...
Kurser Alla kurser Min sida Min sida Provbank Mina prov Min skola Läromedel Blogg Guider Om oss Kontakt Nationella prov Läxhjälp matematik Priser
Sök Mitt konto Logga ut Elev/lärare
-registrering
Logga in Köp Premium Köp Premium Prova gratis
Genom att använda denna sidan godkänner du våra användarvillkor, vår integritetspolicy och att vi använder cookies.
EXEMPEL I VIDEON
Lägg till som läxa
Lägg till som stjärnmärkt
  Lektionsrapport   Hjälp

Frågor hjälpmarkerade!

Alla markeringar försvinner.

Ta bort markeringar Avbryt
Kopiera länk Facebook Twitter Repetera Rapportera Ändra status
KURSER  / 
Matematik 1a
 /   Trigonometri och Vektorer

Vektor och Skalär

Endast Premium- användare kan rösta.
Författare:Simon Rybrand
Rapportera fel Redigera lektion Redigera text Redigera övning Redigera video
Så hjälper Eddler läromedel dig:
Fördjupande texter 6000+ övningsfrågor Öva på nationella prov
Så hjälper Eddler läromedel dig:
Fördjupande texter 6000+ övningsfrågor Fullständiga förklaringar
Ett modernt läromedel för att klara av nationella provet
Din skolas prenumeration har gått ut!
Påminn din lärare om att förnya eller fortsätt plugga med Eddler på egen hand.
Så funkar det för:
Elever/Studenter Lärare Föräldrar
Din skolas prenumeration har gått ut!
Förnya er prenumeration. Kontakta oss på: info@eddler.se

I den här lektionen går vi igenom innebörden av en vektor och en skalär och tittar på parallella och motsatta vektorer. Vi visar även grafiskt hur du parallell förflyttar en vektor till origo.

Skillnaden på en vektor och en skalär

För att att förklara vad en vektor och skalär är, börjar vi med begreppet storhet. En storhet kan beskrivas som egenskapen hos en händelse eller ett föremål som kan jämföras, mätas eller beräknas. En längd, hastighet, vikt eller tid är några exempel på storheter.

Både vektorer och skalärer är storheter, skillnaden är att en vektor även har en riktning och inte bara en kvantitet, alltså en storlek.

Skalär

En skalär kan beskrivas som en storhet som endast har en storlek.

Några exemplen på skalärer är massa, tid och temperatur. Alla har en kvantitet som kan går att mätas. Temperaturen kan öka men ändå befinna sig på samma plats. Skalären representeras av ett tal.

Vektor

En vektor är en storhet som både har en storlek och en riktning.

Några exemplen på vektorer är krafter, hastigheter och en acceleration. Alla har en kvantitet som också har en riktning. Om en bils hastighet ökar, förflyttas den också i någon riktning.

Så skrivs en vektor Premium

När man skall markera att en storhet beskriver en vektor, använder man en liten pil ovanför en bokstav, tex $\vec{v}$ eller $\vec{u}$.

Vill man förtydliga var vektorn har sin start- och slutpunkt kan man istället uttrycka vektorn som $\vec{v} = \vec{AB}$. Då menar man att vektorn har sin startpunkt i $A$ och slutpunkt i $B$.

Vektor mellan två punkter

Det finns även andra sätt att skriva vektorer, t.ex. att man fetmarkerar bokstaven, tex $\mathbf{v}$ eller $\mathbf{u}$.

Skalärmultiplikation Premium

För att för ändra en vektors längd kan man multipliceras med en skalär. Vi kommer då att få en ny vektor. Följande gäller för skalärmultiplikation.

 • Om vektorn $\vec{v}$ multipliceras med skalären $k\ne1$k1 så får vi en ny vektor $k·\vec{v}$ som är $k$ gånger så lång som $\vec{v}$.
 • Om $k<0$, dvs om $k$ är ett negativt tal, så får vi en ny vektor med motsatt riktning.

Att multiplicera vektorn med en positiv skalär ger resultatet att vektorn ändrar längd. Vektor ändrar däremot inte riktning. Det enda undantaget är om  $k=1$k=1, eftersom att multiplikation med talet ett inte ger någon förändring.

Är skalären däremot negativ, resulterar det i att vektorn får motsatt riktning, alltså behåller samma lutning men pekar med spetsen åt det motsatta hållet. Är skalären inte lika med $\left(-1\right)$(1) ändras även vektorns längd.

Att multiplicera en vektor med till exempel skalären  $2$2 resulterar i att den nya vektorn har samma riktning, men blir dubbelt så lång.

Exempel 1

Multiplicera en vektor $\vec{u}$ med skalärerna $3,\,0,5$ och $-2$ och rita ut de nya vektorerna.

