...
Kurser Alla kurser Min sida Min sida Provbank Mina prov Min skola Läromedel Blogg Guider Om oss Kontakt Nationella prov Gamla högskoleprov Läxhjälp matematik Priser
Sök Mitt konto Logga ut Elev/lärare
-registrering
Logga in Köp Premium Köp Premium Prova gratis
Genom att använda den här sidan godkänner du våra användarvillkor, vår integritetspolicy och att vi använder cookies.
EXEMPEL I VIDEON
Lägg till som läxa
Lägg till som stjärnmärkt
  Lektionsrapport   Hjälp

Frågor hjälpmarkerade!

Alla markeringar försvinner.

Ta bort markeringar Avbryt
Kopiera länk Facebook Twitter Repetera Rapportera Ändra status
KURSER  / 
Matematik 1b
 /   Algebra

Linjära olikheter

Endast Premium- användare kan rösta.
Författare:Simon Rybrand
Rapportera fel Redigera lektion Redigera text Redigera övning Redigera video
Så hjälper Eddler dig:
800+ videolektioner 10 000+ övningsfrågor
Allt du behöver för att klara av nationella provet
Så hjälper Eddler dig:
800+ lektioner 10 000+ övningsfrågor Öva på nationella prov
Allt du behöver för att klara av nationella provet
Din skolas prenumeration har gått ut!
Påminn din lärare om att förnya eller fortsätt plugga med Eddler på egen hand.
Så funkar det för:
Elever/Studenter Lärare Föräldrar
Din skolas prenumeration har gått ut!
Förnya er prenumeration. Kontakta oss på: info@eddler.se

Linjär olikhet

En linjär olikhet uttrycker en storleksrelation mellan två olika matematiska uttryck av första graden.

Man använder symbolerna $>, \, <, \, ≤, \, ≥$ för att beskriva denna relation där de betyder följande.

$x < 3$  utläses  ”$x$x  är mindre än tre”

$x > 3$  utläses  ”$x$x  är större än tre”

$x ≤ 3$  utläses  ”$x$x  är mindre eller lika med tre”

$x ≥ 3$  utläses  ”$x$x  är större eller lika med tre”

Man kallar $>$ och $ <$ för öppna olikheter, vilket innebär att variabeln inte kan anta värdet som det står i relation till.

Man kallar $≤$ och $≥$ för slutna olikheter, vilket innebär att variabeln kan anta värdet som det står i relation till.

Exempel 1

Ange vilka värden  $a$a kan anta, då $a$a  är ett heltal i intervallet  $2<$2< $a\le5$a5

Lösning

Man utläser intervallet  $2<$2< $a\le5$a5 som ” $a$a är större än två, och mindre eller lika med fem”.

$a$a  kan alltså inte vara lika med två, men lika med fem eftersom att olikheten är öppen neråt med sluten uppåt. Det ger oss att $a$a kan anta heltalsvärdena  $3,\text{ }4$3, 4 och  $5$5

På tallinjen markeras ett öppet intervallet med en streckad, tom cirkel. De slutna intervallen markeras med en heldragen, ifylld cirkel.

Exempel 2

Ange intervallet som är markerat på tallinjen

Lösning

Ringarna markera talen $1$1 och $5$5 på tallinjen.

Ettan med en tom cirkel vilket ger en öppen olikhet.
Femman med en ifylld cirkel vilket ger en sluten olikhet.

Intervallet motsvarar olikheten  $1<$1< $x\le5$x5.

Att lösa linjära olikheter

När man löser linjära olikheter följer man i stort sätt samma metoder som vid lösning av linjära ekvationer. Man utför samma operationer i högerledet och i vänsterledet tills att variabeln är ensam i ena ledet och lösningen är uppenbar.

Exempel 3

Lös olikheten $ x-8 > 10 – 5x $

Lösning

Vi löser en linjär olikhet på samma sätt som en ekvation.

$ x-8 > 10 – 5x $                Addera både leden med  $5x$5x

$ 6x-8 > 10  $                    Addera både leden med $8$8 

$ 6x > 18  $                          Dividera båda leden med  $6$6

$ x > 3  $

Man utläser svaret som ” $x$x  är större än tre”.

