...
Kurser Alla kurser Min sida Min sida Provbank Mina prov Min skola Läromedel Blogg Guider Om oss Kontakt Nationella prov Gamla högskoleprov Läxhjälp matematik Priser
Sök Mitt konto Logga ut Elev/lärare
-registrering
Logga in Köp Premium Köp Premium Prova gratis
Genom att använda den här sidan godkänner du våra användarvillkor, vår integritetspolicy och att vi använder cookies.
EXEMPEL I VIDEON
Lägg till som läxa
Lägg till som stjärnmärkt
  Lektionsrapport   Hjälp

Frågor hjälpmarkerade!

Alla markeringar försvinner.

Ta bort markeringar Avbryt
Kopiera länk Facebook Twitter Repetera Rapportera Ändra status
KURSER  / 
Matematik 1b
 /   Procent

Beräkningar med kalkylprogram

Endast Premium- användare kan rösta.
Författare:Simon Rybrand
Rapportera fel Redigera lektion Redigera text Redigera övning Redigera video
Så hjälper Eddler dig:
800+ videolektioner 10 000+ övningsfrågor
Allt du behöver för att klara av nationella provet
Så hjälper Eddler dig:
800+ lektioner 10 000+ övningsfrågor Öva på nationella prov
Allt du behöver för att klara av nationella provet
Din skolas prenumeration har gått ut!
Påminn din lärare om att förnya eller fortsätt plugga med Eddler på egen hand.
Så funkar det för:
Elever/Studenter Lärare Föräldrar
Din skolas prenumeration har gått ut!
Förnya er prenumeration. Kontakta oss på: info@eddler.se

Med hjälp av datorn kan du göra olika beräkningar med kalkylprogram. Genom att föra in din datamängd i ett datorprogram sammanställer och gör du beräkningar på datamängden. Man kallar ett program som kan göra detta för ett kalkylprogram.

I denna lektion tittar vi närmre på hur du använder kalkylprogram för att summera, skriva formler för skatt- och momsberäkningar och beräknar olika lägesmått.

Ordlista för kalkylprogram

Rutorna i ett kalkylprogram kallas celler. Dessa celler är ordnade i vågräta rader och lodräta kolumner.

Kalkylarkets begrepp

Raderna är numrerade med en siffra och alla celler på samma rad betecknas därför med samma siffra.

Kolumnerna är namngivna med en bokstav. Därmed kommer alla celler i samma kolumn betecknas med samma bokstav.

För att kunna skilja på olika celler kombinerar du bokstaven som anger cellens kolumn med siffran som anger cellens rad. Exempelvis motsvarar den markerade cellen i bilden ovan för B4.

Funktioner i kalkylprogram

Kalkylprogram har inbyggda funktioner för att exempelvis sortera eller summera datamängden. Du kan även göra beräkningar av medelvärdemedian och typvärde med kalkylprogrammet. Dessutom kan du rita diagram utifrån dessa tabeller.

Fördelen med att göra detta digitalt i stället för för hand, är att det är lätt att lägga till eller korrigera data i efterhand. Dessutom kan man behandla väldigt stora datamängder snabbt.

Det finns flera olika program med liknade funktioner. Vi har har använt ett gratisprogram som heter Google kalkylark. Fler instruktioner om programmet finner du här.

I lektionen Digitala metoder för att bestämma Lägesmått och spridningsmått tittar vi på hu man även kan använde GeoGebra för att göra dessa beräkningar.

Olika kommandon för beräkningar i kalkylark

Du skriva in formler för att göra olika beräkningar med kalkylprogram. Här listar vi några vanliga kommandon som är bra att känna till som gör kalkylprogrammet ännu mer användbart. Du ställer dig i en tom ruta och anger vad du vill beräkna, vilka celler som är aktuella för din beräkning och trycker sedan enter för att beräkna värden.

=SUM  summerar markerade celler
*   motsvarar ett multiplikationstecken. Du själv ange numeriska värden i cellen eller använda värde i celler genom att ange aktuella cellers namn.
–   motsvarar ett subtraktionstecken
/  motsvarar ett divisionstecken

Tänk på att du behöver tänka på prioriteringsregler även när du skriver formler med kalkylprogram. Du använder, som vanligt, parenteser för att hjälpa programmet att utföra beräkningar i önskad ordning.

