...
Kurser Alla kurser Min sida Min sida Provbank Mina prov Min skola Läromedel Blogg Guider Om oss Kontakt Nationella prov Gamla högskoleprov Läxhjälp matematik Priser
Sök Mitt konto Logga ut Elev/lärare
-registrering
Logga in Köp Premium Köp Premium Prova gratis
Genom att använda den här sidan godkänner du våra användarvillkor, vår integritetspolicy och att vi använder cookies.
EXEMPEL I VIDEON
Lägg till som läxa
Lägg till som stjärnmärkt
  Lektionsrapport   Hjälp

Frågor hjälpmarkerade!

Alla markeringar försvinner.

Ta bort markeringar Avbryt
Kopiera länk Facebook Twitter Repetera Rapportera Ändra status
KURSER  / 
Matematik Högstadiet
 /   Geometri – Högstadiet

Volymskala

Endast Premium- användare kan rösta.
Författare:Simon Rybrand
Rapportera fel Redigera lektion Redigera text Redigera övning Redigera video
Så hjälper Eddler dig:
Videor som är lätta att förstå Övningar & prov med förklaringar
Allt du behöver för att klara av nationella provet
Så hjälper Eddler dig:
Videor som är lätta att förstå Övningar & prov med förklaringar
Allt du behöver för att klara av nationella provet
Din skolas prenumeration har gått ut!
Påminn din lärare om att förnya eller fortsätt plugga med Eddler på egen hand.
Så funkar det för:
Elever/Studenter Lärare Föräldrar
Din skolas prenumeration har gått ut!
Förnya er prenumeration. Kontakta oss på: info@eddler.se

Förhållandet skrivs som volym bild/volym verkligheten. Det är även viktigt att känna till förhållandet mellan längdskala (vanlig skala) och volymskala. Detta förhållande är följande.

$\text{volymskala=längdskala}^3$volymskala=längdskala3

Volymskala

Volymskala

Volymskal beskriver förhållandet mellan en bilds volym och verklighetens volym. Volymskala definieras på följande vis.

$\text{Volymskalan}=$Volymskalan=  $\frac{\text{Volymen på bilden}}{\text{Volymen i verkligheten}}$Volymen på bildenVolymen i verkligheten 

Istället för att använda en kvot som i formeln ovan, så används ofta symbolen kolon (:) för att beskriva ett förhållande mellan två saker, det vi kallar för skala. Du har kanske sett det på en karta eller ritning. Täljaren står till vänster om kolonet och nämnaren till höger. Ett vanligt skrivsätt för skala är alltså på formen $\text{Volymen på bilden }:\text{ Volymen i verkligheten}$Volymen på bilden : Volymen i verkligheten.

En skala där det större talet är till höger om kolonet, motsvarar en förstoring. Om volymen i verkligheten är $10$10 gånger större än på bilden, så skrivs volymskalan som $1:10$1:10.  är alltså ett annat skrivsätt för en kvot. Så vanligast är alltså följande skrivsätt.

Exempel 1

Volymskala Beskrivning
1:1 Bildens och verklighetens volym är lika.
1:4 Förminskning, verklighetens volym är fyra gånger större.
4:1 Förstoring, bildens volym är fyra gånger större.

Förhållande mellan volymskala och längdskala

Ett viktigt förhållande mellan längdskala (vanlig skala) och volymskala är följande.

$\text{Volymskala=(Längdskala)}^3$Volymskala=(Längdskala)3

Vi kan förstå detta förhållande genom att rita två kuber. Den vänstra kuben är den verkliga storleken där kubens sidor är $1\text{ }cm$1 cm. Den högra kuben är en förstoring, där vi har förlängt sidorna så att de är tre gånger längre. Dvs de är $3\text{ }cm$3 cm.

Förklaring av volymskala

Sidornas längder på den högra kuben här ovan, är tre gånger så lång men volymen blir faktiskt hela $27$27 gånger så stor, då volymen är $\left(3cm\right)^3=27\text{ }cm^3$(3cm)3=27 cm3  på bilden. I verkligheten är volymen $\left(1cm\right)^3=1\text{ }cm^3$(1cm)3=1 cm3 .

Med hjälp av förhållandet ovan kan vi också räkna ut detta genom

$\text{Volymskala=(längdskala)}^3$Volymskala=(längdskala)3 $=\left(1:3\right)^3=1^3\text{ }:\text{ }3^3=1:27$=(1:3)3=13 : 33=1:27

Exempel 2

En modell av ett flygplan har volymen $500\text{ }cm^3$500 cm3. Vilken volym har flygplanet i verkligheten om längdskalan för modellen är  $1:400$1:400 ? Svara i kubikmeter.

Lösning

Vi kan med hjälp av längdskalan räkna ut volymskalan.

$\left(1:400\right)^3=1^3:400^3=1:64\text{ }000\text{ }000$(1:400)3=13:4003=1:64 000 000

Volymen kommer alltså att vara $64$64 miljoner gånger större i verkligheten. Innan vi beräknar den verkliga volymen gör vi om modellens volym till kubikmeter. Då $1cm=0,01m$1cm=0,01m får vi att $1cm^3=0,000001m^3$1cm3=0,000001m3.  Alltså en miljondel.