Olikheten byter riktning

Det finns en viktig skillnad mellan lösning av linjär olikhet och ekvationer. Undantaget är vid multiplikation och division med negativa tal. Vid dessa operationer byter olikheten riktning. Vi argumenterar för detta genom exemplet att då  $3<4$3<4  måste olikheten byta riktning för att stämma vid division med det negativa talet minus ett i båda leden. Detta efter som att resultatet ger att $-3>-4$3>4.

Exempel 4

Lös olikheten $ -3x-8 > 10 $

Lösning

Vi löser olikheten och observerar att vid multiplikation och division med negativa tal, byter olikheten riktning.

$ -3x-8 > 10 $               Addera både leden med $8$8

$ -3x > 18 $                       Dividera båda leden med $\left(-3\right)$(3)

$ x < -6  $

Man utläser svaret som ” $x$x  är mindre än minus sex”.

Kändes det här konstigt kan du kontrollera genom att lösa olikheten igen, men denna gång istället börja med att addera båda leden med  $3x$3x  och på så sätt få variabeln på andra sidan olikheten med med positiv koefficient.

Exempel i videon

 • Beskrivning av $-2<x\le3$< span=””></x\le3$<>2<x3 på tallinjen
 • Beskrivning av $x<-2$x<2 och $x\ge3$x3 på tallinjen
 • Lös den linjära olikheten $x-5>10-4x$x5>104x 
 • Lös den linjära olikheten $10-6x\le5-8x$106x58x 

Kommentarer

Thaimi L. Bolander

Tal 22 år också fel! Det korrekta svaret X > 1 vägras accepteras som rätt lösning!
Korrigera gärna detta tack.
Mvh Ps älskar er EDDLER!

  Anna Eddler Redaktör (Moderator)

  Hej Thaimi,

  uppgiften efterfrågade ”minsta heltalet” vilket är just $2$ då $x>1$. Så ditt svara böra vara $2$.

  Ps. Kul att du gillar oss!

Marcus

Tal 6 behöver mer rätta alternativ, då det hänvisade sättet att skriva på i telet inte ens fungerar, ”x>=18”.

  Anna Admin (Moderator)

  Vi har problem med olikhetstecknet i systemet. Vi beklagar detta. Vi jobbar på den lösning.

Elise Nilsson

På fråga 8 ligger bokstäverna och figurerna fel.

  Simon Rybrand (Moderator)

  Tack för kommentar, vi fixar det!

Komvux Sundsvall Elev

På fråga 8 ligger svarsalternativen lite skevt. A har ingen bild under sig vilket gjorde att jag valde fel svarsalternativ.

Baldurn

I fråga 7 svarade jag tredje alternativet – alltså att ”−2<x<3" är störst.
Fel svar sade facit och gav mig en röd färg, och gav "−5<x<−2" en grön. Förundrad som jag var så ville jag läsa förklaringen till varför mitt svar var fel – men i förklaringen står det att mitt svar är rätt! Det är fel svarsalternativ inprogrammerat som rätt svar i den här frågan.

  Simon Rybrand (Moderator)

  Hej
  Ja det var fel svar inprogrammerat i uppgiften där, tack för att du kommenterade detta! Det är korrigerat nu.

Caroline

Hej, undrar över det här då man dividerar något i ett ”x är större än eller mindre än….” tal..
Man ska väl vända på olikhetstecknet vid division?
/Carro

  Simon Rybrand (Moderator)

  Hej, Om du delar eller multiplicerar med negativa tal så behöver du vända på olikhetstecknet.

   Caroline

   Ja, men ni gör inte det i videon på något av talen där ni dividerar?

    Simon Rybrand (Moderator)

    I videon delar vi inte med negativa tal så då behöver vi inte vända på olikhetstecknet. Däremot borde nog denna video uppdateras med exempel på hur man gör det samt fördjupning kring att hantera olikhetstecken. Vi skall göra så att vi prioriterar det så att inga missförstånd uppstår.

Marcus Svensson

Handen i videon har sex fingrar.. 😛

Emelie

Hej! Finns det några videos i matte b kursen som förklarar exempel och tal på högre nivå inom varje område? Svårare exempel helt enkelt. Jag såg att det fanns en del MVG-exempel på genomgången av nationella proven B, men undrar om det finns några videos mer ingående i varje kapitell?

