...
Kurser Alla kurser Min sida Provbank Mina prov Min skola Läromedel Förälder Blogg Guider Om oss Kontakt Läxhjälp matemtaik
  Sök Mitt konto Logga ut Elev/lärare
-registrering
Logga in Köp Premium Köp Premium Prova gratis
Genom att använda denna sidan godkänner du våra användarvillkor, vår integritetspolicy och att vi använder cookies.
EXEMPEL I VIDEON   Lektionsrapport   Hjälp

Frågor hjälpmarkerade!

Alla markeringar försvinner.

Ta bort markeringar Avbryt
Kopiera länk Facebook Twitter Repetera Rapportera Ändra status
Matematik 1
 /   Trigonometri och Vektorer

Komposanter

Endast Premium- användare kan rösta.
Författare:Simon Rybrand
Rapportera fel Redigera lektion Redigera text Redigera övning Redigera video
Är du ny här? Så här funkar Eddler Premium
 • 600+ videolektioner till gymnasiet och högstadiets matte.
 • 4000+ övningsfrågor med fullständiga förklaringar.
 • Heltäckande för din kursplan. Allt på ett ställe.
 • Träning inför nationella prov och högskoleprovet.
Sedan endast 89 kr/mån.
Ingen bindningstid. Avsluta när du vill.
Din skolas prenumeration har gått ut!
Påminn din lärare om att förnya eller fortsätt plugga med Eddler på egen hand.
Så funkar det för:
Elever/Studenter Lärare Föräldrar
Din skolas prenumeration har gått ut!
Förnya er prenumeration. Kontakta oss på: info@eddler.se

Komposanter – Dela upp en vektor i dess komposanter

En vektor kan delas upp i en horisontell komposant och en lodrät komposant med en rät vinkel mellan dessa. Detta är användbart vid bland annat beräkningar med krafter.

komposanter

I figuren här ovan är vektor $\vec{v}$ uppdelad i en horisontell komposant $\vec{V_x}$ och en lodrät komposant $\vec{V_y}$. Om vi adderar de två komposanterna ges alltså resultanten $\vec{v}$. Jämför gärna detta med metoderna för vektoraddition då vektorer som adderas kallas för komposanter och resultatet av en vektoraddition (eller subtraktion) kallas just för en resultant.

Exempel 1

Bestäm resultanten $ \vec{r} $ storlek

komposanter-exempel-1

Lösning:

Om origo i ett koordinatsystem skulle vara placerat i vektorernas startpunkter så skulle resultanten ha koordinaterna

$ \vec{r}=(5,-2) $

Denna vektor skulle då ha längden $ |\vec{r}|=\sqrt{5^2+(-2)^2}=\sqrt{29} $

Krafter, hastigheter och riktningar

Med hjälp av vektorer kan vi åskådliggöra (visualisera) det man i ämnet fysik kallar för krafter, hastigheter och deras riktningar. När detta görs kan det i många fall vara lämpligt att dela upp en vektor i dess komposanter för att på det viset förstå mer om hur föremål påverkas av olika krafter och deras riktningar.

Exempel 2

En skateboardåkare färdas nedför ett hinder enligt bilden nedan och en lodrät kraft (tyngdkraften) påverkar åkaren med 820 N. Bestäm storleken på de två komposanterna $v_1$ och $v_2$ om hindret lutar med $ 30°$.

exempel komposanter

Lösning:

P.g.a. likformighet så kommer vinkeln mellan $v_2$ och tyngdkraften att vara samma som lutningen på hindret, dvs $ 30°$. Därför kan vi bestämma längden på $ v_2  $ genom

$ cos(30°)=\frac{v_2}{820}⇔v_2=cos(30°)·820≈710\,N $

Vinkeln mellan $v_1$ och tyngdkraften kommer att vara $ 90-30=60° $ så vi bestämmer längden på $v_1$ genom

