...
Kurser Alla kurser Min sida Min sida Provbank Mina prov Min skola Läromedel Blogg Guider Om oss Kontakt Nationella prov Gamla högskoleprov Läxhjälp matematik Priser
Sök Mitt konto Logga ut Elev/lärare
-registrering
Logga in Köp Premium Köp Premium Prova gratis
Genom att använda den här sidan godkänner du våra användarvillkor, vår integritetspolicy och att vi använder cookies.
EXEMPEL I VIDEON
Lägg till som läxa
Lägg till som stjärnmärkt
  Lektionsrapport   Hjälp

Frågor hjälpmarkerade!

Alla markeringar försvinner.

Ta bort markeringar Avbryt
Kopiera länk Facebook Twitter Repetera Rapportera Ändra status
KURSER  / 
Matematik Högstadiet
 /   Geometri – Högstadiet

Vinkelsumma i triangeln och fyrhörningen

Endast Premium- användare kan rösta.
Författare:Simon Rybrand
Rapportera fel Redigera lektion Redigera text Redigera övning Redigera video
Så hjälper Eddler dig:
Videor som är lätta att förstå Övningar & prov med förklaringar
Allt du behöver för att klara av nationella provet
Så hjälper Eddler dig:
Videor som är lätta att förstå Övningar & prov med förklaringar
Allt du behöver för att klara av nationella provet
Din skolas prenumeration har gått ut!
Påminn din lärare om att förnya eller fortsätt plugga med Eddler på egen hand.
Så funkar det för:
Elever/Studenter Lärare Föräldrar
Din skolas prenumeration har gått ut!
Förnya er prenumeration. Kontakta oss på: info@eddler.se

Vinkelsumman i en triangel är $180°$ och vinkelsumman i en fyrhörning är $360°$. I den här lektionen härleder vi varför det är på det viset och tar några exempel.

Förkunskaper för den här lektionen är att förstå Vad en triangel är samt hur vinklarna i en triangel hänger ihop. Återvänd till lektionerna i de tidigare kurserna om du känner dig osäker.

Vinkelsumma i en triangel

En sak gäller alltid för alla trianglar oavsett hur de ser ut.

En triangel har tre vinklar och summan av dessa tre vinklar är alltid $180°$180°.

Vinkelsumma triangel

Med andra ord gäller att

 $v_1+v_2+v_3=180°$v1+v2+v3=180° 

Du kan se en visuell förklaring varför vinkelsumman är $180°$180° i videon till denna lektion samt i bilden nedan.

Animation av vinkelsumman i en triangel

Exempel trianglar

Exempel 1

Räkna ut storleken av vinkeln $v$v.

Exempel 1 vinkelsumma triangel

Lösning

Vinkelsumman i en triangel är $180°$180° så vi kan subtrahera de andra vinklarna från vinkelsumman för att räkna ut $v$v.

 $v=180°-75°-50°=55°$v=180°75°50°=55°

Vinkelsumma i fyrhörningar

På liknade vis gäller en sak alltid för fyrhörningar.

En fyrhörning har fyra vinklar och summan av dessa fyra vinklar är alltid $360^{\circ}$360 .

Vinkelsumma i en fyrhörning

Med andra ord gäller att

  $v_1+v_2+v_3+v_4=360°$v1+v2+v3+v4=360° 

För att förstå varför vinkelsumman är $360°$360° kan vi dela in fyrhörningen i två trianglar.

Förklaring av vinkelsumman i en fyrhörning

Då vi vet att en triangel har vinkelsumman $180°$180° samt att vi har två trianglar i en fyrhörning så gäller att vinkelsumman är $2\cdot180°=360°$2·180°=360°.

Olika typer av fyrhörningar

Det finns en mängd olika typer av fyrhörningar som har särskilda namn. Nedan listas dessa. Alla dessa fyrhörningar har vinkelsumman $360°$360°.

Kvadrat

Kvadrat

I en kvadrat är alla sidor lika lång och alla vinklar är $90°$90°.

Rektangel

rektangel

I en rektangel är alla vinklar $90°$90°. Bas och höjd kan vara olika långa.

