...
Kurser Alla kurser Min sida Min sida Provbank Mina prov Min skola Läromedel Blogg Guider Om oss Kontakt Nationella prov Gamla högskoleprov Läxhjälp matematik Priser
Sök Mitt konto Logga ut Elev/lärare
-registrering
Logga in Köp Premium Köp Premium Prova gratis
Genom att använda den här sidan godkänner du våra användarvillkor, vår integritetspolicy och att vi använder cookies.
EXEMPEL I VIDEON
Lägg till som läxa
Lägg till som stjärnmärkt
  Lektionsrapport   Hjälp

Frågor hjälpmarkerade!

Alla markeringar försvinner.

Ta bort markeringar Avbryt
Kopiera länk Facebook Twitter Repetera Rapportera Ändra status
KURSER  / 
Matematik 1b
 /   Funktioner

Beteckningen f(x)

Endast Premium- användare kan rösta.
Författare:Simon Rybrand
Rapportera fel Redigera lektion Redigera text Redigera övning Redigera video
Så hjälper Eddler dig:
Videor som är lätta att förstå Övningar & prov med förklaringar
Allt du behöver för att klara av nationella provet
Så hjälper Eddler dig:
Videor som är lätta att förstå Övningar & prov med förklaringar
Allt du behöver för att klara av nationella provet
Din skolas prenumeration har gått ut!
Påminn din lärare om att förnya eller fortsätt plugga med Eddler på egen hand.
Så funkar det för:
Elever/Studenter Lärare Föräldrar
Din skolas prenumeration har gått ut!
Förnya er prenumeration. Kontakta oss på: info@eddler.se

Ett sätt att beskriva funktioner på, är med beteckningen $f(x)$. Beteckningen $f(x)$ƒ (x) ska förstås som ”funktionen som beror av variabeln $x$x”.

Då du beräknar värdet av till exempel  $f\left(2\right)$ƒ (2) får du funktionens värde för just $x=2$x=2. Ofta anges funktionens värde med ett $y$y vilket ger att  $y=f\left(x\right)$y=ƒ (x). 

Så fungerar f(x) och funktioner

 $y=f\left(x\right)$y=ƒ (x) motsvarar ett matematiskt samband som beskrivs med en formel eller en ekvation och ger funktionens värde för det $x$x-värde man sätter in i funktionsuttrycket. Det värde som ges vid beräkning av formelns värde när vi sätter in ett visst $x$x-värde, är samma sak som $ y $-värdet.

Exempel 1

Beräkna $y$y -värdet då $x=2$x=2 för funktionen  $f\left(x\right)=2x+5$ƒ (x)=2x+5

Lösning

Vi får $y$y-värdet genom att beräkna funktionsvärdet $f\left(2\right)$ƒ (2). Det gör vi genom att ersätta $x$x  i funktionsuttrycket med värdet $2$2. Vi får att

 $f\left(2\right)=2\cdot2+5=4+5=9$ƒ (2)=2·2+5=4+5=9 

Så  $y=9$y=9 då $x=2$x=2.

Exempel 2

Beräkna $f\left(3\right)$ƒ (3) då $f(x)=2x-5$ƒ (x)=2x5 

Lösning

Vi beräknar funktionsvärdet $f\left(3\right)$ƒ (3) genom att ersätta $x$x i funktionsuttrycket med värdet  $3$3.

 $f(3)=2\cdot3-5=6-5=1$ƒ (3)=2·35=65=1

Vi får alltså att  $f\left(3\right)=1$ƒ (3)=1 vilket innebär att  $y$y -värdet är  $1$1 när  $x=3$x=3.

$ f(x) $ är alltså en formel som beskriver funktionen, d.v.s. sambandet mellan x och y. Nyttan med denna är framförallt allt att det blir mycket tydligare hur man räknar ut funktionens värde.

Oberoende och beroende variabeln

När man använder den här formeln så sätter vi in den så kallade oberoende variabeln, ofta används $ x $. Resultatet som beräknas kallas för den beroende variabeln, ofta kallas det för y-värdet.

En funktion av en funktion

Det kan uppstå situationer där funktionens värde påverkas av en denna funktions värde. Detta kommer vi studera mer ingående i kommande genomgångar, men för nu så tittar vi bara på värden av ett sådant funktions uttryck kan beräknas.