$ cos(60°)=\frac{v_1}{820}⇔v_1=cos(60°)·820≈410\,N $

Exempel i videon

 • Visualisering av hur en vektor $\vec{v}$ kan delas upp i en horisontell komposant $\vec{V_x}$ och en lodrät komposant $\vec{V_y}$.
 • Andrea drar en kärra full med äpplen med en konstant hastighet. Hennes dragkraft är 800 N (newton) med vinkeln 30° mot marken. Bestäm dragkraftens horisontella komposant $\vec{F_x}$ och lodräta komposant $\vec{F_y}$.
 • Ett flygplan flyger med hastigheten 500 km/h rakt norrut. Plötsligt blåser det med vindhastigheten 40 km/h från väster. Bestäm flygplanets hastighet och kurs med hjälp av de två krafternas resultant.

Kommentarer

Jimmy Hall

På uppgift 5.
Hade inte abborren simmat med 1m/s?
Om abborren simmar i 0,8m/s när den har vatten som rinner i 0,1m/s i motsatt riktning så borde den väl simma 0,9m/s i stilla vatten?
0,(x)m/s – 0,1m/s=0,8m/s
(x)m/s=0,9
Om den simmar 0,9m/s i stilla vatten, bör den då inte simma 1m/s när den simmar i vatten som rinner i samma riktning, med hastigheten 0,1m/s?
0,9m/s+0,1m/s=1m/s

  Simon Rybrand (Moderator)

  Hej Jimmy, du tänker helt rätt om detta, vi korrigerar denna uppgift. Tack för att du tog dig tid och kommenterade detta. 🙂

   arre

   har ni ändrat om upg 5? för jag får svaret till 0.9 m/s om abborrens hastighet från början är 0,8 m/s och den simmar medtröms där vattnet har en hastighet på 0.1 m/s.. är tanken då att dessa ska adderas med varandra? och om frågan hade gällt att den simmar i motströms hastighet på 0.1 m/s, ska jag då använda mig av subtraktion 0,8m/S – 0,1… om inte kan du ge en mer utförlig förklaring på denna då jag inte förstår svaret riktigt i förklaringen.. tack på förhand 🙂

    Simon Rybrand (Moderator)

    Hej, ja uppgiften skall vara korrigerad.
    Först får du tänka vad hastigheten är om vattnet inte flyter alls. Svaret på det är 0,9 m/s då abborren simmar 0,8 m/s om den simmar motströms.
    Om den istället simmar medströms så blir alltså hastigheten 0,9+0,1= 1 m/s
    Går det att förstå det resonemanget?

Johan

Hej!

I genomgången säger du att vi tar arctan = 500/10. Det borde väl vara 500/40, då den närliggande kateten är just 40?
Man kan väl också lika gärna mäta vinkeln som planet är i just nu (den andra som inte är rät) och få samma resultat direkt?

  Simon Rybrand (Moderator)

  Jepp, det skall vara 500/40. Vi fixar detta omgående.


Endast Premium-användare kan kommentera.

e-uppgifter (6)

 • 1. Premium

  Rapportera fel Ändra till korrekt
  (1/0/0)
  ECA
  B1
  P
  PL
  M
  R
  K

  Vad kallas resultatet då två vektorer adderas?

  Dela med lärare
  Rättar...
 • 2. Premium

  Rapportera fel Ändra till korrekt
  (1/0/0)
  ECA
  B
  P1
  PL
  M
  R
  K

  Bestäm resultanten $\vec{r}$r då dess horisontella komposant $\vec{v_1}=(2,0)$v1=(2,0) och dess lodräta komposant $\vec{v_2}=(0,6)$v2=(0,6).

