...
Kurser Alla kurser Min sida Min sida Provbank Mina prov Min skola Läromedel Blogg Guider Om oss Kontakt Nationella prov Gamla högskoleprov Läxhjälp matematik Priser
Sök Mitt konto Logga ut Elev/lärare
-registrering
Logga in Köp Premium Köp Premium Prova gratis
Genom att använda den här sidan godkänner du våra användarvillkor, vår integritetspolicy och att vi använder cookies.
EXEMPEL I VIDEON
Lägg till som läxa
Lägg till som stjärnmärkt
  Lektionsrapport   Hjälp

Frågor hjälpmarkerade!

Alla markeringar försvinner.

Ta bort markeringar Avbryt
Kopiera länk Facebook Twitter Repetera Rapportera Ändra status
KURSER  / 
Matematik 1b
 /   Statistik

Granska statistik

Endast Premium- användare kan rösta.
Författare:Simon Rybrand Anna Karp
Rapportera fel Redigera lektion Redigera text Redigera övning Redigera video
Så hjälper Eddler dig:
Videor som är lätta att förstå Övningar & prov med förklaringar
Allt du behöver för att klara av nationella provet
Så hjälper Eddler dig:
Videor som är lätta att förstå Övningar & prov med förklaringar
Allt du behöver för att klara av nationella provet
Din skolas prenumeration har gått ut!
Påminn din lärare om att förnya eller fortsätt plugga med Eddler på egen hand.
Så funkar det för:
Elever/Studenter Lärare Föräldrar
Din skolas prenumeration har gått ut!
Förnya er prenumeration. Kontakta oss på: info@eddler.se

Det är viktigt att kunna granska statistik och vara medveten om hur vilseledande diagram kan vara. Statistiken bygger ibland på antagande och tolkningar av mönster man mätt. Vid undersökningen finns risk för olika felkällor och ibland är det helt enkelt så att den som analyserar och presenterar statistiken, medvetet eller undermedvetet, styr resultatet åt håll den vill att det skall tolkas.

Det är alltså lätt att bli vilseledd av statistik, så man måste vara uppmärksam. Men förhoppningsvis gör den som utför den statistiska undersökningen denna på ett så trovärdigt och objektivt sätt som det bara går. Och förvånansvärt ofta stämmer de statistiska beräkningarna väl med verkligheten.

Vanliga källor till feltolkning

I lektionen Vilseledande statistik gick vi igenom ett antal vanliga anledningar till hur diagram kan bli missvisande och till och med felaktiga.

Vi repeterar här kort några vanliga exempel på hur statistik ibland presenteras, som lätt vilseleder och leder till missförstånd.

Kapar koordinataxlarna

Genom att kapa eller länga koordinataxlar kan man skapa illusioner av större eller mindre förändringar än det egentligen är.

Vilseledande statisitk

Visst ser det ut som en dubblering av vinsten? Om inte till och med ännu mer! Men hur stor är den faktiska förändringen?

Du bör granska statistiken!

Jämt graderade koordinataxlar

Du kan granska statistik genom att kontrollera koordinataxlarna på diagrammet. Ett linjediagram som detta är felaktigt, eftersom att graderingen på $y$y -axeln inte är jämn.

Felaktigt linjediagram

Man säger att graderingen ska vara ekvidistant. Med andra ord så att avståndet mellan talen på ena axeln är uppradade med jämna avstånd från varandra. Som vi tidigare nämnde är det helt ok att kapa en axel med en blixt, men graderingen måste i övrigt stämma.

Vilseleda med hjälp av area

Genom att använda sig av staplar som är olika breda i ett stapeldiagram, kan man få en observations frekvens att se oproportionellt mycket större eller mindre ut. 

Vilseledande stapeldiagram

Men vi avläser här frekvensen på $y$y-axeln och ser då att skillnaden inte är alls så stor som arean vill ange. 

Korrekt data

Inte helt ovanlig är att diagrammen utelämnar viss data eller inte stämmer på annat sätt. DU bör därför granska diagrammet. Tänk på att kontrollera om det är delar av resultatet eller hela resultatet som presenteras. Vid tillfälle kan avsändaren välja att utelämna viss data för att få saker att se bättre ut än det är. Tänk även på att en undersökning aldrig bör redovisa ett resultat som överstiger $100\%$100% av datamängden. Om det gör det behöver man mer information kring vad andelarna i undersökningen egentligen visar.

