...
Kurser Alla kurser Min sida Provbank Mina prov Min skola Läromedel Förälder Blogg Om oss Kontakt Läxhjälp matemtaik Hjälp & guider
Sök Mitt konto Logga ut Elev/lärare
-registrering
Logga in Prova för 9 kr Skaffa Premium Prova för 9 kr
Hej! Matematikvideo byter namn till Eddler. Allt ska fungera som vanligt. Kontakta oss om du har några frågor.
EXEMPEL I VIDEON   Lektionsrapport   Hjälp Kopiera länk Facebook Twitter Repetera Rapportera Ändra status
 ███████████████
    /        ██████████████████████████

Vektoraddition

Endast Premium- användare kan rösta.
Författare:Simon Rybrand
Rapportera fel Redigera lektion Redigera text Redigera övning

I den här lektionen lär du dig mer om vektorer och vektoraddition. Vi tittar på addition både grafiskt och i koordinatform.

Vektoraddition

Är du ny här? Så här funkar Eddler Premium
 • 600+ videolektioner till gymnasiet och högstadiets matte.
 • 4000+ övningsfrågor med fullständiga förklaringar.
 • Heltäckande för din kursplan. Allt på ett ställe.
 • Träning inför nationella prov och högskoleprovet.
Prova i 7 dagar för 9 kr, sedan endast 89 kr/mån.
Ingen bindningstid. Avsluta när du vill.
Är du ny här? Så här funkar Premium
Förnya ditt betalkonto hos din skola här.
 • 600+ tydliga videolektioner till gymnasiet och högstadiet.
 • 5000+ övningsfrågor med fullständiga förklaringar.
 • Heltäckande för din kurs. Allt på ett ställe.
 • Träning inför nationella prov och högskoleprovet.
Prova i 7 dagarför 9 kr. Sedan endast 89 kr/mån.
Ingen bindningstid. Avsluta när du vill.
89 kr för 6 månader
Ingen bindningstid. Betala 1 gång.

När du adderar vektorer kallas de vektorer som adderas för komposanter och den vektor som skapas genom addition för resultant.
Vid vektoraddition kan du alltså tänka dig att två krafter (eller fler än två) med varsin riktning och storlek läggs samman till en ny vektor med en ny storlek och riktning, och som alltså kallas för resultant.

Komposanter och resultant

Om $ \vec{r} = \vec{u}+\vec{v} $ så kallas $\vec{r}$ resultant och $\vec{u},\, \vec{v} $ för komposanter.

Addera vektorer grafiskt

Det finns två metoder för att addera vektorer grafiskt (visuellt); Parallellogrammetoden och Polygonmetoden.

Parallellogrammetoden

Med parallellogrammetoden skapas ett parallellogram av två vektorer där resultanten är diagonalen i detta parallellogram.
Det går endast att addera två vektorer i taget med hjälp av denna metod.

Vektoraddition - parallellogrammetoden

Polygonmetoden

Med polygonmetoden flyttas istället den ena vektorns ”svans” till nästa vektors ”spets”.
Den här metoden är snabbare att använda sig av om man adderar mer än två vektorer med varandra.
Det spelar ingen roll i vilken ordning man flyttar vektorerna. Resultanten kommer ändå att bli densamma.

Addera vektorer med polygonmetoden

Vektoraddition i koordinatform

Vektoraddition kan också utföras i koordinatform. Om vi har vektorerna $\vec{v_1}=(x_1,y_1)$v1=(x1,y1)  och  $\vec{v_2}=(x_2,y_3)$v2=(x2,y3)  så adderas dessa genom

$ \vec{v_1}+\vec{v_2} = (x_1,y_1)+(x_2,y_2)=(x_1+x_2, y_1+y_2) $.

Så om vi har $ \vec{v_1}$ och $\vec{v_2} $ och $\vec{v_1}=(0,10)$ och $\vec{v_2}=(2,3)$ gäller att
$ \vec{v_1}+\vec{v_2}=(0+2,10+3)=(2,13)$.

Exempel i videon

 • Exempel på att addera vektorer genom parallellogrammetoden.
 • Exempel på att addera vektorer genom polygonmetoden.
 • Beräkna $ \vec{v_1}+\vec{v_2} $ om $\vec{v_1}=(1,5)$ och $\vec{v_2}=(3,3)$.
 • Beräkna $ |\vec{v}+\vec{u}| $ om $\vec{v}=(3,1)$ och $\vec{u}=(3,3)$.

Kommentarer

Elena Andersson

hej,
i uppgift 6 det står följande (2,4) 0ch (7,-5), då adderar vi 2+7, 4+(-5), dock står det i förklaringen (2+7,-4-5) varför? skulle det inte stå (2+7,4+(-5)och i så fall får vi 9, -1?
/Elena

  Simon Rybrand (Moderator)

  Det var fel i facit där, vi har fixat det, tack för att du sade till!

Jens Östling

Hej!

Uppgift ett förstår jag ej. X-värdet är väl det som skrivs ut först? Alltså -4, 0 eller?

  Simon Rybrand (Moderator)

  Hej
  Har uppdaterat denna fråga då den var lite otydlig. Hoppas att detta blir tydliggare!

mdnaziri@hotmail.com

Hej!
Jag förstod inte riktig hur man skulle förflytta v1,v2,v3. Hur vet du vilken du ska börja med?
Tack! 🙂

  Simon Rybrand (Moderator)

  Hej
  Det spelar egentligen ingen roll vilken vektor som du börjar att förflytta. Det viktiga är att den första vektorn börjar i origo och att du sedan flyttar nästa vektors startpunkt till den första vektorns slutpunkt osv.
  Svarar detta på din fråga?