Exempel 3

Låt  $f(x)=2x-5$ƒ (x)=2x5  och  $g\left(x\right)=2x+1$g(x)=2x+1.  Förenkla  $f(g(x))$ƒ (g(x))

Lösning

Vi löser uppgiften stegvis. Vi ersätter variabeln $x$x i funktionsuttrycket $f\left(x\right)$ƒ (x) med $g\left(x\right)$g(x) och får att
 $f(g(x))=2\cdot g(x)-5$ƒ (g(x))=2·g(x)5

Vi ersätter alltså $x$x i funktionen $f$ƒ med funktionen $g$g.

Då $g\left(x\right)=2x+1$g(x)=2x+1  kan vi skriva om uttrycket 
 $f\left(g\left(x\right)\right)=2\cdot g\left(x\right)-5=2(2x+1)-5$ƒ (g(x))=2·g(x)5=2(2x+1)5 

vilket vi kan förenkla till 

 $2(2x+1)-5=4x+2-5=4x-3$2(2x+1)5=4x+25=4x3 

Vi får alltså att $f\left(g\left(x\right)\right)=4x-3$ƒ (g(x))=4x3   

Lite krångligt till en början, men jobba metodiskt stegvis så brukar det lösa sig efter lite träning.

Exempel i videon

 • f(x)=x², bestäm y då x=1 och x=3.
 • Funktionen y = f(x) beskrivs med formeln f(x) = x² + 1, beräkna y då x = 2.
 • I koordinatssystemet är grafen till y = f(x) utritad, bestäm
  a) f(-3)
  b) f(x) = 3

Kommentarer

Erik Riberg

f(x) är roligt

  Anna Eddler Redaktör (Moderator)

  Eller hur!?

Ludwig Eriksson

Jag har sällan i mitt liv gillat matte, men funktioner var hittils det roligaste!

  Anna Eddler Redaktör (Moderator)

  Kul att höra Ludwig. Nu vänder det! Välkommen till matematikens underbara värld.

Paps

Hej,
Undrade om rad 4 till uppgift 19 förklaring. Vart -4an till ”-4a” kom ifrån.
4−4a+a^2=4
/\
I
Denna 4

  Anna Eddler Redaktör (Moderator)

  Hej Paps,

  vi har utvecklat parentesen $(2-a)^2$ med kvadreringsreglen.

  $(2-a)^2=4-4a+a^2$

  Kolla på genomgången om kvadreringsregeln om du glömt bort hur man gör.

Robin Bognar

Hej!
På fråga 12 undrar jag varför x1=0, x2=5 ger fel svar? Förstår att det är formuleringen då den vill ha x=0 och x=5, men på fråga 9 har ni formulerat svaren så som jag svarade.

  Simon Rybrand (Moderator)

  Vi uppdaterar den uppgiften lite så att fler alternativ finns.

Oscar Almström

Hej!
I fråga 13 så står det i förklaringen att (-3)x9/16 – 3/4 x 4/4 + 5/1 x 16/16

Det jag inte förstår är hur 4/4 samt 16/16 togs in. Hur bör jag tänka/ lösa framtida problem som dessa

MVH

  Anna Eddler Redaktör (Moderator)

  Hej Oscar,

  det som händer är att termerna förlängs till samma nämnare, 16, för att kunna adderas och subtraheras. Titta på Förlänga och förkorta bråkså kanske det klarnar!

Katrina Larsson

Hej!
Är $f(x) = 50 \cdot 0,8^x$ samma sak som $y = 50 \cdot0,8^x$ ?
Det är svårt att använda formelbladet gällande $y = C \cdot a^x$ när $f(x)$ blandas in i frågor på exempelvis prov. Tacksam för förklaring för varför $f(x)$ används istället för $y$ i vissa sammanhang, om det nu innebär samma sak.

  Anna Eddler Redaktör (Moderator)

  Hej Katarina,

  Skrivsättet $f(x)$ motsvarar alltid funktionens värde för ett särskilt värde på $x$. Alltså det värde som ditt funktionsuttryck antar för just det $x$-värdet.

  Ex. Bestäm $f(2)$ då $f(x)=50 \cdot 0,8^x$.

  Det som efterfrågas här är alltså egentligen vilket värde funktionen antar om $x=2$.

  Vi löser detta genom att ersätta $x$:et i uttrycket med $2$

  $f(x)=50 \cdot 0,8^2=32$

  Detta värde är det vi kallar för ”funktionens värde”. Det kan skrivas som $f(2)=32$ och motsvarar $y$-koordinaten till den punkt som tillhör funktionen och där $x=2$.

  Att man skriver $f(x)$ är för att du kan ha flera olika funktioner i en uppgift. Och för att då veta vilket funktionsuttryck du ska bestämma $x$- eller $y$-värdet till så betecknas dessa på olika vis.

