...
Kurser Alla kurser Min sida Min sida Provbank Mina prov Min skola Läromedel Blogg Guider Om oss Kontakt Nationella prov Läxhjälp matematik Priser
Sök Mitt konto Logga ut Elev/lärare
-registrering
Logga in Köp Premium Köp Premium Prova gratis
Genom att använda denna sidan godkänner du våra användarvillkor, vår integritetspolicy och att vi använder cookies.
EXEMPEL I VIDEON
Lägg till som läxa
Lägg till som stjärnmärkt
  Lektionsrapport   Hjälp

Frågor hjälpmarkerade!

Alla markeringar försvinner.

Ta bort markeringar Avbryt
Kopiera länk Facebook Twitter Repetera Rapportera Ändra status
KURSER  / 
Matematik 1b
 /   Statistik

Lägesmått och spridningsmått

Endast Premium- användare kan rösta.
Författare:Simon Rybrand Anna Karp
Rapportera fel Redigera lektion Redigera text Redigera övning Redigera video
Så hjälper Eddler läromedel dig:
Fördjupande texter 6000+ övningsfrågor Öva på nationella prov
Så hjälper Eddler läromedel dig:
800+ lektioner 6000+ övningsfrågor Öva på nationella prov
Allt du behöver för att klara av nationella provet
Din skolas prenumeration har gått ut!
Påminn din lärare om att förnya eller fortsätt plugga med Eddler på egen hand.
Så funkar det för:
Elever/Studenter Lärare Föräldrar
Din skolas prenumeration har gått ut!
Förnya er prenumeration. Kontakta oss på: info@eddler.se

I den här lektionen för du möjlighet att repetera lägesmått och spridningsmått samt några diagram.

Lägesmått är värden som sammanfattar alla mätvärden i en datamängd med ett enda representativt värde.

Spridningsmått anger hur observationerna i datamängden varierar kring lägesmåttens värden.

Spridningsmått och lägesmått presenteras ofta tillsammans för att beskriva en undersökningsresultat så bra som möjligt.

Lägesmått

I högstadiets kurser går vi mer ingående igenom lägesmåtten medelvärde, median och typvärde. Genom att känna till hur datamängdens observationer är fördelade kan man lättare avgöra vilket lägesmått som lämpar sig bäst.

Medianen eller typvärdet kan vara ett mer rättvisande lägesmått än medelvärdet om materialet är snedfördelat. Med andra ord får man vara observant på vilket mått som ger det tydligaste och mest sanningsenliga informationen. 

Återvänd till lektionen medelvärde, median och typvärde om du känner att du behöver repetera.

Medelvärde

 $\text{Medelvärde}=$Medelvärde=   $\frac{\text{Summan av alla observationsvärden}}{\text{Antal observationer}}$Summan av alla observationsvärdenAntal observationer  

 
Median

Mittenvärdet i datamängden när den står i storleksordning. Vid jämnt antal värden motsvarar medianvärdet medelvärdet av de två mittersta värdena.

Typvärde

Typvärdet är det vanligast förekommande observationsvärdet i en datamängd.

Spridningsmått

I en datamängd där observationerna har en liten spridning är de flesta värden nära varandra. Däremot säger man om en datamängd där värdena skiljer sig mycket från varandra, att spridningen är stor. 

Variationsbredd

Skillnaden mellan det största och det minsta värdet.

I lektionen variationsbredd bekantar vi oss mer med spridningsmåttet. Återvänd till den lektionen om du känner dig osäker på begreppet.

Här följer nu ett exempel på hur man beräknar de olika måtten medelvärde, median, typvärde och variationsbredd.

Exempel 1

Stolpdiagrammet visar hur många mål ett lag gjorde under en säsong.

Stolpdiagram

a) Beräkna medelvärdet av hur många mål laget gjorde per match.

b) Bestäm medianen.

c) Bestäm typvärdet.

d) Bestäm variationsbredden.

Lösning

a) Diagrammet visat att laget spelat fem matcher utan att göra något mål. Vid fyra matcher gjorde de ett mål, två matcher två mål, fyra matcher tre mål och en match gjorde det ett mål. Totalt har alltså laget spelat  $16$16  matcher under säsongen.