Exempel 1

Kalkylbladet visar Sivs inkomst under en vecka. Beräkna men hjälp av ett kalkylprogram Sivs totala inkomst under veckan.

Inkomst

Lösning

Du kan göra på minst två sätt.

Genom att markera cell B7 och skriva  =SUM(B2:B6) och sedan trycka enter summerar programmet värdena i cellerna B2, B3, B4, B5 och B6. Värdet motsvarar den totala inkomsten.

Alternativ markera cellerna du vill summera och sedan klickar sedan på summasymbolen.

Kalkylblad

Båda alternativen ger samma svar.

Inkomst

Exempel 2

Kalkylbladet visar Sivs inkomst under en vecka.

Beräkna men hjälp av ett kalkylprogram hur mycket Siv ska betala i moms varje dag om momssatsen är $25\%$25% 

Lösning

Genom att markera cell C2 och skriva  =B2*0,25 och sedan enter anger programmet momsen i cellen.

Markera i kalkylblad

Genom att sedan peka med pilen på den lilla blå rutan i cellens högra hörn och dra neråt så skriver programmet automatiskt en ny formel i cellerna du passerar. Systemet korrigerar vilken cell den ska multiplicera med momssatsen. De kan dock bara vara bra att dubbelkolla att formeln är den du tänkt dig. Det gör du genom att klicka på cellen och kontrollerar formeln uppe i funktionsfönstret.

Beräkna lägesmått i kalkylark

Vi utgår från den datamängd vi skrivit in i kalkylarket nedan för att gå igenom funktioner för att göra beräkningar av lägesmått med kalkylprogram. Datamängden motsvarar vikten för tio hönsägg.

För att lättare komma ihåg vad alla siffror i ett kalkylark motsvarar skriver man, om man vill, en rubrik i en valfri cell genom att bara klicka på den och skriva sin text. Sedan fyller man i sin data.

Här har vi valt att lägga till rubrik för datamängden ””Vikt för ägg i gram”, samt tre rubriker för tre olika värden vi i denna lektion visar hur man kan beräknar med hjälp av kalkylprogrammet.

Kalkylark

För att genomföra beräkningar med kalkylprogram klickar vi på en tomma cell vi vill att programmet ska visa resultatet. Skriver vi ett lika-med-tecken (=) i rutan kan du nu hämta ett stort antal olika funktioner från kalkylprogrammet som sedan genomför beräkningen automatiskt.

Efter likhetstecknet anger du vilken funktion du vill använda, antingen genom att välja i en lista som kommer upp när du börjat skriva en bokstav eller genom att själv skriva hela funktionen. Programmet skriver automatiskt en parentes om du väljer ett kommando från listan. I parentesen ska du ange de celler som ska ingå i beräkning. Vi går igenom några kommandon nedan.

Beräkna medelvärde

Du beräknar medelvärdet med kalkylprogram genom att skriva  ​=MEDEL eller=AVERAGE , beroende på om du har svenska eller engelska inställt i programmet. Därefter skriver du in de celler du vill ska finnas med i beräkningen. Ligger cellerna intill varandra i en kolumn eller rad kan man skriva in den första cellens beteckning följt av en kolon och sedan den sista rutans beteckning.

Kalkylark medelvärde

Du kan även använda pilmarkören för att markera de celler du vill ska ingå i beräkningen.

Trycker du sedan enter så visar programmet automatiskt det beräknade värdet i cellen. I  $fx$ƒ x-fältet längst upp kan du se vilken beräkning som gjorts i rutan.

Kalkylark medelvärde

Det beräknade värdet ändrar sig automatiskt när du ändrar värde i någon av cellerna du markerat för beräkningen. Du behöver alltså inte utföra beräkningen igen efter en förändring av någon av dina observationer.

Beräkna median

Vi beräknar medianen med samma metod som ovan, förutom att man istället använder kommandot =MEDIAN.

Kalkylark median

Beräkna typvärde

Förvisso är typvärdet inte ett lägesmått, utan ett spridningsmått, men vi går ändå igenom hur man kan beräkna det i ett kalkylark här.