$500\text{ }cm^3=500\cdot0,000001=0,0005\text{ }m^3$500 cm3=500·0,000001=0,0005 m3

Nu beräknar vi verklighetens volym genom att multiplicera modellens volym med skalfaktorn.

$0,0005\cdot64\text{ }000\text{ }000=32\text{ }000\text{ }m^3$0,0005·64 000 000=32 000 m3 är flygplanets verkliga volym.

Kommentarer


Endast Premium-användare kan kommentera.

██████████████████████████
████████████████████████████████████████████████████

e-uppgifter (4)

 • 1. Premium

  Redigera uppgift Rapportera fel Ändra till korrekt
  (1/0/0)
  E C A
  B 1
  P
  PL
  M
  R
  K
  M NP INGÅR EJ

  Vilket samband stämmer mellan längdskalan och volymskalan?

  Bedömningsanvisningar/Manuell rättning
  Klicka i rutorna och bedöm ditt svar.
  • Rättad
  • +1
  • Rättad
  Se mer:Videolektion: Areaskala
  Liknande uppgifter: begrepp Geometri Skala volymskala
  Dela med lärare
  Rättar...
 • 2. Premium

  Redigera uppgift Rapportera fel Ändra till korrekt
  (1/0/0)
  E C A
  B 1
  P
  PL
  M
  R
  K
  M NP INGÅR EJ

  Vilken volymskala motsvara en förstoring som har längdskalan $2:3$2:3 ?

  Bedömningsanvisningar/Manuell rättning
  Klicka i rutorna och bedöm ditt svar.
  • Rättad
  • +1
  • Rättad
  Liknande uppgifter: begrepp Geometri Skala volymskala
  Dela med lärare
  Rättar...
 • 3. Premium

  Redigera uppgift Rapportera fel Ändra till korrekt
  (1/0/0)
  E C A
  B 1
  P
  PL
  M
  R
  K
  M NP INGÅR EJ

  tärning

  Siv vill göra en tärning av trä i slöjden. Hon mäter en tärning och planerar sedan att göra sin trätärning i skala $5:1$5:1.

  Hur många gånger större blir Sivs trätärnings volym i förhållande till tärningen hon mätte?

  Svar:
  Ditt svar:
  Rätt svar:
  (Korrekta varianter)
  {[{correctAnswer}]}
  Bedömningsanvisningar/Manuell rättning
  Klicka i rutorna och bedöm ditt svar.
  • Rättad
  • +1
  • Rättad
  Liknande uppgifter: Geometri Skala volymskala
  Dela med lärare
  Rättar...
 • Så hjälper Eddler dig:
  Videor som är lätta att förstå Övningar & prov med förklaringar
  Allt du behöver för att klara av nationella provet
  Så hjälper Eddler dig:
  Videor som är lätta att förstå Övningar & prov med förklaringar
  Allt du behöver för att klara av nationella provet
  Din skolas prenumeration har gått ut!
  Påminn din lärare om att förnya eller fortsätt plugga med Eddler på egen hand.
  Så funkar det för:
  Elever/Studenter Lärare Föräldrar
  Din skolas prenumeration har gått ut!
  Förnya er prenumeration. Kontakta oss på: info@eddler.se
 • 4. Premium

  Redigera uppgift Rapportera fel Ändra till korrekt
  (1/0/0)
  E C A
  B 1
  P
  PL
  M
  R
  K
  M NP INGÅR EJ

  Figurerna visar två sfärer som har olika storlek. Figur 1 är en avbildning av figur 2.

  Två cirklar

  Ange volymskalan.

  Svar:
  Ditt svar:
  Rätt svar:
  (Korrekta varianter)
  {[{correctAnswer}]}
  Bedömningsanvisningar/Manuell rättning
  Klicka i rutorna och bedöm ditt svar.
  • Rättad
  • +1
  • Rättad
  Se mer:Videolektion: Areaskala
  Liknande uppgifter: Geometri Skala volymskala
  Dela med lärare
  Rättar...

c-uppgifter (5)

 • 5. Premium

  Redigera uppgift Rapportera fel Ändra till korrekt
  (0/1/0)
  E C A
  B 1
  P
  PL
  M
  R
  K
  M NP INGÅR EJ

  Vilket volymskala motsvarar störst förstoring?

  Bedömningsanvisningar/Manuell rättning
  Klicka i rutorna och bedöm ditt svar.
  • Rättad
  • +1
  • Rättad
  Liknande uppgifter: begrepp Geometri Skala volymskala
  Dela med lärare
  Rättar...
 • 6. Premium

  Redigera uppgift Rapportera fel Ändra till korrekt
  (0/1/0)
  E C A
  B
  P
  PL 1
  M
  R
  K
  M NP INGÅR EJ

  Den lilla bollen har en fjärdedel så lång diameter som den stora.

  Hur många gånger så stor volym har den stora bollen i jämförelse med den lilla bollen?