Vi beräknar medelvärdet genom att summera det totala antalet gjorda mål med antalet matcher. För att få fram det totala antalet mål, multiplicerar vi antalet mål för var stolpe med frekvensen för den stolpen.

 $\text{Medelvärdet }=$Medelvärdet = $\frac{0\cdot5+1\cdot4+2\cdot2+3\cdot4+4\cdot1}{16}$0·5+1·4+2·2+3·4+4·116  $=1,5$=1,5 

Medelvärdet är alltså $1,5$1,5 mål per match.

b) Vi bestämmer medianen genom att ställa alla resultat i storleksordning och markera det i mitten. 
 $0,\text{ }0,\text{ }0,\text{ }0,\text{ }0,\text{ }1,\text{ }1,\text{ }1,\text{ }1,\text{ }2,\text{ }2,\text{ }3,\text{ }3,\text{ }3,\text{ }3,\text{ }4$0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 4 

Denna värdemängd har ett jämnt antal värden, $16$16 stycken, och vi får då fram medianen med hjälp av medelvärdet av de två mittersta värdena. Det är värdena $1$1 och $1$1 vilket ger medelvärdet $\frac{1+1}{2}=$1+12 =$1$1 .

Medianen är $1$1 mål.

c) Vi bestämmer typvärdet genom att se vilket poängresultat som har högst frekvens, alltså det resultat som förekommer mest, och ser att det är resultatet noll mål, som laget fått fem gånger.

d) Variationsbredden får vi genom att subtrahera det största värden med det minsta.

 $4-0=4$40=4 

Variationsbredden är $4$4 mål.

Diagram

I lektionen Diagram och tabeller går vi igenom linjediagram, stapeldiagram, stolpdiagram och cirkeldiagram mer ingående.

Du behöver kunna läsa av och konstruera beräkningar på följande diagram. Om du känner att du behöver repetera dem mer ingående kan du gå till lektionen Diagram och tabeller.

Olika diagram

Kommentarer

Kramer

Uppgift 9, vart hittar ni siffran 10 som sedan används i ekvationen?

Brian Johnson

Jag förstår inte vad jag tittar på, fråga 19-20

  David Admin (Moderator)

  Titta i den fördjupande texten där vi förklara det. Uppgifterna är endast aktuella om du läser MA2c.

Simon Strömbäck

det här e skumt, typvärdet är ju det tal som dyker upp mest ändå så får man fel när man tar det talet.

  Anna Admin (Moderator)

  Hej Elliot,

  frågan undrar vilket värde som är stört. Typvärdet är 2 i denna uppgift. Även om det finns åtta stycken som hade två poäng , så är typvärdet det värde som flest hade.

  Och jämfört med medelvärdet och medianen så motsvarade det inte det högsta värdet.

  Hoppas det gav klarhet.

Marcus

Uppgift 8, förklaringen beskriver två gånger ”mellan 10 och 22 poäng”, då jag antar att det bör vara 24 istället för 22.

Clara Svedberg

Hej! Jag blir fundersam över uppgift 7. Borde inte det rätta svaret vara lådagram E (intervallet 10-24 i C motsvarar väl 75 %)?

  Anna Admin (Moderator)

  Hej Clara.

  12 elever av 24 st utgör 50% av datamängden. Det motsvarar också ”lådan” av låddiagrammet. Lådan i diagram C är i intervallet 10 till 24. Observera att varje gradering på tallinjen motsvarar värdet två.

David Ygge

På uppgift 7 visar inte lådagram c:s övre kvartil 22, utan 24.

Simon Rybrand (Moderator)

I datamängden 5, 6, 8, 12, 16, 20, 26, 30, 31, 46, 52 så är det ju ett ojämnt antal tal (11 stycken) så vi kommer att ha ett värde som är median vilket i det här fallet bli talet 20. Talen ovanför medianen är
26, 30, 31, 46, 52
Här är det mittersta talet 31. Dvs du tar i det här fallet endast de övre värdena.

Johanna Olofsson

Hej!
När du räknar ut det totala medelvärdet i uppgift två så ändras tecknen från plus till minus när du förenklar uttrycket! Men du säger plus i videon. vilket stämmer?

  Simon Rybrand (Moderator)

  När vi räknar ut medelvärde så är det ju oftast addition som gäller så det bör nog stämma. Jag hittar inte där det finns ett minustecken i uppgift 2, vid vilken tidpunkt i videon finns detta?

