...
Kurser Alla kurser Min sida Provbank Mina prov Min skola Läromedel Förälder Blogg Guider Om oss Kontakt Läxhjälp matemtaik
  Sök Mitt konto Logga ut Elev/lärare
-registrering
Logga in Köp Premium Köp Premium Prova gratis
Genom att använda denna sidan godkänner du våra användarvillkor, vår integritetspolicy och att vi använder cookies.
EXEMPEL I VIDEON   Lektionsrapport   Hjälp

Frågor hjälpmarkerade!

Alla markeringar försvinner.

Ta bort markeringar Avbryt
Kopiera länk Facebook Twitter Repetera Rapportera Ändra status
Matematik 2
 /   Algebra

Förenkla algebraiska uttryck

Endast Premium- användare kan rösta.
Författare:Simon Rybrand
Rapportera fel Redigera lektion Redigera text Redigera övning Redigera video

Om  flera termer i ett algebraiskt uttryck är av samma sort så kan vi addera alternativt subtrahera dessa med varandra, så att vi minskar antalet termer i uttrycket.

Förenkla algebraiska uttryck

När man gör detta kallas det att man förenklar uttrycket. Men för att detta skall kunna göras, måste alltså termerna vara av samma sort. 

Exempel 1

Förenkla uttrycket $ 5x+3x $ 

Lösning

Eftersom att $5x$5x kan skriva som  $x+x+x+x+x$x+x+x+x+x 

och 

 $3x$3x som  $x+x+x$x+x+x  får vi att

 $5x+3x=x+x+x+x+x+x+x+x$5x+3x=x+x+x+x+x+x+x+x.

Då vi vet att  $x+x+x+x+x+x+x+x=8x$x+x+x+x+x+x+x+x=8x   kan vi förenkla uttrycket med hjälp av denna kunskap.

Vi får alltså att  $5x+3x=8x$5x+3x=8x 

Det räcker att du gör beräkningen i huvudet, men känner du dig osäker så skriv ut alla termer till att börja med.

Exempel 2

Förenkla uttrycket $ 5x-3x $ 

Lösning

Då variabeln i de två termerna är av samma sort, kan vi förenkla genom att subtrahera termerna med varandra.

Vi får att  $5x-3x=2x$5x3x=2x 

Varför ska man kunna förenkla uttryck

Är du ny här? Så här funkar Eddler Premium
 • 600+ videolektioner till gymnasiet och högstadiets matte.
 • 4000+ övningsfrågor med fullständiga förklaringar.
 • Heltäckande för din kursplan. Allt på ett ställe.
 • Träning inför nationella prov och högskoleprovet.
Prova i gratis i 7 dagar, sedan endast 89 kr/mån.
Ingen bindningstid. Avsluta när du vill.
Din skolas prenumeration har gått ut!
Påminn din lärare om att förnya eller fortsätt plugga med Eddler på egen hand.
Så funkar det för:
Elever/Studenter Lärare Föräldrar
Din skolas prenumeration har gått ut!
Förnya er prenumeration. Kontakta oss på: info@eddler.se

Anledningen till att vi eftersträvar att förenkla uttrycken är att det ökar tydligheten och överskådligheten av uttrycken. Det kommer vi att ha stor användning av när vi ska visualisera uttrycken som grafer i ett koordinatsystem eller ange olika egenskaper hos uttryck som sammanfogas till funktioner. Men mer om detta senare.

Betydelsen av termer av samma sort

Det man menar när man tala om termer av samma sort är att termerna innehåller samma variabler och att det har samma gradtal. Alltså samma exponent.

Exempelvis gäller att variabeltermerna $x^2$,  $-x^2$ och $6x^2$ är av samma sort. Lika så $a^4$,  $2a^4$ och $-9a^4$.

Exempel 3

Förenkla uttrycket $ 2x^2 + 10x – x +5x^2 $ 

Lösning

Vår uppgift är att addera och subtrahera termer av samma sort, så att uttrycket innehåller så få termer som möjligt.  Vi kontrollerar variablerna och dess exponenter. Där efter markerar vi här termer av samma sort med samma färg. 

Termer av samma sort

och får att  $2x^2+10x-x+5x^2=7x^2+9x$2x2+10xx+5x2=7x2+9x .

