...
Kurser Alla kurser Min sida Min sida Provbank Mina prov Min skola Läromedel Blogg Guider Om oss Kontakt Nationella prov Gamla högskoleprov Läxhjälp matematik Priser
Sök Mitt konto Logga ut Elev/lärare
-registrering
Logga in Köp Premium Köp Premium Prova gratis
Genom att använda den här sidan godkänner du våra användarvillkor, vår integritetspolicy och att vi använder cookies.
EXEMPEL I VIDEON
Lägg till som läxa
Lägg till som stjärnmärkt
  Lektionsrapport   Hjälp

Frågor hjälpmarkerade!

Alla markeringar försvinner.

Ta bort markeringar Avbryt
Kopiera länk Facebook Twitter Repetera Rapportera Ändra status
KURSER  / 
Matematik 4
 /   Trigonometri och trigonometriska funktioner

Kurvan till y = tan x

Endast Premium- användare kan rösta.
Författare:Simon Rybrand
Rapportera fel Redigera lektion Redigera text Redigera övning Redigera video
Så hjälper Eddler dig:
Videor som är lätta att förstå Övningar & prov med förklaringar
Allt du behöver för att klara av nationella provet
Så hjälper Eddler dig:
Videor som är lätta att förstå Övningar & prov med förklaringar
Allt du behöver för att klara av nationella provet
Din skolas prenumeration har gått ut!
Påminn din lärare om att förnya eller fortsätt plugga med Eddler på egen hand.
Så funkar det för:
Elever/Studenter Lärare Föräldrar
Din skolas prenumeration har gått ut!
Förnya er prenumeration. Kontakta oss på: info@eddler.se

Kurvan till y = tan x har ett mycket karaktäristiskt utseende. Det beror på några viktiga egenskaper som är bra att känna till. När vi ritar ut grafen till funktionen $y=\tan x$y=tanx  i ett koordinatsystem ser den nämligen ut så här.

Kurvan till y=tan x

Vi ser att $y=\tan x$y=tanx skär $x$x– axeln med ett intervall på $180°$180° och upprepar sitt utseende. Det leder till att tangensfunktionen har periodiciteten $180°$180° eller $\pi$π radianer. Det innebär att funktionsvärdena återkommer i intervallet $180^{\circ}$180 eller $\pi$π radianer.

Kurvan till y=tan x och dess egenskaper

Anledningen till att grafen till tangentfunktionen ser ut som den gör, beror på att den är odefinierad för vissa vinklar. Vi vet nämligen att $\tan x=$tanx=$\frac{\sin x}{\cos x}$sinxcosx  och för $x$x-värden där $\cos x=0$cosx=0 är funktionen därför odefinierad. Detta eftersom att nolldivision inte är definierat/tillåtet. Till funktionen för tangens uppstår därför ”glapp” i grafen.

Dessa lodräta linjer som grafen närmar sig från höger och vänster med ett visst intervall, men aldrig sammanfaller med, kallas för asymptoter . Vi studerar dem närmre längre fram i kursen.

Asymptoter och tangens kurva

”Glappen”, eller asymptoterna, markeras här med röda streck och till exempel gäller att $ \lim\limits_{x \to 90°} \tan x= \pm \infty$.

Det beror på att när $x \to 90°$ från vänster, gäller att $ \lim\limits_{x \to 90°} \sin x= 1$ och $ \lim\limits_{x \to 90°} \cos x= +0$.

Om vi dividerar talet $1$1 med ett oändligt litet positiv tal, blir det oändligt positivt stort.

Och tvärt om. När istället $x \to 90°$ från höger, gäller att $ \lim\limits_{x \to 90°} \cos x= -0$, det vill säga ett oändligt litet negativt tal. Det i sin tur leder till att kvoten mellan talet $1$1 med det oändligt lilla negativa talet, blir ett oändligt negativt stort tal.

Kurvan till y=tan x periodicitet

På grund av att  $y=\tan x$y=tanx definieras av kvoten $\frac{\cos x}{\sin x}$cosxsinx  och den inte är definierad för  $x=\pm90^{\circ}+n\cdot180^{\circ}$x=±90+n·180  eller  $x=$x= $\pm\frac{\pi}{2}+$±π2 +$n\pi$nπ rad. Som vi tidigare nämnt motsvarar detta periodiciteten.

För $y=\tan kx$y=tankx gäller att

$\text{Perioden}=$Perioden= $\frac{180^{\circ}}{k}$180k   eller  $\frac{\pi}{k}$πk 

Ju större värde på $k$k ju mindre blir perioden och därmed blir kurvan ”smalare”.

