...
Kurser Alla kurser Min sida Min sida Provbank Mina prov Min skola Läromedel Blogg Guider Om oss Kontakt Nationella prov Gamla högskoleprov Läxhjälp matematik Priser
Sök Mitt konto Logga ut Elev/lärare
-registrering
Logga in Köp Premium Köp Premium Prova gratis
Genom att använda den här sidan godkänner du våra användarvillkor, vår integritetspolicy och att vi använder cookies.
EXEMPEL I VIDEON
Lägg till som läxa
Lägg till som stjärnmärkt
  Lektionsrapport   Hjälp

Frågor hjälpmarkerade!

Alla markeringar försvinner.

Ta bort markeringar Avbryt
Kopiera länk Facebook Twitter Repetera Rapportera Ändra status
KURSER  / 
Matematik 4
 /   Trigonometri och trigonometriska funktioner

Trigonometriska funktioner

Endast Premium- användare kan rösta.
Författare:Simon Rybrand
Rapportera fel Redigera lektion Redigera text Redigera övning Redigera video
Så hjälper Eddler dig:
Videor som är lätta att förstå Övningar & prov med förklaringar
Allt du behöver för att klara av nationella provet
Så hjälper Eddler dig:
Videor som är lätta att förstå Övningar & prov med förklaringar
Allt du behöver för att klara av nationella provet
Din skolas prenumeration har gått ut!
Påminn din lärare om att förnya eller fortsätt plugga med Eddler på egen hand.
Så funkar det för:
Elever/Studenter Lärare Föräldrar
Din skolas prenumeration har gått ut!
Förnya er prenumeration. Kontakta oss på: info@eddler.se

I lektionerna Amplitud och period och förskjutningar i sid- och hödled tittar vi på hur graferna till de trigonometriska funktionerna ser ut och hänger ihop med funtkionuttrycken. 

Sammanfattning av trigonometriska funktioner

I denna lektion får du möjlighet att träna på hur alla dessa begrepp påverkar grafens utseende och funktions uttrycket.

Trigonometriska funktioners funktionsuttryck och graf

Här följer en sammanfattning av de olika begreppen för trigonometriska funktioner.

Amplitud

Innebörden av begreppet amplitud är avståndet i $y$y-led från kurvans jämviktsläge, eller mittenläget lodrätt sett, till det högsta eller minsta värdet för funktionen. Detta motsvarar i formeln koefficient till $\sin$sin eller $\cos$cos. För att beräkna amplituden ställer upp följande kvot.

 $\text{Amplitud}=$Amplitud=  $\frac{\text{Största funktionsvärdet – Minsta funktionsvärdet}}{2}$Största funktionsvärdet – Minsta funktionsvärdet2  

Period

En perioden motsvarar den längd på intervallet i $x$x-led som uppstår innan kurvan upprepar sig.

En funktion $f\left(x\right)$ƒ (x) är periodisk med perioden $P$P om den uppfyller ekvationen  $f\left(x\right)=f\left(x+P\right)$ƒ (x)=ƒ (x+P) för alla $x$x.

Detta motsvarar i formeln koefficienten till vinkeln. Om man till exempel vill beräkna perioden utifrån funktionen $ y=\sin kx $ så får man perioden genom att beräkna

$\text{Periodicitet}=$Periodicitet=$\frac{360^{\circ}}{k}$360k     eller  $\frac{2\pi}{k}$2πk  

Förskjutning uppåt/nedåt

Förskjutningen uppåt eller nedåt avgörs av om funktionsuttrycket har en konstantterm. En positiv konstant förskjuter kurvan uppåt och en negativ förskjuter kurvan nedåt.

$ y= A \sin k(x + v) + B $

Om konstanten $B<0$B<0 förskjuts kurvan nedåt.
Om konstanten $B>0$B>0 förskjuts kurvan uppåt.

Detsamma gäller för funktionen för cosinus.

Förskjutning höger/vänster

Förskjutningar åt höger eller vänster av kurvan avgörs av om det finns en vinkel adderad till variabeln. 