Så var noga både när du konstruerar och läser av diagram. Vad är det egentligen diagrammet visar? Vad motsvarar de olika värdena? Och är det korrekt konstruerat?

Kommentarer


Endast Premium-användare kan kommentera.

██████████████████████████
████████████████████████████████████████████████████

e-uppgifter (6)

 • 1. Premium

  Redigera uppgift Rapportera fel Ändra till korrekt
  (1/0/0)
  E C A
  B
  P
  PL
  M
  R 1
  K
  M NP INGÅR EJ

  Diagrammen visar hur Hanna och Sara tränat under den senaste månaden.

  Cirkeldiagram

  Vilken eller vilka av slutsatserna nedan man kan dra utifrån diagrammen?

  A. Hanna har gymmat mer än Sara.

  B. Hanna och Sara har sprungit lika mycket.

  C. Sara har cyklat större andel av sin träning senaste månaden än Hanna.

  Ange korrekta slutsatser med dess bokstav.

   

  Svar:
  Ditt svar:
  Rätt svar:
  (Korrekta varianter)
  {[{correctAnswer}]}
  Bedömningsanvisningar/Manuell rättning
  Klicka i rutorna och bedöm ditt svar.
  • Rättad
  • +1
  • Rättad
  Dela med lärare
  Rättar...
 • 2. Premium

  Redigera uppgift Rapportera fel Ändra till korrekt
  (1/0/0)
  E C A
  B
  P
  PL
  M
  R 1
  K
  M NP INGÅR EJ

  Kalle och Hobbe har varit på semester tillsammans. Kalle påstå att temperaturen varierade väldigt mycket under semestern. Hobbe däremot tyckte att temperaturen under semester varit ganska jämn. De har gjort ett diagram var, för att visa på temperatur skillnaden.

  Linjediagram temperatur

  Diagrammen ser olika ut. Men måste det innebära att något av diagrammen fel?

  Träna på att motivera ditt svar, men ange endast Ja eller Nej i svaret.

  Svar:
  Ditt svar:
  Rätt svar:
  (Korrekta varianter)
  {[{correctAnswer}]}
  Bedömningsanvisningar/Manuell rättning
  Klicka i rutorna och bedöm ditt svar.
  • Rättad
  • +1
  • Rättad
  Dela med lärare
  Rättar...
 • 3. Premium

  Redigera uppgift Rapportera fel Ändra till korrekt
  (1/0/0)
  E C A
  B 1
  P
  PL
  M
  R
  K
  M NP INGÅR EJ

  Två fabriker har gjort ett varsitt diagram över mängden utsläpp år 2000 och 2010.

  Mängd utsläpp

  Vilket diagram motsvarar störst minskning i mängden utsläpp?

  Svar:
  Ditt svar:
  Rätt svar:
  (Korrekta varianter)
  {[{correctAnswer}]}
  Bedömningsanvisningar/Manuell rättning
  Klicka i rutorna och bedöm ditt svar.
  • Rättad
  • +1
  • Rättad
  Dela med lärare
  Rättar...
 • Så hjälper Eddler dig:
  Videor som är lätta att förstå Övningar & prov med förklaringar
  Allt du behöver för att klara av nationella provet
  Så hjälper Eddler dig:
  Videor som är lätta att förstå Övningar & prov med förklaringar
  Allt du behöver för att klara av nationella provet
  Din skolas prenumeration har gått ut!
  Påminn din lärare om att förnya eller fortsätt plugga med Eddler på egen hand.
  Så funkar det för:
  Elever/Studenter Lärare Föräldrar
  Din skolas prenumeration har gått ut!
  Förnya er prenumeration. Kontakta oss på: info@eddler.se
 • 4. Premium

  Redigera uppgift Rapportera fel Ändra till korrekt
  (1/0/0)
  E C A
  B 1
  P
  PL
  M
  R
  K
  M NP INGÅR EJ

  Ni har i uppgift i klassen att rita ett linjediagram över en datamängd. Nu frågar två av din klasskompisar dig om hjälp. De visa sina diagram för dig.

  Maxs diagram

  Kims diagram

  ”-Vi fattar inte”, säger Kim. ”Diagrammen ser helt olika ut, men vi fattar inte vad vi gjort för fel.”

  Vilket alternativ tycker du stämmer bäst?

