...
Kurser Alla kurser Min sida Min sida Provbank Mina prov Min skola Läromedel Blogg Guider Om oss Kontakt Nationella prov Gamla högskoleprov Läxhjälp matematik Priser
Sök Mitt konto Logga ut Elev/lärare
-registrering
Logga in Köp Premium Köp Premium Prova gratis
Genom att använda den här sidan godkänner du våra användarvillkor, vår integritetspolicy och att vi använder cookies.
EXEMPEL I VIDEON
Lägg till som läxa
Lägg till som stjärnmärkt
  Lektionsrapport   Hjälp

Frågor hjälpmarkerade!

Alla markeringar försvinner.

Ta bort markeringar Avbryt
Kopiera länk Facebook Twitter Repetera Rapportera Ändra status
KURSER  / 
Matematik Högstadiet
 /   Sannolikhetslära och statistik – Högstadiet

Frekvens och relativ frekvens

Endast Premium- användare kan rösta.
Författare:Simon Rybrand Anna Karp
Rapportera fel Redigera lektion Redigera text Redigera övning Redigera video
Så hjälper Eddler dig:
Videor som är lätta att förstå Övningar & prov med förklaringar
Allt du behöver för att klara av nationella provet
Så hjälper Eddler dig:
Videor som är lätta att förstå Övningar & prov med förklaringar
Allt du behöver för att klara av nationella provet
Din skolas prenumeration har gått ut!
Påminn din lärare om att förnya eller fortsätt plugga med Eddler på egen hand.
Så funkar det för:
Elever/Studenter Lärare Föräldrar
Din skolas prenumeration har gått ut!
Förnya er prenumeration. Kontakta oss på: info@eddler.se

Frekvensen beskriver hur vanligt förekommande ett värde är i ett datamaterial.  Med det menar man hur många gånger ett observationsvärde återkommer datamängden. Vi kommer här fokusera på två olika frekvenser, den absoluta frekvensen och den relativa frekvensen.

 Absolut frekvens

Antalet förekomster av ett visst värde i ett datamaterial.

Relativ frekvens

Andelen förekomster av ett visst värde i ett datamaterial.

Vi börjar med att titta på den absoluta frekvensen, den vi från och med nu kommer syfta på när vi skriver frekvens.

Frekvens

Den absoluta frekvensen är det man lite slarvigt kallar bara för frekvens. Därför kan du i denna kursen utgå från att det är den absoluta frekvensen som efterfrågas när man säger frekvens.

Frekvensen talar om för oss hur många gånger ett visst observationsvärde förekommer i materialet. Vi tar ett exempel meddetsamma för att illustrera vad vi menar.

Exempel 1

Diagrammet visar resultatet av en undersökning där frågan löd:
”Vilken färg har din cykel?”

Diagram över färger

Man fick in $18$18 svar. Ange frekvensen för de olika observationsvärdena.

Lösning

Ett observationsvärde är det svar man får vid en undersökning. I denna undersökning han man fått in svaren blå, gul, röd och vit. 

Frekvensen (den absoluta frekvensen) motsvarar antalet svar (förekomster) av de olika observationsvärdena. Med det menar vi alltså hur många som anger att deras cykel har de respektive färgerna. Vi läser av frekvensen i diagrammet.

Blå har frekvensen $2$2.
Gul har frekvensen $7$7.
Röd har frekvensen $4$4.
Vit har frekvensen $5$5.

Med andra ord kan vi lite förenklat sammanfattningsvis säga att frekvensen motsvara antalet svar på ett viss värde.

Relativ frekvens

Den relativa frekvensen beskriver frekvensen i förhållande till hur många gånger man utfört försöket. Med andra ord talar den om för oss hur stor andel av materialet som består av ett visst värde. 

Därför beräknar vi den relativa frekvensen genom att dividera frekvensen med det totala antalet observationer.

 $\text{Relativ frekvens}=$Relativ frekvens= $\frac{\text{Frekvens}}{\text{Antal observationer}}$FrekvensAntal observationer  

Som ett resultat av kvoten kan man uttrycka den relativa frekvensen i bråkform, decimalform eller i procentform

Exempel 2

Diagrammet visar resultatet av en undersökning där frågan löd:
”Vilken färg har din cykel?”

Diagram över färger

Man fick in $18$18 svar. Ange den relativa frekvensen för de olika observationsvärdena.

Lösning

Den relativa frekvensen anger hur stor andel av materialet som består av ett visst värde. Därför får vi genom att dividera frekvensen med det totala antalet observationer värdet för de relativa frekvenserna.

Blå har den relativa frekvensen  $\frac{2}{18}$218  $\approx0,11$0,11  vilket motsvarar  $11\%$11% .

Gul har den relativa frekvensen  $\frac{7}{18}$718  $\approx0,39$0,39  vilket motsvarar  $39\%$39% .

Röd har den relativa frekvensen  $\frac{4}{18}$418  $\approx0,22$0,22  vilket motsvarar  $22\%$22%  .

Blå har den relativa frekvensen $\frac{5}{18}$518  $\approx0,28$0,28  vilket motsvarar  $28\%$28%  .

Med andra ord kan vi lite förenklat säga att den relativa frekvensen motsvara andelen svar på ett viss värde.

Sammanfattningsvis konstaterar vi att Antalet förekomster av ett visst värde i ett datamaterial motsvarar frekvensen, medan däremot den relativa frekvensen motsvara Andelen.

Kommentarer


Endast Premium-användare kan kommentera.

██████████████████████████
████████████████████████████████████████████████████

e-uppgifter (5)

 • 1. Premium

  Redigera uppgift Rapportera fel Ändra till korrekt
  (1/0/0)
  E C A
  B 1
  P
  PL
  M
  R
  K
  M NP INGÅR EJ

  Stapeldiagram

  Ange frekvensen för Bil genom att läsa av diagrammet.