  Ex. Förändringen på tre aktier kan beskrivas med funktionerna

  $f(x)=50 \cdot 0,8^x$
  $g(x)=2 \cdot 0,1^x$
  $h(x)=9 \cdot 0,3^x$

  där $x$ motsvarar antalet dagar efter man köpt aktien. När antar de tre aktierna värdet $32$?

  Vi vill nu bestämma de $x$-värde som ger att $y=32$. Men skriver vi bara $y=32$ blir det otydligt vilken av funktionerna $f$, $g$ eller $h$ som vi jobbar med. Det kommer vara olika $x$-värden som ger $y=32$ i respektive funktion. Därför väljer vi i stället att lösa ekvationerna

  $f(x)=32$
  $g(x)=32$
  $h(x)=32$

  för att tydligare se vilket $x$-värde som tillhör vilken funktion, även om $y$-värde är samma för dem.

  Så. Lite slarvigt kan du alltid tänka att $y=f(x)$ men $f(x)$ hjälper oss att förtydliga och minska förvirringen vid mer komplexa uppgifter.

  Hoppas detta blev lite tydligare.

emelie

Hej, hur räknar jag ut f(x)=32 ?

  Anna Admin (Moderator)

  Hej Emelie,
  det beror på vad $f(x)$ är.

  Om $f(x)$ exempelvis är $f(x)=2x+2$ är min att bestämma det värde på $x$ som ger att $f(x)=32$.

  Vi får då att
  $2x+2=32$
  $2x=30$
  $x=15$

  När $x=15$ är $f(x)=32$.

  Men eftersom att jag inte vet vad $f(x)$ var lika med i din fråga så är det antagligen inte svaret på din fråga. Men så skulle man gör i detta fall i alla fall.

Olli Skogsbryne

i fråga 16 skriver jag svaret -3 men får fel. Måste jag skriva x=-3

  Anna Admin (Moderator)

  Hej Olle,

  så snabbt du löser en ekvation, eller som i detta fall, ska bestämma $x$ så bör du ange variabeln i svaret. Det finns lite olika hög tolerans bland lärare huruvida men tycker det är ok att strunta i variabeln eller ej, det måste du stämma av med din lärare. Men för att vi inte ska ställa till det för någon tar vi det säkra före det osäkra och kräver att $x$ ska vara med i svaret för att få rätt.

  När man löser en ekvation anser vi det verkligen vara nödvändigt, då du kanske i framtiden jobbar med att bestämma många olika variabler och därmed behöver vara tydlig i ditt svar.

  Då vet du hur vi tänker.

Molly Hamlund

Hej!

Jag undrar om det finns någon beskrivning om hur man räknar ut fråga 7? Vet inte vad g(x) innebär….

  David Admin (Moderator)

  Jag utvecklade förklaringen på uppgiften. Hoppas det blev lättare att förstå.

malinsfoton@yahoo.com

Hej! Jag har svårt att förstå uppgift 7 & 8, känner inte igen det här med g(x) & f(g(x)). Går ni igenom det i någon video?

  Simon Rybrand (Moderator)

  Ja det gör vi, koll in den här videon om f(x+h) och f(g(x))

Karl

Hej,
Hur ser du hur grafen ska ritas i funktionen? Jag tänker på videoklippet och exempel 2.

F(x) x^2 + 1. Jag kan se att det kommer bli en ”glad mun på grafen” men sen vet jag inte mer hur grafen ska ritas, hur ser man det?

Monti.A

Hej. Behöver hjälp med att rita graferna för:

a) f(x)= x^2 -4
b) f(x)= 2^x

  Simon Rybrand (Moderator)

  Hej
  Det bästa är att du använder en grafritande räknare, har du en sådan?
  Annars har du en grafritande räknare här på sajten längst ner till höger. Klicka på symbolen med två koordinataxlar.

Perihan Yildiz Göker

har ni inga videos om riktningskoefficient för det är viktigt!

  Simon Rybrand (Moderator)

  Hej, du hittar teori om detta i denna video:
  Räta linjens ekvation

Salvador Montero-Martínez

Hej! Jag la in rätt svar på uppgift 8 där: x ska vara skilt från 1.
Dock säger hemsidan att rätt svar är x skilt från 0.

Kan ni kolla detta?
Tack på förhand!

P.S. Även förklaringen visar vad som är rätt svar 😉

  Simon Rybrand (Moderator)

  Hej, tack för att du sade till! Uppgiften är korrigerad.

carlsson_elias@hotmail.com

Tror det är fel på Fråga 8 i svarsmallen.
Förklaringen säger att ”X måste vara skilt från 1”, vilket jag skulle hålla med om. Men enligt rättningen är svaret att ”X måste vara skilt från 0” som är rätt.