Saknar amplitud

När det gäller tangentfunktionen så talar vi inte om amplituden. Koefficienten framför funtkionuttrycken kommer att påverka hur snabbt funktionsvärden ökar.  Den blå grafen tillhör  $y=\tan x$y=tanx och den röda  $y=2\tan x$y=2tanx 

Större värden på koefficienten ger en ”brantare” graf. 

Förskjutningar i höjdled

På liknande vis som för alla andra funktioner, förskjuts kurvan till y = tan x i höjdled genom addition med en konstant. Det beror på att till varje funktionsvärde lägger man till konstantens värde. Följden är att $y$y-värdet ökar eller minskar lika mycket för varje $x$x-värde.

För $y=\tan kx+B$y=tankx+B  gäller att

Om konstanten $B<0$B<0 förskjuts kurvan nedåt.
Om konstanten $B>0$B>0 förskjuts kurvan uppåt.

Kurvan till y = tan x förskjuts alltså $B$B steg rakt upp eller ner.

Exempel 1

Ange värdet på konstanterna $B$B och $C$C  då

blå graf tillhör funktionen $y=\tan x$y=tanx
röda graf tillhör funktionen  $y=\tan x+B$y=tanx+B
svart graf tillhör funktionen  $y=\tan x+C$y=tanx+C

Lösning

Man flyttar kurvan rakt uppåt eller neråt genom att addera en konstant. Lättast att läsa konstantens värde är vart graferna skär $y$y -axeln (om de inte är förskjutna i sidled också.)

Jämför vi den blå grafen $y=\tan x$y=tanx med den röda grafen  $y=\tan x+B$y=tanx+B ser vi att kurvan är förskjuten två steg uppåt.  $B=2$B=2

Jämför vi den blå grafen $y=\tan x$y=tanx med den svarta grafen  $y=\tan x+C$y=tanx+C ser vi att kurvan är förskjuten fyra steg nedåt. $C=-4$C=4
svart graf tillhör funktionen  $y=\tan x+C$y=tanx+C

Förskjutningar i sidled

På liknade vis gäller förskjutningar i sidled.

För $y=\tan k\left(x+v\right)$y=tank(x+v)  gäller att

Om  $v>0$v>0  förskjuts kurvan åt vänster.
Om  $v<0$v<0  förskjuts kurvan åt höger.

Sambandet mellan enhetscirken och tangenskurvan

I introduktionslektionen om de trigonometriska funktionerna tittade vi på sambandet mellan kurvan till tangens och enhetscirken. Återvänd till den om du är osäker. Vi tittar här på hur man med en lodrät linjen kan läsa av värdena direkt.

Sambandet mellan sinus, cosinus och tangens ger att vi kan dra en lodrät linje $x=1$x=1 vid enhetscirkeln. Genom att sedan förlänga radien läser vi av värdet för tangens på den linjen. Det gäller på grund av likformighet mellan de rätvinkliga trianglar som uppstår i området begränsat av $x$x -axeln, linjen $x=1$x=1 och den förlängda radien.

Eftersom att $\tan v=$tanv=$\frac{\sin v}{\cos v}$sinvcosv   är detsamma som $\frac{\sin v}{\cos v}=\frac{\tan v}{1}$sinvcosv =tanv1  och den horisontella katetern i triangeln alltid är lika med $1$1 l.e, ger likformighet att den lodräta katetern i den större triangeln motsvarar värdet för tangens.

Alla vinklar som ger att sinusvärdet är mindre än cosinusvärdet, det vill säga $-45^{\circ}<$45<$v$v $<45^{\circ}$<45, ger ett tangensvärde mindre än $1$1. Vi ser det i figuren genom att den lodräta katetern är kortare än den horisontella. Exempelvis kan vi läsa av att $\tan40^{\circ}\approx0,84$tan400,84.

Läser vi av tangensvärdet för $\tan45^{\circ}$tan45 på linjen  $x=1$x=1 får vi det till $1$1. Det beror på att de två katetrarna båda är $1$1 l.e och $\sin45^{\circ}=\cos45^{\circ}$sin45=cos45.

Alla vinklar som ger att sinusvärdet är större än cosinusvärdet, det vill säga $45^{\circ}<$45< $v$v $<90^{\circ}$<90 och  $-90^{\circ}<$90<$v<-45^{\circ}$v<45  ger ett tangensvärde större än $1$1. Vi ser det i figuren genom att den lodräta katetern är längre än den horisontella. Till exempel gäller att $\tan55^{\circ}\approx1,4$tan551,4.