För att beräkna typvärdet i datamängden skriver man =TYPVÄRDE , eller =MODE på engelska. Då anger kalkylprogrammet det värdet som förekommer flest gånger i datamängden.

Kalkylark typvärde

Ett kalkylark har väldigt många fler beräkningsfunktioner än vad vi går igenom här. Här hittar du fler kommandon för beräkningar med kalkylark.

Kommentarer


Endast Premium-användare kan kommentera.

██████████████████████████
████████████████████████████████████████████████████

e-uppgifter (16)

 • 1. Premium

  Redigera uppgift Rapportera fel Ändra till korrekt
  (1/0/0)
  E C A
  B 1
  P
  PL
  M
  R
  K
  M NP INGÅR EJ

  Hur betecknas den markerade cellen?

  Cell i kalkylark

  Svar:
  Ditt svar:
  Rätt svar:
  (Korrekta varianter)
  {[{correctAnswer}]}
  Bedömningsanvisningar/Manuell rättning
  Klicka i rutorna och bedöm ditt svar.
  • Rättad
  • +1
  • Rättad
  Liknande uppgifter: begrepp kalkylark statistik
  Dela med lärare
  Rättar...
 • 2. Premium

  Redigera uppgift Rapportera fel Ändra till korrekt
  (1/0/0)
  E C A
  B 1
  P
  PL
  M
  R
  K
  M NP INGÅR EJ

  Figuren visar ett kalkylblad över en datamängden där $y$y-axeln motsvarar dag och $x$x-axeln temperaturen.

  Tabell temperatur

  Vilken cell motsvarar värdet $19^{\circ}C$19C?

  Svar:
  Ditt svar:
  Rätt svar:
  (Korrekta varianter)
  {[{correctAnswer}]}
  Bedömningsanvisningar/Manuell rättning
  Klicka i rutorna och bedöm ditt svar.
  • Rättad
  • +1
  • Rättad
  Dela med lärare
  Rättar...
 • 3. Premium

  Redigera uppgift Rapportera fel Ändra till korrekt
  (1/0/0)
  E C A
  B 1
  P
  PL
  M
  R
  K
  M NP INGÅR EJ

  Figuren visar ett kalkylblad över en datamängden där $y$y-axeln motsvarar dag och $x$x-axeln temperaturen.

  Tabell temperatur

  Vilket tal står i cell B5?

  Svar:
  Ditt svar:
  Rätt svar:
  (Korrekta varianter)
  {[{correctAnswer}]}
  Bedömningsanvisningar/Manuell rättning
  Klicka i rutorna och bedöm ditt svar.
  • Rättad
  • +1
  • Rättad
  Dela med lärare
  Rättar...
 • Så hjälper Eddler dig:
  800+ videolektioner 10 000+ övningsfrågor
  Allt du behöver för att klara av nationella provet
  Så hjälper Eddler dig:
  800+ lektioner 10 000+ övningsfrågor Öva på nationella prov
  Allt du behöver för att klara av nationella provet
  Din skolas prenumeration har gått ut!
  Påminn din lärare om att förnya eller fortsätt plugga med Eddler på egen hand.
  Så funkar det för:
  Elever/Studenter Lärare Föräldrar
  Din skolas prenumeration har gått ut!
  Förnya er prenumeration. Kontakta oss på: info@eddler.se
 • 4. Premium

  Redigera uppgift Rapportera fel Ändra till korrekt
  (1/0/0)
  E C A
  B
  P
  PL
  M 1
  R
  K
  M NP INGÅR EJ

  Vilket tal kommer stå i cell C4 om formeln i cellen är =A1+A2+A3?

  Svar:
  Ditt svar:
  Rätt svar:
  (Korrekta varianter)
  {[{correctAnswer}]}
  Bedömningsanvisningar/Manuell rättning
  Klicka i rutorna och bedöm ditt svar.
  • Rättad
  • +1
  • Rättad
  Dela med lärare
  Rättar...
 • 5. Premium

  Redigera uppgift Rapportera fel Ändra till korrekt
  (1/0/0)
  E C A
  B
  P
  PL
  M 1
  R
  K
  M NP INGÅR EJ

  Vilket tal kommer stå i cell C4 om formeln i cellen är =A2*B2?

