...
Kurser Alla kurser Min sida Provbank Mina prov Min skola Läromedel Förälder Blogg Guider Om oss Kontakt Läxhjälp matemtaik
  Sök Mitt konto Logga ut Elev/lärare
-registrering
Logga in Köp Premium Köp Premium Prova gratis
Genom att använda denna sidan godkänner du våra användarvillkor, vår integritetspolicy och att vi använder cookies.
EXEMPEL I VIDEON   Lektionsrapport   Hjälp

Frågor hjälpmarkerade!

Alla markeringar försvinner.

Ta bort markeringar Avbryt
Kopiera länk Facebook Twitter Repetera Rapportera Ändra status
Matematik 4
 /   Derivata

Deriveringsregler

Endast Premium- användare kan rösta.
Författare:Simon Rybrand
Rapportera fel Redigera lektion Redigera text Redigera övning Redigera video

I den här lektionen samlar vi de deriveringsregler som används i kurserna Matematik 3 och Matematik 4 på gymnasiet. Till varje regel anger vi i vilken kurs den introduceras.

Index över deriveringsreglerna

Polynomfunktioner
Potensfunktioner
Exponentialfunktioner
Den naturliga logaritmens derivata
Trigonometriska funktioner
Kedjeregeln
Produktregeln
Kvotregeln

Polynomfunktioner (Ma 3)

Är du ny här? Så här funkar Eddler Premium
 • 600+ videolektioner till gymnasiet och högstadiets matte.
 • 4000+ övningsfrågor med fullständiga förklaringar.
 • Heltäckande för din kursplan. Allt på ett ställe.
 • Träning inför nationella prov och högskoleprovet.
Prova i gratis i 7 dagar, sedan endast 89 kr/mån.
Ingen bindningstid. Avsluta när du vill.
Din skolas prenumeration har gått ut!
Påminn din lärare om att förnya eller fortsätt plugga med Eddler på egen hand.
Så funkar det för:
Elever/Studenter Lärare Föräldrar
Din skolas prenumeration har gått ut!
Förnya er prenumeration. Kontakta oss på: info@eddler.se

Ett polynom $f\left(x\right)=kx^n$ƒ (x)=kxn, där $k$k är en konstant har derivatan

 $f´\left(x\right)=n\cdot k\cdot x^{n-1}$ƒ ´(x)=n·k·xn1

Dessutom gäller att

 • Du får derivera term för term, d.v.s om vi har flera termer deriverar du varje term för sig.
 • Derivatan av en konstant, t.ex. 4, 5, 100, -10, är noll.

Exempel på att derivera polynomfunktioner

$ f(x) = x $ har derivatan $ f´(x) = 1 $

$ f(x) = x^3 $ har derivatan $ f´(x) = 3x^2 $

$ f(x) = 2x^4 + 3x + 10 $ har derivatan $ f´(x) = 8x^3 + 3 + 0 = 8x^3 + 3 $

Lektion om att derivera polynomfunktioner

Potensfunktioner (Ma 3)

En potensfunktion kan innehålla andra exponenter än positiva heltal, exempelvis bråktal eller negativa tal. För potensfunktioner används ändå samma deriveringsregler som för polynomfunktioner.

En potensfunktion $f\left(x\right)=kx^n$ƒ (x)=kxn, där $k$k är en konstant har derivatan

 $f´\left(x\right)=n\cdot k\cdot x^{n-1}$ƒ ´(x)=n·k·xn1

Dessutom gäller att

 • Du får derivera term för term, d.v.s om vi har flera termer deriverar du varje term för sig.
 • Derivatan av en konstant, t.ex. 4, 5, 100, -10, är noll.

Ofta behöver potensfunktioner skrivas om med potensregler för att bli lättare att derivera. De potensregler som då används är:

1) $a^{-b}=\frac{1}{a^b}$ab=1ab 
2)  $\sqrt{x}=x^{1/2}$x=x1/2 

Exempel på att derivera potensfunktioner

$ f(x) = \sqrt{x} = x^{1/2} $ har derivatan $ f´(x) = \frac{1}{2}x^{-1/2} = \frac{1}{2 \sqrt{x}} $

$ f´(x) = \frac{1}{x^2} = x^{-2} $ har derivatan $ f´(x) = -2x^{-3} = \frac{-2}{x^3} $

Exponentialfunktioner (Ma 3)

För funktioner som har sin oberoende variabel i exponenten så brukar man särskilja mellan de funktioner som står på basen e och de som inte gör det.

