...
Kurser Alla kurser Min sida Min sida Provbank Mina prov Min skola Läromedel Blogg Guider Om oss Kontakt Nationella prov Gamla högskoleprov Läxhjälp matematik Priser
Sök Mitt konto Logga ut Elev/lärare
-registrering
Logga in Köp Premium Köp Premium Prova gratis
Genom att använda den här sidan godkänner du våra användarvillkor, vår integritetspolicy och att vi använder cookies.
KURSER / 131 LEKTIONERDELPROV

Matematik 1c

Författare:Simon RybrandAnna Karp
22457 personer har gjort kursen
Endast Premium-användare kan rösta. KÖP PREMIUM Börja kursen gratis i 14 dagar Testa gratis i 14 dagar
Ingen bindningstid
Sedan 99 kr/mån. Ingen bindningstid

Meddelande från din lärare

Här kan du som läser Matte 1c få hjälp genom att använda vårt digitala läromedel som följer den reviderade kursplanen Lgr 22. Läs fördjupande texter, se korta videos och gör övningar på Aritmetik, Algebra, Funktioner, Geometri, Sannolikhetslära, Statistik och träning inför nationella prov.

Läs mer om kursen.

Så fungerar kursen Matte 1c

Målet med våra lektioner är att förklara matten så att du förstår. Det gör vi genom videos med supertydliga förklaringar. I filmerna går vi igenom både teorin och tar konkreta exempel på olika betygsnivåer. Vi har även tusentals övningar till kursen. Övningarna är till stor del självrättande och till varje övning finns det en fullständig förklaring. En del övningar rättar du även på egen hand. Till varje lektion finns det också en fördjupande text med fler exempel med förklaringar. I texterna fördjupar vi även vissa delar av innehållet. Exempelvis kan du i dem se bevis av satser eller interaktiva förklaringar. Lektionerna i kursen är heltäckande och täcker allt centralt innehåll.

Centralt innehåll i Matematik 1c

Det centrala innehållet i kursen Matematik 1C är indelat i fyra områden. Aritmetik, algebra och funktioner, Trigonometri och vektorer, Sannolikhet och statistik samt Problemlösning, verktyg och tillämpningar. Några av de begrepp som du lär dig att använda i kursen är följande:

 • Formler och algebraiska uttryck.
 • Koordinatsystem, grafer och funktioner.
 • Linjära funktioner och räta linjens ekvation.
 • Intervaller och linjära olikheter.
 • Exponentialfunktioner
 • Potensfunktion
 • Potenser, potensregler och potensekvationer.
 • Förändringsfaktor och beräkning av förändring i flera steg.
 • Grundläggande trigonometri, sinus, cosinus och tangens.
 • Vektorer
 • Beräkningar av sannolikheter i flera steg och komplementhändelser.
 • Statistik inklusive signifikans, korrelation, kausalitet, urvalsmetoder och felkällor.

Kapitel i Eddlers kurs

I kursen är lektionerna indelade i 11 kapitel. Nedan beskrivs innehållet kortfattat i varje sådant kapitel.

 1. Förberedande Aritmetik: Här repeteras och fördjupas grundläggande räkneregler. Bland annat bråkräkning, räkning med negativa tal och potenser och potenslagar.
 2. Algebra: Hantering av formler och algebraiska uttryck. Du lär dig att utveckla och förenkla algebraiska uttryck, faktorisera och lösa ekvationer.
 3. Repetition Procent: I det här kapitlet repeteras procent framförallt för att sedan kunna hantera förändringar i flera steg och förändringsfaktor.
 4. Funktioner: Här lär du dig om definitionsmängd och värdemängd i grundläggande funktionslära. Dessutom hantering och framtagning av räta linjens ekvation.
 5. Trigonometri och Vektorer: Här lär du dig grundläggande trigonometri och sambanden för sinus, cosinus och tangens. I kapitlet behandlas även vektor, skalär, vektoraddition och vektorsubtraktion.
 6. Sannolikhetslära: Här fokuserar vi på sannolikheter i flera steg och träddiagram samt komplementhändelser.
 7. Statistik: Här lär du dig grundläggande statistik samt fördjupning av några statistiska begrep.
 8. Sammanfattning begrepp och formler Matematik 1
 9. Nationellt prov Del II till 1A, 1B, 1C:Träning inför det nationella provet.
 10. Nationellt prov Ma 1C Del I och II: Träning inför det nationella provet.
 11. Breddning Ma 1c (ingår ej i kursplan: Teori som inte ingår i ämnesplanen men som kan användas som referens, fördjupning och breddning.

Kapiteltest

Till alla innehållsområden i kursen så finns det kapiteltest. Detta är provliknande test där du kollar av att du har förstått kapitlets alla områden. Dessa test rättas delvis automatiskt men också av dig själv.