  Svar:
  Ditt svar:
  Rätt svar:
  (Korrekta varianter)
  {[{correctAnswer}]}
  Bedömningsanvisningar/Manuell rättning
  Klicka i rutorna och bedöm ditt svar.
  • Rättad
  • +1
  • Rättad
  Dela med lärare
  Rättar...
 • 6. Premium

  Redigera uppgift Rapportera fel Ändra till korrekt
  (1/0/0)
  E C A
  B
  P
  PL
  M 1
  R
  K
  M NP INGÅR EJ

  Vilket tal kommer stå i cell C4 om formeln i cellen är =B1/A3?

  Svar:
  Ditt svar:
  Rätt svar:
  (Korrekta varianter)
  {[{correctAnswer}]}
  Bedömningsanvisningar/Manuell rättning
  Klicka i rutorna och bedöm ditt svar.
  • Rättad
  • +1
  • Rättad
  Dela med lärare
  Rättar...
 • 7. Premium

  Redigera uppgift Rapportera fel Ändra till korrekt
  (1/0/0)
  E C A
  B
  P 1
  PL
  M
  R
  K
  M NP INGÅR EJ

  Kalkylbladet visar inkomst under ett par veckor. Beräkna men hjälp av ett kalkylprogram den totala inkomsten under vecka 25-29.

  Svar:
  Ditt svar:
  Rätt svar:
  (Korrekta varianter)
  {[{correctAnswer}]}
  Bedömningsanvisningar/Manuell rättning
  Klicka i rutorna och bedöm ditt svar.
  • Rättad
  • +1
  • Rättad
  Liknande uppgifter: kalkylark kalkylblad kalkylprogram
  Dela med lärare
  Rättar...
 • 8. Premium

  Redigera uppgift Rapportera fel Ändra till korrekt
  (2/0/0)
  E C A
  B
  P 1
  PL
  M
  R 1
  K
  M NP INGÅR EJ

  Kalkylbladet visar inkomsten för Max och Mia under ett par veckor.

  a) Vilken tal kommer stå i cell D2 om formeln i cellen är =B2+C2?

  b) Vad motsvarar värdet i cell D2?

  Svar:
  Ditt svar:
  Rätt svar:
  (Korrekta varianter)
  {[{correctAnswer}]}
  Bedömningsanvisningar/Manuell rättning
  Klicka i rutorna och bedöm ditt svar.
  • Rättad
  • +1
  • Rättad
  Liknande uppgifter: kalkylark kalkylblad kalkylprogram
  Dela med lärare
  Rättar...
 • 9. Premium

  Redigera uppgift Rapportera fel Ändra till korrekt
  (1/0/0)
  E C A
  B
  P 1
  PL
  M
  R
  K
  M NP INGÅR EJ

  Beräkna medelvärdet av datamängden med ett kalkylprogram.

  Kalkylark tabell

  Svar:
  Ditt svar:
  Rätt svar:
  (Korrekta varianter)
  {[{correctAnswer}]}
  Bedömningsanvisningar/Manuell rättning
  Klicka i rutorna och bedöm ditt svar.
  • Rättad
  • +1
  • Rättad
  Se mer:Videolektion: Rita diagram i kalkylprogram
  Dela med lärare
  Rättar...
 • 10. Premium

  Redigera uppgift Rapportera fel Ändra till korrekt
  (1/0/0)
  E C A
  B
  P 1
  PL
  M
  R
  K
  M NP INGÅR EJ

  Beräkna median av datamängden med ett kalkylprogram.

  Kalkylark tabell

  Svar:
  Ditt svar:
  Rätt svar:
  (Korrekta varianter)
  {[{correctAnswer}]}
  Bedömningsanvisningar/Manuell rättning
  Klicka i rutorna och bedöm ditt svar.
  • Rättad
  • +1
  • Rättad
  Se mer:Videolektion: Rita diagram i kalkylprogram
  Dela med lärare
  Rättar...
 • 11. Premium

  Redigera uppgift Rapportera fel Ändra till korrekt
  (1/0/0)
  E C A
  B
  P 1
  PL
  M
  R
  K
  M NP INGÅR EJ

  Beräkna typvärdet av datamängden med ett kalkylprogram.

