...
Kurser Alla kurser Min sida Min sida Provbank Mina prov Min skola Läromedel Blogg Guider Om oss Kontakt Nationella prov Läxhjälp matematik Priser
Sök Mitt konto Logga ut Elev/lärare
-registrering
Logga in Köp Premium Köp Premium Prova gratis
Genom att använda denna sidan godkänner du våra användarvillkor, vår integritetspolicy och att vi använder cookies.
EXEMPEL I VIDEON
Lägg till som läxa
Lägg till som stjärnmärkt
  Lektionsrapport   Hjälp

Frågor hjälpmarkerade!

Alla markeringar försvinner.

Ta bort markeringar Avbryt
Kopiera länk Facebook Twitter Repetera Rapportera Ändra status
KURSER  / 
Matematik Högstadiet
 /   Sannolikhetslära och statistik – Högstadiet

Vad är statistik?

Endast Premium- användare kan rösta.
Författare:Simon Rybrand
Rapportera fel Redigera lektion Redigera text Redigera övning Redigera video
Så hjälper Eddler läromedel dig:
Fördjupande texter 6000+ övningsfrågor Öva på nationella prov
Så hjälper Eddler läromedel dig:
Fördjupande texter 6000+ övningsfrågor Fullständiga förklaringar
Ett modernt läromedel för att klara av nationella provet
Din skolas prenumeration har gått ut!
Påminn din lärare om att förnya eller fortsätt plugga med Eddler på egen hand.
Så funkar det för:
Elever/Studenter Lärare Föräldrar
Din skolas prenumeration har gått ut!
Förnya er prenumeration. Kontakta oss på: info@eddler.se

Statistik kan förklaras som att det är när man undersöker, sammanställer, presenterar och analyserar data eller information. Det kan exempelvis vara att man skickar ut en enkät med frågor om något som vi vill veta mer om.

I den här lektionen förklarar vi endast kortfattat vad statistik är för något. Sedan kommer statistikens olika delar att fördjupas och diskuteras mer djupgående i lektioner efter denna.

Statistikens olika delar

Statistik kan alltså sägas vara när du undersöker, sammanställer, presenterar och analyserar data eller information. Datan samlas oftast ihop genom enkäter, intervjuer eller andra typer av undersökningar.

Exempel på enkät, tabell och diagram

Därefter sammanställer man sitt resultat. Man brukar säga att man får in data eller den information som man har ställt frågor om. Du kan sammanställa de olika svarens frekvens och relativa frekvens.  Därefter är det viktigt att presentera det i diagram och tabeller så att man förstår resultatet. Vanliga sätt att göra det på kan vara tabeller, cirkeldiagram eller stapeldiagram.

Du kan också beräkna lägesmått och spridningsmått och exempel på sådana är medelvärde, median, typvärde och variationsbredd.

Därefter är det statistikerns jobb att analysera allt detta och dra egna slutsatser. Du som får statistik presenterad för dig behöver också känna till att statistik kan vara vilseledande. Det finns många sätt att använda statistik på för felaktiga syften. Därför är det viktigt för dig att kunna förstå statistikens grunder för att på så vis kunna dra egna slutsatser. 

Grundbegrepp inom statistiken Premium

Vi samlar och förklarar här kort de grundläggande begreppen inom statistik. Gå till respektive lektion för att få en fördjupad förklaring och exempel av varje enskilt begreppet.

Statistik

Den gren inom matematiken som sysslar med insamling, utvärdering, analys och presentation av data eller information kallas statistik.

Datamängd

Alla de olika resultat och/eller mätvärden man får in vid en undersökning kallas för datamängden.

Observation

De resultat och/eller iakttagelser man gör i samband med en undersökning kallas för observationer. Observationerna delas sedan in i olika observationsvärden för att lättare sortera och kategorisera de olika observationerna.

Frekvens

Antalet gånger varje observationsvärde förekommer kallas för observationens frekvens

Relativ frekvens

Frekvensen angiven som en andel, oftast i procent, kallas relativ frekvens.

Lägesmått

Lägesmått är värden som sammanfattar alla mätvärden i en datamängd med ett enda representativt värde.

Spridningsmått

Spridningsmått anger hur observationerna i datamängden varierar kring lägesmåttens värden.

Medelvärde

Medelvärdet anger datamängdens genomsnittliga värde.

 $\text{Medelvärde}=$Medelvärde= $\frac{\text{Summan av alla värden}}{\text{Antal värden}}$Summan av alla värdenAntal värden  

Median

Medianen anger mittenvärdet i datamängden när den står i storleksordning. Vid jämnt antal värden blir medianvärdet medelvärdet av de två mittersta värdena.

Typvärde

Typvärdet motsvarar det vanligast förekommande värdet i en datamängd. Alltså det värde med högst frekvens.

Variationsbredd

Variationsbredden  är ett spridningsmått som anger skillnaden mellan det största och det minsta värdet.

I lektionen lägesmått och spridningsmått går vi igenom exempel på hur man genomför beräkningar på de olika värdena.

Kommentarer

Patience Anabiye Pascaline

Det är ganska lätte att förstå från videon men ni ger för lite övningar.


Endast Premium-användare kan kommentera.