Även $ab$,  $-5ab$ och $7ba$  är av samma sort, även om det inte är riktigt lika tydlig att först se. Men eftersom att multiplikationen är kommutativ, vilket betyder att att  $a\cdot b=b\cdot a$a·b=b·a, innehåller termerna variabler med samma exponent, även om de står i ombytt ordning. Alltså är de av samma sort.

Exempel 4

Förenkla uttrycket  $x^2+10xy-yx-8-5x^2$x2+10xyyx85x2  

Lösning

Vår uppgift är, igen, att addera och subtrahera termer av samma sort, så att uttrycket innehåller så få termer som möjligt. Därför kontrollerar vi variablerna och exponenterna. Sedan markerar vi åter termer av samma sort med samma färg.

Termer av samma sort

Termerna $10xy$10xy och $-yx$yx innehåller variabler med samma exponent, eftersom att multiplikationen mellan $xy$xy och  $yx$yx är kommutativ, vilket gör att de kan subtraheras. Även andragradstermerna $x^2$x2 och  $-5x^2$5x2 kan slås samman. Vi får att

 $x^2+10xy-yx-8-5x^2=-4x^2+9xy-8$x2+10xyyx85x2=4x2+9xy8 

Sammanfattningsvis gäller att koefficienten till variabeln alltså kan vara olik, men inte exponenten.

Däremot är exempelvis inte $2x$ och $2x^2$ av samma sort då de har olika grad, dvs de har olika exponent. Inte heller  $xy^2$xy2 och  $xy$xy är av samma sort, eftersom att variabel  $y$y har olika exponenter.

Regler vid subtraktion av uttryck i parenteser

Förutom ovanstående regler och metoder för att förenkla uttryck så används även följande regler för att ta bort parenteser i algebraiska uttryck. 

Om parentesen föregås av ett plustecken så ändras inte några tecken framför termerna när du tar bort parentesen.

 $a+\left(b+c\right)=a+b+c$a+(b+c)=a+b+c         

därför att vi ska addera ett positivt $b$b och  $c$c.  Resultatet blir addition mellan termerna.   

Om en parentes istället föregås av ett minustecken så byter termerna i parentesen tecken när parentesen tas bort.

 $a-\left(b+c\right)=a-b-c$a(b+c)=abc 

därför att vi ska subtrahera ett positivt $b$b och  $c$c.  Resultatet blir subtraktion mellan termerna.   

 $a-\left(b-c\right)=a-b+c$a(bc)=ab+c 

därför att vi ska subtrahera ett positivt $b$b och ett negativt $c$c.  Resultatet blir subtraktion mellan $a$a och $b$b, men addition mellan $b$b och $c$c. Vi skulle ju nämligen subtrahera att negativt $c$c, vilket leder till addition av $c$c

Vi tar ett exempel på förenkling av uttryck med parenteser.

Exempel 5

Förenkla uttrycket $ 20 – (x^2 + x) + (2x^2 + x) $

Lösning

Vi börjar med att ta bort parenteserna. Subtraktionstecknet innan parentesen medför att alla termer i parentesen får ombytt tecken. Additionstecknet medför ingen förändring.

$ 20 – (x^2 + x) + (2x^2 + x) =$
$ 20 – x^2-x+2x^2+x $

Nu förenklar vi uttrycket genom att adderar och subtraherar termer av samma sort.

$ 20 – x^2-x+2x^2+x =$
$ 20+x^2 $

För att öka tydligheten av uttryckets karaktär, skriver vi det gärna på formen med termen med störst gradtal först. Alltså som $ x^2+20$. Men det andra sättet är inte fel. Bara lite mindre tydligt.

Nu är det bara att sätta igång att öva på att förenkla uttryck. Du kommer ha stor användning av att behärska detta även i kommande kurser.

Skriva uttryck på datorn eller enklare räknare

När man skriver matematiska uttryck på datorn, får man göra på samma sätt som när man skriver på en mindre avancerad räknare. Precis som räknaren, följer programmet som rättar uppgifterna i denna tjänst prioriteringsreglerna slaviskt. Därför måste du vara noga med hur du skriver för att få rätt.