Romb

I en romb är alla sidor lika långa, men vinklarna behöver inte vara $90^{\circ}$90. Motstående vinklar är dock alltid lika stora. 

Parallellogram

parallellogram

I en parallellogram är höjdsidorna och bassidorna parallella och parvis lika långa, men vinklarna behöver inte vara $90^{\circ}$90. Motstående vinklar är dock alltid lika stora. 

Parallelltrapets

Parallelltrapets

I en parallelltrapets är bassidorna parallella.

Andra former

Fyrhörning utan namn

En fyrhörning kan också se ut enligt bilden här ovan och då finns inget specifikt namn för denna typ av form.

Exempel fyrhörningar

Exempel 2

Räkna ut storleken av vinkeln $v$v.

Exempel 2 vinkelsumma fyrhörning

Lösning:

Vinkelsumman i en fyrhörning är $360°$360°  så vi kan subtrahera de andra vinklarna från vinkelsumman för att räkna ut $v$v.

 $v=360°-92°-30°-210°=28°$v=360°92°30°210°=28°

Vi påminner nedan om två centrala kunskaper i arbetet med vinklar från tidigare kurser.

Markering av lika stora vinklar och sidor

För att förtydliga att olika vinklar eller längder i en figur är lika stora är det vanligt att man markera dem. Detta görs genom att man drar små streck på lika stora vinklar eller sidor. Vinklar markerade med samma antal sträck, ger att vinklarna är lika stora. Sidor markerade med samma antal streck, ger att sidorna är lika långa. 

Markerade vinklar

I figuren är vinkel $B$B och $C$C lika stora. Sidan  $AB$AB  och sidan  $AC$AC är lika långa.

Om en vinkel är markerad med ett streck och en annan med två innebär det inte att vinkel två är dubbelt så stor. Bara att de har olika storlek.

En sida och en vinkel som är markerade med samma antal streck är inte lika stora.

Exempel 3

a) Bestäm vinkel $C$C då vinkel $B$B är lika med  $65^{\circ}$65

b) Bestäm längden $AB$AB då $AC$AC är $5$5 cm.

Markerade vinklar

Lösning

a) Då vinkel $B$B och $C$C är markerade med samma antal streck, innebär det att de är lika stora. Därmed är även vinkel  $C=65^{\circ}$C=65 

b) Då längderna  $AB$AB och  $AC$AC, som här motsvarar en triangelns sidor, är markerande med samma antal streck är de lika långa. Det innebär att även $AB=5$AB=5 cm. 

När två sidor i en triangel är lika långa säger man att triangeln är likbent.

Bisektriser

Vid beräkningar kan det ibland varar av intresse att använda sig av en bisektris. Bisektriser är en rät linjen som delar en vinkel i två lika stora delar. Följande gäller för bisektriser.

Bisektris

En bisektris delar en av triangelns vinklar i två lika delar.

Bisektriserna skär varandra i en punkt som motsvarar den inskrivna cirkelns centrum.

En inskriven cirkel är en cirkel vars periferi, alltså omgivande linje/omkrets, tangerar (”snuddar vid”), triangels tre sidor.

Här följer ett exempel med bisektriser.

Exempel 4

Bestäm vinkeln  $x$x då linjen  $AD$AD  är en bisektris.

Bisektris

Lösning

Då sträckan $AD$AD  är en bisektris innebär det att den delar vinkel $\angle BAC$BAC i två lika stora delar. Då vinkel $\angle BAD$BAD är $31^{\circ}$31  innebär det att vinkel $\angle BAC$BAC är dubbelt så stor, alltså $62^{\circ}$62

Då sidorna $AB$AB och $BC$BC är markerade med samma antal streck, innebär det att triangeln är likbent. Därför är vinklarna $\angle BAC$BAC och $\angle ACB$ACB lika stora, vilket leder till att  $x=62^{\circ}$x=62 

Exempel i videon

 • Bestäm storleken av vinkeln v i en triangel där vi känner till två vinklar.
 • Bestäm storleken av vinkeln v i en månghörning där vi känner till tre vinklar.