  Svar:
  Ditt svar:
  Rätt svar:
  (Korrekta varianter)
  {[{correctAnswer}]}
  Bedömningsanvisningar/Manuell rättning
  Klicka i rutorna och bedöm ditt svar.
  • Rättad
  • +1
  • Rättad
  Se mer:Videolektion: Repetition Statistik
  Liknande uppgifter: frekvens stapeldiagram statistik
  Dela med lärare
  Rättar...
 • 2. Premium

  Redigera uppgift Rapportera fel Ändra till korrekt
  (1/0/0)
  E C A
  B 1
  P
  PL
  M
  R
  K
  M NP INGÅR EJ

  Stapeldiagram

  Ange den relativa frekvensen för Bil genom att läsa av diagrammet.

  Svar:
  Ditt svar:
  Rätt svar:
  (Korrekta varianter)
  {[{correctAnswer}]}
  Bedömningsanvisningar/Manuell rättning
  Klicka i rutorna och bedöm ditt svar.
  • Rättad
  • +1
  • Rättad
  Dela med lärare
  Rättar...
 • 3. Premium

  Redigera uppgift Rapportera fel Ändra till korrekt
  (1/0/0)
  E C A
  B 1
  P
  PL
  M
  R
  K
  M NP INGÅR EJ

  Diagrammet visar antalet poäng deltagarna i ett Quiz fick.

  Stapeldiagram

  Vilken observation har störst frekvens? 

  Svar:
  Ditt svar:
  Rätt svar:
  (Korrekta varianter)
  {[{correctAnswer}]}
  Bedömningsanvisningar/Manuell rättning
  Klicka i rutorna och bedöm ditt svar.
  • Rättad
  • +1
  • Rättad
  Se mer:Videolektion: Repetition Statistik
  Dela med lärare
  Rättar...
 • Så hjälper Eddler dig:
  Videor som är lätta att förstå Övningar & prov med förklaringar
  Allt du behöver för att klara av nationella provet
  Så hjälper Eddler dig:
  Videor som är lätta att förstå Övningar & prov med förklaringar
  Allt du behöver för att klara av nationella provet
  Din skolas prenumeration har gått ut!
  Påminn din lärare om att förnya eller fortsätt plugga med Eddler på egen hand.
  Så funkar det för:
  Elever/Studenter Lärare Föräldrar
  Din skolas prenumeration har gått ut!
  Förnya er prenumeration. Kontakta oss på: info@eddler.se
 • 4. Premium

  Redigera uppgift Rapportera fel Ändra till korrekt
  (1/0/0)
  E C A
  B 1
  P
  PL
  M
  R
  K
  M NP INGÅR EJ

  Diagrammet visar antalet poäng deltagarna i ett Quiz fick.

  Stapeldiagram

  Ange den relativa frekvensen för att få $5$5 poäng på Quizet.

  Ange svaret med en decimals noggrannhet.

  Svar:
  Ditt svar:
  Rätt svar:
  (Korrekta varianter)
  {[{correctAnswer}]}
  Bedömningsanvisningar/Manuell rättning
  Klicka i rutorna och bedöm ditt svar.
  • Rättad
  • +1
  • Rättad
  Dela med lärare
  Rättar...
 • 5. Premium

  Redigera uppgift Rapportera fel Ändra till korrekt
  (1/0/0)
  E C A
  B
  P 1
  PL
  M
  R
  K
  M NP INGÅR EJ

  Hur det går med länders ekonomi brukar mätas med bruttonationalprodukten, BNP. 

  Diagrammet visar hur Sveriges BNP har förändrats från år till år sedan 1951. 

  Stapeldiagram

  Vilket år gick BNP i Sverige ner som mest?

  Svar:
  Ditt svar:
  Rätt svar:
  (Korrekta varianter)
  {[{correctAnswer}]}
  Bedömningsanvisningar/Manuell rättning
  Klicka i rutorna och bedöm ditt svar.
  • Rättad
  • +1
  • Rättad
  Liknande uppgifter: Diagram stapeldiagram statisitk
  Dela med lärare
  Rättar...

c-uppgifter (1)

 • 6. Premium

  Redigera uppgift Rapportera fel Ändra till korrekt
  (0/1/0)
  E C A
  B 1
  P
  PL
  M
  R
  K
  M NP INGÅR EJ

  16 lärare på en skola åker bil till jobbet. Några av lärarna samåker till jobbet, dvs. de åker flera i samma bil.

  Tabell NP

  Fyll i den frekvens som saknas i tabellen.

  (Äp9Ma12)

  Svar:
  Ditt svar:
  Rätt svar:
  (Korrekta varianter)
  {[{correctAnswer}]}
  Bedömningsanvisningar/Manuell rättning
  Klicka i rutorna och bedöm ditt svar.
  • Rättad
  • +1
  • Rättad
  Liknande uppgifter: frekvens statistik tabell
  Dela med lärare
  Rättar...
Så hjälper Eddler dig:
Videor som är lätta att förstå Övningar & prov med förklaringar
Allt du behöver för att klara av nationella provet
Så hjälper Eddler dig:
Videor som är lätta att förstå Övningar & prov med förklaringar
Allt du behöver för att klara av nationella provet
Din skolas prenumeration har gått ut!
Påminn din lärare om att förnya eller fortsätt plugga med Eddler på egen hand.
Så funkar det för:
Elever/Studenter Lärare Föräldrar
Din skolas prenumeration har gått ut!
Förnya er prenumeration. Kontakta oss på: info@eddler.se