...
Kurser Alla kurser Min sida Min sida Provbank Mina prov Min skola Läromedel Blogg Guider Om oss Kontakt Nationella prov Gamla högskoleprov Läxhjälp matematik Priser
Sök Mitt konto Logga ut Elev/lärare
-registrering
Logga in Köp Premium Köp Premium Prova gratis
Genom att använda den här sidan godkänner du våra användarvillkor, vår integritetspolicy och att vi använder cookies.
EXEMPEL I VIDEON
Lägg till som läxa
Lägg till som stjärnmärkt
  Lektionsrapport   Hjälp

Frågor hjälpmarkerade!

Alla markeringar försvinner.

Ta bort markeringar Avbryt
Kopiera länk Facebook Twitter Repetera Rapportera Ändra status
KURSER  / 
Matematik 1c
 /   Funktioner

Kapiteltest - Funktioner Ma1c

Endast Premium- användare kan rösta.
Författare:Simon Rybrand

██████████████████████████
████████████████████████████████████████████████████

X-uppgifter (12)

 • 1. Premium

  Redigera uppgift Rapportera fel Ändra till korrekt
  (4/0/0)
  E C A
  B 1
  P 3
  PL
  M
  R
  K
  M NP INGÅR EJ

  Du har funktionen  $f\left(x\right)=3x^2-8$ƒ (x)=3x28 

  a) Bestäm  $f\left(3\right)$ƒ (3) 

  b) Lös  $f\left(x\right)=4$ƒ (x)=4 

  c) Beräkna  $f\left(-2\right)-f\left(2\right)$ƒ (2)ƒ (2) 

  Svar:
  Ditt svar:
  Rätt svar:
  (Korrekta varianter)
  {[{correctAnswer}]}
  Bedömningsanvisningar/Manuell rättning
  Klicka i rutorna och bedöm ditt svar.
  • Rättad
  • +1
  • Rättad
  Se mer:Videolektion: Beteckningen f(x)
  Dela med lärare
  Rättar...
 • 2. Premium

  Redigera uppgift Rapportera fel Ändra till korrekt
  (2/1/0)
  E C A
  B 2
  P
  PL 1
  M
  R
  K
  M NP INGÅR EJ

  Svara på följande med hjälp av koordinatsystemet nedan

  a) Vilka koordinater har punkt A?

  b) Vilken av punkterna ligger i den andra kvadranten?

  c) Ange en punkt D så att de fyra punkterna tillsammans bildar en parallellogram.

  Koordinatsystem

  Svar:
  Ditt svar:
  Rätt svar:
  (Korrekta varianter)
  {[{correctAnswer}]}
  Bedömningsanvisningar/Manuell rättning
  Klicka i rutorna och bedöm ditt svar.
  • Rättad
  • +1
  • Rättad
  Liknande uppgifter: koordinatsystem kvadranter
  Dela med lärare
  Rättar...
 • 3. Premium

  Redigera uppgift Rapportera fel Ändra till korrekt
  (2/0/0)
  E C A
  B
  P
  PL
  M 1
  R 1
  K
  M NP INGÅR EJ

  Du har linjen  $y=-4x+3$y=4x+3 .

  a) Vilket av följande påståenden är falskt? 

  b) Motivera de som är sanna

  • Punkten  $\left(1,-1\right)$(1,1) ligger på linjen
  • Linjen är parallell med  $y=2-4x$y=24x 
  • Linjen skär x-axeln då  $x=-4$x=4 
  • Linjen har negativ lutning
  Svar:
  Ditt svar:
  Rätt svar:
  (Korrekta varianter)
  {[{correctAnswer}]}
  Bedömningsanvisningar/Manuell rättning
  Klicka i rutorna och bedöm ditt svar.
  • Rättad
  • +1
  • Rättad
  Se mer:Videolektion: Räta linjens ekvation
  Dela med lärare
  Rättar...
 • Så hjälper Eddler dig:
  Videor som är lätta att förstå Övningar & prov med förklaringar
  Allt du behöver för att klara av nationella provet
  Så hjälper Eddler dig:
  Videor som är lätta att förstå Övningar & prov med förklaringar
  Allt du behöver för att klara av nationella provet
  Din skolas prenumeration har gått ut!
  Påminn din lärare om att förnya eller fortsätt plugga med Eddler på egen hand.
  Så funkar det för:
  Elever/Studenter Lärare Föräldrar
  Din skolas prenumeration har gått ut!
  Förnya er prenumeration. Kontakta oss på: info@eddler.se
 • 4. Premium

  Redigera uppgift Rapportera fel Ändra till korrekt
  (3/1/0)
  E C A
  B 2
  P 1 1
  PL
  M
  R
  K
  M NP INGÅR EJ

