...
Kurser Alla kurser Min sida Provbank Mina prov Min skola Läromedel Förälder Blogg Guider Om oss Kontakt Läxhjälp matemtaik
  Sök Mitt konto Logga ut Elev/lärare
-registrering
Logga in Köp Premium Köp Premium Prova gratis
Genom att använda denna sidan godkänner du våra användarvillkor, vår integritetspolicy och att vi använder cookies.
EXEMPEL I VIDEON   Lektionsrapport   Hjälp

Frågor hjälpmarkerade!

Alla markeringar försvinner.

Ta bort markeringar Avbryt
Kopiera länk Facebook Twitter Repetera Rapportera Ändra status
Matematik 1
 /   Statistisk

Rita diagram i kalkylprogram

Endast Premium- användare kan rösta.
Författare:Simon Rybrand Anna Karp
Rapportera fel Redigera lektion Redigera text Redigera övning Redigera video
Är du ny här? Så här funkar Eddler Premium
 • 600+ videolektioner till gymnasiet och högstadiets matte.
 • 4000+ övningsfrågor med fullständiga förklaringar.
 • Heltäckande för din kursplan. Allt på ett ställe.
 • Träning inför nationella prov och högskoleprovet.
Sedan endast 89 kr/mån.
Ingen bindningstid. Avsluta när du vill.
Din skolas prenumeration har gått ut!
Påminn din lärare om att förnya eller fortsätt plugga med Eddler på egen hand.
Så funkar det för:
Elever/Studenter Lärare Föräldrar
Din skolas prenumeration har gått ut!
Förnya er prenumeration. Kontakta oss på: info@eddler.se

Med hjälp av datorn kan man rita diagram i kalkylprogram. Genom att först fylla i sin datamängd i ett kalkylark väljer ett lämpligt diagram som kan ge en tydligt bild av datamängder. Det är dessa datorprogram som kallas för kalkylprogram.

Ordlista för kalkylprogram

Ett kalkylprogram består av olika små rutor som kallas för celler. Dessa celler är ordnade i vågräta rader och lodräta kolumner.

Kalkylarkets begrepp

Raderna är numrerade med en siffra och alla celler på samma rad betecknas därför med samma siffra.

Kolumnerna är namngivna med en bokstav. Därmed kommer alla celler i samma kolumn betecknas med samma bokstav.

För att kunna skilja på olika celler kombinerar man bokstaven som anger cellens kolumn med siffran som anger cellens rad. Exempelvis kallas den markerade cellen i bilden ovan för B4.

Funktioner i kalkylprogram

Kalkylprogram har inbyggda funktioner för att exempelvis för att sortera eller summera datamängden. Man kan även beräkna lägesmått som medelvärdemedian och typvärde. Dessutom kan man rita diagram utifrån dessa tabeller.

Fördelen med att göra detta digitalt i stället för för hand, är att det är lätt att lägga till eller korrigera data i efterhand. dessutom kan man behandla väldigt stora datamängder snabbt.

Det finns flera olika program med liknade funktioner. Vi har har använt ett gratisprogram som heter Google kalkylark. Fler instruktioner om programmet finner du här.

Rita diagram med kalkylblad

Börja med att skriva in din datamängd i kalkylarket. Tänk på att programmet inte vill att du ska skriv några mellanslag i tal. Alltså ska du skriva  $3\text{ }200\text{ }000$3 200 000 skriver du alla siffror ihop. Så här: $3200000$3200000 annars kommer programmet säga att det saknar data att behandla.

Genom att markera celler (1) och sedan infoga(2) diagram(3) kan datorprogrammet rita diagram till din inmatade datamängd.

Kalkylark diagram

Genom att sedan välja (1) vilken sort diagram du vill att kalkylarket ska konstruera skapas ett diagram som du kan redigera i efterhand om du önskar beroende på vilket diagram som bäst visar din datamängd.

Kalkylark

Här valde i en stapeldiagram, eller kolumn(2) som programmet valt att kallad det. Programmet ger många möjligheter att ändra olika inställningar för att få diagrammet att se ut som du vill.

Genom att klicka på diagrammet kan du flytta det och komma åt redigeringsalternativen. Dessutom kan du skapa flera diagram utifrån samma tabell. På så sätt kan du enkelt jämföra vilket diagram som ger tydligast bild av din undersöknings resultat.

Diagram utifrån frekvenstabeller

När du gör en undersökning är det vanligt att flera observationer har samma värde. Som ett resultat av det får du en datamängd som kan skrivas i en frekvenstabell. Även en frekvenstabellen ger förutsättningen för att rita diagram i kalkylprogram.

Exempel 1

Skolföreningen ska beställa nya tröjor och frågar alla medlemmar vilken färg de vill ah på tröjan

Frekvenstabell

Rita med hjälp av ett kalkylprogram ett stapeldiagram över datamängden där $y$y-axeln motsvarar frekvensen och $x$x-axeln val av färg på tröjan. Byt även färg på staplarna så att de motsvarar respektive tröjfärg.

Lösning

Genom att markera cellerna för både observationsvärdena och frekvensen och sedan infoga ett diagram skapas ett diagram där $y$y-axeln motsvarar frekvensen och $x$x-axeln val av färg på tröjan.

Därefter klickar du på respektive stapel. Som ett resultat kommer det upp ett alternativ att välja färg på stapeln. Byt till motsvarande tröjfärg.

Stapeldiagram

Kommentarer


Endast Premium-användare kan kommentera.

e-uppgifter (6)

 • 1. Premium

  Rapportera fel Ändra till korrekt
  (1/0/0)
  ECA
  B
  P1
  PL
  M
  R
  K

  Rita med hjälp av ett kalkylprogram ett linjediagram över datamängden där  $y$y-axeln motsvarar dag och $x$x-axeln temperaturen.