  Dela med lärare
  Rättar...
 • 3. Premium

  Rapportera fel Ändra till korrekt
  (1/0/0)
  ECA
  B
  P1
  PL
  M
  R
  K

  Använd figuren och bestäm resultantens längd, som i uppgiften motsvarar en hasighet.
  Svara med enheten m/s.

  komposanter-ovning-1

  Svar:
  Ditt svar:
  Rätt svar:
  (Korrekta varianter)
  {[{correctAnswer}]}
  Dela med lärare
  Rättar...
 • Är du ny här? Så här funkar Eddler Premium
  • 600+ videolektioner till gymnasiet och högstadiets matte.
  • 4000+ övningsfrågor med fullständiga förklaringar.
  • Heltäckande för din kursplan. Allt på ett ställe.
  • Träning inför nationella prov och högskoleprovet.
  Sedan endast 89 kr/mån.
  Ingen bindningstid. Avsluta när du vill.
  Din skolas prenumeration har gått ut!
  Påminn din lärare om att förnya eller fortsätt plugga med Eddler på egen hand.
  Så funkar det för:
  Elever/Studenter Lärare Föräldrar
  Din skolas prenumeration har gått ut!
  Förnya er prenumeration. Kontakta oss på: info@eddler.se
 • 4. Premium

  Rapportera fel Ändra till korrekt
  (1/0/0)
  ECA
  B
  P1
  PL
  M
  R
  K

  Använd figuren och bestäm resultantens riktning, vilket motsvarar vinkeln $v$v
  Avrunda till hela grader.

  komposanter-ovning-1

  Svar:
  Ditt svar:
  Rätt svar:
  (Korrekta varianter)
  {[{correctAnswer}]}
  Dela med lärare
  Rättar...
 • 5. Premium

  Rapportera fel Ändra till korrekt
  (2/0/0)
  ECA
  B
  P1
  PL1
  M
  R
  K

  En abborre simmar motströms i en kanal och har hastigheten $0,8$0,8 m/s.
  I kanalen rinner vattnet med hastigheten $0,1$0,1 m/s.
  Vilken hastighet hade abborren haft om den istället hade simmat medströms?

  Dela med lärare
  Rättar...
 • 6. Premium

  Rapportera fel Ändra till korrekt
  (2/0/0)
  ECA
  B
  P1
  PL1
  M
  R
  K

  Det har snöat ute och Albert drar sin lillbror Axel i en kälke. Albert drar med kraften $F=180\text{ }N$F=180 N . Vinkeln som uppstår mellan marken och snöret vid pulkan är $20^{\circ}$20.

  Hur stor är kraften i kälkens riktning, d.v.s den horisontella komposanten? 

  Svara med enheten för kraft är Newton, N)

  Dela med lärare
  Rättar...

c-uppgifter (2)

 • 7. Premium

  Rapportera fel Ändra till korrekt
  (0/2/0)
  ECA
  B
  P1
  PL
  M1
  R
  K

  En tennisboll skjuts iväg rakt norrut och precis vid racketträffen har den hastigheten $38$38 m/s. Samtidigt så blåser det från öst med vindhastigheten $5$5 m/s.

  Bestäm tennisbollens resulterande hastighet precis efter träffen.

  Dela med lärare
  Rättar...
 • 8. Premium

  Rapportera fel Ändra till korrekt
  (0/3/0)
  ECA
  B
  P1
  PL2
  M
  R
  K

  Du har fått en radiostyrd båt i present, som går med hastigheten $20$20 km/h. Du testar den en dag då det blåser ordentligt, $8$8 m/s, rakt från väster.

  Hur många grader kommer båten vika av sin riktning, som är rakt norrut, p.g.a. blåsten, jämfört med om det hade varit helt vindstilla?

  Ange svaret i heltal.

  Svar:
  Ditt svar:
  Rätt svar:
  (Korrekta varianter)
  {[{correctAnswer}]}
  Dela med lärare
  Rättar...
Är du ny här? Så här funkar Eddler Premium
 • 600+ videolektioner till gymnasiet och högstadiets matte.
 • 4000+ övningsfrågor med fullständiga förklaringar.
 • Heltäckande för din kursplan. Allt på ett ställe.
 • Träning inför nationella prov och högskoleprovet.
Sedan endast 89 kr/mån.
Ingen bindningstid. Avsluta när du vill.
Din skolas prenumeration har gått ut!
Påminn din lärare om att förnya eller fortsätt plugga med Eddler på egen hand.
Så funkar det för:
Elever/Studenter Lärare Föräldrar
Din skolas prenumeration har gått ut!
Förnya er prenumeration. Kontakta oss på: info@eddler.se