   Pelle

   Hej!
   I uppgift 1 på testa dina kunskaper står det att rätt svar för den övre kvartilen blir 31. men om jag tar talen som ingår får jag det till 6 st tal vilket gör att jag får, (30+31)/2=30,5.
   men om jag hoppar över den ”totala” medianen och bara tar de övre värderna (alltså 5st) så får jag 31 som övre kvartil. vilket ska det vara?
   Med vänlig hälsning Pelle

   Alecsander Franzén

   Tjenare Simon.
   Kikade igenom kommentarerna lite och såg det här inlägget.
   Kollar du på videon vid 07:56 så bör du se att efter att uträkningen blivit förenklad står det som – istället för +.

    Simon Rybrand (Moderator)

    Hej! Skall kika på detta, tack för att du påminde om detta.

Janne

E jag ute och seglar helt men borde inte inte medianen ligga mellan värde 50 och 51 om det är 100 undersökta elever?1-50 är ju 50 personer och 51-100 är väl också 50????

  Simon Rybrand (Moderator)

  Hej
  Du är inte ute och cyklar, så skall det vara. Vi korrigerar denna del i videon så fort som möjligt, tack för att du tog dig tid och kommenterade detta.

abfvuxgot

facebook vanorna, 15 + 20 / 2 = 17.5 undre kvartile
60+ 80 / 2 = 70 övre kvartile
???

  Simon Rybrand (Moderator)

  Hej, Vi skall kika igenom detta och ordna i videon, tack för din kommentar om detta.

abfvuxgot

undre och överkvartil stämmer ej i videon


Endast Premium-användare kan kommentera.

██████████████████████████
████████████████████████████████████████████████████

e-uppgifter (16)

 • 1. Premium

  Rapportera fel Ändra till korrekt
  (1/0/0)
  E C A
  B 1
  P
  PL
  M
  R
  K
  M NP INGÅR EJ

  Stapeldiagram

  Ange frekvensen för Cykel genom att läsa av diagrammet.

  Svar:
  Ditt svar:
  Rätt svar:
  (Korrekta varianter)
  {[{correctAnswer}]}
  Bedömningsanvisningar/Manuell rättning
  Klicka i rutorna och bedöm ditt svar.
  • Rättad
  • +1
  • Rättad
  Dela med lärare
  Rättar...
 • 2. Premium

  Rapportera fel Ändra till korrekt
  (1/0/0)
  E C A
  B
  P 1
  PL
  M
  R
  K
  M NP INGÅR EJ

  Bestäm medianen för följande datamängd.

   $4,\text{ }7,\text{ }2,\text{ }5,\text{ }6,\text{ }2,\text{ }8,\text{ }9$4, 7, 2, 5, 6, 2, 8, 9 

  Svar:
  Ditt svar:
  Rätt svar:
  (Korrekta varianter)
  {[{correctAnswer}]}
  Bedömningsanvisningar/Manuell rättning
  Klicka i rutorna och bedöm ditt svar.
  • Rättad
  • +1
  • Rättad
  Dela med lärare
  Rättar...
 • 3. Premium

  Rapportera fel Ändra till korrekt
  (1/0/0)
  E C A
  B 1
  P
  PL
  M
  R
  K
  M NP INGÅR EJ

  Stapeldiagrammet visar hur många poäng de olika deltagarna fick vid en tävling.

  Stapeldiagram frekvens poäng

  Vilket är typvärdet?

  Svar:
  Ditt svar:
  Rätt svar:
  (Korrekta varianter)
  {[{correctAnswer}]}
  Bedömningsanvisningar/Manuell rättning
  Klicka i rutorna och bedöm ditt svar.
  • Rättad
  • +1
  • Rättad
  Dela med lärare
  Rättar...
 • Så hjälper Eddler läromedel dig:
  Fördjupande texter 6000+ övningsfrågor Öva på nationella prov
  Så hjälper Eddler läromedel dig:
  800+ lektioner 6000+ övningsfrågor Öva på nationella prov
  Allt du behöver för att klara av nationella provet
  Din skolas prenumeration har gått ut!
  Påminn din lärare om att förnya eller fortsätt plugga med Eddler på egen hand.
  Så funkar det för:
  Elever/Studenter Lärare Föräldrar
  Din skolas prenumeration har gått ut!
  Förnya er prenumeration. Kontakta oss på: info@eddler.se
 • 4. Premium

  Rapportera fel Ändra till korrekt
  (1/0/0)
  E C A
  B
  P 1
  PL
  M
  R
  K
  M NP INGÅR EJ

  I Sverige har andelen med högre utbildning ökat. 1990 hade lite drygt var tionde person studerat i tre år eller mer efter gymnasiet. 