  Kalkylark tabell

  Svar:
  Ditt svar:
  Rätt svar:
  (Korrekta varianter)
  {[{correctAnswer}]}
  Bedömningsanvisningar/Manuell rättning
  Klicka i rutorna och bedöm ditt svar.
  • Rättad
  • +1
  • Rättad
  Se mer:Videolektion: Rita diagram i kalkylprogram
  Liknande uppgifter: kalkyl kalkylprogram statistik typvärde
  Dela med lärare
  Rättar...
 • 12. Premium

  Redigera uppgift Rapportera fel Ändra till korrekt
  (1/0/0)
  E C A
  B
  P 1
  PL
  M
  R
  K
  M NP INGÅR EJ

  En formel för momsberäkning är inlagd i cell B2 i ett kalkylblad.

  Kalkylark

  Hur stor är momssatsen som används i beräkningen i cell B2?

  Svar:
  Ditt svar:
  Rätt svar:
  (Korrekta varianter)
  {[{correctAnswer}]}
  Bedömningsanvisningar/Manuell rättning
  Klicka i rutorna och bedöm ditt svar.
  • Rättad
  • +1
  • Rättad
  Liknande uppgifter: kalkylprogram statisitk
  Dela med lärare
  Rättar...
 • 13. Premium

  Redigera uppgift Rapportera fel Ändra till korrekt
  (2/0/0)
  E C A
  B
  P 1
  PL
  M 1
  R
  K
  M NP INGÅR EJ

  En formel för momsberäkning är inlagd i cell B2 i ett kalkylblad.

  Kalkylark

  Vad blir priset med moms?

  Svar:
  Ditt svar:
  Rätt svar:
  (Korrekta varianter)
  {[{correctAnswer}]}
  Bedömningsanvisningar/Manuell rättning
  Klicka i rutorna och bedöm ditt svar.
  • Rättad
  • +1
  • Rättad
  Liknande uppgifter: kalkylprogram statisitk
  Dela med lärare
  Rättar...
 • 14. Premium

  Redigera uppgift Rapportera fel Ändra till korrekt
  (1/0/0)
  E C A
  B
  P
  PL
  M 1
  R
  K
  M NP INGÅR EJ

  Din vän vill med ett kalkylblad beräkna hur mycket hon ska betala i ränta och amortera på ett lån hon tagit.

  Vilken formel ska hon skriva i cell D11 för att beräkna årsräntan det tionde året?

   

  Svar:
  Ditt svar:
  Rätt svar:
  (Korrekta varianter)
  {[{correctAnswer}]}
  Bedömningsanvisningar/Manuell rättning
  Klicka i rutorna och bedöm ditt svar.
  • Rättad
  • +1
  • Rättad
  Se mer:Videolektion: Amortering och Ränta
  Liknande uppgifter: amortering kalkylblad Procent ränta
  Dela med lärare
  Rättar...
 • 15. Premium

  Redigera uppgift Rapportera fel Ändra till korrekt
  (1/0/0)
  E C A
  B
  P
  PL
  M 1
  R
  K
  M NP INGÅR EJ

  Din vän vill med ett kalkylblad beräkna hur mycket hon ska betala i ränta och amortera på ett lån hon tagit.

  Vilken formel ska hon skriva i cell E10 för att beräkna hur mycket hon ska betala till banken totalt det nionde året?

   

  Svar:
  Ditt svar:
  Rätt svar:
  (Korrekta varianter)
  {[{correctAnswer}]}
  Bedömningsanvisningar/Manuell rättning
  Klicka i rutorna och bedöm ditt svar.
  • Rättad
  • +1
  • Rättad
  Se mer:Videolektion: Amortering och Ränta
  Liknande uppgifter: amortering kalkylblad Procent ränta
  Dela med lärare
  Rättar...
 • 16. Premium

  Redigera uppgift Rapportera fel Ändra till korrekt
  (1/0/0)
  E C A
  B
  P
  PL
  M
  R 1
  K
  M NP INGÅR EJ

  Din vän vill med ett kalkylblad beräkna hur mycket hon ska betala i ränta och amortera på ett lån hon tagit.

  Vad är det hon beräknar i cell D13 enligt den formel hon skrivit?