Perihan Yildiz Göker

om man ska beräkna längden på en resultant tar man alltid roten ur då ?

  Simon Rybrand (Moderator)

  Hej
  Ja om du vill beräkna en vektors längd så beräknar du:
  $|\vec{V}|=\sqrt{a^2+b^2}$
  Detta fungerar på samma sätt om du vill beräkna en resultants så längd.

Karlfeldt

HUR VET MAN HUR STORT V1 + V2 ÄR ….

  Simon Rybrand (Moderator)

  Om du t.ex. har två vektorer
  v₁ = (1,3)
  v₂ = (3,4)
  och skall addera dessa så får du:
  v₁ + v₂ = (1,3) + (3,4) = (1+3, 3 +4) = (4, 7)


Endast Premium-användare kan kommentera.

e-uppgifter (7)

 • 1. Premium

  Rapportera fel
  (1/0/0)
  E C A
  B
  P 1
  PL
  M
  R
  K

  Addera vektorerna  $\vec{a}=(1,3)$a=(1,3)  och  $\vec{b}=(2,7)$b=(2,7)  som bägge startar i punkten  $(0,0)$(0,0) .
  Vilken är resultantens  $\vec{r}$r  koordinater?

  Rättar...
 • 2. Premium

  Rapportera fel
  (1/0/0)
  E C A
  B
  P 1
  PL
  M
  R
  K

  Vad har resultanten till  $\vec{a}=(1,1)$a=(1,1) och  $\vec{b}=(2,3)$b=(2,3)  för koordinater?

  Rättar...
 • 3. Premium

  Rapportera fel
  (1/1/0)
  E C A
  B 1
  P
  PL 1
  M
  R
  K

  Vilka koordinaterna får resultanten  $\vec{r}$r om  $\vec{r}=\vec{a}+\vec{b}+\vec{c}$r=a+b+c ?
  Rita gärna din lösning i ett koordinatsystem och räkna det med vektoraddition och jämför dina resultat. 

  Varje ruta motsvarar $1$1 längdenhet.

  Rättar...
 • Är du ny här? Så här funkar Premium
  Förnya ditt betalkonto hos din skola här.
  • 600+ tydliga videolektioner till gymnasiet och högstadiet.
  • 5000+ övningsfrågor med fullständiga förklaringar.
  • Heltäckande för din kurs. Allt på ett ställe.
  • Träning inför nationella prov och högskoleprovet.
  Prova i 7 dagarför 9 kr. Sedan endast 89 kr/mån.
  Ingen bindningstid. Avsluta när du vill.
  89 kr för 6 månader
  Ingen bindningstid. Betala 1 gång.
 • 4. Premium

  Rapportera fel
  (1/0/0)
  E C A
  B
  P 1
  PL
  M
  R
  K

  Addera vektorerna $\vec{v}=(-2,3)$v=(2,3) och $\vec{u}=(3,7)$u=(3,7) som bägge startar i punkten $(0,0)$(0,0)
  Vad är resultantens koordinat?

  Svar:
  Ditt svar:
  Rätt svar:
  (Korrekta varianter)
  {[{correctAnswer}]}
  Rättar...
 • 5. Premium

  Rapportera fel
  (1/0/0)
  E C A
  B
  P 1
  PL
  M
  R
  K

  Addera vektorerna  $\vec{v}=(2,4)$v=(2,4) och  $\vec{z}=(7,-5)$z=(7,5) som bägge startar i punkten $\left(0,0\right)$(0,0).
  Ange resultantens koordinater.

  Rättar...
 • 6. Premium

  Rapportera fel
  (1/1/0)
  E C A
  B 1
  P
  PL 1
  M
  R
  K

  Vilket påstående stämmer om resultanten  $\vec{r}$r ska vara en punkt i origo?

  Vektorer

  Rita gärna din lösning i ett koordinatsystem och räkna det med vektoraddition och jämför dina svar. 
  Varje ruta motsvarar $1$1 längdenhet.

  Rättar...
 • 7. Premium

  Rapportera fel
  (2/0/0)
  E C A
  B 1
  P 1
  PL
  M
  R
  K

  Tre kraftkomposanter drar åt tre olika håll från origo. Vektorernas slutpunkter är $(1,1)$(1,1)$(-3,2)$(3,2) och  $(4,5)$(4,5).
  Vad har den gemensamma kraftresultanten för slutkoordinat?

  Rättar...

c-uppgifter (1)

 • 8. Premium

  Rapportera fel
  (0/1/0)
  E C A
  B 1
  P
  PL
  M
  R
  K

  Vilka vektorer skulle efter addition kunna få en resultant med koordinaterna  $\vec{r}=(0,0)$r=(0,0) ?

  Vektorer

  Varje ruta motsvarar $1$1 längdenhet.

  Rättar...
Är du ny här? Så här funkar Premium
Förnya ditt betalkonto hos din skola här.
 • 600+ tydliga videolektioner till gymnasiet och högstadiet.
 • 5000+ övningsfrågor med fullständiga förklaringar.
 • Heltäckande för din kurs. Allt på ett ställe.
 • Träning inför nationella prov och högskoleprovet.
Prova i 7 dagarför 9 kr. Sedan endast 89 kr/mån.
Ingen bindningstid. Avsluta när du vill.
89 kr för 6 månader
Ingen bindningstid. Betala 1 gång.