...
Kurser Alla kurser Min sida Min sida Provbank Mina prov Min skola Läromedel Blogg Guider Om oss Kontakt Nationella prov Gamla högskoleprov Läxhjälp matematik Priser
Sök Mitt konto Logga ut Elev/lärare
-registrering
Logga in Köp Premium Köp Premium Prova gratis
Genom att använda den här sidan godkänner du våra användarvillkor, vår integritetspolicy och att vi använder cookies.
EXEMPEL I VIDEON
Lägg till som läxa
Lägg till som stjärnmärkt
  Lektionsrapport   Hjälp

Frågor hjälpmarkerade!

Alla markeringar försvinner.

Ta bort markeringar Avbryt
Kopiera länk Facebook Twitter Repetera Rapportera Ändra status
KURSER  / 
Matematik Högstadiet
 /   Geometri – Högstadiet

Vinklar

Endast Premium- användare kan rösta.
Författare:Simon Rybrand Anna Karp
Rapportera fel Redigera lektion Redigera text Redigera övning Redigera video
Så hjälper Eddlers digitala läromedel dig:
800+ videolektioner 10 000+ övningsfrågor
Allt du behöver för att klara av nationella provet
Så hjälper Eddlers digitala läromedel dig:
800+ lektioner 10 000+ övningsfrågor Öva på nationella prov
Allt du behöver för att klara av nationella provet
Din skolas prenumeration har gått ut!
Påminn din lärare om att förnya eller fortsätt plugga med Eddler på egen hand.
Så funkar det för:
Elever/Studenter Lärare Föräldrar
Din skolas prenumeration har gått ut!
Förnya er prenumeration. Kontakta oss på: info@eddler.se

I den här lektionen går vi igenom grunderna i den del av geometrin som behandlar vinklar. Du lär dig vad en vinkel är och vilka begrepp som beskriver en vinkel. Dessutom går vi igenom begreppen spetsig vinkel, rät vinkel, trubbig vinkel och rak vinkel.

Vad är en vinkel

Vinklar i cirkel

En vinkel beskriver vridningen, eller mellanrummet, mellan två räta linjer eller en del av en cirkel. När man skall beskriver vridningen använder man enheten grader som betecknas med symbolen °. Detta sätt att beskriva vinklar utgår ifrån en cirkel, där ett helt varv runt en cirkel motsvaras av $360°$. Ett halvt varv blir då 180° och en fjärdedels varv $90°$.

Vinkelns olika delar Premium

Vinkelben, vinkelbåge och vinkelspets

En vinkel kan delas upp i begreppen vinkelben, vinkelbåge och vinkelspets. Två räta linjer som möter varandra i en punkt kallas för vinkelben och där de möts hittar vi vinkelspetsen. Vinkelbågen är den vinkel i grader som krävs för att vrida sig från det ena benet till det andra.

Spetsiga, räta, trubbiga och raka vinklar Premium

Det finns ett antal olika typer av vinklar med namn som säger något om i vilket intervall vinkelns storlek befinner sig i eller vilken storlek som vinkeln har.

Spetsiga vinklar

Spetsig vinkel

Om en vinkel är mindre än $90^{\circ}$90 så kallas den för spetsig. En sådan vinkel $v$v är befinner sig i ett storleksintervall 0° < v < 90°.

Räta vinklar

Rät vinkel

En rät vinkel är lika med $90^{\circ}$90 och en sådan vinkel betecknas med raka streck.

Trubbiga vinklar

Trubbig vinkel

En trubbig vinkel är större än $90^{\circ}$90 men mindre än $180^{\circ}$180 (rak vinkel). En sådan vinkel $v$v är befinner sig i ett storleksintervall 90° < v < 180°.

Raka vinklar

Rak vinkel

En rak vinkel är lika med $180^{\circ}$180.

Exempel Premium

Exempel 1

Bestäm storleken av vinkeln $v$v.