$ y= A \sin k(x + v) + B $

Om  $v>0$v>0  förskjuts kurvan åt vänster.
Om  $v<0$v<0  förskjuts kurvan åt höger.

Sammanfattningsvis får vi följande.

Begrepp sinusfunktionen Amplitud Period och Förskjutningar

Detsamma gäller för funktionen för cosinus.

Nu gäller det bara att hålla tungan rätt i mun och arbeta sig igenom uppgifterna metodiskt!

Exempel i videon

 • Skissa grafen till funktionen $ f(x)=2cos(x-\pi) $.
 • En akties kurs i kronor/aktie varierar upp och ned enligt funktionen $ f(x)=30sinx+60 $ där $x$ är antalet dagar efter årsskiftet och $ f(x) $ ger priset på aktien. Hur många procent ökar aktien om du köper aktien vid dess lägsta värde och säljer vid dess högsta värde?
 • Bestäm konstanterna $ A, \, B \, och \, C $ till funktionen $ f(x)=A+BcosCx $ med hjälp av grafen (se bild i video).

Kommentarer

backis

måste nog hålla med första inlägget här, för att kunna göra maximala vinsten (200%) kan man inte enbart handla inom den givna perioden (1 år), utan måste kunna handla över ”nyåret”. visserligen räcker det att man har handlingsfrihet över 0,5 period men detta spann måste sträcka sig mellan två perioder (år), t.ex. -90 dagar till +90 dagar, eller mellan dag 270 till dag 450. Alltså räcker 1 period för att göra 200% vinst, men inte om denna sträcker mellan 0-360 dagar.

Goeran Hoegosta

Jag vet inte om det var uttalat men om du menar att ett år var en enda period (eventuellt fel beror på just denna premiss) så kommer det lägsta värdet EFTER det högsta värdet och du bör isf max kunna tjäna 30 enheter aka 50%. Skulle det varit -30sinx + 60 så skulle ju det blivit spegelvänt och jag hade hållt med om 200% ökning. Nu blir det ju 50%!

  Simon Rybrand (Moderator)

  Hej!
  Nej exemplet var nog inte tänkt att syfta till att en period var exakt ett år utan endast att (kanske för översiktligt) beräkna ökningen från det minsta till det högsta värdet efter årsskiftet och att man köper på lägsta värdet 30 och säljer på högsta värdet 90. Vi skall fundera på om exemplet kan förtydligas.


Endast Premium-användare kan kommentera.

██████████████████████████
████████████████████████████████████████████████████

e-uppgifter (4)

 • 1. Premium

  Redigera uppgift Rapportera fel Ändra till korrekt
  (1/0/0)
  E C A
  B
  P
  PL
  M 1
  R
  K
  M NP INGÅR EJ

  Figuren visar grafen till funktionen  $y=A\sin kx$y=Asinkx  där $A$A och  $k$k är konstanter.

   

  Bestäm $A$A och $k$k och anger funtkionsuttrycket på formen $y=A\sin kx$y=Asinkx 

  Svar:
  Ditt svar:
  Rätt svar:
  (Korrekta varianter)
  {[{correctAnswer}]}
  Bedömningsanvisningar/Manuell rättning
  Klicka i rutorna och bedöm ditt svar.
  • Rättad
  • +1
  • Rättad
  Dela med lärare
  Rättar...
 • 2. Premium

  Redigera uppgift Rapportera fel Ändra till korrekt
  M NP INGÅR EJ

  Ge ett exempel på en trigonometrisk funktion med amplituden $3$3 och perioden $90^{\circ}$90.

  Svar:
  Ditt svar:
  Rätt svar:
  (Korrekta varianter)
  {[{correctAnswer}]}
  Bedömningsanvisningar/Manuell rättning
  Klicka i rutorna och bedöm ditt svar.
  • Rättad
  • +1
  • Rättad
  Dela med lärare
  Rättar...
 • 3. Premium

  Redigera uppgift Rapportera fel Ändra till korrekt
  (1/0/0)
  E C A
  B
  P
  PL 1
  M
  R
  K
  M NP INGÅR EJ

  Bestäm konstanten $A$A så att det minsta värde funktionen $y=A-3\cos2\left(x-20^{\circ}\right)$y=A3cos2(x20) kan anta är $4$4.