Lösning

skalärmultiplikation med vektorer

Parallella vektorer och Motsatta vektorer Premium

Det är också viktigt att känna till begreppen parallella vektorer och motsatta vektorer då dessa används för att beskriva vektorers förhållande till varandra.

Parallella vektorer

Vektorer som har samma eller motsatt riktning.

Motsatta vektorer

Vektorer som har samma storlek men motsatt riktning.

Vektorn $\vec{z}$ har den motsatta vektorn $\vec{-z}$ och då gäller att $ \vec{z}+(\vec{-z})=\vec{z}-\vec{z}=0 $

Parallellförflyttning av vektorer Premium

Vektorer kan även parallellförflyttas eftersom placeringen av en vektor inte är viktig, vektorn är densamma även om den flyttas. D.v.s. om vi flyttar en vektor så har den fortfarande samma storlek (pilens längd) och riktning (pilens riktning).

Här är det viktigt att känna till att om man parallellförflyttar en vektor till origo så kan denna vektor beskrivas med hjälp av koordinaterna för dess slutpunkt. Om en vektor $\vec{v}$ har sin start i origo och sin slutpunkt i $(a,b)$ så kan denna vektor skrivas som $\vec{v}=(a,b)$.

Exempel 2

Parallellförflytta vektorn i bilden till origo och ange dess koordinater.

parallellforflyttning_1

Lösning

Vi sätter vektorns startpunkt i origo och kan skriva denna vektor i koordinatform som $ \vec{v}=(4,8) $ efter som att vektorns spets då avslutas i den punkten.

parallellforflyttning_2

Exempel i videon Premium

 • Exempel på skalärer och vektorer.
 • Exempel på utritning (åskådliggöra) vektorer.
 • Multiplicering av vektorn $\vec{u}$ med skalärerna $2$ och $-0,5$.
 • Exempel på parallella vektorer och motsatta vektorer.
 • Parallellförflyttning av vektorerna $\vec{v_1},\vec{v_2}$ och $\vec{v_3}$ till origo.

Kommentarer

David Ahlstrom

Det blir error när man har rättat. En enda lång grå sida efter några frågor.

  Simon Rybrand (Moderator)

  Vi kikade på detta och det skall fungera nu.

Johan

Tjena!
Dubbelfel i uppgift 5.
Fel 1) Enligt koordinatsystemet i facit börjar skalären i (-2, -6) men slutar i (-2, 2) och inte i (-2, -2) som uppgiften anger.
Fel 2) Den flyttade skalären har fått ny koordinat (0, 6) – men bilden visar hur skalären flyttats till (0, 8).
Blev det tydligt? :S 🙂

  Simon Rybrand (Moderator)

  Hej
  Ja det var verkligen ett dubbelfel där 🙂
  Tack för att du sade till, det är korrigerat.

Willy

Hej!

Jag tycker inte att denna video ger mig det jag behöver för att kunna lösa dessa uppgifter. Videon går inte igenom vad som är resultant osv, inte heller ger videon genomgång på liknande uppgifter som kommer i övningarna. Eller så är videon inte tillräckligt tydlig nog för mig helt enkelt. Lite feedback bara.

  Simon Rybrand (Moderator)

  Hej!
  Tack för feedback, vi tar självklart till oss av detta! Vi pratar mer om resultant i videon om vektoraddition. Kika även på vektorsubtraktion så kommer din bild fördjupas något till kring området.

Tobias Nilsson

Är fundersam på fråga 4, svaret ar skrivet i förklaringen, men svarar man det så får man fel på frågan? (Roten ur 2 är förklaringens korrekta svar men svarsalternativet 3 ger rätt svar på frågan)

Set också att additionen i förklaringen är inkorrekt:


Adderar vektorerna: (0, -2) + (3,2) + (-4,-1) = (0+3-4, -2+2-1) = (-1, 1)

Borde inte -2+2-1 bli -1 så den resulterande vektorn blir (-1,-1)?

Gillar verkligen alla förklaringar, webbplatsen och videos i allmänhet, de har verkligen hjälpt, men det är ibland små saker som dessa som gör att man spenderar mer tid än nödvändigt, framförallt om man tror att man själv har fel och jagar lösningar i jakten på förståelse. 🙂

  Simon Rybrand (Moderator)

  Hej Tobias
  Det var fel i den uppgiften och det är nu korrigerat, tack för att du sade till!
  Förstår att det kan vara irriterande att känna att man har lagt mer tid än vad man borde på en uppgift. Så ber om ursäkt för detta fel och har inga andra ursäkter än att vi hanterar några tusen uppgifter som vi konstruerar själva och att det ibland blir fel helt enkelt. Tack för att du tog dig tid och kommenterade detta!