  Simon Rybrand (Moderator)

  Hej Emelie!
  Ja det är framförallt i genomgångarna av de nationella proven som vi dyker ner i svårare uppgifter till kursen matematik B. Det finns fler problemlösningsgenomgångar till tex Matematik 1 och 2 i nuläget. Du är självklart varmt välkommen att kontakta oss om det är något speciellt område som du tycker att vi skall lägga upp mer genomgångar på!
  /Simon

minst1.8

Olikheter och Linjära olikheter har samma video, ska det vara så?

  Simon Rybrand (Moderator)

  Hej, Nej det skall bara vara en video om linjära olikheter i kursen. Tydligen har den kommit med dubbelt av misstag i kursen. Vi ordnar det snarast


Endast Premium-användare kan kommentera.

██████████████████████████
████████████████████████████████████████████████████

e-uppgifter (16)

 • 1. Premium

  Redigera uppgift Rapportera fel Ändra till korrekt
  (1/0/0)
  E C A
  B 1
  P
  PL
  M
  R
  K
  M NP INGÅR EJ

  Vilket alternativ stämmer in på beskrivningen

  ” $a$a  är större än $10$10 men mindre eller lika med $100$100″.

  Bedömningsanvisningar/Manuell rättning
  Klicka i rutorna och bedöm ditt svar.
  • Rättad
  • +1
  • Rättad
  Dela med lärare
  Rättar...
 • 2. Premium

  Redigera uppgift Rapportera fel Ändra till korrekt
  (1/0/0)
  E C A
  B 1
  P
  PL
  M
  R
  K
  M NP INGÅR EJ

  Vilket av följande påståenden stämmer?

  Bedömningsanvisningar/Manuell rättning
  Klicka i rutorna och bedöm ditt svar.
  • Rättad
  • +1
  • Rättad
  Dela med lärare
  Rättar...
 • 3. Premium

  Redigera uppgift Rapportera fel Ändra till korrekt
  (1/0/0)
  E C A
  B 1
  P
  PL
  M
  R
  K
  M NP INGÅR EJ

  Vilket intervall beskriver det markerade området i figuren?

  Bedömningsanvisningar/Manuell rättning
  Klicka i rutorna och bedöm ditt svar.
  • Rättad
  • +1
  • Rättad
  Dela med lärare
  Rättar...
 • Så hjälper Eddler dig:
  800+ videolektioner 10 000+ övningsfrågor
  Allt du behöver för att klara av nationella provet
  Så hjälper Eddler dig:
  800+ lektioner 10 000+ övningsfrågor Öva på nationella prov
  Allt du behöver för att klara av nationella provet
  Din skolas prenumeration har gått ut!
  Påminn din lärare om att förnya eller fortsätt plugga med Eddler på egen hand.
  Så funkar det för:
  Elever/Studenter Lärare Föräldrar
  Din skolas prenumeration har gått ut!
  Förnya er prenumeration. Kontakta oss på: info@eddler.se
 • 4. Premium

  Redigera uppgift Rapportera fel Ändra till korrekt
  (1/0/0)
  E C A
  B
  P 1
  PL
  M
  R
  K
  M NP INGÅR EJ

  Skriv en olikhet, med variabeln $x$x det intervall, som motsvarar längden på alla som är längre än $178$178 cm.

  Svar:
  Ditt svar:
  Rätt svar:
  (Korrekta varianter)
  {[{correctAnswer}]}
  Bedömningsanvisningar/Manuell rättning
  Klicka i rutorna och bedöm ditt svar.
  • Rättad
  • +1
  • Rättad
  Dela med lärare
  Rättar...
 • 5. Premium

  Redigera uppgift Rapportera fel Ändra till korrekt
  (1/0/0)
  E C A
  B
  P 1
  PL
  M
  R
  K
  M NP INGÅR EJ

  Lös den linjära olikheten  $x+8>10-x$x+8>10x 

  Bedömningsanvisningar/Manuell rättning
  Klicka i rutorna och bedöm ditt svar.
  • Rättad
  • +1
  • Rättad
  Dela med lärare
  Rättar...
 • 6. Premium

  Redigera uppgift Rapportera fel Ändra till korrekt
  (1/0/0)
  E C A
  B
  P 1
  PL
  M
  R
  K
  M NP INGÅR EJ

  Lös den linjära olikheten  $2x+10\le1-x$2x+101x  

  Bedömningsanvisningar/Manuell rättning
  Klicka i rutorna och bedöm ditt svar.
  • Rättad
  • +1
  • Rättad
  Dela med lärare
  Rättar...
 • 7. Premium

  Redigera uppgift Rapportera fel Ändra till korrekt
  (1/0/0)
  E C A
  B
  P 1
  PL
  M
  R
  K
  M NP INGÅR EJ

  Skriv en olikhet, med variabeln $x$x det intervall, som motsvarar att man INTE är myndig enligt svensk lag.