Kommentarer

Ida Edman

Jag löste den så , tror att den är lättare en den som finns på förklaring:
a = 360° – v1
b = 360° – v2
c = 360° – v3
d = 360° – v4
a+ b+ c+ d= 360+360+360+360 -(v1+v2+v3+v4)
men a + b + c + d = 360°
v1+v2+v3+v4 =1440°-360°

Tommi Ahonen

Själv löste jag uppgift 8 så här:

a = 360° – v1
b = 360° – v2
c = 360° – v3
d = 360° – v4

a + b + c + d = 360°
(360°-v1) + (360°-v2) + (360°-v3) + (360°-v4) = 360°
(4 * 360°)-v1-v2-v3-v4 = 360°
1440°-v1-v2-v3-v4 = 360° |+v1+v2+v3+v4
1440° = 360°+v1+v2+v3+v4 |-360°
1440° – 360° = v1+v2+v3+v4
1080° = v1+v2+v3+v4


Endast Premium-användare kan kommentera.

██████████████████████████
████████████████████████████████████████████████████

e-uppgifter (6)

 • 1. Premium

  Redigera uppgift Rapportera fel Ändra till korrekt
  (1/0/0)
  E C A
  B 1
  P
  PL
  M
  R
  K
  M NP INGÅR EJ

  Vilken är vinkelsumman i en romb?

  Bedömningsanvisningar/Manuell rättning
  Klicka i rutorna och bedöm ditt svar.
  • Rättad
  • +1
  • Rättad
  Liknande uppgifter: romb vinkelsumma
  Dela med lärare
  Rättar...
 • 2. Premium

  Redigera uppgift Rapportera fel Ändra till korrekt
  (1/0/0)
  E C A
  B 1
  P
  PL
  M
  R
  K
  M NP INGÅR EJ

  Räkna ut storleken av vinkeln $v$v

  Övning 1 vinkelsumma 

  Svar:
  Ditt svar:
  Rätt svar:
  (Korrekta varianter)
  {[{correctAnswer}]}
  Bedömningsanvisningar/Manuell rättning
  Klicka i rutorna och bedöm ditt svar.
  • Rättad
  • +1
  • Rättad
  Liknande uppgifter: Vinkelsumma triangel
  Dela med lärare
  Rättar...
 • 3. Premium

  Redigera uppgift Rapportera fel Ändra till korrekt
  (1/0/0)
  E C A
  B 1
  P
  PL
  M
  R
  K
  M NP INGÅR EJ

  Räkna ut storleken av vinkeln $v$v.

  Övning 2 vinkelsumma

  Svar:
  Ditt svar:
  Rätt svar:
  (Korrekta varianter)
  {[{correctAnswer}]}
  Bedömningsanvisningar/Manuell rättning
  Klicka i rutorna och bedöm ditt svar.
  • Rättad
  • +1
  • Rättad
  Liknande uppgifter: Vinkelsumma fyrhörning
  Dela med lärare
  Rättar...
 • Så hjälper Eddler dig:
  Videor som är lätta att förstå Övningar & prov med förklaringar
  Allt du behöver för att klara av nationella provet
  Så hjälper Eddler dig:
  Videor som är lätta att förstå Övningar & prov med förklaringar
  Allt du behöver för att klara av nationella provet
  Din skolas prenumeration har gått ut!
  Påminn din lärare om att förnya eller fortsätt plugga med Eddler på egen hand.
  Så funkar det för:
  Elever/Studenter Lärare Föräldrar
  Din skolas prenumeration har gått ut!
  Förnya er prenumeration. Kontakta oss på: info@eddler.se
 • 4. Premium

  Redigera uppgift Rapportera fel Ändra till korrekt
  (1/0/0)
  E C A
  B 1
  P
  PL
  M
  R
  K
  M NP INGÅR EJ

  Räkna ut storleken av vinkeln $v$v.