 $f(x)=a^x$ƒ (x)=ax  där  $a>0$a>0  har derivatan $f´(x)=a^{kx}\cdot k\cdot lna$ƒ ´(x)=akx·k·lna 

 $f\left(x\right)=a\cdot e^{kx}$ƒ (x)=a·ekx har derivatan  $f´\left(x\right)k=\cdot a\cdot e^{kx}$ƒ ´(x)k=·a·ekx 

Exempel på att derivera exponentialfunktioner

$ f(x) = e^x $ har derivatan $ f´(x) = e^x $

$ f(x) = 2e^{3x} $ har derivatan $ f´(x) = 6e^{3x} $

$ f(x) = 2^x $ har derivatan  $f´(x)=2^x\cdot ln2$ƒ ´(x)=2x·ln2 

Derivatan av logaritmfunktionen ln x (Ma 4)

 $f\left(x\right)=k\cdot lnx$ƒ (x)=k·lnx där $x>0$x>0 har derivatan

 $f´\left(x\right)=\frac{k}{x}$ƒ ´(x)=kx  

Exempel på att derivera logaritmfunktionen ln x

Om $ f(x) = 2ln x $ så är $ f´(x) = \frac{2}{x} $

Trigonometriska funktioner (Ma 4)

För funktioner som innehåller trigonometriska element (sin, cos, tan) så gäller följande grundläggande regler.

$ f(x) = sinx $ har derivatan $f´(x) = cosx $

$ f(x) = cosx $ har derivatan $f´(x) = -sinx $

$ f(x) = tanx $ har derivatan $f´(x) = \frac{1}{cos^2x} $

Exempel på att derivera trigonometriska funktioner

$ f(x) = -2sinx $ har derivatan $ f´(x) = -2cosx $

$ f(x) = 3 + cosx $ har derivatan $ f´(x) = -sin x $

Kedjeregeln (Ma 4)

Sammansatta funktioner deriveras med hjälp av kvotregeln.

 $y=f\left(g\left(x\right)\right)$y=ƒ (g(x)) har derivatan

 $y´=f´\left(g\left(x\right)\right)\cdot g´\left(x\right)$y´=ƒ ´(g(x))·g´(x) 

 •  $f´\left(g\left(x\right)\right)$ƒ ´(g(x)) kallas för den yttre derivatan.
 •  $g´\left(x\right)$g´(x) kallas för den inre derivatan.

Exempel på att derivera med kedjeregeln

$ f(x) = sin^2x = (sinx)^2 $ har derivatan $ f´(x) = 2sinx \cdot cosx $

$ f(x) = cos(4x) $ har derivatan $ f´(x) = -4sin4x $

$ f(x) = (3+x^2)^3 $ har derivatan $ f´(x) = 3(3 + x^2)^2 \cdot (2x) $

Produktregeln (Ma 4)

När man har två funktioner multiplicerade med varandra så används produktregeln vid derivering.

 $y=f(x)\cdot g(x)$y=ƒ (x)·g(x)  har derivatan $y´=f´(x)\cdot g(x)+f(x)\cdot g´x)$y´=ƒ ´(x)·g(x)+ƒ (x)·g´x) 

Exempel på att derivera med produktregeln

$ f(x) = e^x \cdot sinx $ har derivatan $ f´(x) = e^xsinx + e^xcosx $

$ f(x) = x^2cosx $ har derivatan $ f´(x) = 2xcosx – x^2sinx $

Kvotregeln (Ma 4)

För funktioner skrivna som kvoter så tillämpas kvotregeln.

 $y=\frac{f(x)}{g(x)}$y=ƒ (x)g(x)  där $g\left(x\right)\ne0$g(x)0 har derivatan $y´=\frac{f´(x)\cdot g(x)-f(x)\cdot g´x)}{(g(x))^2}$y´=ƒ ´(x)·g(x)ƒ (x)·g´x)(g(x))2  

Exempel på att derivera med kvotregeln

$ f(x) = \frac{e^x \cdot x}{x^2} $ har derivatan $ \frac{e^x \cdot x – e^x}{x^4} $

Kommentarer

Jasmin Alhaj

på fråga 7 får jag svaret: 2cosx-sinx+3 är det rätt? Finns inget sådant alternativ.

  David Admin (Moderator)

  Hej Jasmin,

  tyvärr är ditt förlag inte korrekt.
  Jag har utvecklat förklaringen till uppgiften något. Se om den hjälper dig att förstå varför ett av alternativen är korrekt svar.