  Svar:
  Ditt svar:
  Rätt svar:
  (Korrekta varianter)
  {[{correctAnswer}]}
  Bedömningsanvisningar/Manuell rättning
  Klicka i rutorna och bedöm ditt svar.
  • Rättad
  • +1
  • Rättad
  Dela med lärare
  Rättar...
 • 8. Premium

  Redigera uppgift Rapportera fel Ändra till korrekt
  (1/0/0)
  E C A
  B 1
  P
  PL
  M
  R
  K
  M NP INGÅR EJ

  Vilken olikhet beskriver bilden?

  Bedömningsanvisningar/Manuell rättning
  Klicka i rutorna och bedöm ditt svar.
  • Rättad
  • +1
  • Rättad
  Dela med lärare
  Rättar...
 • 9. Premium

  Redigera uppgift Rapportera fel Ändra till korrekt
  (2/0/0)
  E C A
  B 1
  P 1
  PL
  M
  R
  K
  M NP INGÅR EJ

  Vilket värde på $x$x uppfyller inte villkoret $2x+1>5$2x+1>5?Np ht16

  Bedömningsanvisningar/Manuell rättning
  Klicka i rutorna och bedöm ditt svar.
  • Rättad
  • +1
  • Rättad
  Dela med lärare
  Rättar...
 • 10. Premium

  Redigera uppgift Rapportera fel Ändra till korrekt
  (1/0/0)
  E C A
  B
  P
  PL
  M
  R 1
  K
  M NP INGÅR EJ

  Vilket intervall är störst?

  Bedömningsanvisningar/Manuell rättning
  Klicka i rutorna och bedöm ditt svar.
  • Rättad
  • +1
  • Rättad
  Dela med lärare
  Rättar...
 • 11. Premium

  Redigera uppgift Rapportera fel Ändra till korrekt
  (1/0/0)
  E C A
  B
  P
  PL
  M
  R 1
  K
  M NP INGÅR EJ

  Vilket intervall är störst?

  Bedömningsanvisningar/Manuell rättning
  Klicka i rutorna och bedöm ditt svar.
  • Rättad
  • +1
  • Rättad
  Dela med lärare
  Rättar...
 • 12. Premium

  Redigera uppgift Rapportera fel Ändra till korrekt
  (1/0/0)
  E C A
  B
  P 1
  PL
  M
  R
  K
  M NP INGÅR EJ

  Lös olikheten  $x-7$x7 $<15$<15 

  Svar:
  Ditt svar:
  Rätt svar:
  (Korrekta varianter)
  {[{correctAnswer}]}
  Bedömningsanvisningar/Manuell rättning
  Klicka i rutorna och bedöm ditt svar.
  • Rättad
  • +1
  • Rättad
  Dela med lärare
  Rättar...
 • 13. Premium

  Redigera uppgift Rapportera fel Ändra till korrekt
  (1/0/0)
  E C A
  B
  P 1
  PL
  M
  R
  K
  M NP INGÅR EJ

  Lös olikheten   $3x+15$3x+15 $>3$>3 

  Svar:
  Ditt svar:
  Rätt svar:
  (Korrekta varianter)
  {[{correctAnswer}]}
  Bedömningsanvisningar/Manuell rättning
  Klicka i rutorna och bedöm ditt svar.
  • Rättad
  • +1
  • Rättad
  Dela med lärare
  Rättar...
 • 14. Premium

  Redigera uppgift Rapportera fel Ändra till korrekt
  (1/0/0)
  E C A
  B
  P 1
  PL
  M
  R
  K
  M NP INGÅR EJ

  Lös olikheten   $7x-10$7x10 $>11$>11 

  Svar:
  Ditt svar:
  Rätt svar:
  (Korrekta varianter)
  {[{correctAnswer}]}
  Bedömningsanvisningar/Manuell rättning
  Klicka i rutorna och bedöm ditt svar.
  • Rättad
  • +1
  • Rättad
  Dela med lärare
  Rättar...
 • 15. Premium

  Redigera uppgift Rapportera fel Ändra till korrekt
  (1/0/0)
  E C A
  B
  P 1
  PL
  M
  R
  K
  M NP INGÅR EJ

