...
Kurser Alla kurser Min sida Min sida Provbank Mina prov Min skola Läromedel Blogg Guider Om oss Kontakt Nationella prov Gamla högskoleprov Läxhjälp matematik Priser
Sök Mitt konto Logga ut Elev/lärare
-registrering
Logga in Köp Premium Köp Premium Prova gratis
Genom att använda den här sidan godkänner du våra användarvillkor, vår integritetspolicy och att vi använder cookies.
EXEMPEL I VIDEON
Lägg till som läxa
Lägg till som stjärnmärkt
  Lektionsrapport   Hjälp

Frågor hjälpmarkerade!

Alla markeringar försvinner.

Ta bort markeringar Avbryt
Kopiera länk Facebook Twitter Repetera Rapportera Ändra status
KURSER  / 
Matematik 3
 /   Derivata och deriveringsregler

Deriveringsregler Polynomfunktioner

Endast Premium- användare kan rösta.
Författare:Simon Rybrand
Rapportera fel Redigera lektion Redigera text Redigera övning Redigera video
Så hjälper Eddler dig:
Videor som är lätta att förstå Övningar & prov med förklaringar
Allt du behöver för att klara av nationella provet
Så hjälper Eddler dig:
Videor som är lätta att förstå Övningar & prov med förklaringar
Allt du behöver för att klara av nationella provet
Din skolas prenumeration har gått ut!
Påminn din lärare om att förnya eller fortsätt plugga med Eddler på egen hand.
Så funkar det för:
Elever/Studenter Lärare Föräldrar
Din skolas prenumeration har gått ut!
Förnya er prenumeration. Kontakta oss på: info@eddler.se

Deriveringsregeln för polynomfunktioner

Alla deriveringsregler kan härledas från derivatans definition. Det som är så bra med deriveringsregler är att det förenklar deriveringen, vilket gör räknandet mer tidseffektivt. Istället för långa, tidskrävande och krångliga beräkningar av ändringskvoters gränsvärden, kan man med dessa regler derivera både snabbt och enkelt. I denna lektion presenterar vi deriveringsregeln för polynomfunktionen.

Deriveringsregel för polynomfunktioner

Polynomfunktionen definieras som en summa av monom, med variabeln i basen och där alla exponenter tillhör de positiva heltalen.

Deriveringsregler

Vi börjar med att ange hur man matematiskt betecknar deriveringsregeln för polynomfunktioner, innan vi går igenom steg för steg hur du ska göra med några exempel. I början brukar det vara lite ovant att jobba med reglerna, men med en del träning brukar dessa regler bli relativt lätta att tillämpa. 

Deriveringsregel för monom

 $f\left(x\right)=kx^n$ƒ (x)=kxn   har derivatan  $f´\left(x\right)=n\cdot kx^{n-1}$ƒ ´(x)=n·kxn1 

Monom är ett polynom som består av endast en term.  Den är en sammansättning av följande två regler som kan bevisas med hjälp av derivatans definition.

Funktionen  $f\left(x\right)=x^n$ƒ (x)=xn   har derivatan  $f´\left(x\right)=n\cdot x^{n-1}$ƒ ´(x)=n·xn1 

och

För alla funktioner  $f\left(x\right)=k\cdot g\left(x\right)$ƒ (x)=k·g(x) där $k$k är en konstant, gäller att  $f´\left(x\right)=k\cdot g´\left(x\right)$ƒ ´(x)=k·g´(x)    

Vi kan alltså bryta ut en konstant ur funktionsuttrycket innan vi använder deriveringsregeln för monomet. 

Exempel 1

Derivera följande funktion med hjälp av deriveringsregeln.

 $f(x)=4x^3$ƒ (x)=4x3 

Lösning

Uttrycket är en monom och vi använder deriveringsregeln som säger, att derivatan till  $f\left(x\right)=kx^n$ƒ (x)=kxn är lika med $f´\left(x\right)=n\cdot kx^{n-1}$ƒ ´(x)=n·kxn1 

och får då att

 $f(x)=4x^3$ƒ (x)=4x3      ⇒      $f´\left(x\right)=12x^2$ƒ ´(x)=12x2 

Monomet består av en tredjegradsterm. Derivatan blir enligt regeln en grad lägre, alltså en andragradsterm. Koefficienten, som är en fyra, multipliceras med exponenten, som var en trea. Derivatan blir därför  $12x^2$12x2.

 Om vi skriver ut derivatan med hjälp av deriveringsregeln får vi att

 $f(x)=4\cdot x^3\text{ }\text{ }\text{⇒}$ƒ (x)=4·x3      $f’\left(x\right)=3\cdot4\cdot x^{3-1}=12x^2$ƒ (x)=3·4·x31=12x2 

Lägger vi dessutom till följande regel kan vi derivera alla potensfunktioner. Eftersom att en polynomfunktion kan ha flera termer använder vi följande regler för att kunna derivera dem.