Endast Premium-användare kan kommentera.

e-uppgifter (7)

 • 1. Premium

  Rapportera fel
  (1/0/0)
  ECA
  B
  P1
  PL
  M
  R
  K

  Derivera  $f\left(x\right)=2x$ƒ (x)=2x 

  Svar:
  Ditt svar:
  Rätt svar:
  (Korrekta varianter)
  {[{correctAnswer}]}
  Dela med lärare
  Rättar...
 • 2. Premium

  Rapportera fel
  (1/0/0)
  ECA
  B
  P1
  PL
  M
  R
  K

  Derivera  $f\left(x\right)=0,03$ƒ (x)=0,03 

  Svar:
  Ditt svar:
  Rätt svar:
  (Korrekta varianter)
  {[{correctAnswer}]}
  Dela med lärare
  Rättar...
 • 3. Premium

  Rapportera fel
  (1/0/0)
  ECA
  B
  P1
  PL
  M
  R
  K

   $f\left(x\right)=3x^4+12x-102$ƒ (x)=3x4+12x102, bestäm funktionens derivata $f´\left(x\right)$ƒ ´(x).

  Dela med lärare
  Rättar...
 • Är du ny här? Så här funkar Eddler Premium
  • 600+ videolektioner till gymnasiet och högstadiets matte.
  • 4000+ övningsfrågor med fullständiga förklaringar.
  • Heltäckande för din kursplan. Allt på ett ställe.
  • Träning inför nationella prov och högskoleprovet.
  Prova i gratis i 7 dagar, sedan endast 89 kr/mån.
  Ingen bindningstid. Avsluta när du vill.
  Din skolas prenumeration har gått ut!
  Påminn din lärare om att förnya eller fortsätt plugga med Eddler på egen hand.
  Så funkar det för:
  Elever/Studenter Lärare Föräldrar
  Din skolas prenumeration har gått ut!
  Förnya er prenumeration. Kontakta oss på: info@eddler.se
 • 4. Premium

  Rapportera fel
  (1/0/0)
  ECA
  B
  P1
  PL
  M
  R
  K

  Derivera  $f\left(x\right)=2\sqrt{x}$ƒ (x)=2x och förenkla.

  Dela med lärare
  Rättar...
 • 5. Premium

  Rapportera fel
  (1/0/0)
  ECA
  B
  P1
  PL
  M
  R
  K

  Derivera  $f\left(x\right)=4e^{2x}$ƒ (x)=4e2x 

  Dela med lärare
  Rättar...
 • 6. Premium

  Rapportera fel
  (1/0/0)
  ECA
  B1
  P
  PL
  M
  R
  K

  Derivera  $f\left(x\right)=lnx$ƒ (x)=lnx 

  Svar:
  Ditt svar:
  Rätt svar:
  (Korrekta varianter)
  {[{correctAnswer}]}
  Dela med lärare
  Rättar...
 • 7. Premium

  Rapportera fel
  (1/0/0)
  ECA
  B
  P1
  PL
  M
  R
  K

  Derivera  $y=cos^2(x)+3x$y=cos2(x)+3x .

  Dela med lärare
  Rättar...

c-uppgifter (3)

 • 8. Premium

  Rapportera fel
  (0/1/0)
  ECA
  B
  P1
  PL
  M
  R
  K

  Beräkna  $f´\left(1\right)$ƒ ´(1) om $f\left(x\right)=x^{\frac{3}{2}}$ƒ (x)=x32  

  Svar:
  Ditt svar:
  Rätt svar:
  (Korrekta varianter)
  {[{correctAnswer}]}
  Dela med lärare
  Rättar...
 • 9. Premium

  Rapportera fel
  (0/1/0)
  ECA
  B
  P1
  PL
  M
  R
  K

  Derivera $\frac{x^2}{e^x}$ och förenkla.

  Dela med lärare
  Rättar...
 • 10. Premium

  Rapportera fel
  (0/1/0)
  ECA
  B
  P1
  PL
  M
  R
  K

  Derivera $f(x)=3x^2sin(x)$

  Dela med lärare
  Rättar...
Är du ny här? Så här funkar Eddler Premium
 • 600+ videolektioner till gymnasiet och högstadiets matte.
 • 4000+ övningsfrågor med fullständiga förklaringar.
 • Heltäckande för din kursplan. Allt på ett ställe.
 • Träning inför nationella prov och högskoleprovet.
Prova i gratis i 7 dagar, sedan endast 89 kr/mån.
Ingen bindningstid. Avsluta när du vill.
Din skolas prenumeration har gått ut!
Påminn din lärare om att förnya eller fortsätt plugga med Eddler på egen hand.
Så funkar det för:
Elever/Studenter Lärare Föräldrar
Din skolas prenumeration har gått ut!
Förnya er prenumeration. Kontakta oss på: info@eddler.se