...
Kurser Alla kurser Min sida Min sida Provbank Mina prov Min skola Läromedel Blogg Guider Om oss Kontakt Nationella prov Gamla högskoleprov Läxhjälp matematik Priser
Sök Mitt konto Logga ut Elev/lärare
-registrering
Logga in Köp Premium Köp Premium Prova gratis
Genom att använda den här sidan godkänner du våra användarvillkor, vår integritetspolicy och att vi använder cookies.
EXEMPEL I VIDEON
Lägg till som läxa
Lägg till som stjärnmärkt
  Lektionsrapport   Hjälp

Frågor hjälpmarkerade!

Alla markeringar försvinner.

Ta bort markeringar Avbryt
Kopiera länk Facebook Twitter Repetera Rapportera Ändra status
KURSER  / 
Matematik 1b
 /   Förberedande Aritmetik

Närmevärden - Avrundning

Endast Premium- användare kan rösta.
Författare:Simon Rybrand
Rapportera fel Redigera lektion Redigera text Redigera övning Redigera video
Så hjälper Eddler dig:
Videor som är lätta att förstå Övningar & prov med förklaringar
Allt du behöver för att klara av nationella provet
Så hjälper Eddler dig:
Videor som är lätta att förstå Övningar & prov med förklaringar
Allt du behöver för att klara av nationella provet
Din skolas prenumeration har gått ut!
Påminn din lärare om att förnya eller fortsätt plugga med Eddler på egen hand.
Så funkar det för:
Elever/Studenter Lärare Föräldrar
Din skolas prenumeration har gått ut!
Förnya er prenumeration. Kontakta oss på: info@eddler.se

I den här lektionen lär du dig att avrunda tal och få fram ett närmevärde. Avrundning används ofta vid överslagsräkning eller när man skall skriva ett tal med många siffror på ett enklare vis.

Avrundning

När man skall avrunda ett tal till ett närmevärde så är det alltid siffran till höger om det man skall avrunda till som avgör om den ”sista siffran” förblir oförändrad eller höjs ett steg. Att avrunda ett tal är alltså en metod för att ge ett närmevärde till talet.

Princip för avrundning till ett närmevärde

 • 1,2,3,4 – Siffran förblir oförändrad.
 • 5,6,7,8,9 – Siffran höjs ett steg.

Vanligtvis så visar man att man har avrundat ett tal genom tecknet $≈$ som uttalas ”ungefär lika med”. Exempelvis gäller att $\frac13≈0,33$. När du avrundar ett tal uppstår ett fel i förhållande till det ursprungliga talet, det här kallas då ett avrundningsfel.

När du avrundar ett tal så ersätts alltså talet med ett närliggande men mindre noggrant tal, d.v.s. ett närmevärde. Du approximerar  alltså talet till ett större eller mindre tal så att det blir enklare att läsa eller använda sig av talet. 

Ett exempel är talet $\pi$ som ofta skrivs som $3,14$ men som egentligen har oändligt antal decimaler. Om vi exempelvis avrundar $\pi$ så att det har 15 decimaler så är $ \pi = 3,141592653589793 $.

Närmevärde - Exempel på talets delar

Några viktiga begrepp att känna till när du jobbar med avrundning är

 • Heltal – ett tal utan decimaler
 • Hundratal – Tal som som skrivs i hundratal, tex blir 66856 i hundratal 66900. Allting under hundratal avrundas helt enkelt och siffran närmast till höger om hundratalet, d.v.s. tiotalet avgör hur du avrundar.
 • Tusental – När tal skrivs i hela tusental, tex blir 66856 skrivet i tusental blir 67000.
 • Tiondel – den första decimalen i ett decimaltal.
 • Hundradel, den andra decimalen i ett decimaltal. (se bild till höger för fler exempel)

Gällande siffror (Signifikanta siffror)

Ett vanligt begrepp som används i samband med avrundning av tal är gällande siffror (också kallat signifikanta siffror). Med detta menas de siffror i talet som är speciellt betydelsefulla. Det finns ett antal regler för antalet gällande siffror i ett tal:

Regler för gällande siffror

 • Inledande nollor till ett tal är inte gällande siffror
 • Siffrorna 1-9 är alltid gällande
 • 0 mellan siffror är gällande
 • 0 i slutet av ett decimaltal är gällande
 • 0 kan vara gällande i slutet av ett tal, se exempel nedan för förtydligande.