  Bedömningsanvisningar/Manuell rättning
  Klicka i rutorna och bedöm ditt svar.
  • Rättad
  • +1
  • Rättad
  Dela med lärare
  Rättar...
 • 5. Premium

  Redigera uppgift Rapportera fel Ändra till korrekt
  (1/0/0)
  E C A
  B
  P
  PL
  M
  R 1
  K
  M NP INGÅR EJ

  I år skördade Jordgubbar AB dubbelt så många liter jordgubbar som Rödabär AB.

  Diagrammet ska visa antalet skördade jordgubbar för de två företagen. Välj det alternativ du anser stämmer bäst.

  Diagram med jordgubbar

  Bedömningsanvisningar/Manuell rättning
  Klicka i rutorna och bedöm ditt svar.
  • Rättad
  • +1
  • Rättad
  Se mer:Videolektion: Vilseledande statistik
  Dela med lärare
  Rättar...
 • 6. Premium

  Redigera uppgift Rapportera fel Ändra till korrekt
  (1/0/0)
  E C A
  B
  P
  PL
  M
  R 1
  K
  M NP INGÅR EJ

  Ett företag som säljer glassar har gjort en undersökning kring favoritsmaker. Undersökningen omfattade $450$450  personer.

  Stolpdiagram med olika favoritsmaker

  Kan man med hjälp av diagrammet bestämma vilken smak som flest har som favorit?

  Ange endast svaret Ja eller Nej, men träna även på att motivera ditt svar.

  Svar:
  Ditt svar:
  Rätt svar:
  (Korrekta varianter)
  {[{correctAnswer}]}
  Bedömningsanvisningar/Manuell rättning
  Klicka i rutorna och bedöm ditt svar.
  • Rättad
  • +1
  • Rättad
  Se mer:Videolektion: Vilseledande statistik
  Dela med lärare
  Rättar...

c-uppgifter (6)

 • 7. Premium

  Redigera uppgift Rapportera fel Ändra till korrekt
  (0/1/0)
  E C A
  B
  P
  PL
  M
  R 1
  K
  M NP INGÅR EJ

  I en debatt artikel skrev en dam att hon var upprörd över att tonåringarna invaderat lekplatsen och bifogade ett diagram till sin artikel som visar hur åldern fördelade sig på de som var på lekplatsen under en förmiddag i maj.

  Hon menade att diagrammet tydligt visar att det är fler än hälften av de som är på lekplatsen som är tonåringar.

  Har hon rätt?

  Svara Ja eller Nej, men träna på att motivera ditt svar.

   

  Svar:
  Ditt svar:
  Rätt svar:
  (Korrekta varianter)
  {[{correctAnswer}]}
  Bedömningsanvisningar/Manuell rättning
  Klicka i rutorna och bedöm ditt svar.
  • Rättad
  • +1
  • Rättad
  Dela med lärare
  Rättar...
 • 8. Premium

  Redigera uppgift Rapportera fel Ändra till korrekt
  (1/1/0)
  E C A
  B
  P
  PL
  M
  R 1 1
  K
  M NP INGÅR EJ

  Olivia ska göra ett projekt om kidnappningar och hot. Hon hittar ett diagram i en tidning.
  Enligt tidningen visar diagrammet antalet anmälda kidnappningar och hot per år.

  Olivia påstår att diagrammet från tidningen är felaktigt. ”Det här diagrammet vill jag inte använda. Det ser ut som att det år $2001$2001 var dubbelt så många kidnappningar och hot i Sverige som i Stockholm. Det stämmer ju inte.”

  Förklara vad som är fel med diagrammet.

  Svar:
  Ditt svar:
  Rätt svar:
  (Korrekta varianter)
  {[{correctAnswer}]}
  Bedömningsanvisningar/Manuell rättning
  Klicka i rutorna och bedöm ditt svar.
  • Rättad
  • +1
  • Rättad
  Liknande uppgifter: Matematik 1 nationellt prov statistik
  Dela med lärare
  Rättar...
 • 9. Premium

  Redigera uppgift Rapportera fel Ändra till korrekt
  (0/2/0)
  E C A
  B
  P
  PL
  M 1
  R 1
  K
  M NP INGÅR EJ

  Jonna undersöker vad en glass har kostat olika år. Hon vill rita en graf över prisutvecklingen och använder ett kalkylprogram för detta. Hon ritar två diagram, som ser olika ut.

  Vilket diagram är missvisande och varför?

  NPvt13 uppg16

  Träna på att motivera ditt svar men ange endast diagram 1 eller 2 i svaret.