  Linjediagram

  Hur stor är skillnaden i procentenheter mellan hur stor andel som studerat tre år eller mer efter gymnasiet och inte år 2015? 

  Uppgifter hämtat från SCB

  Svar:
  Ditt svar:
  Rätt svar:
  (Korrekta varianter)
  {[{correctAnswer}]}
  Bedömningsanvisningar/Manuell rättning
  Klicka i rutorna och bedöm ditt svar.
  • Rättad
  • +1
  • Rättad
  Dela med lärare
  Rättar...
 • 5. Premium

  Rapportera fel Ändra till korrekt
  (2/0/0)
  E C A
  B
  P 1
  PL 1
  M
  R
  K
  M NP INGÅR EJ

  Kenneth registrerar antalet mål som hans favoritlag i Innebandy gör under en säsong. Han registrerar sina observationer i en tabell där han fyller i antalet matcher som laget gör ett visst antal mål.

  Beräkna medelvärdet av hur många mål laget gjorde per match.

  Ange svaret med en decimals noggrannhet och enheten mål/match.

  Svar:
  Ditt svar:
  Rätt svar:
  (Korrekta varianter)
  {[{correctAnswer}]}
  Bedömningsanvisningar/Manuell rättning
  Klicka i rutorna och bedöm ditt svar.
  • Rättad
  • +1
  • Rättad
  Dela med lärare
  Rättar...
 • 6. Premium

  Rapportera fel Ändra till korrekt
  (2/0/0)
  E C A
  B 1
  P
  PL 1
  M
  R
  K
  M NP INGÅR EJ

  Diagrammet visar antalet poäng deltagarna i ett Quiz fick.

  Stapeldiagram

  Ange den relativa frekvensen för att få $4$4 poäng på Quizet.

  Ange svaret med en decimals noggrannhet.

  Svar:
  Ditt svar:
  Rätt svar:
  (Korrekta varianter)
  {[{correctAnswer}]}
  Bedömningsanvisningar/Manuell rättning
  Klicka i rutorna och bedöm ditt svar.
  • Rättad
  • +1
  • Rättad
  Dela med lärare
  Rättar...
 • 7. Premium

  Rapportera fel Ändra till korrekt
  (1/0/0)
  E C A
  B 1
  P
  PL
  M
  R
  K
  M NP INGÅR EJ

  Vilket år sålde Gameon som flest appar enligt diagrammet?

  Resultat företag

  Svar:
  Ditt svar:
  Rätt svar:
  (Korrekta varianter)
  {[{correctAnswer}]}
  Bedömningsanvisningar/Manuell rättning
  Klicka i rutorna och bedöm ditt svar.
  • Rättad
  • +1
  • Rättad
  Dela med lärare
  Rättar...
 • 8. Premium

  Rapportera fel Ändra till korrekt
  (1/0/0)
  E C A
  B 1
  P
  PL
  M
  R
  K
  M NP INGÅR EJ

  Vilket år sålde Apps AB exakt $3\text{ }000$3 000 appar fler än Gameon?

  Resultat företag

  Svar:
  Ditt svar:
  Rätt svar:
  (Korrekta varianter)
  {[{correctAnswer}]}
  Bedömningsanvisningar/Manuell rättning
  Klicka i rutorna och bedöm ditt svar.
  • Rättad
  • +1
  • Rättad
  Dela med lärare
  Rättar...
 • 9. Premium

  Rapportera fel Ändra till korrekt
  (1/0/0)
  E C A
  B 1
  P
  PL
  M
  R
  K
  M NP INGÅR EJ

  Tabellen nedan visar stickprovsvärden för två olika statistiska material.

  Tabell stickprov

  Vilket stickprov har störst variationsbredd?