Det kan vara bra att se ett antal olika exempel på gällande siffror då det är lätt att missförstå hur man anger antalet signifikanta eller gällande siffror.

1) Talet $ 0,000567 $ har tre gällande siffror, nollorna i början av talet räknas inte som gällande.

2) Talet $45006,65$ har sju gällande siffror, nollorna mellan siffrorna är gällande.

3) Talet $ 33,450 $ har fem gällande siffror, nollan i slutet av talet räknas som gällande.

4) Talet $2000$ kan ha 1, 2, 3 eller 4 gällande siffror. Vi kan skriva talet i grundpotensform som $2,000⋅10^3$ (4 gällande siffror), $2,00⋅10^3$ (3 gällande siffror), $2,0⋅10^3$ (2 gällande siffror) eller $2⋅10^3$ (1 gällande siffra).

Överslagsräkning

Med överslagsräkning menas att man avrundar till ett närmevärde för att snabbare kunna kontrollera att en beräkning är rimlig.

Beräkna $ 4697⋅1001 ≈ 4700⋅1000 = 4700000 $

Fler exempel på att avrunda till närmevärde

Avrunda $6000,0045678$ till 3 decimaler:

$6000,0045678≈6000,005$

Avrunda talet $\pi$ till fem decimaler:

$\pi≈3,14159 $

Exempel i videon

 • Avrunda $3,3452$ till två decimaler.
 • Avrunda $10,6532$ till tre decimaler.

Kommentarer

Danayt Merhawi

fråga 16, jag gjorde så 10,4*6,3= 65,52 ≈66 men det ser att jag är fel i svart

  Anna Eddler Redaktör (Moderator)

  Hej Danayt,

  glöm inte enheten! Då kommer det bli rätt.

Elske Muijderman

Fråga 14: ”Per och Sven” ska avrunda 500,9499999 till ett närmevärde med en decimal.
Nästa mening är
”Per” säger att det blir 501,0 och ”Olle” säger att det blir 500,9 .
Vem har rätt?

Skulle Olle vara Sven, eller?

  David Admin (Moderator)

  Tack för ditt påpekande. Vi har nu ändrat uppgiften och använder bara tilltalsnamnet, Sven, för att minska förvirringen;)

Mareike Dienus

6: Vilket av följande tal har tre värdesiffror?

0,04310
0,0431
0,04
4,3100

Jag valde svaret 0,0431 (jag tänkte så här, dem första nollorna räknas inte så det är tre tal kvar 4,3 och 1) Det stod att det va fel men det stod inte vilket svar som va rätt….

  Simon Rybrand (Moderator)

  Hej
  Vi fixar detta direkt, tack för att du sade till

Malin Eriksson

Hej! I uppgifterna och i videon är ni väldigt inkonsekventa i om det är endast siffran till höger som avgör avrundningen eller ifall den i sig ändras av den andra siffran till höger. Uppgift 5: Avrunda 9,499 till heltal Förklaring: 9 är ändringstalet, ,4 anger att vi avrundar nedåt. Svar: 9
4:an blir ju 5 om vi kollar på talen efter så varför blir det inte 10?

  Simon Rybrand (Moderator)

  Hej
  Vi ber om ursäkt om vi är otydliga kring detta. Vi får kolla igenom om det finns inkonsekventa förklaringar. Det är endast siffran till höger som påverkar siffran som avrundas uppåt eller nedåt. Den ändras inte av den andra siffran.