  I bilden ser du funktionerna  $f\left(x\right)=5$ƒ (x)=5 ,  $g\left(x\right)=5-x$g(x)=5x  och  $h\left(x\right)=2x-1$h(x)=2x1 

  Lös alla frågor genom avläsning i bilden

  a) Para ihop rätt funktion med rätt färg på graf, du kan skriva direkt i bilden.

  b) Bestäm  $g\left(1\right)$g(1) 

  c) Lös $h\left(x\right)=5$h(x)=5 

  d) Bestäm lösningen av  $g\left(x\right)>h\left(x\right)$g(x)>h(x) 

  Svar:
  Ditt svar:
  Rätt svar:
  (Korrekta varianter)
  {[{correctAnswer}]}
  Bedömningsanvisningar/Manuell rättning
  Klicka i rutorna och bedöm ditt svar.
  • Rättad
  • +1
  • Rättad
  Se mer:Videolektion: Räta linjens ekvation
  Dela med lärare
  Rättar...
 • 5. Premium

  Redigera uppgift Rapportera fel Ändra till korrekt
  (1/1/0)
  E C A
  B
  P
  PL
  M 1 1
  R
  K
  M NP INGÅR EJ

  Nedan hittar du en värdetabell, ersätt A och B och ange den linjära funktionen för vilken denna tabell stämmer.

  x y
  −6 A
  −3 −9
  0 −3
  3 3
  6 9
  B 15

   

  Svar:
  Ditt svar:
  Rätt svar:
  (Korrekta varianter)
  {[{correctAnswer}]}
  Bedömningsanvisningar/Manuell rättning
  Klicka i rutorna och bedöm ditt svar.
  • Rättad
  • +1
  • Rättad
  Se mer:Videolektion: Räta linjens ekvation
  Dela med lärare
  Rättar...
 • 6. Premium

  Redigera uppgift Rapportera fel Ändra till korrekt
  (2/2/0)
  E C A
  B
  P
  PL 1 1
  M 1
  R 1
  K
  M NP INGÅR EJ

  Priset för att hyra skidor tre dagar kostar på en skidanläggning  $540$540  $kr$kr . Om du istället hyr  $5$5 dagar är priset  $820$820  $kr$kr .

  a) Förklara varför priset inte är proportionellt mot antalet dagar?

  b) Anta att priset ökar linjärt och konstruera en formel som beskriver priset för att hyra skidor x- antal dagar?

  Svar:
  Ditt svar:
  Rätt svar:
  (Korrekta varianter)
  {[{correctAnswer}]}
  Bedömningsanvisningar/Manuell rättning
  Klicka i rutorna och bedöm ditt svar.
  • Rättad
  • +1
  • Rättad
  Se mer:Videolektion: Problemlösning funktioner
  Dela med lärare
  Rättar...
 • 7. Premium

  Redigera uppgift Rapportera fel Ändra till korrekt
  (1/2/0)
  E C A
  B
  P
  PL 1 2
  M
  R
  K
  M NP INGÅR EJ

  På ett laboratorium forskar man på en viss bakterie och finner att följande exponentialfunktion går att tillämpa på en av bakterieodlingarna man gör. t är antal dygn och B(t) mängden bakterier.

   $B\left(t\right)=5000\cdot1,16^t$B(t)=5000·1,16t 

  a) Du ombeds beräkna  $B\left(5\right)$B(5). Vilken fråga kommer du få svar på genom att göra denna beräkning och vilket är svaret?

  b) Hur stor är den procentuella tillväxten / vecka?

  c) Hur länge kommer det dröja innan bakterimängden har blivit hundra gånger större än från början? (lös grafiskt)

  Svar:
  Ditt svar:
  Rätt svar:
  (Korrekta varianter)
  {[{correctAnswer}]}
  Bedömningsanvisningar/Manuell rättning
  Klicka i rutorna och bedöm ditt svar.
  • Rättad
  • +1
  • Rättad
  Dela med lärare
  Rättar...
 • 8. Premium

  Redigera uppgift Rapportera fel Ändra till korrekt
  (0/2/1)
  E C A
  B 2 1
  P
  PL
  M
  R
  K
  M NP INGÅR EJ

  Nedan har du två olika typer av funktioner: för varje funktion, ange vilken typ det är samt vilken som är dess definitionsmängd och värdemängd. 

  a) $y=300\cdot0,87^x$y=300·0,87x 

  b)  $y=\sqrt{x}+5$y=x+5 

  Svar:
  Ditt svar:
  Rätt svar:
  (Korrekta varianter)
  {[{correctAnswer}]}
  Bedömningsanvisningar/Manuell rättning
  Klicka i rutorna och bedöm ditt svar.
  • Rättad
  • +1
  • Rättad
  Dela med lärare
  Rättar...
 • 9. Premium

