...
Kurser Alla kurser Min sida Min sida Provbank Mina prov Min skola Läromedel Förälder Blogg Guider Om oss Kontakt Läxhjälp matematik Priser
Sök Mitt konto Logga ut Elev/lärare
-registrering
Logga in Köp Premium Köp Premium Prova gratis
Genom att använda denna sidan godkänner du våra användarvillkor, vår integritetspolicy och att vi använder cookies.
EXEMPEL I VIDEON
Lägg till som läxa
Lägg till som stjärnmärkt
  Lektionsrapport   Hjälp

Frågor hjälpmarkerade!

Alla markeringar försvinner.

Ta bort markeringar Avbryt
Kopiera länk Facebook Twitter Repetera Rapportera Ändra status
KURSER  / 
Matematik 1b
 /   Funktioner

Kapiteltest - Funktioner Ma1b

Endast Premium- användare kan rösta.
Författare:Simon Rybrand

██████████████████████████
████████████████████████████████████████████████████

X-uppgifter (12)

 • 1. Premium

  Rapportera fel Ändra till korrekt
  (3/0/0)
  E C A
  B 1
  P 2
  PL
  M
  R
  K
  M NP

  Du har funktionen  $f\left(x\right)=5-2x$ƒ (x)=52x 

  a) Bestäm  $f\left(3\right)$ƒ (3) 

  b) Lös  $f\left(x\right)=3$ƒ (x)=3 

  c) I vilken punkt skär linjen  $y$y -axeln?

  Svar:
  Ditt svar:
  Rätt svar:
  (Korrekta varianter)
  {[{correctAnswer}]}
  Bedömningsanvisningar/Manuell rättning
  • Rättad
  • +1
  • Rättad
  Dela med lärare
  Rättar...
 • 2. Premium

  Rapportera fel Ändra till korrekt
  (2/1/0)
  E C A
  B 2
  P
  PL 1
  M
  R
  K
  M NP

  Svara på följande med hjälp av koordinatsystemet nedan.

  Koordinatsystem

  a) Vilka koordinater har punkt $A$A?

  b) Vilken av punkterna ligger i den andra kvadranten?

  c) Ange en punkt $D$D så att de fyra punkterna tillsammans bildar en parallellogram.

  Svar:
  Ditt svar:
  Rätt svar:
  (Korrekta varianter)
  {[{correctAnswer}]}
  Bedömningsanvisningar/Manuell rättning
  • Rättad
  • +1
  • Rättad
  Dela med lärare
  Rättar...
 • 3. Premium

  Rapportera fel Ändra till korrekt
  (1/0/0)
  E C A
  B
  P
  PL 1
  M
  R
  K
  M NP

  Oliver och Hugo springer en tävling som är  $5$5 km lång.

  Hugo vinner även om han sprang första halvan långsammare än Oliver. Nedan ser du en graf som Oliver skissat av sitt eget lopp. Rita in en till graf i hans bild som skulle kunna beskriva Hugos lopp.

  Svar:
  Ditt svar:
  Rätt svar:
  (Korrekta varianter)
  {[{correctAnswer}]}
  Bedömningsanvisningar/Manuell rättning
  • Rättad
  • +1
  • Rättad
  Dela med lärare
  Rättar...
 • Är du ny här? Så här funkar Eddler Premium
  • 800+ videolektioner till gymnasiet och högstadiets matte.
  • 6000+ övningsfrågor med fullständiga förklaringar.
  • Heltäckande för din kursplan. Allt på ett ställe.
  • Träning inför nationella prov och högskoleprovet.
  Sedan endast 99 kr/mån.
  Ingen bindningstid. Avsluta när du vill.
  Din skolas prenumeration har gått ut!
  Påminn din lärare om att förnya eller fortsätt plugga med Eddler på egen hand.
  Så funkar det för:
  Elever/Studenter Lärare Föräldrar
  Din skolas prenumeration har gått ut!
  Förnya er prenumeration. Kontakta oss på: info@eddler.se
 • 4. Premium

  Rapportera fel Ändra till korrekt
  (2/0/0)
  E C A
  B
  P
  PL
  M 1
  R 1
  K
  M NP

  Du har linjen  $y=-4x+3$y=4x+3 .

  a) Vilket av följande påståenden är falskt? 