Dessutom förstår jag inte riktigt anledningen till att man måste göra förenklingen först när man ska räkna ut Fråga 3. Gäller det alltid som regel att man måste förenkla så långt det går innan man sätter in variabeln X? Varför detta isåfall?

Mvh
Elias

  Simon Rybrand (Moderator)

  Hej
  Det stod nog lite otydligt i förklaringen till den uppgiften (x-1 måste vara skilt från 0). Har förtydligat detta så att det inte skall misstolkas.
  Det kan ofta vara bra att förenkla så långt som möjligt först då detta gör många beräkningar snabbare. I det här fallet så är det ett enkelt uttryck och man tjänar mycket lite på att förenkla först och det kanske i det fallet inte är nödvändigt att först förenkla.

Charlotta Alm

nu åker iprenburken fram snart…
”lös ekvationen f(x)=0”
svaret ska tydligen bli 1.5

men hur f*n får man reda på det? ><

  Charlotta Alm

  nvm…

   Simon Rybrand (Moderator)

   🙂 Har du en bild eller en formel till funktionen? Eller har du redan löst problemet?

Mr Adan

Hej,

Grym video, bra förklarat också. Denna video berörde f(x) när vi bara talar om x-värden. Hur gör man om man får en polynomfunktion f(x)=x^3 – x^2 och man ska bestämma följande: f(2+h) . Hur gör man då?

  Simon Admin (Moderator)

  Hej

  Egentligen gör man precis på samma vis som när man endast har ett värde på x, dvs man byter ut x i funktionen mot värdet 2+h. Då ges
  $ f(2+h) = (2+h)^3-(2+h)^2 $

liubov

Kan Ni hjälpa mig med ???
Bestäm extrempunkten.
a)g(x)=-(x+2)^2-4

b)f(x)=2(x-3)^2+3

  Simon Rybrand (Moderator)

  Hej, läser du en kurs där du får använda derivata? Eller skall du lösa det genom förståelse för andragradsfunktioner?

lovisa

Okej tack!

lovisa

Hur räknar man med formeln på grafritande räknare? ? Har en Texas instrument TI83!

  Simon Rybrand (Moderator)

  Hej, menar du att du skall rita ut en funktion eller bara beräkna ett funktionsvärde? Det du kan göra om det är det senare är att byta ut x mot ett värde och räkna det som ett vanligt uttryck med tal på din räknare.

nti_ma1

Suck, jag behöver nog dricka kaffe och gå ut med soporna och skotta en kvart…

johanna

Hej!
En funktion beskrivs med formeln f( x) = 5 – 2 x. Bestäm x så att f(x) = – 6.

Har verkligen fått hjärnsläp idag. Jag förstår uppgiften, men kan inte räkna ut den…

Tacksam för svar!

  Simon Rybrand (Moderator)

  Hej
  Det är samma sak som att lösa ekvationen
  5 – 2x = -6 (-5)
  -2x = -11 (/-2)
  x = -11/-2 = 5,5

Ulrika

Finns det någon regel på vilket X-värde jag ska börja med när jag gör uträkningen för Y-värdet i en värdetabell?

  Simon Rybrand (Moderator)

  Hej, nej det finns det egentligen inte utan det handlar väl framförallt om att avgöra vilka x – värden som ger y – värden som så bra som möjligt beskriver funktionen. Handlar det om linjära funktioner så räcker det egentligen med två x värden, och dess y – värden, för att kunna rita ut funktionen. Är det t.ex. andragradsfunktioner så är det bästa oftast att först försöka hitta nollpunkterna till funktionen, sedan extrempunkten, för att kunna rita ut den.

simon333

Hej!
Jag undrar över uträkningen i fråga 4.

f(x) = 2x² + 3x -2, vad är f(3)? Du svarade tyvärr fel
Ditt svar: 24
Rätt Svar: 22

Förklaring
f(x) = 2x² + 3x -2
f(3) = 2*3² + 2*(3*3) -2 = 2*9 + 6 – 2 = 18 + 6 – 2 = 22

När jag räknar detta får jag f(3)= 2(3*3) + 3*3 – 2 = 18 + 9 – 2 = 18 + 7 = 25

Hur får ni 3x – 2 till 2 (3*3) ? Det måste vara fel i er uträkning, och jag vill inte lära mig på fel sätt.