  Redigera uppgift Rapportera fel Ändra till korrekt
  (0/2/2)
  E C A
  B
  P
  PL
  M 1 1
  R 1
  K 1
  M NP INGÅR EJ

  I en svensk tätort bodde det $12000$12000 personer.  $30$30 år senare hade invånarantalet halverats.

  a) Teckna en modell som beskriver sambandet mellan antalet invånare  $\left(y\right)$(y) och tid  $\left(x\right)$(x) om minskningen är linjär, alltså på formen $y=kx+m$y=kx+m

  b) Teckna en modell som beskriver sambandet mellan invånarantal och tid om minskningen är exponentiell, alltså på formen $y=Ca^x$y=Cax 

  c) Reflektera kring vilka tidsintervall modellerna fungerar och ange definitions- och värdemängderna för båda funktionerna.  Motivera ditt svar.

  Svar:
  Ditt svar:
  Rätt svar:
  (Korrekta varianter)
  {[{correctAnswer}]}
  Bedömningsanvisningar/Manuell rättning
  Klicka i rutorna och bedöm ditt svar.
  • Rättad
  • +1
  • Rättad
  Dela med lärare
  Rättar...
 • 10. Premium

  Redigera uppgift Rapportera fel Ändra till korrekt
  (0/0/2)
  E C A
  B 1
  P
  PL
  M 1
  R
  K
  M NP INGÅR EJ

  En rabatt ska ha omkretsen  $15$15  $m$m  och vara formad som en rektangel där den långa sidan måste vara minst  $50$50  $cm$cm  meter längre än den korta. Kalla den långa sidan  $y$y  och den korta  $x$x  och skriv en funktion som beskriver hur  $y$y förhåller sig till  $x$x  och vilken definitionsmängd funktionen måste ha för att alla villkor ska vara uppfyllda.

  Svar:
  Ditt svar:
  Rätt svar:
  (Korrekta varianter)
  {[{correctAnswer}]}
  Bedömningsanvisningar/Manuell rättning
  Klicka i rutorna och bedöm ditt svar.
  • Rättad
  • +1
  • Rättad
  Se mer:Videolektion: Problemlösning funktioner
  Dela med lärare
  Rättar...
 • 11. Premium

  Redigera uppgift Rapportera fel Ändra till korrekt
  (0/1/2)
  E C A
  B 1
  P 1
  PL
  M 1
  R
  K
  M NP INGÅR EJ

   $f\left(x\right)=\frac{2}{x}$ƒ (x)=2x  

  a) Vilken typ av funktion är detta?

  b) Bestäm a så att  $f\left(a\right)-f\left(\frac{1}{a}\right)=2a$ƒ (a)ƒ (1a )=2a 

  Svar:
  Ditt svar:
  Rätt svar:
  (Korrekta varianter)
  {[{correctAnswer}]}
  Bedömningsanvisningar/Manuell rättning
  Klicka i rutorna och bedöm ditt svar.
  • Rättad
  • +1
  • Rättad
  Se mer:Videolektion: Kapiteltest - Funktioner Ma1c
  Liknande uppgifter: f(x) potensfunktioner problemlösning
  Dela med lärare
  Rättar...
 • 12. Premium

  Redigera uppgift Rapportera fel Ändra till korrekt
  (0/0/1)
  E C A
  B
  P
  PL 1
  M
  R
  K
  M NP INGÅR EJ

  Givet är att $f\left(x\right)=kx+m$ƒ (x)=kx+m . Bestäm k och m om det också gäller att   $f\left(3x+1\right)=3x+3$ƒ (3x+1)=3x+3  

  Svar:
  Ditt svar:
  Rätt svar:
  (Korrekta varianter)
  {[{correctAnswer}]}
  Bedömningsanvisningar/Manuell rättning
  Klicka i rutorna och bedöm ditt svar.
  • Rättad
  • +1
  • Rättad
  Se mer:Videolektion: Kapiteltest - Funktioner Ma1c
  Liknande uppgifter: f(x) Linjära funktioner
  Dela med lärare
  Rättar...
Så hjälper Eddler dig:
Videor som är lätta att förstå Övningar & prov med förklaringar
Allt du behöver för att klara av nationella provet
Så hjälper Eddler dig:
Videor som är lätta att förstå Övningar & prov med förklaringar
Allt du behöver för att klara av nationella provet
Din skolas prenumeration har gått ut!
Påminn din lärare om att förnya eller fortsätt plugga med Eddler på egen hand.
Så funkar det för:
Elever/Studenter Lärare Föräldrar
Din skolas prenumeration har gått ut!
Förnya er prenumeration. Kontakta oss på: info@eddler.se