  • Punkten  $\left(1,\text{ }-1\right)$(1, 1)  ligger på linjen
  • Linjen är parallell med  $y=2-4x$y=24x 
  • Linjen skär $x$x -axeln då  $x=-4$x=4 
  • Linjen har negativ lutning

  b) Motivera de som är sanna.

  Svar:
  Ditt svar:
  Rätt svar:
  (Korrekta varianter)
  {[{correctAnswer}]}
  Bedömningsanvisningar/Manuell rättning
  • Rättad
  • +1
  • Rättad
  Dela med lärare
  Rättar...
 • 5. Premium

  Rapportera fel Ändra till korrekt
  (3/1/0)
  E C A
  B 2
  P 1 1
  PL
  M
  R
  K
  M NP

  I bilden ser du funktionerna  $f\left(x\right)=5$ƒ (x)=5 ,  $g\left(x\right)=5-x$g(x)=5x  och  $h\left(x\right)=2x-1$h(x)=2x1 

  Lös alla frågor genom avläsning i bilden

  a) Para ihop rätt funktion med rätt färg på graf

  b) Bestäm  $g\left(1\right)$g(1) 

  c) Lös $h\left(x\right)=5$h(x)=5 

  d) Bestäm lösningen av  $g\left(x\right)>h\left(x\right)$g(x)>h(x) 

  Svar:
  Ditt svar:
  Rätt svar:
  (Korrekta varianter)
  {[{correctAnswer}]}
  Bedömningsanvisningar/Manuell rättning
  • Rättad
  • +1
  • Rättad
  Dela med lärare
  Rättar...
 • 6. Premium

  Rapportera fel Ändra till korrekt
  (1/1/0)
  E C A
  B
  P
  PL
  M 1 1
  R
  K
  M NP

  Nedan hittar du en värdetabell, ersätt A och B och ange den linjära funktionen för vilken denna tabell stämmer.

  x y
  −6 A
  −3 −9
  0 −3
  3 3
  6 9
  B 15

  Svar:
  Ditt svar:
  Rätt svar:
  (Korrekta varianter)
  {[{correctAnswer}]}
  Bedömningsanvisningar/Manuell rättning
  • Rättad
  • +1
  • Rättad
  Dela med lärare
  Rättar...
 • 7. Premium

  Rapportera fel Ändra till korrekt
  (4/2/0)
  E C A
  B 3
  P 1
  PL 1
  M 1
  R
  K
  M NP

  Amy sätter in pengar på ett sparkonto och hennes innehav $K\left(t\right)$K(t) efter $t$t år kan beskrivas med följande formel 

   $K\left(t\right)=15\text{ }000\cdot1,036^t$K(t)=15 000·1,036t 

  a) Hur stor var summan hon satte in?

  b) Vad är räntesatsen på sparkontot?

  c) Du ombeds beräkna $K\left(5\right)$K(5) – vilken fråga kommer du få svar på genom att göra beräkningen och vad blir svaret?

  d) Hur länge dröjer det innan hon har $20\text{ }000$20 000 kr på sparkontot, om hon inte sätter in mer pengar utan endast låter ökningen bero på räntan?

  Svar:
  Ditt svar:
  Rätt svar:
  (Korrekta varianter)
  {[{correctAnswer}]}
  Bedömningsanvisningar/Manuell rättning
  • Rättad
  • +1
  • Rättad
  Dela med lärare
  Rättar...
 • 8. Premium

  Rapportera fel Ändra till korrekt
  (2/2/0)
  E C A
  B
  P
  PL 1 1
  M 1
  R 1
  K
  M NP

  Priset för att hyra skidor i tre dagar kostar $540$540 kr. Om du istället hyr $5$5 dagar är priset $820$820 kr.

  a) Förklara varför priset inte är proportionellt mot antalet dagar?

  b) Anta att priset $y$y kr ökar linjärt och konstruera en formel som beskriver priset för att hyra skidor $x$x antal dagar?