När vinkel närmar sig $90^{\circ}$90 får hypotenusan/den förlängda radien en brantare och brantare lutning till att vid $90^{\circ}$90 bli parallell med linjen $x=1$x=1. Då bildar den tillsammans med $x=1$x=1 och $x$x-axeln inte längre en triangel. Vi får inte någon skärningspunkt att läsa av tangensvärdet på linjen $x=0$x=0  längre, vilket är ett annat sätt att se att tangens är inte definierat för $v=90^{\circ}$v=90.

Om vinkeln ligger i intervallet $90^{\circ}<$90<$v$v$<270^{\circ}$<270 förlänger vi radien rakt igenom enhetscirkeln istället tills den skär linjen $x=1$x=1 och läser av tangensvärdet där. Exempelvis är $\tan150^{\circ}\approx-0,6$tan1500,6.

Dessa mönster upprepar sig med perioden $180^{\circ}$180, det vill säga ett halvt varv. Det vill säga värdet $\tan45^{\circ}=\tan225^{\circ}$tan45=tan225 eftersom att de kommer motsvara samma punkt på linjen $x=1$x=1.

Så du kan använda enhetscirkeln med tillägget $x=1$x=1 för att läsa av tangensvärdet. Men självklart kan du lika gärna räkna ut värdet med kvoten $\frac{\sin v}{\cos v}$sinvcosv  om du föredrar det.

Exempel i videon

 • Skissa kurvan till $ y=\tan x $ i intervallet $ -360° ≤ x ≤ 360° $.
 • Lös ekvationen $ 2\tan x = 4 $.
 • Lös ekvationen $\tan 4x=0,2 $.
 • Lös ekvationen $ 2 \cos x=4 \sinx $.

Kommentarer

Mohammad almalki

Hej! Jag undrar bara när du löste 2cosx=4sinx och du flyttade cos till andra sidan varför bytte den inte tecken.

  Simon Rybrand (Moderator)

  Det som händer där är att vi delar med cosx. Dvs vi subtraherar inte.
  Då byts inte tecknen.

Patrikm89

Kan det vara fel i andra övningsfrågan? Får arctan(0,5)=46,36°.. och sen dela med 2 för ett svar på 23,18°+n*90? Eller kan jag ha något felinställt på räknaren?

Får tacka för grymma videos.

  Simon Rybrand (Moderator)

  Hej, arctan(0,5)≈26,57°, det borde bli så om du har inställt på grader på din räknare. Jämför annars med någon onlineräknare.

mikaelhagfeldt@gmail.com

Hej! Du använder programmet Graph för många av dina föreläsningar inte sant? Älskar programmet men vet inte hur jag ska göra för att skapa sinuskurvor i programmet där x-, och y-axlarna består utav grader (dvs inte siffror numrerade från 0 till oändligheten). Hur ställer man in i Graph så att man får vinklarna i grader istället? Tack på förhand!

  Simon Rybrand (Moderator)

  Hej
  Jo det stämmer att jag ofta har använt Graph tidigare. Nu sitter jag på en Mac där graph inte går att installera men jag har för mig att du ställer in detta genom att gå in på axelinställningar. Man kan även komma åt det genom att dubbelklicka på axlarna i listan med grafer längst upp till vänster.

randsara

Hej !
5sinx+2COX=0 ?
Vilket steg ska jag börja med ?

  Simon Rybrand (Moderator)

  Hej, börja med att skriva om ekvationen enligt:
  $ 2cosx = -5sinx ⇔ $
  $ 2 = -5sinx/cosx ⇔ $
  $ 2/-5 = sinx/cosx ⇔ $
  $ 2/-5 = tanx $

   randsara

   tack för ditt hjälp !

randsara

vad blir svaret här
2sinx=cosx ?

tack!

  Simon Rybrand (Moderator)

  Hej, här kan du först skriva om ekvationen enligt
  $ 2sinx=cosx ⇔$
  $ \frac{2sinx}{cosx}=1 ⇔$
  $ \frac{sinx}{cosx}= \frac{1}{2} ⇔$
  $ tanx= \frac{1}{2} ⇔$
  Sedan löser du den på samma vis som ekvationen du nämner ovan.

   randsara

   tack så jätte mycket !

randsara

hej!
jag kunde inte lösa den ekvationen
tan x/2=0,2

  Simon Rybrand (Moderator)

  Hej, är det ekvationen $ tan(x/2)=0,2 $?
  I så fall kan du göra enligt:
  $ tan(x/2)=0,2 $ (arctan)
  $ x/2=11,3° + n180° $
  $ x=22,6° + n360° $

Leila

Tack!

taha

vad menas med 90+n180

  Simon Rybrand (Moderator)

  Hej,
  Det handlar om periodiciteten 180 grader och n är ett heltal för att få med alla lösningar. Kika gärna på denna video där vi går igenom grunderna för periodicitet.