Mvh Alberto

  Simon Rybrand (Moderator)

  Hej Alberto, det är en felräkning i den uppgiften och den är nu korrigerad. Tack för att du uppmärksammade oss på detta.

yvonne van klaveren

Varför använder du f(x) istället för y?? Jag har lärt mig bara att det är y, tycker att det är rätt förvirrande att du kallas det f(x).
Yvonne

  Simon Rybrand (Moderator)

  Hej Yvonne, det är viktigt att känna till att när du beräknar värdet för funktionen f(x) så ges funktionsvärdet eller y-värdet vilket är detsamma. Vanligtvis används bägge sätten att beteckna en funktion men där f(x) tydligare visar att det är just variabeln x som är den oberoende variabeln.

  Det är därför viktigt att kunna bägge sätten att beteckna en funktion och de bägge är lika med varandra. På nationella prov brukar men exempelvis variera de bägge sätten att beteckna en funktion. Ställ gärna mer frågor angående detta då det faktiskt kan bli lite förvirrande att just bägge beteckningarna används.


Endast Premium-användare kan kommentera.

██████████████████████████
████████████████████████████████████████████████████

e-uppgifter (12)

 • 1. Premium

  Redigera uppgift Rapportera fel Ändra till korrekt
  (1/0/0)
  E C A
  B
  P 1
  PL
  M
  R
  K
  M NP INGÅR EJ

  Bestäm $f(2)$ƒ (2)  då  $f(x)=10x+2$ƒ (x)=10x+2

  Svar:
  Ditt svar:
  Rätt svar:
  (Korrekta varianter)
  {[{correctAnswer}]}
  Bedömningsanvisningar/Manuell rättning
  Klicka i rutorna och bedöm ditt svar.
  • Rättad
  • +1
  • Rättad
  Dela med lärare
  Rättar...
 • 2. Premium

  Redigera uppgift Rapportera fel Ändra till korrekt
  (1/0/0)
  E C A
  B
  P
  PL
  M
  R 1
  K
  M NP INGÅR EJ

   $f(3)=5$ƒ (3)=5 , för vilken av nedanstående funktion $f(x)$ƒ (x) är detta sant?

  Bedömningsanvisningar/Manuell rättning
  Klicka i rutorna och bedöm ditt svar.
  • Rättad
  • +1
  • Rättad
  Dela med lärare
  Rättar...
 • 3. Premium

  Redigera uppgift Rapportera fel Ändra till korrekt
  (1/0/0)
  E C A
  B 1
  P
  PL
  M
  R
  K
  M NP INGÅR EJ

  Dra punkten dit  $f(x)=3,5$ƒ (x)=3,5 

  Bedömningsanvisningar/Manuell rättning
  Klicka i rutorna och bedöm ditt svar.
  • Rättad
  • +1
  • Rättad
  Dela med lärare
  Rättar...
 • Så hjälper Eddler dig:
  Videor som är lätta att förstå Övningar & prov med förklaringar
  Allt du behöver för att klara av nationella provet
  Så hjälper Eddler dig:
  Videor som är lätta att förstå Övningar & prov med förklaringar
  Allt du behöver för att klara av nationella provet
  Din skolas prenumeration har gått ut!
  Påminn din lärare om att förnya eller fortsätt plugga med Eddler på egen hand.
  Så funkar det för:
  Elever/Studenter Lärare Föräldrar
  Din skolas prenumeration har gått ut!
  Förnya er prenumeration. Kontakta oss på: info@eddler.se
 • 4. Premium

  Redigera uppgift Rapportera fel Ändra till korrekt
  (1/0/0)
  E C A
  B 1
  P
  PL
  M
  R
  K
  M NP INGÅR EJ

  Använd figuren och beräkna $f(2)$ƒ (2).

  Svar:
  Ditt svar:
  Rätt svar:
  (Korrekta varianter)
  {[{correctAnswer}]}
  Bedömningsanvisningar/Manuell rättning
  Klicka i rutorna och bedöm ditt svar.
  • Rättad
  • +1
  • Rättad
  Dela med lärare
  Rättar...
 • 5. Premium

  Redigera uppgift Rapportera fel Ändra till korrekt
  (1/0/0)
  E C A
  B
  P 1
  PL
  M
  R
  K
  M NP INGÅR EJ

  Bestäm  $f(3)$ƒ (3) då  $f(x)=5x-2$ƒ (x)=5x2 

  Svar:
  Ditt svar:
  Rätt svar:
  (Korrekta varianter)
  {[{correctAnswer}]}
  Bedömningsanvisningar/Manuell rättning
  Klicka i rutorna och bedöm ditt svar.
  • Rättad
  • +1
  • Rättad
  Dela med lärare
  Rättar...
 • 6. Premium