Ann Sofie Tapper

Hej, nu måste jag också lägga mig i sista frågan.
Om talet från början är 4,563 och ska avrundas, blir det 4,56.
4,564 = 4,56
4,560 = 4,56
4,559 = 4,56
Så eftersom det inte står att talet har förändrats på något sett, så kan ju alla svarsalternativ vara rätt, eller?

  Simon Rybrand (Moderator)

  Ja det stämmer, vi gör så att vi plockar bort den frågan så länge så att det inte skapar förvirring. Tack för att du kommenterade detta.

Stefan Ideberg

Det stämmer fortfarande inte tror jag: ”Ett tal är avrundat uppåt till 4,56. Vilket tal kan ha stått efter den siffra som nu är en 6:a?” Om ett tal avrundats uppåt till 4,56 så måste talet innan ha varit 4,559 eller 4,558 eller 4,557 eller 4,556 eller 4,555.
Det är både ordet ”uppåt” och svaret 9 som är fel. Men om ordet ”uppåt” stryks så blir svaret istället 3 eller 4 bland de nuvarande svarsalternativen. Har jag fel?
Tack för jättebra lektioner!

  Simon Rybrand (Moderator)

  Hej, frågeformuleringen är nu istället vilken siffra som kan ha stått efter så att inte det inte tolkas som att man skall ange hela talet.

Stefan Ideberg

Hej, sista uppgiften: ”Ett tal är avrundat uppåt till 4,56. Vilket tal kan ha stått bakom sexan?”

Ett tal som är avrundat uppåt till 4,56 kan ha varit t.ex 4,559. Sexan fanns ju inte före avrundningen, så hur kan frågan vara vilket tal som kan ha stått bakom sexan? En nia efter sexan avrundas ju till 4,57. Syftningsfel eller vad är det jag inte ser? Med vänlig hälsning Stefan

  Simon Rybrand (Moderator)

  Hej,
  Förstår att frågan kan misstolkas. Vi formulerar om denna.

Samir

Gör man någon skillnad på närmevärde och avrundning? Är det så att man ”avrundar” till heltal så som hundratal, eller tusental, och att man avrundar till ett ”närmevärde” när det gäller decimaltal? Det verkar ju som att man pratar oftare om ”närmevärde” när det handlar om att avrunda decimalutvecklingar och när man pratar om signifikanta siffror. Eller är det så enkelt att man ”avrundar” TILL ett ”närmevärde”?

  Simon Rybrand (Moderator)

  Hej, väldigt intressant fråga för där flyter begreppen lätt in i varandra. Du kan tänka att avrundning är en metod för att få ett närmevärde.


Endast Premium-användare kan kommentera.

██████████████████████████
████████████████████████████████████████████████████

e-uppgifter (15)

c-uppgifter (1)

 • 16. Premium

  Redigera uppgift Rapportera fel Ändra till korrekt
  (1/1/0)
  E C A
  B
  P 1
  PL 1
  M
  R
  K
  M NP INGÅR EJ

  Du vill göra en så stor fotbollsplan som möjligt i din trädgård och mäter upp $10,4$10,4 meter på längden och $6,3$6,3 meter på bredden.
  Hur stor area får planen, uttryckt i hela kvadratmeter?

  Svar:
  Ditt svar:
  Rätt svar:
  (Korrekta varianter)
  {[{correctAnswer}]}
  Bedömningsanvisningar/Manuell rättning
  Klicka i rutorna och bedöm ditt svar.
  • Rättad
  • +1
  • Rättad
  Dela med lärare
  Rättar...
Så hjälper Eddler dig:
Videor som är lätta att förstå Övningar & prov med förklaringar
Allt du behöver för att klara av nationella provet
Så hjälper Eddler dig:
Videor som är lätta att förstå Övningar & prov med förklaringar
Allt du behöver för att klara av nationella provet
Din skolas prenumeration har gått ut!
Påminn din lärare om att förnya eller fortsätt plugga med Eddler på egen hand.
Så funkar det för:
Elever/Studenter Lärare Föräldrar
Din skolas prenumeration har gått ut!
Förnya er prenumeration. Kontakta oss på: info@eddler.se