 $D\left(f+g\right)=f´+g´$D(ƒ +g)=ƒ ´+g´ 

Skrivsättet $D$D är , som vi nämnt i tidigare lektion, en annan vanlig beteckning för derivatan. Regeln säger att derivatan för en summa är lika med summan av derivatan för var term. Det ger att vi deriverar en term i tagen enligt regeln för monom.

Innan vi tar ytterligare några exempel av hur man derivera med hjälp av reglerna, går vi igenom några saker som är bra att komma ihåg när man jobbar med dem.

Potensregel som är viktig att känna till

Potensregeln $a^0=1$a0=1, som säger att alla tal upphöjt till noll bli ett, kan här vara bra att påminna sig om. Det är detta som gör det möjlig att förstå varför variabeln $x$x ser ut att ”försvinna” när man deriverar en förstagradsterm $kx$kx.

Förstgradstermen $x$x  har nämligt koefficienten ett och exponenten ett. Vi kan skriva om $x=1\cdot x^1$x=1·x1. Enligt deriveringsreglerna är då derivatan

 $1\cdot1\cdot x^{1-1}=1\cdot x^0=1\cdot1=1$1·1·x11=1·x0=1·1=1 .

Man brukar sällan skriva ut det utan använder denna kunskap och säger bara att derivatan av $x$x är $1$1 eller att derivatan av $10x$10x är $10$10. Alltså derivatan av en förstagradsterm är lika med sin koefficient.

Hur många olika deriveringsregler finns det?

Egentligen är det bara två deriveringsregler du behöver lära dig. En för potensfunktionerna och en för exponentialfunktionerna. Men om man vill kan man lägga till några minnesregler, som vissa väljer att kalla för deriveringsregler, som gör det ännu lättare att derivera. 

Eftersom att en konstant $C$C kan skrivas som funktionen

 $f\left(x\right)=C=C\cdot1=C\cdot x^0$ƒ (x)=C=C·1=C·x0 

kan med deriveringsreglerna konstatera att

 $f´\left(x\right)=0\cdot C\cdot x^{0-1}=0$ƒ ´(x)=0·C·x01=0 

eftersom att om en faktor är noll, blir produkten alltid noll. Vi drar slutsatsen att derivatan av alla konstanttermer alltid är lika med noll. 

På liknande vis kan vi se att en förstagradsterm $kx$kx, kan skrivas som funktionen

 $f\left(x\right)=kx=k\cdot x^1$ƒ (x)=kx=k·x1 

kan med deriveringsreglerna konstatera att

 $f´\left(x\right)=1\cdot k\cdot x^{1-1}=k\cdot x^0=k\cdot1=k$ƒ ´(x)=1·k·x11=k·x0=k·1=k 

vilket ger att derivatan av alla förstagradstermer alltid är lika med koefficienten. 

Ett funktionsuttryck innehåller ofta en blandning av termer av olika slag. Termer med och utan variabler, men variablerna i basen eller exponenten, heltalsexponenter eller andra reella tal. När man deriverar deriverar man alltid en term i taget och tillämpar den regel som är lämpad för var term.

Viktigt att tänka på när man använder deriveringsreglerna

För att underlätta arbetet med deriveringsreglerna samman fattar vi följden av ovanstående text med följande saker.

Tre bra kom ihåg när du deriverar
 1. Du deriverar alltid ett uttryck ”term för term”.
 2. Derivatan av en konstant är alltid lika med noll.
 3. Derivatan av en förstagradsterm är alltid lika med koefficienten.

Hur gör man när man deriverar med deriveringsreglerna?

Vi visar nu två exempel till på hur du ska derivera. Vi kommer att ha användning av det vi precis har lärt oss.

Exempel 2

Derivera följande funktion med hjälp av deriveringsregeln.

 $f(x)=10+x$ƒ (x)=10+x 

Lösning

Vi deriverar term för term och då första termen är en konstant är dess derivatan noll. Andra termen är en förstagradsterm, vars koefficient är lika med ett. Det ger oss att derivatan för denna term är lika med ett. Vi får att

 $f(x)=10+x\text{ }\text{ }\text{⇒}$ƒ (x)=10+x    $f´\left(x\right)=0+1=1$ƒ ´(x)=0+1=1 

Vi kan också använda oss strikt av deriveringsregeln då $10=10\cdot x^0$10=10·x0 och $x=1\cdot x^1$x=1·x1. Om vi skriver ut derivatan med hjälp av deriveringsregeln får vi att

 $f(x)=10x^0+1\cdot x^1\text{ }\text{ }\text{⇒}$ƒ (x)=10x0+1·x1      $f’\left(x\right)=0\cdot10x^{0-1}+1\cdot1\cdot x^{1-1}=0+1$ƒ (x)=0·10x01+1·1·x11=0+1 

Exempel 2

Derivera följande funktion med hjälp av deriveringsregeln.