  Redigera uppgift Rapportera fel Ändra till korrekt
  (1/0/0)
  E C A
  B
  P 1
  PL
  M
  R
  K
  M NP INGÅR EJ

  Bestäm  $f(-5)$ƒ (5) då  $f(x)=5x-2$ƒ (x)=5x2 

  Svar:
  Ditt svar:
  Rätt svar:
  (Korrekta varianter)
  {[{correctAnswer}]}
  Bedömningsanvisningar/Manuell rättning
  Klicka i rutorna och bedöm ditt svar.
  • Rättad
  • +1
  • Rättad
  Dela med lärare
  Rättar...
 • 7. Premium

  Redigera uppgift Rapportera fel Ändra till korrekt
  (1/0/0)
  E C A
  B
  P 1
  PL
  M
  R
  K
  M NP INGÅR EJ

  Bestäm $f(0,4)$ƒ (0,4) då  $f(x)=4x-0,3$ƒ (x)=4x0,3 

  Svar:
  Ditt svar:
  Rätt svar:
  (Korrekta varianter)
  {[{correctAnswer}]}
  Bedömningsanvisningar/Manuell rättning
  Klicka i rutorna och bedöm ditt svar.
  • Rättad
  • +1
  • Rättad
  Dela med lärare
  Rättar...
 • 8. Premium

  Redigera uppgift Rapportera fel Ändra till korrekt
  (1/0/0)
  E C A
  B 1
  P
  PL
  M
  R
  K
  M NP INGÅR EJ

  Beräkna  $f\left(3\right)$ƒ (3) om  $f\left(x\right)=9+x^2$ƒ (x)=9+x2 

  Svar:
  Ditt svar:
  Rätt svar:
  (Korrekta varianter)
  {[{correctAnswer}]}
  Bedömningsanvisningar/Manuell rättning
  Klicka i rutorna och bedöm ditt svar.
  • Rättad
  • +1
  • Rättad
  Liknande uppgifter: beräkna uttryckets värde f(x)
  Dela med lärare
  Rättar...
 • 9. Premium

  Redigera uppgift Rapportera fel Ändra till korrekt
  (1/0/0)
  E C A
  B
  P 1
  PL
  M
  R
  K
  M NP INGÅR EJ

  Om  $f(x)=2x^2+3x-2$ƒ (x)=2x2+3x2 , vad är  $f(3)$ƒ (3) ?

  Svar:
  Ditt svar:
  Rätt svar:
  (Korrekta varianter)
  {[{correctAnswer}]}
  Bedömningsanvisningar/Manuell rättning
  Klicka i rutorna och bedöm ditt svar.
  • Rättad
  • +1
  • Rättad
  Dela med lärare
  Rättar...
 • 10. Premium

  Redigera uppgift Rapportera fel Ändra till korrekt
  (1/0/0)
  E C A
  B 1
  P
  PL
  M
  R
  K
  M NP INGÅR EJ

  Använd figuren och lös ekvationen  $f(x)=6$ƒ (x)=6 .
  Parabel

  Bedömningsanvisningar/Manuell rättning
  Klicka i rutorna och bedöm ditt svar.
  • Rättad
  • +1
  • Rättad
  Dela med lärare
  Rättar...
 • 11. Premium

  Redigera uppgift Rapportera fel Ändra till korrekt
  (1/0/0)
  E C A
  B 1
  P
  PL
  M
  R
  K
  M NP INGÅR EJ

  Låt  $f\left(x\right)=4x-2$ƒ (x)=4x2 . Bestäm  $x$x om  $f\left(x\right)=6$ƒ (x)=6 

  Svar:
  Ditt svar:
  Rätt svar:
  (Korrekta varianter)
  {[{correctAnswer}]}
  Bedömningsanvisningar/Manuell rättning
  Klicka i rutorna och bedöm ditt svar.
  • Rättad
  • +1
  • Rättad
  Liknande uppgifter: f(x) funktionsvärde
  Dela med lärare
  Rättar...
 • 12. Premium

  Redigera uppgift Rapportera fel Ändra till korrekt
  (1/0/0)
  E C A
  B 1
  P
  PL
  M
  R
  K
  M NP INGÅR EJ

  Louise lagar till bakad potatis i ugnen och värmen $y$y °C efter $x$x minuter, kan beskrivas av funktionen

   $y=f\left(x\right)=20+10x-0,098x^2$y=ƒ (x)=20+10x0,098x2.

  Vilken är temperaturen från början i ugnen? 