Exempel 1 vinklar

Lösning

Vi beräknar vinkelns storlek genom

 $v=180^{\circ}-52^{\circ}=128^{\circ}$v=18052=128

Vinkelns storlek är $v=128^{\circ}$v=128

Exempel 2

Bestäm storleken av vinkeln $v$v

Exempel 2 vinklar

Lösning

De fyra vinklarna tillsammans är $360^{\circ}$360. Så vi kan beräkna $v$v genom

 $v=360^{\circ}-105^{\circ}-45^{\circ}-125^{\circ}=85^{\circ}$v=36010545125=85.

Vinkelns storlek är $v=85^{\circ}$v=85.

Exempel 3

Bestäm storleken av vinkeln $v$v.

Exempel 3 vinklar

Lösning

De tre vinklarna tillsammans är $90^{\circ}$90 då vi har en rak vinkel. Så vi kan beräkna $v$v genom

 $v=90^{\circ}-44^{\circ}-22^{\circ}=24^{\circ}$v=904422=24.

Vinkelns storlek är $v=24^{\circ}$v=24.

Markering av lika stora vinklar Premium

För att förtydliga att olika vinklar eller längder i en figur är lika stora är det vanligt att man markera dem. Detta görs genom att man drar små streck på lika stora vinklar eller sidor. Vinklar markerade med samma antal sträck, ger att vinklarna är lika stora. Sidor markerade med samma antal streck, ger att sidorna är lika långa. 

Markerade vinklar

I figuren är vinkel $B$B och $C$C lika stora. Sidan  $AB$AB  och sidan  $AC$AC är lika långa.

Om en vinkel är markerad med ett streck och en annan med två innebär det inte att vinkel två är dubbelt så stor. Bara att de har olika storlek.

En sida och en vinkel som är markerade med samma antal streck är inte lika stora.

Exempel 4

Bestäm vinkel  $C$C då vinkel  $B$B är lika med  $65^{\circ}$65

Markerade vinklar

Lösning

Då vinkel $B$B och $C$C är markerade med samma antal streck, innebär det att de är lika stora. Därmed är även vinkel  $C=65^{\circ}$C=65 

Bisektriser Premium

Vid beräkningar kan det ibland varar av intresse att använda sig av en bisektris. Bisektriser är en rät linjen som delar en vinkel i två lika stora delar. Följande gäller för bisektriser.

Bisektris

En bisektris delar en av triangelns vinklar i två lika delar.

Bisektriserna skär varandra i en punkt som motsvarar den inskrivna cirkelns centrum.

En inskriven cirkel är en cirkel vars periferi, alltså omgivande linje/omkrets, tangerar (”snuddar vid”), triangels tre sidor.

Här följer ett exempel med bisektriser.

Exempel 5

Bestäm vinkeln  $x$x då linjen  $AD$AD  är en bisektris.

Bisektris

Lösning

Då sträckan $AD$AD  är en bisektris innebär det att den delar vinkel $\angle BAC$BAC i två lika stora delar. Då vinkel $\angle BAD$BAD är $31^{\circ}$31  innebär det att vinkel $\angle BAC$BAC är dubbelt så stor, alltså $62^{\circ}$62

Då sidorna $AB$AB och $BC$BC är markerade med samma antal streck, innebär det att triangeln är likbent. Därför är vinklarna $\angle BAC$BAC och $\angle ACB$ACB lika stora, vilket leder till att  $x=62^{\circ}$x=62 

Exempel i videon Premium

 • Exempel på vinklarna $360°$, $180°$ och $90°$ i en cirkel.
 • Exempel på trubbiga, spetsiga, räta och raka vinklar.
 • Bestäm storleken av vinkeln v i två geometriska konstruktioner (se bild i videon)

Kommentarer

Anonym

Vad betyder medurs?

  Anna Eddler Redaktör (Moderator)

  Hej,

  medurs betyder ”åt samma håll som klockan går”.

Anonym

Hur skriver man grader på datorn??

  Anna Eddler Redaktör (Moderator)

  Hej,

  du kan skriva ”grader” med bokstäver och få rätt.