Endast Premium-användare kan kommentera.

██████████████████████████
████████████████████████████████████████████████████

e-uppgifter (9)

 • 1. Premium

  Redigera uppgift Rapportera fel Ändra till korrekt
  (1/0/0)
  E C A
  B 1
  P
  PL
  M
  R
  K
  M NP INGÅR EJ

  Vilken periodicitet har  $y=\tan x$y=tanx ?

  Svar:
  Ditt svar:
  Rätt svar:
  (Korrekta varianter)
  {[{correctAnswer}]}
  Bedömningsanvisningar/Manuell rättning
  Klicka i rutorna och bedöm ditt svar.
  • Rättad
  • +1
  • Rättad
  Dela med lärare
  Rättar...
 • 2. Premium

  Redigera uppgift Rapportera fel Ändra till korrekt
  (1/0/0)
  E C A
  B 1
  P
  PL
  M
  R
  K
  M NP INGÅR EJ

  Vilken periodicitet har  $y=\tan3x$y=tan3x ?

  Svar:
  Ditt svar:
  Rätt svar:
  (Korrekta varianter)
  {[{correctAnswer}]}
  Bedömningsanvisningar/Manuell rättning
  Klicka i rutorna och bedöm ditt svar.
  • Rättad
  • +1
  • Rättad
  Dela med lärare
  Rättar...
 • 3. Premium

  Redigera uppgift Rapportera fel Ändra till korrekt
  (1/0/0)
  E C A
  B 1
  P
  PL
  M
  R
  K
  M NP INGÅR EJ

  Figuren visar grafen till funktionen  $f\left(x\right)=\tan x+B$ƒ (x)=tanx+B 

  Bestäm konstanten $B$B.

  Svar:
  Ditt svar:
  Rätt svar:
  (Korrekta varianter)
  {[{correctAnswer}]}
  Bedömningsanvisningar/Manuell rättning
  Klicka i rutorna och bedöm ditt svar.
  • Rättad
  • +1
  • Rättad
  Dela med lärare
  Rättar...
 • Så hjälper Eddler dig:
  Videor som är lätta att förstå Övningar & prov med förklaringar
  Allt du behöver för att klara av nationella provet
  Så hjälper Eddler dig:
  Videor som är lätta att förstå Övningar & prov med förklaringar
  Allt du behöver för att klara av nationella provet
  Din skolas prenumeration har gått ut!
  Påminn din lärare om att förnya eller fortsätt plugga med Eddler på egen hand.
  Så funkar det för:
  Elever/Studenter Lärare Föräldrar
  Din skolas prenumeration har gått ut!
  Förnya er prenumeration. Kontakta oss på: info@eddler.se
 • 4. Premium

  Redigera uppgift Rapportera fel Ändra till korrekt
  (1/0/0)
  E C A
  B
  P 1
  PL
  M
  R
  K
  M NP INGÅR EJ

  Ange $\tan45^{\circ}$tan45 med hjälp av figuren.

   

  Svar:
  Ditt svar:
  Rätt svar:
  (Korrekta varianter)
  {[{correctAnswer}]}
  Bedömningsanvisningar/Manuell rättning
  Klicka i rutorna och bedöm ditt svar.
  • Rättad
  • +1
  • Rättad
  Dela med lärare
  Rättar...
 • 5. Premium

  Redigera uppgift Rapportera fel Ändra till korrekt
  (1/0/0)
  E C A
  B
  P 1
  PL
  M
  R
  K
  M NP INGÅR EJ

  Ange $\tan160^{\circ}$tan160  med hjälp av figuren.

   

  Bedömningsanvisningar/Manuell rättning
  Klicka i rutorna och bedöm ditt svar.
  • Rättad
  • +1
  • Rättad
  Dela med lärare
  Rättar...
 • 6. Premium

  Redigera uppgift Rapportera fel Ändra till korrekt
  (1/0/0)
  E C A
  B 1
  P
  PL
  M
  R
  K
  M NP INGÅR EJ

  Figuren visar graferna till funktionerna  $y=\tan x$y=tanx och  $y=3\tan x$y=3tanx.

  Vilken av funktionerna tillhör den röda grafen?