Om du till exempel vill skriva  $\frac{6x+5}{7}$6x+57   måste du tänka efter lite extra när du skriver på datorn eller en enklare räknare.

Låt säga att du skriver det så här på datorn.

6x+5/7

Kommer det då att tolkas som ett korrekt svar?

Nej, tyvärr. Nämnaren sju återfinns endast i andra termen, alltså under femman, då additionen mellan $6x$ och $5$ är svagare än divisionen mellan $5$ och $7$.

För att få sjuan i nämnaren på båda termerna behöver vi på datorn lägga till en parentes. Så här.

(6x+5)/7

Då blir det rätt.

Alternativt kan du välja att i stället skriva det som

6x/7+5/7

Systemet följer alltså prioriteringsreglerna. Du behöver hjälpa till med parenteser när prioriteringsreglerna gör att uttrycken inte får de värden du tänkt.

Exempel i videon

 • Diskussion om termer av samma sort för  $3x^3,-10x^3,5x,-52x,10,-50,12x^2,12x$.
 • Förenkla $5x + 10x² – x$.
 • Förenkla $5x² + 2x – 2 – x – 4x²$.
 • Förenkla $a² – (8-4a²)+(10-2a)+4a$.

Kommentarer

Jackie Wigh

Nr13. (x−4)^2−(x+4)(x−4)
Jag kan verkligen inte förstå hur jag ska tänka mellan parenteserna (x+4)(x-4) och förklaringen hjälpte mig inte alls då jag inte finner någon information kring kvadreringsregeln och konjugatregeln. Jag måste ha missat något eller kan det vara så att det är något jag glömt från matte A för sisådär 14 år sedan?^^
Tack på förhand!

  Anna Admin (Moderator)

  Hej Jackie,

  kolla på dessa video.

  Konjugatregeln och kvadreringsreglerna
  Faktorisera med konjugatregeln och kvadreringsreglerna

  Hoppas det ska hjälpa!

Algi .

Hej har en fråga som jag ser blivit ställd förr. Jag får inte fråga 13 att gå ihop:

a^2 * b − b^2 * a+ab+ a^2*b+3ab+ab^2 = 2a^2*b+4ab ahh nu kanske det klarnar. Jag fick dett till 2ab^2+4ab men det kanske är samma sak. Vet inte varför ni inte skrivit ihopa 2a^2*b till 2ab^2 blir lite missvisande. Eller ??

  Simon Rybrand (Moderator)

  Kikade igenom den förklaringen igen och det skall stämma.
  $a^2*b$ och $2ab^2$ är av olika sort så de går inte att skriva ihop

Sparta Abdh

varför blir det -a+3/a istället för -a-3/a ?

  Anna Admin (Moderator)

  När man skriver en negation framför ett bråk motsvarar det att hela täljaren (eller hela nämnaren) är negativ.

  I detta fall hade vi

  $\frac{-a-3}{a}$ vilket är detsamma som

  $\frac{(-1)\cdot a +(-1)\cdot3}{a}$

  där vi kan bryta ut faktor $(-1)$ och få

  $\frac{(-1)\cdot (a+3)}{a}$
  vilket i sin tur är det samma som
  $-\frac{a+3}{a}$

Emil Nordlund

Det står fel i facit på fråga 4

Elvije Shkreta

Hej fastnar alltid när det kommer fler tal efter = tecken
Hur ska jag tänka och hur löser jag denna uppgift?
5×+(3+2×)=18-(×-1)
Finns det inget smart sätt att tänka
Jag är inte riktigt min grej men måste läsa ma2a

  Simon Rybrand (Moderator)

  Här så behöver du förenkla både högerledet och vänsterledet först för att lösa ekvationen.Tänk på att när du har minustecken framför en parentes så byts tecknen.
  Du får då ekvationen:
  $5x+3+2x=18-x+1$ fortsätt att förenkla
  $7x+3=19-x$ Addera med x i bägge leden
  $8x+3=19$ Subtrahera med 3
  $8x=16$
  $x=2$

David Wong

hej varför är b2^a=ab^2?
på fråga 12

  Simon Rybrand (Moderator)

  Av samma anledning som $3·5=5·3$, dvs det spelar ingen roll i vilken ordning du skriver termerna i en multiplikation. På mattespråk kallas detta för att multiplikation är kommutativt.