  (Du kan även kopiera symbolen från tecknen under summasymbolen nere till höger på sidan om du är på datorn. Den syns tyvärr inte i mobilläget.)

Quix

Exempel 5: Först står det ”Bestäm vinkeln x då linjen AD är en bisektris.” Sedan under lösningen står det ”Då sträckan AB är en bisektris[…]”

  Simon Rybrand (Moderator)

  Tack för att du sade till, det är fixat i exemplet.

albin aretjäll

På den med klockan hade jag lite bråttom och läste inte att det var de röda vinkeln jag skulle lösa därför tog jag det på andra försöket


Endast Premium-användare kan kommentera.

██████████████████████████
████████████████████████████████████████████████████

e-uppgifter (7)

 • 1. Premium

  Redigera uppgift Rapportera fel Ändra till korrekt
  (1/0/0)
  E C A
  B 1
  P
  PL
  M
  R
  K
  M NP INGÅR EJ

  Hur många grader motsvarar ett helt varv i en cirkel?

  Svar:
  Ditt svar:
  Rätt svar:
  (Korrekta varianter)
  {[{correctAnswer}]}
  Bedömningsanvisningar/Manuell rättning
  Klicka i rutorna och bedöm ditt svar.
  • Rättad
  • +1
  • Rättad
  Liknande uppgifter: grader vinklar
  Dela med lärare
  Rättar...
 • 2. Premium

  Redigera uppgift Rapportera fel Ändra till korrekt
  (1/0/0)
  E C A
  B 1
  P
  PL
  M
  R
  K
  M NP INGÅR EJ

  Hur många grader är en rät vinkel?

  Svar:
  Ditt svar:
  Rätt svar:
  (Korrekta varianter)
  {[{correctAnswer}]}
  Bedömningsanvisningar/Manuell rättning
  Klicka i rutorna och bedöm ditt svar.
  • Rättad
  • +1
  • Rättad
  Liknande uppgifter: Geometri rät vinkel vinklar
  Dela med lärare
  Rättar...
 • 3. Premium

  Redigera uppgift Rapportera fel Ändra till korrekt
  (1/0/0)
  E C A
  B 1
  P
  PL
  M
  R
  K
  M NP INGÅR EJ

  Vad kallas en vinkel som är mindre än $90^{\circ}$90 ?

  Bedömningsanvisningar/Manuell rättning
  Klicka i rutorna och bedöm ditt svar.
  • Rättad
  • +1
  • Rättad
  Liknande uppgifter: Geometri spetsig trianglar vinkel
  Dela med lärare
  Rättar...
 • Så hjälper Eddler dig:
  800+ videolektioner 10 000+ övningsfrågor
  Allt du behöver för att klara av nationella provet
  Så hjälper Eddler dig:
  800+ lektioner 10 000+ övningsfrågor Öva på nationella prov
  Allt du behöver för att klara av nationella provet
  Din skolas prenumeration har gått ut!
  Påminn din lärare om att förnya eller fortsätt plugga med Eddler på egen hand.
  Så funkar det för:
  Elever/Studenter Lärare Föräldrar
  Din skolas prenumeration har gått ut!
  Förnya er prenumeration. Kontakta oss på: info@eddler.se
 • 4. Premium

  Redigera uppgift Rapportera fel Ändra till korrekt
  (1/0/0)
  E C A
  B 1
  P
  PL
  M
  R
  K
  M NP INGÅR EJ

  Vad kallas en vinkel som är större än $90^{\circ}$90 ?

  Bedömningsanvisningar/Manuell rättning
  Klicka i rutorna och bedöm ditt svar.
  • Rättad
  • +1
  • Rättad
  Dela med lärare
  Rättar...
 • 5. Premium

  Redigera uppgift Rapportera fel Ändra till korrekt
  (1/0/0)
  E C A
  B 1
  P
  PL
  M
  R
  K
  M NP INGÅR EJ

  Bestäm storleken av vinkeln $v$v.