  Svar:
  Ditt svar:
  Rätt svar:
  (Korrekta varianter)
  {[{correctAnswer}]}
  Bedömningsanvisningar/Manuell rättning
  • Rättad
  • +1
  • Rättad
  Dela med lärare
  Rättar...
 • 9. Premium

  Rapportera fel Ändra till korrekt
  (0/2/1)
  E C A
  B 2 1
  P
  PL
  M
  R
  K
  M NP

  Nedan har du två olika typer av funktioner. För varje funktion, ange vilken typ det är samt vilken som är dess definitionsmängd och värdemängd. 

  a) $y=300\cdot0,87^x$y=300·0,87x 

  b)  $y=\sqrt{x}+5$y=x+5 

  Svar:
  Ditt svar:
  Rätt svar:
  (Korrekta varianter)
  {[{correctAnswer}]}
  Bedömningsanvisningar/Manuell rättning
  • Rättad
  • +1
  • Rättad
  Dela med lärare
  Rättar...
 • 10. Premium

  Rapportera fel Ändra till korrekt
  (0/2/2)
  E C A
  B
  P
  PL
  M 1 1
  R 1
  K 1
  M NP

  I en svensk tätort bodde det $12\text{ }000$12 000 personer. $30$30 år senare hade invånarantalet halverats.

  a) Teckna en modell som beskriver sambandet mellan antalet invånare $\left(y\right)$(y) och tid $\left(x\right)$(x) om minskningen är linjär, alltså på formen $y=kx+m$y=kx+m

  b) Teckna en modell som beskriver sambandet mellan invånarantal och tid om minskningen är exponentiell, alltså på formen $y=Ca^x$y=Cax 

  c) Reflektera kring vilka tidsintervall modellerna fungerar och ange definitions- och värdemängderna för båda funktionerna.  Motivera ditt svar.

  Svar:
  Ditt svar:
  Rätt svar:
  (Korrekta varianter)
  {[{correctAnswer}]}
  Bedömningsanvisningar/Manuell rättning
  • Rättad
  • +1
  • Rättad
  Dela med lärare
  Rättar...
 • 11. Premium

  Rapportera fel Ändra till korrekt
  (0/0/2)
  E C A
  B 1
  P
  PL
  M 1
  R
  K
  M NP

  En rabatt ska ha omkretsen $15$15 m och vara formad som en rektangel där den långa sidan måste vara minst $50$50  cm  längre än den korta.

  a) Kalla den långa sidan $y$y och den korta $x$x och skriv en funktion som beskriver hur $y$y förhåller sig till $x$x 

  b) Ange definitionsmängden för funktionen för att alla villkor ska vara uppfyllda.

  Svar:
  Ditt svar:
  Rätt svar:
  (Korrekta varianter)
  {[{correctAnswer}]}
  Bedömningsanvisningar/Manuell rättning
  • Rättad
  • +1
  • Rättad
  Dela med lärare
  Rättar...
 • 12. Premium

  Rapportera fel Ändra till korrekt
  (0/1/2)
  E C A
  B 1
  P 1
  PL
  M 1
  R
  K
  M NP

   $f\left(x\right)=$ƒ (x)= $\frac{2}{x}$2x   

  a) Vilken typ av funktion är detta?

  b) Bestäm $a$a så att  $f\left(a\right)-f\left(\frac{1}{a}\right)=2a$ƒ (a)ƒ (1a )=2a 

  Svar:
  Ditt svar:
  Rätt svar:
  (Korrekta varianter)
  {[{correctAnswer}]}
  Bedömningsanvisningar/Manuell rättning
  • Rättad
  • +1
  • Rättad
  Dela med lärare
  Rättar...
Är du ny här? Så här funkar Eddler Premium
 • 800+ videolektioner till gymnasiet och högstadiets matte.
 • 6000+ övningsfrågor med fullständiga förklaringar.
 • Heltäckande för din kursplan. Allt på ett ställe.
 • Träning inför nationella prov och högskoleprovet.
Sedan endast 99 kr/mån.
Ingen bindningstid. Avsluta när du vill.
Din skolas prenumeration har gått ut!
Påminn din lärare om att förnya eller fortsätt plugga med Eddler på egen hand.
Så funkar det för:
Elever/Studenter Lärare Föräldrar
Din skolas prenumeration har gått ut!
Förnya er prenumeration. Kontakta oss på: info@eddler.se