Catherine Rawitz

PÅ uppgift 8 säger det att jag har fel svar vid rättning men inte vid förklaringen?

David Ygge

Hej, jag har en fundering kring fråga 2. Ni tycks definiera en addition och en subtraktion som ett uttryck som genom ovanstående operationer får ett resultat som kan förenklas. Är då inte x+y en addition?
Mvh David

  Simon Rybrand (Moderator)

  Bra poäng!
  Vi formulerar om frågan till ”Vilka två av följande fyra termer går att addera eller subtrahera så att vi får ett uttryck med en term:”

Isabella Lindell

Hur ska jag förenkla det här och hur ska jag tänka här?
4(x+1)+3(4-x)

  Simon Rybrand (Moderator)

  Multiplicera först in talen innan parenteserna så att du får
  $4(x+1)+3(4-x)=4x+4+12-3x$
  Lägg sedan samman termer av samma sort
  $4x+4+12-3x=x+16$

Josefine Rosmark

Hej,!
Jag trodde två minus tal blev plus? Men de gäller inte här?
Hur ska man tänka, när gäller de och inte?

  Simon Rybrand (Moderator)

  Har du ett exempel som vi kan utgå ifrån här?

Daniel Kämpe

– ( -3ab – ab^2)

Jag är med på att om det står ett ”minustecken framför parantesen, ändras värdet inuti parantesen. Exempelvis i det här fallet till positiva 3ab. Men då när parantesen sedermera tas bort borde det stå
– + 3ab, vilket vi tidigare har lärt oss blir negativt. Alltså borde väl det bli -3ab när parantesen tas bort, eller tänker jag fel?

  Simon Rybrand (Moderator)

  Hej
  När vi tar bort parentesen så blir det endast + där. Kanske det är lättare att se när det skrivs som
  $ -(-3ab-ab^2)=-(-3ab)-(-ab^2)=3ab+ab^2 $

Simon le Grand Timotijevic

4+5(y+3)-19 jag har fastnat här hur jag går jag vidare?

Mvh simon

  Simon Rybrand (Moderator)

  $4+5(y+3)-19=4+5y+15-19=5y$

marcus friede

Jag har fastnat i hur du räknade ut:

2x+10–x+x2–1=x2+x+9

Skulle du kunna förklara den?
Mvh Marcus

  Simon Rybrand (Moderator)

  De termer som är av samma sort är $2x$ och $-x$ samt $10$ och $-1$ när du lägger samman dessa får du $2x-x=x$ samt $10-1=9$ så att du får hela uttrycket
  $ x^2+x+9 $
  Hjälper detta dig vidare?

Jon Abrahamsson

Hej
I sista exemplet i videon blir mitt svar 5a2+2+2a, varför får du 2a framför 2? Måste man ta i någon speciell ordning, min tanke är ju från vänster till höger? Hur skall jag tänka?

  Simon Rybrand (Moderator)

  När det gäller addition så spelar det ingen roll i vilken ordning som de står. Man brukar dock ha som en liten oskriven regel att skriva termerna i fallande grad.

   Jon Abrahamsson

   Ok, hade jag fått rätt om detta var en fråga på en tenta?

    Simon Rybrand (Moderator)

    Antar att de allra flesta lärare hade gett rätt på detta om man inte uttryckligen vill att termerna skall skrivas i fallande ordning.

Alam Shafai

Hej Simon! hur kan man förenkla det här: 5x^3*5x^3/5x^3+5x^3

  Simon Rybrand (Moderator)

  Är det uttrycket
  $\frac{5x^3·5x^3}{5x^3}+5x^3=5x^3+5x^3=10x^3$
  eller
  $\frac{5x^3·5x^3}{5x^3+5x^3}=\frac{5x^3·5x^3}{2·5x^3}=\frac{5x^3}{2}$
  (Förenklade bägge för säkerhets skull)

Komvux Sundsvall Elev

Hej! Jag har talet 4(a+b)-3(b-a) i min mattebok men förstår verkligen inte hur jag förenklar detta.. Behöver förklaring, tack på förhand!:)

  Jesper Westin

  Multiplicera in 4an i den första parantensen. Vi får då 4a+4b. Multiplicera sedan in -3 i den andra parantesen. Vi får då -3b+3a då -*- blir +.