  Bedömningsanvisningar/Manuell rättning
  Klicka i rutorna och bedöm ditt svar.
  • Rättad
  • +1
  • Rättad
  Liknande uppgifter: begrepp Geometri Skala volymskala
  Dela med lärare
  Rättar...
 • 7. Premium

  Redigera uppgift Rapportera fel Ändra till korrekt
  (1/1/0)
  E C A
  B
  P 1
  PL 1
  M
  R
  K
  M NP INGÅR EJ

  Mark ska flytta och sitter och kollar på ritningarna till sin nya lägenhet. 

  Mark sitter och funderar på hur många kubikdecimeter garderoberna kommer rymma. På ritningen är måtten $0,64cm\text{ }x\text{ }0,32cm$0,64cm x 0,32cm och han vet att de är $0,944cm$0,944cm höga på ritningen.

  Hjälp honom att beräkna garderobernas verkliga volym och välj sedan det alternativ du tycker stämmer bäst.

  Bedömningsanvisningar/Manuell rättning
  Klicka i rutorna och bedöm ditt svar.
  • Rättad
  • +1
  • Rättad
  Se mer:Videolektion: Areaskala
  Dela med lärare
  Rättar...
 • 8. Premium

  Redigera uppgift Rapportera fel Ändra till korrekt
  (0/2/0)
  E C A
  B
  P 1
  PL 1
  M
  R
  K
  M NP INGÅR EJ

  Rut väljer mellan att välja en stor eller liten kaffe. Kopparna har samma form. Den lilla rymmer en halv deciliter och den lilla koppens höjd är två tredjedelar av den stora koppens. 

  Hur många deciliter kaffe rymmer den stora koppen?

  Svara med en decimals noggrannhet.

  Svar:
  Ditt svar:
  Rätt svar:
  (Korrekta varianter)
  {[{correctAnswer}]}
  Bedömningsanvisningar/Manuell rättning
  Klicka i rutorna och bedöm ditt svar.
  • Rättad
  • +1
  • Rättad
  Liknande uppgifter: Geometri Skala volymskala
  Dela med lärare
  Rättar...
 • 9. Premium

  Redigera uppgift Rapportera fel Ändra till korrekt
  (0/2/0)
  E C A
  B
  P 1
  PL 1
  M
  R
  K
  M NP INGÅR EJ

  Den lilla kuben har sidan $2$2 dm. Hur många liter rymmer den stora kuben om längdskalan är $3:1$3:1 ?

  Svar:
  Ditt svar:
  Rätt svar:
  (Korrekta varianter)
  {[{correctAnswer}]}
  Bedömningsanvisningar/Manuell rättning
  Klicka i rutorna och bedöm ditt svar.
  • Rättad
  • +1
  • Rättad
  Liknande uppgifter: Geometri Skala volymskala
  Dela med lärare
  Rättar...

a-uppgifter (2)

 • 10. Premium

  Redigera uppgift Rapportera fel Ändra till korrekt
  (0/0/2)
  E C A
  B
  P 1
  PL 1
  M
  R
  K
  M NP INGÅR EJ

  Kit råkar tvätta sin tröja för varmt och den krymper med $20\%$20% på både längden, brädden och höjden.

  Hur många procent mindre blir volymen av hennes tröja efter hon tvättat den, i förhållande till hur volymen var innan tvätten?

  Bedömningsanvisningar/Manuell rättning
  Klicka i rutorna och bedöm ditt svar.
  • Rättad
  • +1
  • Rättad
  Dela med lärare
  Rättar...
 • 11. Premium

  Redigera uppgift Rapportera fel Ändra till korrekt
  (0/0/3)
  E C A
  B
  P 2
  PL 1
  M
  R
  K
  M NP INGÅR EJ

  I brädspelet Monopol finns små gröna plasthus. De är $1,2$1,2 cm höga.

  Tiffany säger att det gröna lilla plasthuset är en minikopia av hennes hus, och har en volym som är tvåhundrasexton miljoner gånger mindre än verkligheten.

  Då frågar Donald: -”Hur högt är ditt hus på riktigt, då?”

  Välj det alternativ du anser är rätt svar för Tiffany att ge. 

  Bedömningsanvisningar/Manuell rättning
  Klicka i rutorna och bedöm ditt svar.
  • Rättad
  • +1
  • Rättad
  Se mer:Videolektion: Areaskala
  Dela med lärare
  Rättar...
Så hjälper Eddler dig:
Videor som är lätta att förstå Övningar & prov med förklaringar
Allt du behöver för att klara av nationella provet
Så hjälper Eddler dig:
Videor som är lätta att förstå Övningar & prov med förklaringar
Allt du behöver för att klara av nationella provet
Din skolas prenumeration har gått ut!
Påminn din lärare om att förnya eller fortsätt plugga med Eddler på egen hand.
Så funkar det för:
Elever/Studenter Lärare Föräldrar
Din skolas prenumeration har gått ut!
Förnya er prenumeration. Kontakta oss på: info@eddler.se