Pedro Veenekamp

Hej!

Jag förstår inte riktigt övningen 4. Om systemet börjar på punkten (1,3) varför plussar du vektorernas slutpunkter som om de började ifrån origo?

Att subtrahera systemets startpunkten av resultatet ger en vektor som inte resulterar från summan av de tre vektorerna.

Följande länk (GeoGebra) kanske förklarar bättre hur jag tänkte: http://ggbtu.be/m718365

Tack i förhand!

  Simon Rybrand (Moderator)

  Hej
  Det är fel förklarat i den uppgiften. Har uppdaterat denna med en korrekt förklaring. Gör där så att vi först flyttar alla vektorer till origo för att sedan summera dessa. Därefter beräknas resultantens längd med hjälp av pythagoras sats.
  (P.S detta var en gammal uppgift vi har plockat in och inte hunnit kontrollera, ber om ursäkt för detta och tackar samtidigt att du tar dig tid att ställa frågor och påpeka liknande saker som denna. Kul också att du använder dig av Geogebra!)

   Willy

   Jag förstår inte riktigt svarte på övning 4. Som sagt tror jag inte att jag fick nog kunskap av videon. Hur flyttar du dessa till origo? Du både adderar och subtraherar. Kan du gå igenom hur du kommer fram till: (0,−2)
   (3,2)
   (−4,−1)

   Kanske vore bra med att du visar hur du subtraherar?

    Willy

    *svaret*

     Simon Rybrand (Moderator)

     Hej, Vi får nog göra så att vi flyttar denna övning till lektionen om vektoraddition. Där blir det nog mer tydligt hur man kan göra dessa operationer.

maggix

Hej!
Tycker frågorna på den här filmen skulle passa bättre på vektoradditionsvideon. Förstod inget när du börja prata om flera vektorer och vad deras resultanten är och du nämner det inte heller i videon. Sen tittade jag på additionsvideon och där förklara du det jätte bra och då förstod jag!

  Simon Rybrand (Moderator)

  Tack för bra feedback, vi skall kika på om vi kan förbättra upplägget på frågorna här!

Birgitta Högström

Hej!
Under videon: Vektor och Skalär, ca 6 min in, så är vektorerna inte riktigt rätt riade(parallella Vektorer)
Mvh Birgitta

  Simon Rybrand (Moderator)

  Hej,
  Är det de tre parallella vektorerna som har samma lutning som du menar är felritade? Eller där vi visar skalärmultiplikation?

MAXI

Uppgift 2 innehåller samma fel som tidigare uppgift 4, alltså pythagoras sats skrivs fel i lösningsförklaringen.

  Simon Rybrand (Moderator)

  Tack för kommentaren, det är åtgärdat!

nti_ma1

Uträkningen enl pythagoras sats i fråga 4 är fel. Kateternas kvadrater skall väl adderas under rottecknet?

  Simon Rybrand (Moderator)

  Hej! Tack för att du kommenterade detta, vi har åtgärdat det!


Endast Premium-användare kan kommentera.

██████████████████████████
████████████████████████████████████████████████████

e-uppgifter (9)

 • 1. Premium

  Rapportera fel Ändra till korrekt
  (1/0/0)
  E C A
  B 1
  P
  PL
  M
  R
  K
  M NP

  Vad saknar en skalär som en vektor har?

  Bedömningsanvisningar/Manuell rättning
  • Rättad
  • +1
  • Rättad
  Dela med lärare
  Rättar...
 • 2. Premium

  Rapportera fel Ändra till korrekt
  (1/0/0)
  E C A
  B 1
  P
  PL
  M
  R
  K
  M NP

  Är tid en skalär eller en vektor?

  Bedömningsanvisningar/Manuell rättning
  • Rättad
  • +1
  • Rättad
  Dela med lärare
  Rättar...
 • 3. Premium

  Rapportera fel Ändra till korrekt
  (1/0/0)
  E C A
  B 1
  P
  PL
  M
  R
  K
  M NP

  Är acceleration en skalär eller en vektor?

  Bedömningsanvisningar/Manuell rättning
  • Rättad
  • +1
  • Rättad
  Dela med lärare
  Rättar...
 • Är du ny här? Med Eddler Premium får du:
  800+ videolektioner 6000+ övningsfrågor Öva på nationella prov
  Är du ny här? Med Eddler Premium får du:
  800+ videolektioner 6000+ övningsfrågor Öva på nationella prov
  Allt du behöver för att klara av nationella provet
  Din skolas prenumeration har gått ut!
  Påminn din lärare om att förnya eller fortsätt plugga med Eddler på egen hand.
  Så funkar det för:
  Elever/Studenter Lärare Föräldrar
  Din skolas prenumeration har gått ut!
  Förnya er prenumeration. Kontakta oss på: info@eddler.se
 • 4. Premium

  Rapportera fel Ändra till korrekt
  (1/0/0)
  E C A
  B 1
  P
  PL
  M
  R
  K
  M NP

  En skidåkare har en massa på $92$92 kg med utrustning.
  Är denna storhet en skalär eller en vektor?