  4a+4b-3b+3a=

  7a+b.

Vanessa Freire vargas

Förenkla
4(2x+5)-38x-5)

hur gör man??

  Simon Rybrand (Moderator)

  Där får du först multiplicera in 4:an i parentesen så att du får
  $ 8x+20-38x-5 $
  Sedan förenklar du (adderar och subtraherar termer av samma sort) så att du får
  $ -30x+15 $

Astridmjornebrant

Hej!
På sista exemplet berättar du att ett minustecken framför parentes byter tecknet i parentesen, men när du förklarar hur du förenklar talet sätter du ett plustecken framför första konstanten istället för att byta minustecknet mellan talen, varför? När du sedan fortsätter i andra ledet försvinner det röda plustecknet och hamnar mellan talen i parentesen, och det förstår jag!
Lite snurrig här…

  Simon Rybrand (Moderator)

  Hej!
  Om det är ett minustecken framför parentesen så byts alltså alla tecken i parentesen. Så då får vi exempelvis
  $a^2-(8-4a^2)=a^2-8+4a^2$
  Här byter vi alltså tecken framför 8:an då man kan säga att det står ett ”gömt +” där i parentesen. Vi byter också tecken framför $4a^2$ så att det blir ett + istället för -.
  Om det är ett + framför parentesen så kan vi alltså bara ”plocka bort” denna parentes utan att behöva tänka på teckenbyten. Så om vi då har exempelvis:
  $+(10-2a) = 10 – 2a$
  Även här så kan vi tänka att det finns ett gömt + framför 10:an och att detta inte ändras. Inte heller tecknet framför 2a ändras i detta fall.
  Hoppas att denna förklaring hjälper dig vidare att förstå dessa förenklingar.

Hattala Sorken

Hej, håller precis på att lära mig algebra.

Uttrycket t^2-t+4t^2-7t-9 skall förenklas. Såhär ser min uträkning ut: t^2-t+4t^2-7t-9 = t^2+t^4-t-7t-9 = 5t^2-t-7t-9= 5t^2-6t-9

Efter tittat i facit ser jag att den korrekta förenklingen ska vara = 5t^2-8t-9

Det jag inte förstår är hur här måste ha blivit en addition istället för, som tecknet visar, en subtraktion?! Ska man föreställa sig parenteser även då där ej finns några? Eller när omvandlar man ett tecken, fastän ej någon parentes finns med?!

-t -7t är väl -6t ?!?! (enligt min hjärna, dvs)

  Simon Rybrand (Moderator)

  Hej
  När du summerar $ t^2+4t^2 $ så får du $ 5t^2 $. Detta har du även i ditt andra steg men i det första steget så har du $t^4$ vilket du inte kan få när du adderar eller subtrahera dessa termer. Exempelvis gäller att $ t^2+2^2=2t^2 $, däremot vid multiplikation får du $ t^2⋅t^2=t^4 $.
  Nästa fel som blir är när du beräknar $ -t-7t=-6t $. Detta skall bli $ -t-7t=-8t $. Jämför exempelvis med att $ -1-7=-8 $.
  Hela uträkningen kan skrivas som:
  $t^2-t+4t^2-7t-9 = t^2+4t^2-t-7t-9 = $ $ 5t^2-8t-9 $

veritas87

Hej!

Jag undrar om jag räknat rätt här:

Förenkla uttrycket: (x+5)-2(x-3)

Svar: 5*-3=-15- -2 = x2-17 ?