Nationella Prov

När du tränar inför nationella prov så kan du använda dig av våra lektioner med genomgångar och test på gamla nationella prov. Dessa hittar du som avslutning i kursen.

Programmeringsuppgifter

Till kursen finns det även ett antal programmeringslektioner. I dessa programmerar du lösningar till uppgifter i något av programmeringsspråken javascript eller python.

Till vem riktar sig kursen?

Den här kursen passar dig som läser gymnasiekursen Matematik 1c. Den fungerar bra både för gymnasiestudenter och vuxenstudier (Komvux/Distans).

Behöver du en bok som komplement?

Du finns ingen bok som är kopplad till kursen. Du väljer själv om du vill bredda underlaget som  du tränar utifrån med en bok.

Författare

 • Simon Rybrand – Leg. gymnasielärare i matematik
 • Anna Karp – Leg. gymnasielärare i matematik

Läs mer om oss

Ämnesplaner

Totalpoäng
0/0
 
Totalpoäng
0/0
Gjorda uppgifter
0 av 0
 • E
  0/0
 • C
  0/0
 • A
  0/0
E C A
Totalt

Innehåll

1 Förberedande Aritmetik Övningsgeneratorn Övningsgeneratorn
 • E
  0/0
 • C
  0/0
 • A
  0/0

LektionerDelprov (19) Spår Omdöme Video Provtid Uppgifter Boken
1 Tal och TalsystemGratis
12:18 min | || | |
2 TallinjenGratis
4:02 min | || | |
3 PrioriteringsreglernaGratis
5:02 min | || | |
4 Närmevärden – Avrundning
5:37 min | || | |
5 Negativa tal – vad är det?
6:02 min | || | |
6 Negativa tal – Räkna med dem
4:39 min | || | |
7 Bråktal, täljare och nämnareGratis
5:31 min | || | |
8 Addition och subtraktion av bråktal
5:30 min | || | |
9 Multiplicera bråk
3:40 min | || | |
10 Dividera bråk
03:41 min | || | |
11 Bråkräkning – Problemlösning
4:55 min | || | |
12 Potenser och Potenslagar
06:29 min | || | |
13 Grundpotensform
5:26 min | || | |
14 Prefix
3:32 min | || | |
15 Kvadratrötter – Roten ur
04:58 min | || | |
16 Potenser med rationella exponenter
6:45 min | || | |
17 Ma1 Träna på att skriva prov med formelredigeraren
| || | |
18 Kapiteltest – Aritmetik Ma1c
100 min | || | |
19 Jämnt eller udda tal – Programmeringsövning
| || | |
Så här hjälper Eddler dig:
Förnya ditt betalkonto hos din skola här.
 • 800+ videolektioner till gymnasiet och högstadiets matte.
 • 10 000+ övningsfrågor med fullständiga förklaringar.
 • Heltäckande för din kurs. Allt på ett ställe.
 • Träning inför nationella prov och högskoleprovet.
Sedan endast 99 kr/mån.
Ingen bindningstid. Avsluta när du vill.
99 kr för 6 månader
Ingen bindningstid. Betala 1 gång.

2 Algebra Övningsgeneratorn Övningsgeneratorn
 • E
  0/0
 • C
  0/0
 • A
  0/0

LektionerDelprov (19) Spår Omdöme Video Provtid Uppgifter Boken
1 Begrepp i AlgebraGratis
7:04 min | || | |
2 Beräkna uttryckets värde
03:09 min | || | |
3 Förenkla algebraiska uttryck
03:38 min | || | |
4 Faktorisera algebraiska uttryck
4:35 min | || | |
5 Ekvationer – Vad är det?Gratis
3:47 min | || | |
6 EkvationslösningGratis
4:57 min | || | |
7 Teckna ekvationer
07:39 min | || | |
8 Ekvationer med nämnare
4:39 min | || | |
9 Ekvationer med parenteser
3:35 min | || | |
10 Formler
4:30 min | || | |
11 Skriva om formler
05:01 min | || | |
12 Mönster
04:40 min | || | |
13 Linjära olikheter
05:01 min | || | |
14 Potensekvationer
05:03 min | || | |
15 GeoGebra och ekvationslösningGratis
02:25 min | || | |
16 Tillämpning – Algebra
05:51 min | || | |
17 Träna mer Algebra Ma1
| || | |
18 Kapiteltest – Algebra Ma1c
100 min | || | |
19 Stämmer ekvationens lösning – Programmeringsövning
| || | |

3 Repetition Procent Övningsgeneratorn Övningsgeneratorn
 • E
  0/0
 • C
  0/0
 • A
  0/0

LektionerDelprov (5) Spår Omdöme Video Provtid Uppgifter Boken
1 Repetition av Procent
| || | |
2 Förändringsfaktor
5:46 min | || | |
3 Amortering och Ränta
9:10 min | || | |
4 Beräkningar med kalkylprogram
02:24 min | || | |
5 Kapiteltest – Procent Ma1c
100 min | || | |
Så här hjälper Eddler dig:
Förnya ditt betalkonto hos din skola här.
 • 800+ videolektioner till gymnasiet och högstadiets matte.
 • 10 000+ övningsfrågor med fullständiga förklaringar.
 • Heltäckande för din kurs. Allt på ett ställe.
 • Träning inför nationella prov och högskoleprovet.
Sedan endast 99 kr/mån.
Ingen bindningstid. Avsluta när du vill.
99 kr för 6 månader
Ingen bindningstid. Betala 1 gång.