  Svar:
  Ditt svar:
  Rätt svar:
  (Korrekta varianter)
  {[{correctAnswer}]}
  Bedömningsanvisningar/Manuell rättning
  Klicka i rutorna och bedöm ditt svar.
  • Rättad
  • +1
  • Rättad
  Se mer:Videolektion: Amortering och Ränta
  Liknande uppgifter: amortering kalkylblad Procent ränta
  Dela med lärare
  Rättar...

c-uppgifter (3)

 • 17. Premium

  Redigera uppgift Rapportera fel Ändra till korrekt
  (1/1/0)
  E C A
  B
  P
  PL
  M 1 1
  R
  K
  M NP INGÅR EJ

  Vilken eller vilka formler ger värdet $3$3?

  A.   =B3/A3

  B.   =B3-B2

  C.   =(B1/A3)-A3

  D.   =A3*B2

  Svar:
  Ditt svar:
  Rätt svar:
  (Korrekta varianter)
  {[{correctAnswer}]}
  Bedömningsanvisningar/Manuell rättning
  Klicka i rutorna och bedöm ditt svar.
  • Rättad
  • +1
  • Rättad
  Dela med lärare
  Rättar...
 • 18. Premium

  Redigera uppgift Rapportera fel Ändra till korrekt
  (1/2/0)
  E C A
  B 1
  P 1
  PL
  M 1
  R
  K
  M NP INGÅR EJ

  Amis pappa har gått på Sivs café i många år.

  En dag väljer han att göra en beräkning i ett kalkylprogram. 

  Kalkylprogram

  Ange värdet han får i ruta E3 med en decimals noggrannhet och enhet.

  Svar:
  Ditt svar:
  Rätt svar:
  (Korrekta varianter)
  {[{correctAnswer}]}
  Bedömningsanvisningar/Manuell rättning
  Klicka i rutorna och bedöm ditt svar.
  • Rättad
  • +1
  • Rättad
  Liknande uppgifter: Diagram formel kalkylprogram statistik
  Dela med lärare
  Rättar...
 • 19. Premium

  Redigera uppgift Rapportera fel Ändra till korrekt
  (0/1/0)
  E C A
  B
  P
  PL
  M 1
  R
  K
  M NP INGÅR EJ

  Max och Mia har gjort ett kalkylark över sina inkomster under v.25-29

  Vilken formel ska de skriva i cell E2 om de vill beräkna hur mycket de tillsammans ska betalt i skatt v.25 om skattesatsen är $31\text{ }\%$31 %?

  Svar:
  Ditt svar:
  Rätt svar:
  (Korrekta varianter)
  {[{correctAnswer}]}
  Bedömningsanvisningar/Manuell rättning
  Klicka i rutorna och bedöm ditt svar.
  • Rättad
  • +1
  • Rättad
  Dela med lärare
  Rättar...

a-uppgifter (1)

 • 20. Premium

  Redigera uppgift Rapportera fel Ändra till korrekt
  (0/0/1)
  E C A
  B
  P
  PL
  M 1
  R
  K
  M NP INGÅR EJ

  Max och Mia har gjort ett kalkylark över sina inkomster och utgifter under v.25-29

  Vilken formel ska de skriva i cell F9 om de vill beräkna hur mycket pengar de har kvar av de gemensamma inkomsterna v. 25-29 efter att de dragit av skatten och andra utgifter?

  Använd med fördel värdena på rad 7 i din formel.

  Svar:
  Ditt svar:
  Rätt svar:
  (Korrekta varianter)
  {[{correctAnswer}]}
  Bedömningsanvisningar/Manuell rättning
  Klicka i rutorna och bedöm ditt svar.
  • Rättad
  • +1
  • Rättad
  Dela med lärare
  Rättar...
Så hjälper Eddler dig:
800+ videolektioner 10 000+ övningsfrågor
Allt du behöver för att klara av nationella provet
Så hjälper Eddler dig:
800+ lektioner 10 000+ övningsfrågor Öva på nationella prov
Allt du behöver för att klara av nationella provet
Din skolas prenumeration har gått ut!
Påminn din lärare om att förnya eller fortsätt plugga med Eddler på egen hand.
Så funkar det för:
Elever/Studenter Lärare Föräldrar
Din skolas prenumeration har gått ut!
Förnya er prenumeration. Kontakta oss på: info@eddler.se