  Bedömningsanvisningar/Manuell rättning
  Klicka i rutorna och bedöm ditt svar.
  • Rättad
  • +1
  • Rättad
  Dela med lärare
  Rättar...
 • 7. Premium

  Redigera uppgift Rapportera fel Ändra till korrekt
  (1/0/0)
  E C A
  B 1
  P
  PL
  M
  R
  K
  M NP INGÅR EJ

  Figuren visar graferna till funktionerna  $y=\tan x$y=tanx och  $y=0,2\tan x$y=0,2tanx.

  Vilken av funktionerna tillhör den svarta grafen?

  Bedömningsanvisningar/Manuell rättning
  Klicka i rutorna och bedöm ditt svar.
  • Rättad
  • +1
  • Rättad
  Dela med lärare
  Rättar...
 • 8. Premium

  Redigera uppgift Rapportera fel Ändra till korrekt
  (1/0/0)
  E C A
  B
  P 1
  PL
  M
  R
  K
  M NP INGÅR EJ

  Lös ekvationen $10=20\text{ }\tan2x$10=20 tan2x 

  Svar:
  Ditt svar:
  Rätt svar:
  (Korrekta varianter)
  {[{correctAnswer}]}
  Bedömningsanvisningar/Manuell rättning
  Klicka i rutorna och bedöm ditt svar.
  • Rättad
  • +1
  • Rättad
  Dela med lärare
  Rättar...
 • 9. Premium

  Redigera uppgift Rapportera fel Ändra till korrekt
  (1/0/0)
  E C A
  B
  P
  PL
  M
  R 1
  K
  M NP INGÅR EJ

  Figuren visar graferna till funktionerna  $y=0,2\tan x$y=0,2tanx och  $y=3,2$y=3,2.

  Hur många lösningar har ekvationen $0,2\tan x=3,2$0,2tanx=3,2 i intervallet $0^{\circ}<$0<$x$x$<720^{\circ}$<720?

  Du kan med fördel använda ett digitalt hjälpmedel.

  Svar:
  Ditt svar:
  Rätt svar:
  (Korrekta varianter)
  {[{correctAnswer}]}
  Bedömningsanvisningar/Manuell rättning
  Klicka i rutorna och bedöm ditt svar.
  • Rättad
  • +1
  • Rättad
  Liknande uppgifter: grafisk lösning
  Dela med lärare
  Rättar...

c-uppgifter (2)

 • 10. Premium

  Redigera uppgift Rapportera fel Ändra till korrekt
  (0/1/0)
  E C A
  B
  P
  PL 1
  M
  R
  K
  M NP INGÅR EJ

  Vi vet att $\tan2v=a$tan2v=a.

  Förenkla uttrycket  $\tan2v+\tan2\left(v+90^{\circ}\right)+\tan2\left(v+180^{\circ}\right)$tan2v+tan2(v+90)+tan2(v+180) så långt som möjligt.

  Svar:
  Ditt svar:
  Rätt svar:
  (Korrekta varianter)
  {[{correctAnswer}]}
  Bedömningsanvisningar/Manuell rättning
  Klicka i rutorna och bedöm ditt svar.
  • Rättad
  • +1
  • Rättad
  Dela med lärare
  Rättar...
 • 11. Premium

  Redigera uppgift Rapportera fel Ändra till korrekt
  (1/1/0)
  E C A
  B 1 1
  P
  PL
  M
  R
  K
  M NP INGÅR EJ

  Figuren visar grafen till funktionen   $f\left(x\right)=0,2\tan\left(2x+a\right)+B$ƒ (x)=0,2tan(2x+a)+B  

  Bestäm konstanterna $a$a och $B$B.

  Svar:
  Ditt svar:
  Rätt svar:
  (Korrekta varianter)
  {[{correctAnswer}]}
  Bedömningsanvisningar/Manuell rättning
  Klicka i rutorna och bedöm ditt svar.
  • Rättad
  • +1
  • Rättad
  Dela med lärare
  Rättar...
Så hjälper Eddler dig:
Videor som är lätta att förstå Övningar & prov med förklaringar
Allt du behöver för att klara av nationella provet
Så hjälper Eddler dig:
Videor som är lätta att förstå Övningar & prov med förklaringar
Allt du behöver för att klara av nationella provet
Din skolas prenumeration har gått ut!
Påminn din lärare om att förnya eller fortsätt plugga med Eddler på egen hand.
Så funkar det för:
Elever/Studenter Lärare Föräldrar
Din skolas prenumeration har gått ut!
Förnya er prenumeration. Kontakta oss på: info@eddler.se