  Lös olikheten $x+2\le14-2x$x+2142x     

  Sluten olikhet skrivs som  $x$x<= eller  $x$x >=

  Svar:
  Ditt svar:
  Rätt svar:
  (Korrekta varianter)
  {[{correctAnswer}]}
  Bedömningsanvisningar/Manuell rättning
  Klicka i rutorna och bedöm ditt svar.
  • Rättad
  • +1
  • Rättad
  Dela med lärare
  Rättar...
 • 16. Premium

  Redigera uppgift Rapportera fel Ändra till korrekt
  (1/0/0)
  E C A
  B
  P 1
  PL
  M
  R
  K
  M NP INGÅR EJ

  Lös olikheten $3\left(x+2\right)\le14-x$3(x+2)14x     

  Sluten olikhet skrivs som  $x$x<= eller  $x$x >=

  Svar:
  Ditt svar:
  Rätt svar:
  (Korrekta varianter)
  {[{correctAnswer}]}
  Bedömningsanvisningar/Manuell rättning
  Klicka i rutorna och bedöm ditt svar.
  • Rättad
  • +1
  • Rättad
  Dela med lärare
  Rättar...

c-uppgifter (6)

 • 17. Premium

  Redigera uppgift Rapportera fel Ändra till korrekt
  (0/1/0)
  E C A
  B
  P
  PL
  M
  R 1
  K
  M NP INGÅR EJ

  Vilket eller vilka intervall är störst?

  A

  B

  C

  D

  E

  Svar:
  Ditt svar:
  Rätt svar:
  (Korrekta varianter)
  {[{correctAnswer}]}
  Bedömningsanvisningar/Manuell rättning
  Klicka i rutorna och bedöm ditt svar.
  • Rättad
  • +1
  • Rättad
  Dela med lärare
  Rättar...
 • 18. Premium

  Redigera uppgift Rapportera fel Ändra till korrekt
  (0/1/0)
  E C A
  B 1
  P
  PL
  M
  R
  K
  M NP INGÅR EJ

  Ange med en olikhet alla punkter som ligger till höger om den blåmarkerade punkten.

  exempel 2 tallinjer

  Svar:
  Ditt svar:
  Rätt svar:
  (Korrekta varianter)
  {[{correctAnswer}]}
  Bedömningsanvisningar/Manuell rättning
  Klicka i rutorna och bedöm ditt svar.
  • Rättad
  • +1
  • Rättad
  Dela med lärare
  Rättar...
 • 19. Premium

  Redigera uppgift Rapportera fel Ändra till korrekt
  (0/1/0)
  E C A
  B
  P 1
  PL
  M
  R
  K
  M NP INGÅR EJ

  Lös olikheten   $-4x+1<$4x+1< $3^2$32   

  Svar:
  Ditt svar:
  Rätt svar:
  (Korrekta varianter)
  {[{correctAnswer}]}
  Bedömningsanvisningar/Manuell rättning
  Klicka i rutorna och bedöm ditt svar.
  • Rättad
  • +1
  • Rättad
  Dela med lärare
  Rättar...
 • 20. Premium

  Redigera uppgift Rapportera fel Ändra till korrekt
  (0/2/0)
  E C A
  B
  P 2
  PL
  M
  R
  K
  M NP INGÅR EJ

  Lös olikheten  $2\left(3x+5\right)<$2(3x+5)< $8x+5$8x+5 

  Sluten olikhet skrivs som  $x$x<= eller  $x$x >=

  Svar:
  Ditt svar:
  Rätt svar:
  (Korrekta varianter)
  {[{correctAnswer}]}
  Bedömningsanvisningar/Manuell rättning
  Klicka i rutorna och bedöm ditt svar.
  • Rättad
  • +1
  • Rättad
  Dela med lärare
  Rättar...
 • 21. Premium

  Redigera uppgift Rapportera fel Ändra till korrekt
  (0/2/0)
  E C A
  B
  P 2
  PL
  M
  R
  K
  M NP INGÅR EJ

  Lös olikheten  $2x+1<$2x+1< $\frac{2x+5}{3}$2x+53  $+2$+2  

  Sluten olikhet skrivs som  $x$x<= eller  $x$x >=

  Svar:
  Ditt svar:
  Rätt svar:
  (Korrekta varianter)
  {[{correctAnswer}]}
  Bedömningsanvisningar/Manuell rättning
  Klicka i rutorna och bedöm ditt svar.
  • Rättad
  • +1
  • Rättad
  Dela med lärare
  Rättar...
 • 22. Premium

  Redigera uppgift Rapportera fel Ändra till korrekt
  (0/1/0)
  E C A
  B
  P
  PL
  M
  R 1
  K
  M NP INGÅR EJ

  Vilket är det minsta heltal som uppfyller olikheten  $2x+3>$2x+3> $x+4$x+4 ?