  Svar:
  Ditt svar:
  Rätt svar:
  (Korrekta varianter)
  {[{correctAnswer}]}
  Bedömningsanvisningar/Manuell rättning
  Klicka i rutorna och bedöm ditt svar.
  • Rättad
  • +1
  • Rättad
  Dela med lärare
  Rättar...

c-uppgifter (9)

 • 13. Premium

  Redigera uppgift Rapportera fel Ändra till korrekt
  (1/1/0)
  E C A
  B 1 1
  P
  PL
  M
  R
  K
  M NP INGÅR EJ

  Lös ekvationen $f(x)=1$ƒ (x)=1 med hjälp av grafen.
  Parabel

  Svar:
  Ditt svar:
  Rätt svar:
  (Korrekta varianter)
  {[{correctAnswer}]}
  Bedömningsanvisningar/Manuell rättning
  Klicka i rutorna och bedöm ditt svar.
  • Rättad
  • +1
  • Rättad
  Dela med lärare
  Rättar...
 • 14. Premium

  Redigera uppgift Rapportera fel Ändra till korrekt
  (0/2/0)
  E C A
  B 1
  P 1
  PL
  M
  R
  K
  M NP INGÅR EJ

  Bestäm  $f\left(\frac{3}{4}\right)$ƒ (34 ) då  $f(x)=-3x^2-x+5$ƒ (x)=3x2x+5 

  Ange ett exakt svar.

  Svar:
  Ditt svar:
  Rätt svar:
  (Korrekta varianter)
  {[{correctAnswer}]}
  Bedömningsanvisningar/Manuell rättning
  Klicka i rutorna och bedöm ditt svar.
  • Rättad
  • +1
  • Rättad
  Liknande uppgifter: f(x) funktionsvärde linjär funktion
  Dela med lärare
  Rättar...
 • 15. Premium

  Redigera uppgift Rapportera fel Ändra till korrekt
  (0/1/0)
  E C A
  B
  P 1
  PL
  M
  R
  K
  M NP INGÅR EJ

  Låt  $f(x)=3x^2+4x$ƒ (x)=3x2+4x  och bestäm $f(2a)$ƒ (2a) 

  Bedömningsanvisningar/Manuell rättning
  Klicka i rutorna och bedöm ditt svar.
  • Rättad
  • +1
  • Rättad
  Dela med lärare
  Rättar...
 • 16. Premium

  Redigera uppgift Rapportera fel Ändra till korrekt
  (0/2/0)
  E C A
  B 1
  P 1
  PL
  M
  R
  K
  M NP INGÅR EJ

  Beräkna  $f(2)-f\left(-1\right)$ƒ (2)ƒ (1)  då  $f(x)=-3x^2+1$ƒ (x)=3x2+1 

  Svar:
  Ditt svar:
  Rätt svar:
  (Korrekta varianter)
  {[{correctAnswer}]}
  Bedömningsanvisningar/Manuell rättning
  Klicka i rutorna och bedöm ditt svar.
  • Rättad
  • +1
  • Rättad
  Dela med lärare
  Rättar...
 • 17. Premium

  Redigera uppgift Rapportera fel Ändra till korrekt
  (0/1/0)
  E C A
  B 1
  P
  PL
  M
  R
  K
  M NP INGÅR EJ

  Använd figuren och beräkna  $f(2)-f\left(5\right)$ƒ (2)ƒ (5) .
  Parabel

  Svar:
  Ditt svar:
  Rätt svar:
  (Korrekta varianter)
  {[{correctAnswer}]}
  Bedömningsanvisningar/Manuell rättning
  Klicka i rutorna och bedöm ditt svar.
  • Rättad
  • +1
  • Rättad
  Dela med lärare
  Rättar...
 • 18. Premium

  Redigera uppgift Rapportera fel Ändra till korrekt
  (0/2/0)
  E C A
  B 1
  P
  PL 1
  M
  R
  K
  M NP INGÅR EJ

  Låt  $f(x)=2x+4$ƒ (x)=2x+4  och  $g(x)=1-3x$g(x)=13x. Förenkla  $f(g(x))$ƒ (g(x)) .