  Övning 3 vinkelsumma

  Svar:
  Ditt svar:
  Rätt svar:
  (Korrekta varianter)
  {[{correctAnswer}]}
  Bedömningsanvisningar/Manuell rättning
  Klicka i rutorna och bedöm ditt svar.
  • Rättad
  • +1
  • Rättad
  Liknande uppgifter: Vinkelsumma fyrhörning
  Dela med lärare
  Rättar...
 • 5. Premium

  Redigera uppgift Rapportera fel Ändra till korrekt
  (2/0/0)
  E C A
  B 1
  P
  PL
  M
  R 1
  K
  M NP INGÅR EJ

  Vilket påstående stämmer inte.

  (Motivera ditt val)

  Bedömningsanvisningar/Manuell rättning
  Klicka i rutorna och bedöm ditt svar.
  • Rättad
  • +1
  • Rättad
  Liknande uppgifter: rak vinkel vinkelsumma
  Dela med lärare
  Rättar...
 • 6. Premium

  Redigera uppgift Rapportera fel Ändra till korrekt
  (1/0/0)
  E C A
  B 1
  P
  PL
  M
  R
  K
  M NP INGÅR EJ

  Bestäm vinkeln $v$v 

  Svar:
  Ditt svar:
  Rätt svar:
  (Korrekta varianter)
  {[{correctAnswer}]}
  Bedömningsanvisningar/Manuell rättning
  Klicka i rutorna och bedöm ditt svar.
  • Rättad
  • +1
  • Rättad
  Dela med lärare
  Rättar...

c-uppgifter (2)

 • 7. Premium

  Redigera uppgift Rapportera fel Ändra till korrekt
  (0/2/0)
  E C A
  B
  P 1
  PL 1
  M
  R
  K
  M NP INGÅR EJ

  Vi vet följande om en fyrhörnings vinklar:
  Vinkeln A är rät
  Vinkeln B är rät
  Vinkeln C är dubbelt så stor som vinkeln D.

  Bestäm storleken av vinkeln D.

  Svar:
  Ditt svar:
  Rätt svar:
  (Korrekta varianter)
  {[{correctAnswer}]}
  Bedömningsanvisningar/Manuell rättning
  Klicka i rutorna och bedöm ditt svar.
  • Rättad
  • +1
  • Rättad
  Liknande uppgifter: vinkelsumma
  Dela med lärare
  Rättar...
 • 8. Premium

  Redigera uppgift Rapportera fel Ändra till korrekt
  (0/1/0)
  E C A
  B
  P
  PL
  M 1
  R
  K
  M NP INGÅR EJ

  I en triangel är två vinklar A och B lika stora. Teckna ett så enkelt uttryck som möjligt för storleken av den tredje vinkeln C.

  Bedömningsanvisningar/Manuell rättning
  Klicka i rutorna och bedöm ditt svar.
  • Rättad
  • +1
  • Rättad
  Liknande uppgifter: Vinkelsumma triangel
  Dela med lärare
  Rättar...

a-uppgifter (1)

 • 9. Premium

  Redigera uppgift Rapportera fel Ändra till korrekt
  (0/0/3)
  E C A
  B
  P 1
  PL 1
  M
  R
  K 1
  M NP INGÅR EJ

  Vinkelsumma övning

  Hur stor är vinkelsumman av vinklarna $v_1$v1,  $v_2$v2$v_3$v3 och $v_4$v4?

  Bedömningsanvisningar/Manuell rättning
  Klicka i rutorna och bedöm ditt svar.
  • Rättad
  • +1
  • Rättad
  Dela med lärare
  Rättar...
Så hjälper Eddler dig:
Videor som är lätta att förstå Övningar & prov med förklaringar
Allt du behöver för att klara av nationella provet
Så hjälper Eddler dig:
Videor som är lätta att förstå Övningar & prov med förklaringar
Allt du behöver för att klara av nationella provet
Din skolas prenumeration har gått ut!
Påminn din lärare om att förnya eller fortsätt plugga med Eddler på egen hand.
Så funkar det för:
Elever/Studenter Lärare Föräldrar
Din skolas prenumeration har gått ut!
Förnya er prenumeration. Kontakta oss på: info@eddler.se