  Svar:
  Ditt svar:
  Rätt svar:
  (Korrekta varianter)
  {[{correctAnswer}]}
  Bedömningsanvisningar/Manuell rättning
  Klicka i rutorna och bedöm ditt svar.
  • Rättad
  • +1
  • Rättad
  Dela med lärare
  Rättar...
 • 10. Premium

  Rapportera fel Ändra till korrekt
  (2/0/0)
  E C A
  B 1
  P
  PL 1
  M
  R
  K
  M NP INGÅR EJ

  Diagrammet nedan visar antalet internetanvändare i världen år 1999 och år 2009. År 1999 var det cirka 350 miljoner internetanvändare.

  Ungefär hur många användare var det år 2009?
  Redovisa din lösning.

  Svar:
  Ditt svar:
  Rätt svar:
  (Korrekta varianter)
  {[{correctAnswer}]}
  Bedömningsanvisningar/Manuell rättning
  Klicka i rutorna och bedöm ditt svar.
  • Rättad
  • +1
  • Rättad
  Dela med lärare
  Rättar...
 • 11. Premium

  Rapportera fel Ändra till korrekt
  (1/0/0)
  E C A
  B
  P 1
  PL
  M
  R
  K
  M NP INGÅR EJ

  På en kennel som föder upp schäfrar och taxar undersöker man hundarnas medellivslängd. Resultatet redovisas i tabellen nedan. Varje kolumn motsvarar en ålder och varje rad motsvarar en hundras. Antal hundar som har levt till en viss ålder summeras i respektive cell.

  Tabell ålder hundar

  Bortse från att de är två olika hundraserna och bestäm medellivslängden för alla hundarna på kenneln.

  Svar:
  Ditt svar:
  Rätt svar:
  (Korrekta varianter)
  {[{correctAnswer}]}
  Bedömningsanvisningar/Manuell rättning
  Klicka i rutorna och bedöm ditt svar.
  • Rättad
  • +1
  • Rättad
  Dela med lärare
  Rättar...
 • 12. Premium

  Rapportera fel Ändra till korrekt
  (2/0/0)
  E C A
  B
  P 1
  PL
  M
  R 1
  K
  M NP INGÅR EJ

  Olivia ska göra ett projekt om kidnappningar och hot. Hon hittar ett diagram i en tidning.
  Enligt tidningen visar diagrammet antalet anmälda kidnappningar och hot per år.


  I artikeln står det att antalet anmälda kidnappningar och hot i Sverige har ökat med $179$179 procent mellan åren $2001-2010$20012010.

  Stämmer påståendet?

  Ange här ditt svar med Ja eller Nej, men träna även på att motivera det.

  Svar:
  Ditt svar:
  Rätt svar:
  (Korrekta varianter)
  {[{correctAnswer}]}
  Bedömningsanvisningar/Manuell rättning
  Klicka i rutorna och bedöm ditt svar.
  • Rättad
  • +1
  • Rättad
  Dela med lärare
  Rättar...
 • 13. Premium

  Rapportera fel Ändra till korrekt
  (1/0/0)
  E C A
  B 1
  P
  PL
  M
  R
  K
  M NP INGÅR EJ
  Språk Antal
  Svenska  $8\text{ }000\text{ }000$8 000 000 
  Finska  $200\text{ }000$200 000 
  Arabiska  $155\text{ }000$155 000 
  Serbokroatiska  $130\text{ }000$130 000 
  Kurdiska  $84\text{ }000$84 000 

  I tabellen anges statistik om de fem vanligaste modersmålen i Sverige. Ange medelvärdet.

  Bedömningsanvisningar/Manuell rättning
  Klicka i rutorna och bedöm ditt svar.
  • Rättad
  • +1
  • Rättad
  Dela med lärare
  Rättar...
 • 14. Premium

  Rapportera fel Ändra till korrekt
  (2/1/1)
  E C A
  B 1
  P 1 1
  PL
  M
  R 1
  K
  M NP INGÅR EJ

  Försök avgöra om medelvärdet eller medianen är störst i undersökningen som presenteras i histogrammet nedan.

  Histogram

  Motivera ditt svar med beräkningar.