4 Funktioner Övningsgeneratorn Övningsgeneratorn
 • E
  0/0
 • C
  0/0
 • A
  0/0

LektionerDelprov (17) Spår Omdöme Video Provtid Uppgifter Boken
1 Punkter, koordinatsystem och koordinataxlar
6:24 min | || | |
2 Vad är funktionerGratis
6:30 min | || | |
3 Tolka och förstå grafer
7:04 min | || | |
4 Beteckningen f(x)
5:10 min | || | |
5 GeoGebra och FunktionerGratis
06:38 min | || | |
6 Definitionsmängd och Värdemängd
7:10 min | || | |
7 Proportionalitet
5:38 min | || | |
8 Räta linjens ekvationGratis
9:28 min | || | |
9 GeoGebra och Räta linjens ekvation -utredande uppgiftGratis
| || | |
10 Parallella och Vinkelräta linjer
5:19 min | || | |
11 Exponentialfunktioner
08:35 min | || | |
12 GeoGebra och Grafisk lösningGratis
02:54 min | || | |
13 Potensfunktioner
04:33 min | || | |
14 Problemlösning Linjära funktioner
12:48 min | || | |
15 Problemlösning funktioner
13:08 min | || | |
16 Kapiteltest – Funktioner Ma1c
90 min | || | |
17 Skriva ut en värdetabell – Programmeringsövning
| || | |

5 Trigonometri och Vektorer Övningsgeneratorn Övningsgeneratorn
 • E
  0/0
 • C
  0/0
 • A
  0/0

LektionerDelprov (9) Spår Omdöme Video Provtid Uppgifter Boken
1 Sin, cos och tanGratis
5:49 min | || | |
2 Enkla Trigonometriska ekvationer
5:28 min | || | |
3 Träna mera Trigonometri
7:49 min | || | |
4 Vektor och Skalär
7:18 min | || | |
5 Vektorlängd
4:15 min | || | |
6 Vektoraddition
5:09 min | || | |
7 Vektorsubtraktion
5:30 min | || | |
8 Komposanter
6:36 min | || | |
9 Kapiteltest – Trigonometri och Vektorer Ma1c
80 min | || | |

6 Sannolikhetslära Övningsgeneratorn Övningsgeneratorn
 • E
  0/0
 • C
  0/0
 • A
  0/0

LektionerDelprov (6) Spår Omdöme Video Provtid Uppgifter Boken
1 Vad är sannolikhetslära?
01:59 min | || | |
2 Sannolikhet
04:58 min | || | |
3 Sannolikheter i flera steg och träddiagram
08:17 min | || | |
4 Komplementhändelser
04:26 min | || | |
5 Kapiteltest – Sannolikhetslära Ma1c
80 min | || | |
6 Simulera tärningskast – Programmeringsövning
| || | |

7 Statistik Övningsgeneratorn Övningsgeneratorn
 • E
  0/0
 • C
  0/0
 • A
  0/0

LektionerDelprov (9) Spår Omdöme Video Provtid Uppgifter Boken
1 Vad är statistik?Gratis
01:21 min | || | |
2 Lägesmått och spridningsmåttGratis
04:01 min | || | |
3 Histogram
03:02 min | || | |
4 Urval, urvalsmetoder och stickprov
04:40 min | || | |
5 Granska statistik
04:58 min | || | |
6 Felkällor och felmarginal
03:51 min | || | |
7 Korrelation och Kausalitet
03:23 min | || | |
8 Rita diagram i kalkylprogram
04:18 min | || | |
9 Kapiteltest – Statistik Ma1c
80 min | || | |

8 Sammanfattning begrepp och formler Matematik 1 Övningsgeneratorn Övningsgeneratorn
 • E
  0/0
 • C
  0/0
 • A
  0/0

LektionerDelprov (4) Spår Omdöme Video Provtid Uppgifter Boken
1 Sammanfattning Matematik 1cGratis
22:00 min | || | |
2 Formelsamling Matematik 1Gratis
| || | |
3 Centrala begrepp Ma1 Del 1
| || | |
4 Centrala begrepp Ma1 Del 2
20 min |