Med vänlig hälsning

  Simon Rybrand (Moderator)

  Hej, det ser inte riktigt rätt ut. Så här förenklar jag det här
  $\left(x+5\right)-2(x-3) =$
  (multiplicera in 2:an i parentesen)
  $x+5-2x+6=$
  (x-2x=-x och 5+6=11)
  $11-x$

Alonso Eklöw Nolasco

Hur förenklar jag denna (x+6)(y+2)-2(x+3Y)

  Simon Rybrand (Moderator)

  Gör så att du multiplicerar ihop parenteserna och multiplicera in 2:an i parentesen.
  $ (x+6)(y+2)-2(x+3Y) = $
  $ xy+2x+6y+12-2x-6y = $
  $ xy+12 $

George+

Hej, jag la märke till att på texten under videon, där det står ”några exempel på detta kan vara”, sen är det några exempel på hur man förenklar uttryck och på det andra exemplet 10x+x^2–x–8–5x^2=9x–4x^2, men konstanten -8 har glömts bort… så svaret är väl 9x-4x^2-8

/ George

  Simon Rybrand (Moderator)

  Hej, ja det var fel där, det är korrigerat. Tack för att du sade till om detta!

Jenny Söderlund

Vilken är en korrekt förenkling av
a 2 b−(b 2 a−(ab+a 2 b))−(−3ab−ab 2 ) ?a 2 b+ab 2a 2 b+4ab 2a 2 b+4ab+ab 2 +b 2 a ab

Måste va fel i uppgiften med paranteserna eller har jag missat något?
/Jenny

  Simon Rybrand (Moderator)

  Hej
  Uppgiften skall stämma, det gäller att vara väldigt noggrann med parenteserna och tecknen där. Testa att följa förklaringen steg för steg, hoppas att det går bra!

natasha

Jag behöver hjälp med en uppgift

Förenkla följande uttryck så långt som möjligt.

A))) (x + 3)(x – 3) – (x – 3)2

b))))3(z+a^{2}-3z^{2}

  Simon Rybrand (Moderator)

  Hej kan hjälpa dig på vägen med första här men rekommenderar också att du tittar vidare på fler videos på området algebra, vi går igenom många liknande uppgifter som du kommer att ha hjälp av att se.
  $ (x+3)(x-3)-(x-3)^2 = x^2-9-(x^2-6x+9) $ $ = x^2-9-x^2+6x-9 $ $ =6x-18 $
  I första steget här ovan använder jag konjugatregeln för att utveckla multiplikationen av parenteserna.

   camilla lustig

   hängde med på allt utom var 6x kommer från?

    Simon Rybrand (Moderator)

    Hej, vilken uppgift (i video, text eller övning) funderar du på?

    aha, +6x kommer först ifrån att vi utvecklar $(x-3)^2$ med hjälp av kvadreringsreglerna. Att det just blir + framför termen beror på att det är ett minustecken framför parentesen.

     camilla lustig

     den precis över min kommentar:)

Svennedepp

Jag fattar hur man ska göra när man förenklar men problemet är att jag är osäker på om jag ska addera eller subtrahera de lika termerna med varandra. Hur ska jag veta vad som är rätt? Te.x fråga 5 här.

  Simon Rybrand (Moderator)

  Hej
  Kanske hänger den frågan ihop med vad som händer när man ”plockar bort” en parentes. Där är det viktigt att känna till att:
  – I en parentes som föregås av ett + så ändras inte tecknen framför termerna i parentesen.
  Ex:
  $ (4-4x) = 4 – 4x$ (varken + eller – framför parentes innebär +)
  $ 3 + (-4x -x^2) = 3 – 4x – x^2 $
  – I en parentes som föregas av ett – så byts tecknen framför termerna i parentesen.
  $ -(4-4x) = -4 + 4x$
  $ 3 – (-4x -x^2) = 3 + 4x + x^2 $
  Hjälper detta dig framåt?

erikssoncornelia

Hej
När jag skall förenkla detta tal så får jag lite problem.
(x^2-4x+8) – (-x^2-4x+7)

I andra parentesen så ändrar jag tecken för alla termer eftersom det är ett minus framför parentesen. Här får jag problem med det negativa talet -x^2

x^2-4x+8 – (+x^2)+4x-7 —> x^2-4x+8 – x^2+4x-7 —> fel

Gäller regeln inte för negativa/positiva tal? (alltså minus före parentes, ta bort parentesen och ändra tecken för alla termer i parentesen).

  Simon Rybrand (Moderator)

  Hej
  När du tar bort den andra parentesen så får du istället ett + framför $x^2$ termen. Dvs du har lika tecken vilket ger en addition. Så att du får:
  $\left(x^2-4x+8\right) – (-x^2-4x+7) =$
  ${{{{{x^{2}}-{{4} \, {x}}}+{8}}+{x^{2}}}+{{4} \, {x}}}-{7}=$
  $2{x^2}+1$

  Hoppas att denna vägledning hjälper dig!