  Tabell temperatur

  För att få poäng måste uppgiften rättas för hand.

  Svar:
  Ditt svar:
  Rätt svar:
  (Korrekta varianter)
  {[{correctAnswer}]}
  Dela med lärare
  Rättar...
 • 2. Premium

  Rapportera fel Ändra till korrekt
  (1/0/0)
  ECA
  B
  P1
  PL
  M
  R
  K

  Rita med hjälp av ett kalkylprogram ett stapeldiagram över datamängden där  $y$y-axeln motsvarar frekvensen och  $x$x-axeln antalet poäng.

  Kalkylark

  För att få poäng måste uppgiften rättas för hand.

  Svar:
  Ditt svar:
  Rätt svar:
  (Korrekta varianter)
  {[{correctAnswer}]}
  Dela med lärare
  Rättar...
 • 3. Premium

  Rapportera fel Ändra till korrekt
  (1/0/0)
  ECA
  B
  P1
  PL
  M
  R
  K

  Rita med hjälp av ett kalkylprogram ett cirkeldiagram över datamängden där förklaringarna visas vid respektive sektor.

  Kalkylark

  För att få poäng måste uppgiften rättas för hand.

  Svar:
  Ditt svar:
  Rätt svar:
  (Korrekta varianter)
  {[{correctAnswer}]}
  Dela med lärare
  Rättar...
 • Är du ny här? Så här funkar Eddler Premium
  • 600+ videolektioner till gymnasiet och högstadiets matte.
  • 4000+ övningsfrågor med fullständiga förklaringar.
  • Heltäckande för din kursplan. Allt på ett ställe.
  • Träning inför nationella prov och högskoleprovet.
  Sedan endast 89 kr/mån.
  Ingen bindningstid. Avsluta när du vill.
  Din skolas prenumeration har gått ut!
  Påminn din lärare om att förnya eller fortsätt plugga med Eddler på egen hand.
  Så funkar det för:
  Elever/Studenter Lärare Föräldrar
  Din skolas prenumeration har gått ut!
  Förnya er prenumeration. Kontakta oss på: info@eddler.se
 • 4. Premium

  Rapportera fel Ändra till korrekt
  (1/0/0)
  ECA
  B
  P1
  PL
  M
  R
  K

  Rita med hjälp av ett kalkylprogram ett cirkeldiagram över datamängden där förklaringarna visas i en lista till höger om cirkeldiagrammet.

  Kalkylark

  För att få poäng måste uppgiften rättas för hand.

  Svar:
  Ditt svar:
  Rätt svar:
  (Korrekta varianter)
  {[{correctAnswer}]}
  Dela med lärare
  Rättar...
 • 5. Premium

  Rapportera fel Ändra till korrekt
  (1/0/0)
  ECA
  B
  P1
  PL
  M
  R
  K

  Rita med hjälp av ett kalkylprogram ett histogram över datamängden med klassbredden 3.

  Kalkylark

  För att få poäng måste uppgiften rättas för hand.

  Svar:
  Ditt svar:
  Rätt svar:
  (Korrekta varianter)
  {[{correctAnswer}]}
  Dela med lärare
  Rättar...
 • 6. Premium

  Rapportera fel Ändra till korrekt
  (1/0/0)
  ECA
  B
  P1
  PL
  M
  R
  K

  Rita med hjälp av ett kalkylprogram ett linjediagram som visa förändringen över tid av hur stor andel av den sålda frukten i en affär som var ekologisk eller icke ekologisk.

  Tabell relativ frekvens

  För att få poäng måste uppgiften rättas för hand.

  Svar:
  Ditt svar:
  Rätt svar:
  (Korrekta varianter)
  {[{correctAnswer}]}
  Dela med lärare
  Rättar...

c-uppgifter (1)

 • 7. Premium

  Rapportera fel Ändra till korrekt
  (0/1/0)
  ECA
  B
  P
  PL
  M
  R1
  K

  Ett företag som säljer maskiner för luftkonditionering vill visa på ett behov av deras apparater genom att visa på stora temperatur skillnader.

  Tabellen visar temperaturen under en vecka.

  Tabell temperatur

  När man gjorde ett linjediagram över resultatet fick man följande.

  Linjediagram temperatur

  Chefen ansåg att diagrammet visar på för liten variation av temperaturen och har gett dig i uppdrag att redigera det så att det visar en större variation. Detta för att öka motivationen för kunden att köpa luftkonditionering.

  Använda ett kalkylprogram för att rita ett diagram som är korrekt, men visar på en större temperaturvariation.

  För att få poäng måste uppgiften rättas för hand.

  Svar:
  Ditt svar:
  Rätt svar:
  (Korrekta varianter)
  {[{correctAnswer}]}
  Dela med lärare
  Rättar...
Är du ny här? Så här funkar Eddler Premium
 • 600+ videolektioner till gymnasiet och högstadiets matte.
 • 4000+ övningsfrågor med fullständiga förklaringar.
 • Heltäckande för din kursplan. Allt på ett ställe.
 • Träning inför nationella prov och högskoleprovet.
Sedan endast 89 kr/mån.
Ingen bindningstid. Avsluta när du vill.
Din skolas prenumeration har gått ut!
Påminn din lärare om att förnya eller fortsätt plugga med Eddler på egen hand.
Så funkar det för:
Elever/Studenter Lärare Föräldrar
Din skolas prenumeration har gått ut!
Förnya er prenumeration. Kontakta oss på: info@eddler.se