  Svar:
  Ditt svar:
  Rätt svar:
  (Korrekta varianter)
  {[{correctAnswer}]}
  Bedömningsanvisningar/Manuell rättning
  Klicka i rutorna och bedöm ditt svar.
  • Rättad
  • +1
  • Rättad
  Dela med lärare
  Rättar...
 • 15. Premium

  Rapportera fel Ändra till korrekt
  (1/0/0)
  E C A
  B
  P 1
  PL
  M
  R
  K
  M NP INGÅR EJ

  Vilket land hade lägst förväntad medellivs längd år 2019?

  För musen över diagrammet för att få fram mer information.

  Svar:
  Ditt svar:
  Rätt svar:
  (Korrekta varianter)
  {[{correctAnswer}]}
  Bedömningsanvisningar/Manuell rättning
  Klicka i rutorna och bedöm ditt svar.
  • Rättad
  • +1
  • Rättad
  Dela med lärare
  Rättar...
 • 16. Premium

  Rapportera fel Ändra till korrekt
  (1/0/0)
  E C A
  B
  P 1
  PL
  M
  R
  K
  M NP INGÅR EJ

  Hur stor var skillnaden på medellivslängden mellan det land som hade högst och det som hade lägst medellivslängd år 2021?

  För musen över diagrammet för att få fram mer information.

  Svar:
  Ditt svar:
  Rätt svar:
  (Korrekta varianter)
  {[{correctAnswer}]}
  Bedömningsanvisningar/Manuell rättning
  Klicka i rutorna och bedöm ditt svar.
  • Rättad
  • +1
  • Rättad
  Dela med lärare
  Rättar...

c-uppgifter (4)

 • 17. Premium

  Rapportera fel Ändra till korrekt
  (0/1/0)
  E C A
  B
  P
  PL 1
  M
  R
  K
  M NP INGÅR EJ

  Två klasser skrev samma prov.

  Den ena klassen är $32$32 elever och skrev medelvärdet $32$32 poäng.
  Den andra klassen är $28$28 elever och fick medelvärdet $36$36 poäng.

  Vad blir medelvärdet om klassernas provresultat slås samman?

  Svara med en decimals noggrannhet.

  Svar:
  Ditt svar:
  Rätt svar:
  (Korrekta varianter)
  {[{correctAnswer}]}
  Bedömningsanvisningar/Manuell rättning
  Klicka i rutorna och bedöm ditt svar.
  • Rättad
  • +1
  • Rättad
  Dela med lärare
  Rättar...
 • 18. Premium

  Rapportera fel Ändra till korrekt
  (0/1/0)
  E C A
  B
  P 1
  PL
  M
  R
  K
  M NP INGÅR EJ

  Ett sätt att visa statistik är med en befolkningspyramid. Den visar hur många personer i befolkningen som är i olika åldrar, till exempel hur många tusen män som är 40 år och hur
  många tusen kvinnor som är 70 år.

  Statistiken visar att det blir fler äldre personer i Sverige. År 2018 var nästan var femte person över 65 år. 2070 säger prognosen att var fjärde invånare i Sverige att vara över 65 år.

  Befolkningspyramid

  Med hur många kvinnor förväntas befolkningen öka i åldersgruppen 20 år mellan åren 2018 och 2070?

  Ange svaret med en värdesiffra.

  Uppgifter hämtat från SCB

  Svar:
  Ditt svar:
  Rätt svar:
  (Korrekta varianter)
  {[{correctAnswer}]}
  Bedömningsanvisningar/Manuell rättning
  Klicka i rutorna och bedöm ditt svar.
  • Rättad
  • +1
  • Rättad
  Dela med lärare
  Rättar...
 • 19. Premium

  Rapportera fel Ändra till korrekt
  (0/2/0)
  E C A
  B
  P
  PL 1
  M 1
  R
  K
  M NP INGÅR EJ

  Max är fyra år äldre än sin yngsta lillebror. Där emellan finns ytterligare tre bröder. Medianen och medelvärdet av deras åldrar är nio.

  Hur gammal är Max om alla bröderna är olika gamla?

  Svar:
  Ditt svar:
  Rätt svar:
  (Korrekta varianter)
  {[{correctAnswer}]}
  Bedömningsanvisningar/Manuell rättning
  Klicka i rutorna och bedöm ditt svar.
  • Rättad
  • +1
  • Rättad
  Dela med lärare
  Rättar...
 • 20. Premium

  Rapportera fel Ändra till korrekt
  (0/2/0)
  E C A
  B
  P
  PL 1
  M
  R 1
  K
  M NP INGÅR EJ

  Inför ett presidentval stod det mellan två kandidater. Under ett halvår genomfördes olika debatter följt av opinionsmätningar. Diagrammen visar resultatet av två mätningar i hur rösterna fördelade sig bland 200 slumpvis utvalda personer.