Endast Premium-användare kan kommentera.

e-uppgifter (13)

 • 1. Premium

  Rapportera fel
  (1/0/0)
  ECA
  B1
  P
  PL
  M
  R
  K

  Vilken av termerna nedan är inte av samma sort som de andra alternativen?

  Dela med lärare
  Rättar...
 • 2. Premium

  Rapportera fel
  (1/0/0)
  ECA
  B1
  P
  PL
  M
  R
  K

  Vilket av alternativen nedan går att förenkla till ett uttryck med endast en term?

  Dela med lärare
  Rättar...
 • 3. Premium

  Rapportera fel
  (1/0/0)
  ECA
  B
  P1
  PL
  M
  R
  K

  Förenkla uttrycket så långt som möjligt.

   $8x+2-4x+x-5$8x+24x+x5 

  Svar:
  Ditt svar:
  Rätt svar:
  (Korrekta varianter)
  {[{correctAnswer}]}
  Dela med lärare
  Rättar...
 • Är du ny här? Så här funkar Eddler Premium
  • 600+ videolektioner till gymnasiet och högstadiets matte.
  • 4000+ övningsfrågor med fullständiga förklaringar.
  • Heltäckande för din kursplan. Allt på ett ställe.
  • Träning inför nationella prov och högskoleprovet.
  Prova i gratis i 7 dagar, sedan endast 89 kr/mån.
  Ingen bindningstid. Avsluta när du vill.
  Din skolas prenumeration har gått ut!
  Påminn din lärare om att förnya eller fortsätt plugga med Eddler på egen hand.
  Så funkar det för:
  Elever/Studenter Lärare Föräldrar
  Din skolas prenumeration har gått ut!
  Förnya er prenumeration. Kontakta oss på: info@eddler.se
 • 4. Premium

  Rapportera fel
  (1/0/0)
  ECA
  B
  P1
  PL
  M
  R
  K

  Förenkla uttrycket så långt som möjligt

   $2a-\left(4b+2a\right)$2a(4b+2a) 

  Svar:
  Ditt svar:
  Rätt svar:
  (Korrekta varianter)
  {[{correctAnswer}]}
  Dela med lärare
  Rättar...
 • 5. Premium

  Rapportera fel
  (1/0/0)
  ECA
  B
  P1
  PL
  M
  R
  K

  Förenkla uttrycket så långt som möjligt

   $3a+4b-\left(2a+3b\right)$3a+4b(2a+3b) 

  Svar:
  Ditt svar:
  Rätt svar:
  (Korrekta varianter)
  {[{correctAnswer}]}
  Dela med lärare
  Rättar...
 • 6. Premium

  Rapportera fel
  (1/0/0)
  ECA
  B
  P
  PL
  M1
  R
  K

  I en kohage har kossorna ibland rymt och bonden bestämmer sig för att sätta upp ett nytt stängsel. Kortsidan i kohagen är $40$40 meter kortare än långsidan.

  Ställ upp ett förenklat uttryck för omkretsen där du sätter långsidan till $x$x meter.

  Dela med lärare
  Rättar...
 • 7. Premium

  Rapportera fel
  (1/0/0)
  ECA
  B
  P1
  PL
  M
  R
  K

  Förenkla så långt som möjligt
   $5s+4t-3-\left(2st-2\right)-3s$5s+4t3(2st2)3s 

  Dela med lärare
  Rättar...
 • 8. Premium

  Rapportera fel
  (1/0/0)
  ECA
  B
  P1
  PL
  M
  R
  K

  Vilket alternativ är en korrekt förenkling av  $3x^2-3-2x^2-x$3x232x2x ?

  Dela med lärare
  Rättar...
 • 9. Premium

  Rapportera fel
  (1/0/0)
  ECA
  B
  P1
  PL
  M
  R
  K

  Vilket alternativ är en korrekt förenkling av  $a^3-3ab+a^3-4ab$a33ab+a34ab ?