  Svar:
  Ditt svar:
  Rätt svar:
  (Korrekta varianter)
  {[{correctAnswer}]}
  Bedömningsanvisningar/Manuell rättning
  Klicka i rutorna och bedöm ditt svar.
  • Rättad
  • +1
  • Rättad
  Dela med lärare
  Rättar...
 • Så hjälper Eddler dig:
  Videor som är lätta att förstå Övningar & prov med förklaringar
  Allt du behöver för att klara av nationella provet
  Så hjälper Eddler dig:
  Videor som är lätta att förstå Övningar & prov med förklaringar
  Allt du behöver för att klara av nationella provet
  Din skolas prenumeration har gått ut!
  Påminn din lärare om att förnya eller fortsätt plugga med Eddler på egen hand.
  Så funkar det för:
  Elever/Studenter Lärare Föräldrar
  Din skolas prenumeration har gått ut!
  Förnya er prenumeration. Kontakta oss på: info@eddler.se
 • 4. Premium

  Redigera uppgift Rapportera fel Ändra till korrekt
  (1/0/0)
  E C A
  B 1
  P
  PL
  M
  R
  K
  M NP INGÅR EJ

  Yosef och Zara ritar kurvan  $y=\sin x$y=sinx  på sina digitala verktyg. När de jämför sina kurvor upptäcker de att kurvorna ser olika ut. Se figur.

  Förklara varför kurvornas utseende skiljer sig åt på detta sätt.

  Svar:
  Ditt svar:
  Rätt svar:
  (Korrekta varianter)
  {[{correctAnswer}]}
  Bedömningsanvisningar/Manuell rättning
  Klicka i rutorna och bedöm ditt svar.
  • Rättad
  • +1
  • Rättad
  Liknande uppgifter: radianer Trigonometriska funktioner
  Dela med lärare
  Rättar...

c-uppgifter (3)

 • 5. Premium

  Redigera uppgift Rapportera fel Ändra till korrekt
  (1/1/0)
  E C A
  B 1 1
  P
  PL
  M
  R
  K
  M NP INGÅR EJ

  Grafen i figuren tillhör en funktion av typen $y=A\cos k\left(x+v\right)+B$y=Acosk(x+v)+B där $x$x anges i grader.

  Bestäm konstanterna $A,\text{ }k,\text{ }v$A, k, v  och $B$B och ange funktionsuttrycket på formen $y=A\cos k\left(x+v\right)+B$y=Acosk(x+v)+B.

  Svar:
  Ditt svar:
  Rätt svar:
  (Korrekta varianter)
  {[{correctAnswer}]}
  Bedömningsanvisningar/Manuell rättning
  Klicka i rutorna och bedöm ditt svar.
  • Rättad
  • +1
  • Rättad
  Dela med lärare
  Rättar...
 • 6. Premium

  Redigera uppgift Rapportera fel Ändra till korrekt
  (1/1/0)
  E C A
  B 1 1
  P
  PL
  M
  R
  K
  M NP INGÅR EJ

  Figurerna visar graferna till fyra trigonometriska funktioner, där $x$x anges i radianer.

  Para ihop följande tre funktioner med rätt graf A–D.