  Träna på att motivera ditt svar.

  Svar:
  Ditt svar:
  Rätt svar:
  (Korrekta varianter)
  {[{correctAnswer}]}
  Bedömningsanvisningar/Manuell rättning
  Klicka i rutorna och bedöm ditt svar.
  • Rättad
  • +1
  • Rättad
  Dela med lärare
  Rättar...

a-uppgifter (5)

 • 23. Premium

  Redigera uppgift Rapportera fel Ändra till korrekt
  (0/1/1)
  E C A
  B
  P
  PL 1 1
  M
  R
  K
  M NP INGÅR EJ

  Bestäm för vilka värden på $x$x som olikheten $x^2>3$x2>3 gäller.

  Svar:
  Ditt svar:
  Rätt svar:
  (Korrekta varianter)
  {[{correctAnswer}]}
  Bedömningsanvisningar/Manuell rättning
  Klicka i rutorna och bedöm ditt svar.
  • Rättad
  • +1
  • Rättad
  Liknande uppgifter: Algebra olikheter
  Dela med lärare
  Rättar...
 • 24. Premium

  Redigera uppgift Rapportera fel Ändra till korrekt
  (0/1/1)
  E C A
  B
  P
  PL 1
  M
  R 1
  K
  M NP INGÅR EJ

  Vilket alternativ gäller?

  Motivera ditt val i rutan nedan.

  Svar:
  Ditt svar:
  Rätt svar:
  (Korrekta varianter)
  {[{correctAnswer}]}
  Bedömningsanvisningar/Manuell rättning
  Klicka i rutorna och bedöm ditt svar.
  • Rättad
  • +1
  • Rättad
  Dela med lärare
  Rättar...
 • 25. Premium

  Redigera uppgift Rapportera fel Ändra till korrekt
  (0/0/2)
  E C A
  B
  P
  PL 1
  M
  R 1
  K
  M NP INGÅR EJ

  Tre vänner ska jämföra värdet av två olika uttryck.

  En säger att
   $3n+2>2n+8$3n+2>2n+8 

  Nästa säger att
   $3n+2=2n+8$3n+2=2n+8 

  Och den tredje menar att
  $3n+2<2n+8$3n+2<2n+8 

  Vad säger du?

  Svar:
  Ditt svar:
  Rätt svar:
  (Korrekta varianter)
  {[{correctAnswer}]}
  Bedömningsanvisningar/Manuell rättning
  Klicka i rutorna och bedöm ditt svar.
  • Rättad
  • +1
  • Rättad
  Dela med lärare
  Rättar...
 • 26. Premium

  Redigera uppgift Rapportera fel Ändra till korrekt
  (0/0/2)
  E C A
  B 1
  P
  PL 1
  M
  R
  K
  M NP INGÅR EJ

  Om  $x\ge2$x2 och $y\ge-3$y3, vilket är då det minsta värde som uttrycket  $2x+y^2$2x+y2 kan anta?

  Svar:
  Ditt svar:
  Rätt svar:
  (Korrekta varianter)
  {[{correctAnswer}]}
  Bedömningsanvisningar/Manuell rättning
  Klicka i rutorna och bedöm ditt svar.
  • Rättad
  • +1
  • Rättad
  Dela med lärare
  Rättar...
 • 27. Premium

  Redigera uppgift Rapportera fel Ändra till korrekt
  (0/0/4)
  E C A
  B
  P 1
  PL 1
  M
  R 1
  K 1
  M NP INGÅR EJ

  För vilka värden på $y$y har olikheten  $7x-y>$7xy> $x+4$x+4   lösningen  $x>1$x>1 ?

  Svar:
  Ditt svar:
  Rätt svar:
  (Korrekta varianter)
  {[{correctAnswer}]}
  Bedömningsanvisningar/Manuell rättning
  Klicka i rutorna och bedöm ditt svar.
  • Rättad