  Svar:
  Ditt svar:
  Rätt svar:
  (Korrekta varianter)
  {[{correctAnswer}]}
  Bedömningsanvisningar/Manuell rättning
  Klicka i rutorna och bedöm ditt svar.
  • Rättad
  • +1
  • Rättad
  Se mer:Videolektion: Repetition Statistik
  Dela med lärare
  Rättar...
 • 10. Premium

  Redigera uppgift Rapportera fel Ändra till korrekt
  (0/1/0)
  E C A
  B
  P
  PL
  M
  R 1
  K
  M NP INGÅR EJ

  Diagrammet nedan visar antalet examinerade från högskolan i procent av hur många som man beräknade att nyanställa fram till år 2020.

  Nationellt prov MaA vt10

  Emma avläser värdet 180 för journalister. Vad innebär det?

  Bedömningsanvisningar/Manuell rättning
  Klicka i rutorna och bedöm ditt svar.
  • Rättad
  • +1
  • Rättad
  Dela med lärare
  Rättar...
 • 11. Premium

  Redigera uppgift Rapportera fel Ändra till korrekt
  (0/1/0)
  E C A
  B
  P
  PL
  M
  R 1
  K
  M NP INGÅR EJ

  My och Max sitter och studerar ett diagram som visar utvecklingen av snittlönen i Sverige för män och kvinnor från år 2014.

  Linjediagram löneutveckling

  My säger att det är konstigt, men att diagrammet visar att kvinnor har en högre lön än män. Max säger det kan man inte läsa av från diagrammet.

  Vem har rätt?

  Träna även på att motivera ditt svar.

  Svar:
  Ditt svar:
  Rätt svar:
  (Korrekta varianter)
  {[{correctAnswer}]}
  Bedömningsanvisningar/Manuell rättning
  Klicka i rutorna och bedöm ditt svar.
  • Rättad
  • +1
  • Rättad
  Dela med lärare
  Rättar...
 • 12. Premium

  Redigera uppgift Rapportera fel Ändra till korrekt
  (0/1/0)
  E C A
  B
  P
  PL
  M
  R 1
  K
  M NP INGÅR EJ

  Histogrammet visar antal soltimmar augustimånad ett år.

  Histogram

  Din vän påstår att det bara blev fler och fler soltimmar för var dag som gick i augusti. Håller du med?

  Ange endast svaret Ja eller Nej, men träna även på att motivera ditt svar.

  Svar:
  Ditt svar:
  Rätt svar:
  (Korrekta varianter)
  {[{correctAnswer}]}
  Bedömningsanvisningar/Manuell rättning
  Klicka i rutorna och bedöm ditt svar.
  • Rättad
  • +1
  • Rättad
  Dela med lärare
  Rättar...

a-uppgifter (1)

 • 13. Premium

  Redigera uppgift Rapportera fel Ändra till korrekt
  (0/0/1)
  E C A
  B
  P
  PL
  M
  R 1
  K
  M NP INGÅR EJ

  Diagrammet nedan visar antalet examinerade från högskolan i procent av hur många som man beräknade att nyanställa fram till år 2020.

  Nationellt prov MaA vt10

  Staplarna för psykologer och civilingenjörer är ungefär lika långa. Emma säger att detta betyder att man bör utbilda lika många psykologer som civilingenjörer. Johanna säger att man inte kan dra den slutsatsen av detta diagram.

  Vem har rätt?

  Träna även på att motivera varför du anser att denna har rätt.

  Svar:
  Ditt svar:
  Rätt svar:
  (Korrekta varianter)
  {[{correctAnswer}]}
  Bedömningsanvisningar/Manuell rättning
  Klicka i rutorna och bedöm ditt svar.
  • Rättad
  • +1
  • Rättad
  Dela med lärare
  Rättar...
Så hjälper Eddler dig:
Videor som är lätta att förstå Övningar & prov med förklaringar
Allt du behöver för att klara av nationella provet
Så hjälper Eddler dig:
Videor som är lätta att förstå Övningar & prov med förklaringar
Allt du behöver för att klara av nationella provet
Din skolas prenumeration har gått ut!
Påminn din lärare om att förnya eller fortsätt plugga med Eddler på egen hand.
Så funkar det för:
Elever/Studenter Lärare Föräldrar
Din skolas prenumeration har gått ut!
Förnya er prenumeration. Kontakta oss på: info@eddler.se