  Svar:
  Ditt svar:
  Rätt svar:
  (Korrekta varianter)
  {[{correctAnswer}]}
  Bedömningsanvisningar/Manuell rättning
  Klicka i rutorna och bedöm ditt svar.
  • Rättad
  • +1
  • Rättad
  Dela med lärare
  Rättar...
 • 19. Premium

  Redigera uppgift Rapportera fel Ändra till korrekt
  (0/2/0)
  E C A
  B
  P
  PL 2
  M
  R
  K
  M NP INGÅR EJ

  För funktionen $f$ƒ  gäller att $f\left(x\right)=2x-a$ƒ (x)=2xa 

  För vilka värden på  $a$a  gäller att  $\left(f\left(1\right)\right)^2=4$(ƒ (1))2=4 

  Svar:
  Ditt svar:
  Rätt svar:
  (Korrekta varianter)
  {[{correctAnswer}]}
  Bedömningsanvisningar/Manuell rättning
  Klicka i rutorna och bedöm ditt svar.
  • Rättad
  • +1
  • Rättad
  Se mer:Videolektion: Nollproduktmetoden
  Dela med lärare
  Rättar...
 • 20. Premium

  Redigera uppgift Rapportera fel Ändra till korrekt
  (0/1/0)
  E C A
  B 1
  P
  PL
  M
  R
  K
  M NP INGÅR EJ

  I figuren nedan visas grafen till funktionen  $y=f\left(x\right)$y=ƒ (x).

  a) Bestäm $f\left(2\right)$ƒ (2) med hjälp av grafen.

  Svar:
  Ditt svar:
  Rätt svar:
  (Korrekta varianter)
  {[{correctAnswer}]}
  Bedömningsanvisningar/Manuell rättning
  Klicka i rutorna och bedöm ditt svar.
  • Rättad
  • +1
  • Rättad
  Se mer:Videolektion: Beteckningen f(x)
  Liknande uppgifter: f(x) Funktioner funktionsvärden grafen
  Dela med lärare
  Rättar...
 • 21. Premium

  Redigera uppgift Rapportera fel Ändra till korrekt
  (0/1/0)
  E C A
  B 1
  P
  PL
  M
  R
  K
  M NP INGÅR EJ

  I figuren nedan visas grafen till funktionen  $y=f\left(x\right)$y=ƒ (x).

  b) Lös ekvationen $f\left(x\right)=2$ƒ (x)=2 med hjälp av grafen

  Svar:
  Ditt svar:
  Rätt svar:
  (Korrekta varianter)
  {[{correctAnswer}]}
  Bedömningsanvisningar/Manuell rättning
  Klicka i rutorna och bedöm ditt svar.
  • Rättad
  • +1
  • Rättad
  Se mer:Videolektion: Beteckningen f(x)
  Liknande uppgifter: f(x) Funktioner funktionsvärden grafen
  Dela med lärare
  Rättar...

a-uppgifter (2)

 • 22. Premium

  Redigera uppgift Rapportera fel Ändra till korrekt
  (0/0/2)
  E C A
  B 1
  P
  PL 1
  M
  R
  K
  M NP INGÅR EJ

  Låt $f\left(x\right)=3x+2$ƒ (x)=3x+2 och  $g\left(x\right)=2x+3$g(x)=2x+3.

  Bestäm $x$x om  $f\left(g\left(x\right)\right)=-7$ƒ (g(x))=7 

  Svar:
  Ditt svar:
  Rätt svar:
  (Korrekta varianter)
  {[{correctAnswer}]}
  Bedömningsanvisningar/Manuell rättning
  Klicka i rutorna och bedöm ditt svar.
  • Rättad
  • +1
  • Rättad
  Liknande uppgifter: f(x) funktionsvärden
  Dela med lärare
  Rättar...
 • 23. Premium

  Redigera uppgift Rapportera fel Ändra till korrekt
  (0/0/1)
  E C A
  B
  P 1
  PL
  M
  R
  K
  M NP INGÅR EJ

  Om  $f(x)=3x^2$ƒ (x)=3x2  och  $g(x)=2x$g(x)=2x , vad är då  $f(g(x))$ƒ (g(x)) ?

  Svar:
  Ditt svar:
  Rätt svar:
  (Korrekta varianter)
  {[{correctAnswer}]}
  Bedömningsanvisningar/Manuell rättning
  Klicka i rutorna och bedöm ditt svar.
  • Rättad
  • +1
  • Rättad
  Dela med lärare
  Rättar...
Så hjälper Eddler dig:
Videor som är lätta att förstå Övningar & prov med förklaringar
Allt du behöver för att klara av nationella provet
Så hjälper Eddler dig:
Videor som är lätta att förstå Övningar & prov med förklaringar
Allt du behöver för att klara av nationella provet
Din skolas prenumeration har gått ut!
Påminn din lärare om att förnya eller fortsätt plugga med Eddler på egen hand.
Så funkar det för:
Elever/Studenter Lärare Föräldrar
Din skolas prenumeration har gått ut!
Förnya er prenumeration. Kontakta oss på: info@eddler.se