Video Provtid Uppgifter Boken
1 Sin, cos och tanGratis AC
5:49 min | || | |
2 Kongruens geometri A
02:18 min | || | |
3 Enkla Trigonometriska ekvationer C
5:28 min | || | |
4 Träna mera Trigonometri AC
7:49 min | || | |
5 Vektor och Skalär AC
7:18 min | ||