  1.   $y=\cos x+2$y=cosx+2  
  2.   $y=\cos2x$y=cos2x  
  3.   $y=\cos\left(x+2\right)$y=cos(x+2) 
  4.  $y=\cos$y=cos$\frac{x}{2}$x2  
  Svar:
  Ditt svar:
  Rätt svar:
  (Korrekta varianter)
  {[{correctAnswer}]}
  Bedömningsanvisningar/Manuell rättning
  Klicka i rutorna och bedöm ditt svar.
  • Rättad
  • +1
  • Rättad
  Dela med lärare
  Rättar...
 • 7. Premium

  Redigera uppgift Rapportera fel Ändra till korrekt
  (1/2/0)
  E C A
  B
  P 1
  PL 1
  M
  R
  K 1
  M NP INGÅR EJ

  Figuren nedan visar kurvan  $y=-\sin3x$y=sin3x  och linjen $y=$y=$-\frac{1}{2}$12  

  Bestäm $x$x-koordinaten för skärningspunkten $P$P.

  Svar:
  Ditt svar:
  Rätt svar:
  (Korrekta varianter)
  {[{correctAnswer}]}
  Bedömningsanvisningar/Manuell rättning
  Klicka i rutorna och bedöm ditt svar.
  • Rättad
  • +1
  • Rättad
  Liknande uppgifter: Trigonometriska funktioner
  Dela med lärare
  Rättar...

a-uppgifter (3)

 • 8. Premium

  Redigera uppgift Rapportera fel Ändra till korrekt
  (1/0/1)
  E C A
  B 1 1
  P
  PL
  M
  R
  K
  M NP INGÅR EJ

  Grafen i figuren tillhör en funktion av typen $y=A\sin k\left(x+v\right)+B$y=Asink(x+v)+B där $x$x anges i radianer.

  Bestäm konstanterna $A,\text{ }k,\text{ }v$A, k, v  och $B$B och ange funktionsuttrycket på formen $y=A\sin k\left(x+v\right)+B$y=Asink(x+v)+B.

  Svar:
  Ditt svar:
  Rätt svar:
  (Korrekta varianter)
  {[{correctAnswer}]}
  Bedömningsanvisningar/Manuell rättning
  Klicka i rutorna och bedöm ditt svar.
  • Rättad
  • +1
  • Rättad
  Dela med lärare
  Rättar...
 • 9. Premium

  Redigera uppgift Rapportera fel Ändra till korrekt
  (0/0/1)
  E C A
  B 1
  P
  PL
  M
  R
  K
  M NP INGÅR EJ

  Ange en kontinuerlig funktion $f$ƒ  som är definierad för alla $x$x och har värdemängden $-4\le f(x)\le2$4ƒ (x)2 .

  Svar:
  Ditt svar:
  Rätt svar:
  (Korrekta varianter)
  {[{correctAnswer}]}
  Bedömningsanvisningar/Manuell rättning
  Klicka i rutorna och bedöm ditt svar.
  • Rättad
  • +1
  • Rättad
  Liknande uppgifter: Trigonometriska funktioner
  Dela med lärare
  Rättar...
 • 10. Premium

  Redigera uppgift Rapportera fel Ändra till korrekt
  (0/0/2)
  E C A
  B
  P
  PL 2
  M
  R
  K
  M NP INGÅR EJ

  I Lisas matematikbok finns följande uppgift:

  Lisa löser uppgiften så här:

  Lisas lösning är inte korrekt. Hjälp Lisa att lösa uppgiften korrekt.

  Svar:
  Ditt svar:
  Rätt svar:
  (Korrekta varianter)
  {[{correctAnswer}]}
  Bedömningsanvisningar/Manuell rättning
  Klicka i rutorna och bedöm ditt svar.
  • Rättad
  • +1
  • Rättad
  Dela med lärare
  Rättar...
Så hjälper Eddler dig:
Videor som är lätta att förstå Övningar & prov med förklaringar
Allt du behöver för att klara av nationella provet
Så hjälper Eddler dig:
Videor som är lätta att förstå Övningar & prov med förklaringar
Allt du behöver för att klara av nationella provet
Din skolas prenumeration har gått ut!
Påminn din lärare om att förnya eller fortsätt plugga med Eddler på egen hand.
Så funkar det för:
Elever/Studenter Lärare Föräldrar
Din skolas prenumeration har gått ut!
Förnya er prenumeration. Kontakta oss på: info@eddler.se