  Presidentval

  Hur många personer måste som minst ha bytt kandidat mellan de två mätningarna?

  Svar:
  Ditt svar:
  Rätt svar:
  (Korrekta varianter)
  {[{correctAnswer}]}
  Bedömningsanvisningar/Manuell rättning
  Klicka i rutorna och bedöm ditt svar.
  • Rättad
  • +1
  • Rättad
  Dela med lärare
  Rättar...

a-uppgifter (3)

 • 21. Premium

  Rapportera fel Ändra till korrekt
  (0/0/2)
  E C A
  B
  P
  PL 2
  M
  R
  K
  M NP INGÅR EJ

  Hur det går med länders ekonomi brukar mätas med bruttonationalprodukten, BNP. 

  Diagrammet visar hur Sveriges BNP har förändrats från år till år sedan 1951. 

  Stapeldiagram

  År 1968 var Sveriges BNP ca $1\text{ }600$1 600 miljarder kronor. Hur stor var BNP i Sverige 1972?

  Ange svaret med två värdesiffror.

  Uppgifter hämtat från SCB

  Svar:
  Ditt svar:
  Rätt svar:
  (Korrekta varianter)
  {[{correctAnswer}]}
  Bedömningsanvisningar/Manuell rättning
  Klicka i rutorna och bedöm ditt svar.
  • Rättad
  • +1
  • Rättad
  Dela med lärare
  Rättar...
 • 22. Premium

  Rapportera fel Ändra till korrekt
  (0/2/2)
  E C A
  B 1
  P
  PL 1
  M
  R 1
  K 1
  M NP INGÅR EJ

  Amir har en liten webbshop där han säljer specialverktyg. Han vill under en månad jämföra antalen produkter han köper in till sitt lager med vad han säljer för att kunna leverera snabbare och minska lagerkostnaden. Därför gör han ett diagram över den relativa frekvensen där han jämför efterfrågan hos kunderna med hur mycket han har på lagret.

  a) Vad innebär det att bromsfjädertång har en relativ frekvens på $50\text{ }\%$50 %?

  b) Amir funderar på innebörden av att Honingsverktyg och Ventilbåge båda har en relativ frekvens på $120\text{ }\%$120 %. Han drar slutsatsen att han ska öka antalet inköp av de två olika verktygen med lika stort antal verktyg.

  Stämmer hans resonemang?

  Motivera dina svar.

  Svar:
  Ditt svar:
  Rätt svar:
  (Korrekta varianter)
  {[{correctAnswer}]}
  Bedömningsanvisningar/Manuell rättning
  Klicka i rutorna och bedöm ditt svar.
  • Rättad
  • +1
  • Rättad
  Dela med lärare
  Rättar...
 • 23. Premium

  Rapportera fel Ändra till korrekt
  (0/0/2)
  E C A
  B
  P
  PL 1
  M
  R 1
  K
  M NP INGÅR EJ

  Är det möjligt att välja fem heltal så att medianen är $8$8, typvärdet $2$2 och medelvärdet $4$4?

  Ange svaret JA eller Nej, men träna på att motivera ditt svar.

  Svar:
  Ditt svar:
  Rätt svar:
  (Korrekta varianter)
  {[{correctAnswer}]}
  Bedömningsanvisningar/Manuell rättning
  Klicka i rutorna och bedöm ditt svar.
  • Rättad
  • +1
  • Rättad
  Dela med lärare
  Rättar...
Så hjälper Eddler läromedel dig:
Fördjupande texter 6000+ övningsfrågor Öva på nationella prov
Så hjälper Eddler läromedel dig:
800+ lektioner 6000+ övningsfrågor Öva på nationella prov
Allt du behöver för att klara av nationella provet
Din skolas prenumeration har gått ut!
Påminn din lärare om att förnya eller fortsätt plugga med Eddler på egen hand.
Så funkar det för:
Elever/Studenter Lärare Föräldrar
Din skolas prenumeration har gått ut!
Förnya er prenumeration. Kontakta oss på: info@eddler.se