  Bedömningsanvisningar/Manuell rättning
  • Rättad
  • +1
  • Rättad
  Dela med lärare
  Rättar...
 • 5. Premium

  Rapportera fel Ändra till korrekt
  (1/0/0)
  E C A
  B 1
  P
  PL
  M
  R
  K
  M NP

  Vilket påstående stämmer inte?

  Vektorer

  Bedömningsanvisningar/Manuell rättning
  • Rättad
  • +1
  • Rättad
  Dela med lärare
  Rättar...
 • 6. Premium

  Rapportera fel Ändra till korrekt
  (1/0/0)
  E C A
  B 1
  P
  PL
  M
  R
  K
  M NP

  Vektorn $\vec{z}$z är utritad längst upp i figuren. Ange vilken av vektorerna  $\vec{a},\text{ }\vec{b}$a, b eller  $\vec{c}$c  representerar resultatet på skalärmultiplikationen   $-\frac{1}{3}$13  $\cdot\vec{z}$·z 

  Vektorer

  Bedömningsanvisningar/Manuell rättning
  • Rättad
  • +1
  • Rättad
  Dela med lärare
  Rättar...
 • 7. Premium

  Rapportera fel Ändra till korrekt
  (1/0/0)
  E C A
  B 1
  P
  PL
  M
  R
  K
  ac M NP

  Vilken av följande storheter är en vektor?

  Bedömningsanvisningar/Manuell rättning
  • Rättad
  • +1
  • Rättad
  Dela med lärare
  Rättar...
 • 8. Premium

  Rapportera fel Ändra till korrekt
  (1/0/0)
  E C A
  B
  P 1
  PL
  M
  R
  K
  M NP

  En vektor $\vec{v}$v har sin startpunkt i $(-2,-6)$(2,6) och sin slutpunkt i $(-2,2)$(2,2).
  Parallellförflytta denna vektor till origo och ange den på koordinatform.

  Bedömningsanvisningar/Manuell rättning
  • Rättad
  • +1
  • Rättad
  Dela med lärare
  Rättar...
 • 9. Premium

  Rapportera fel Ändra till korrekt
  (2/0/0)
  E C A
  B 1
  P
  PL
  M
  R 1
  K
  M NP

  Vilket påstående stämmer?

  Vektorer

  Öva på att motivera varför.

  Bedömningsanvisningar/Manuell rättning
  • Rättad
  • +1
  • Rättad
  Dela med lärare
  Rättar...

c-uppgifter (2)

 • 10. Premium

  Rapportera fel Ändra till korrekt
  (0/1/0)
  E C A
  B
  P 1
  PL
  M
  R
  K
  M NP

  Vektorn $\vec{AB}$AB har sin startpunkt i  $A=(4,-1)$A=(4,1) och sin slutpunkt i $B=(-3,-5)$B=(3,5)
  Vilka koordinater får vektorns nya slutpunkt C om vi parallellförflyttar den så att startpunkten är i origo istället? Använd dig gärna av ett koordinatsystem för att lösa uppgiften.

  Bedömningsanvisningar/Manuell rättning
  • Rättad
  • +1
  • Rättad
  Dela med lärare
  Rättar...
 • 11. Premium

  Rapportera fel Ändra till korrekt
  (0/2/0)
  E C A
  B 1
  P
  PL
  M
  R 1
  K
  M NP

  Vilken skalärmultiplikation stämmer inte?

  Vektorer

  Öva på att motivera varför.

  Bedömningsanvisningar/Manuell rättning
  • Rättad
  • +1
  • Rättad
  Dela med lärare
  Rättar...
Så hjälper Eddler läromedel dig:
Fördjupande texter 6000+ övningsfrågor Öva på nationella prov
Så hjälper Eddler läromedel dig:
Fördjupande texter 6000+ övningsfrågor Fullständiga förklaringar
Ett modernt läromedel för att klara av nationella provet
Din skolas prenumeration har gått ut!
Påminn din lärare om att förnya eller fortsätt plugga med Eddler på egen hand.
Så funkar det för:
Elever/Studenter Lärare Föräldrar
Din skolas prenumeration har gått ut!
Förnya er prenumeration. Kontakta oss på: info@eddler.se