  Övning 1 vinklar

  Svar:
  Ditt svar:
  Rätt svar:
  (Korrekta varianter)
  {[{correctAnswer}]}
  Bedömningsanvisningar/Manuell rättning
  Klicka i rutorna och bedöm ditt svar.
  • Rättad
  • +1
  • Rättad
  Liknande uppgifter: vinklar
  Dela med lärare
  Rättar...
 • 6. Premium

  Redigera uppgift Rapportera fel Ändra till korrekt
  (1/0/0)
  E C A
  B 1
  P
  PL
  M
  R
  K
  M NP INGÅR EJ

  Bestäm storleken av vinkeln $v$v.

  Övning 2 vinklar

  Svar:
  Ditt svar:
  Rätt svar:
  (Korrekta varianter)
  {[{correctAnswer}]}
  Bedömningsanvisningar/Manuell rättning
  Klicka i rutorna och bedöm ditt svar.
  • Rättad
  • +1
  • Rättad
  Liknande uppgifter: vinklar
  Dela med lärare
  Rättar...
 • 7. Premium

  Redigera uppgift Rapportera fel Ändra till korrekt
  (1/0/0)
  E C A
  B 1
  P
  PL
  M
  R
  K
  M NP INGÅR EJ

  Bestäm storleken av vinkeln $v$v.

  Övning 3 vinklar

  Svar:
  Ditt svar:
  Rätt svar:
  (Korrekta varianter)
  {[{correctAnswer}]}
  Bedömningsanvisningar/Manuell rättning
  Klicka i rutorna och bedöm ditt svar.
  • Rättad
  • +1
  • Rättad
  Liknande uppgifter: vinklar
  Dela med lärare
  Rättar...

c-uppgifter (1)

 • 8. Premium

  Redigera uppgift Rapportera fel Ändra till korrekt
  (0/2/0)
  E C A
  B
  P 1
  PL 1
  M
  R
  K
  M NP INGÅR EJ

  Hur stor är vinkeln mellan visarna på en klocka då klockan visar sju?

  Utgå från minutvisaren och gå medurs till timvisaren. Alltså vinkel för det röda området.

  Svar:
  Ditt svar:
  Rätt svar:
  (Korrekta varianter)
  {[{correctAnswer}]}
  Bedömningsanvisningar/Manuell rättning
  Klicka i rutorna och bedöm ditt svar.
  • Rättad
  • +1
  • Rättad
  Liknande uppgifter: Geometri grader vinklar
  Dela med lärare
  Rättar...

a-uppgifter (1)

 • 9. Premium

  Redigera uppgift Rapportera fel Ändra till korrekt
  (0/0/2)
  E C A
  B
  P
  PL 1
  M
  R 1
  K
  M NP INGÅR EJ

  Din klass har fått i uppgift att rita en vinkel som är så nära $33,75^{\circ}$33,75 som möjligt. Till att lösa uppgiften har ni bara tillgång till ett cirkulärt papper och en sax till hjälp.

  Din lärare ger tipset att du kan vika pappret så att du får fram rätt vinkel och frågar;

  ”-Hur många gånger ska du vika pappret för att kunna få fram rätt vinkel?”

  Bedömningsanvisningar/Manuell rättning
  Klicka i rutorna och bedöm ditt svar.
  • Rättad
  • +1
  • Rättad
  Liknande uppgifter: Geometri vinkel vinklar
  Dela med lärare
  Rättar...
Så hjälper Eddlers digitala läromedel dig:
800+ videolektioner 10 000+ övningsfrågor
Allt du behöver för att klara av nationella provet
Så hjälper Eddlers digitala läromedel dig:
800+ lektioner 10 000+ övningsfrågor Öva på nationella prov
Allt du behöver för att klara av nationella provet
Din skolas prenumeration har gått ut!
Påminn din lärare om att förnya eller fortsätt plugga med Eddler på egen hand.
Så funkar det för:
Elever/Studenter Lärare Föräldrar
Din skolas prenumeration har gått ut!
Förnya er prenumeration. Kontakta oss på: info@eddler.se