  Dela med lärare
  Rättar...
 • 10. Premium

  Rapportera fel
  (1/0/0)
  ECA
  B
  P
  PL
  M
  R1
  K

  I nedanstående uträkning görs eventuellt ett misstag så att förenklingen blir fel, vilket är i så fall felet?

     $-(x^2-x^3)-(3x^2+x^3)=$(x2x3)(3x2+x3)= 

     $-x^2+x^3-3x^2+x^3=$x2+x33x2+x3= 

    $-4x^2+2x^3$4x2+2x3 

  Dela med lärare
  Rättar...
 • 11. Premium

  Rapportera fel
  (1/0/0)
  ECA
  B
  P1
  PL
  M
  R
  K

  Förenkla så långt som möjligt

   $\left(2,5x+10\right)-\left(3x^2+1,5x-10\right)$(2,5x+10)(3x2+1,5x10) 

  Dela med lärare
  Rättar...
 • 12. Premium

  Rapportera fel
  (1/0/0)
  ECA
  B
  P1
  PL
  M
  R
  K

  Vilket alternativ är en korrekt förenkling av  $(4x-x^2)+(-4x-x^2)$(4xx2)+(4xx2) ?

  Dela med lärare
  Rättar...
 • 13. Premium

  Rapportera fel
  (2/0/0)
  ECA
  B1
  P1
  PL
  M
  R
  K

  Förenkla uttrycket så långt som möjligt

  $\left(x-4\right)^2-\left(x+4\right)\left(x-4\right)$(x4)2(x+4)(x4) 

  Svar:
  Ditt svar:
  Rätt svar:
  (Korrekta varianter)
  {[{correctAnswer}]}
  Dela med lärare
  Rättar...

c-uppgifter (3)

 • 14. Premium

  Rapportera fel
  (0/1/0)
  ECA
  B
  P1
  PL
  M
  R
  K

  Vilken är en korrekt förenkling av uttrycket?

   $a^2b-(b^2a-(ab+a^2b))-(-3ab-ab^2)$a2b(b2a(ab+a2b))(3abab2) 

  Dela med lärare
  Rättar...
 • 15. Premium

  Rapportera fel
  (0/1/0)
  ECA
  B
  P1
  PL
  M
  R
  K

  Förenkla uttrycket så långt som möjligt.

   $\frac{2x-3}{7}+\frac{x+7}{7}$2x37 +x+77  

  Svar:
  Ditt svar:
  Rätt svar:
  (Korrekta varianter)
  {[{correctAnswer}]}
  Dela med lärare
  Rättar...
 • 16. Premium

  Rapportera fel
  (0/1/0)
  ECA
  B
  P1
  PL
  M
  R
  K

  Förenkla uttrycket så långt som möjligt.

   $\frac{2x}{5}-\left(\frac{x}{3}+\frac{2x}{5}\right)$2x5 (x3 +2x5 ) 

  Svar:
  Ditt svar:
  Rätt svar:
  (Korrekta varianter)
  {[{correctAnswer}]}
  Dela med lärare
  Rättar...

a-uppgifter (1)

 • 17. Premium

  Rapportera fel
  (0/0/1)
  ECA
  B
  P1
  PL
  M
  R
  K

  Förenkla uttrycket så långt som möjligt.

   $\frac{2a-3}{2a}-\frac{4a+3}{2a}$2a32a 4a+32a  

  Svar:
  Ditt svar:
  Rätt svar:
  (Korrekta varianter)
  {[{correctAnswer}]}
  Dela med lärare
  Rättar...
Är du ny här? Så här funkar Eddler Premium
 • 600+ videolektioner till gymnasiet och högstadiets matte.
 • 4000+ övningsfrågor med fullständiga förklaringar.
 • Heltäckande för din kursplan. Allt på ett ställe.
 • Träning inför nationella prov och högskoleprovet.
Prova i gratis i 7 dagar, sedan endast 89 kr/mån.
Ingen bindningstid. Avsluta när du vill.
Din skolas prenumeration har gått ut!
Påminn din lärare om att förnya eller fortsätt plugga med Eddler på egen hand.
Så funkar det för:
Elever/Studenter Lärare Föräldrar
Din skolas prenumeration har gått ut!
Förnya er prenumeration. Kontakta oss på: info@eddler.se