 $f(x)=x^2+4x$ƒ (x)=x2+4x 

Lösning

Vi deriverar term för term och då uttrycket är ett polynom, deriverar vi med deriveringsregeln för polynom.

 $f(x)=x^2+4x$ƒ (x)=x2+4x      ⇒      $f´\left(x\right)=2x+4$ƒ ´(x)=2x+4 

Hur fick vi nu fram detta? Vi går nu igenom sakta steg för steg.

Deriveringsregeln säger, att derivatan är lika med  $f´\left(x\right)=n\cdot kx^{n-1}$ƒ ´(x)=n·kxn1 

Detta läser vi ut som att ”Derivatan av f av x är lika med exponenten multiplicerad med koefficienten, multiplicerad med variabeln, som upphöjs till exponenten minus ett.”

Den första termen är en andragradsterm. Derivatan av första termen blir enligt regeln en grad lägre, alltså en förstagradsterm. Koefficienten, som är en osynlig etta, multipliceras med exponenten, som var en tvåa. Derivatan av den första termen blir därför $2x$2x .

Andra termen är en förstagradsterm, vars koefficient är lika med fyra. Det ger oss att derivatan för denna term är lika med fyra. Vi får att

 $f(x)=x^2+4x$ƒ (x)=x2+4x      ⇒      $f´\left(x\right)=2x+4$ƒ ´(x)=2x+4 

Vill vi skriva ut regeln mer tydligt kan använda oss av att $x^2=1\cdot x^2$x2=1·x2 och $4x=4\cdot x^1$4x=4·x1 . Om vi skriver ut derivatan med hjälp av deriveringsregeln får vi att

 $f(x)=1\cdot x^2+4\cdot x^1\text{ }\text{ }\text{⇒}$ƒ (x)=1·x2+4·x1      $f’\left(x\right)=2\cdot1\cdot x^{2-1}+1\cdot4\cdot x^{1-1}=$ƒ (x)=2·1·x21+1·4·x11= $2\cdot x^1+4\cdot x^0=2\cdot x+4\cdot1=2x+4$2·x1+4·x0=2·x+4·1=2x+4  

Några olika derivator att lägga på minnet

Alla polynomfunktioner deriveras enligt regeln ovan. Här har vi tagit fram derivatan för några potenstermer som alla har variabeln i basen och exponenter som tillhör de naturliga talen. Alltså termer som alla kan ingå i en polynomfunktion. 

  $f\left(x\right)=C\text{ }\text{ }\text{⇒}$ƒ (x)=C     $f´\left(x\right)=0$ƒ ´(x)=0    där $C$C är en konstant 
  $f\left(x\right)=4\text{ }\text{ }\text{⇒}$ƒ (x)=4     $f´\left(x\right)=0$ƒ ´(x)=0 
  $f\left(x\right)=x^n\text{ }\text{ }\text{⇒}$ƒ (x)=xn    $f´\left(x\right)=n\cdot x^{n-1}$ƒ ´(x)=n·xn1 
  $f\left(x\right)=x\text{ }\text{ ⇒}$ƒ (x)=x      $f´\left(x\right)=1$ƒ ´(x)=1 
  $f\left(x\right)=x^2\text{ }\text{ }\text{⇒}$ƒ (x)=x2      $f´\left(x\right)=2x$ƒ ´(x)=2x 
  $f\left(x\right)=x^3\text{ }\text{ }\text{⇒}$ƒ (x)=x3      $f´\left(x\right)=3x^2$ƒ ´(x)=3x2 
  $f\left(x\right)=x^4\text{ }\text{ }\text{⇒}$ƒ (x)=x4      $f´\left(x\right)=4x^3$ƒ ´(x)=4x3 
 … 
 $f\left(x\right)=kx^n\text{ }\text{ }\text{⇒}$ƒ (x)=kxn    $f´\left(x\right)=n\cdot k\cdot x^{n-1}$ƒ ´(x)=n·k·xn1 
 $f\left(x\right)=3x^2\text{ }\text{ }\text{⇒}$ƒ (x)=3x2    $f´\left(x\right)=6x$ƒ ´(x)=6x 
 $f\left(x\right)=7x^3\text{ }\text{ }\text{⇒}$ƒ (x)=7x3    $f´\left(x\right)=21x^2$ƒ ´(x)=21x2 

Exempel i videon

 • Bestäm derivatan för $ f(x)=2 $.
 • Bestäm derivatan för $ f(x)=-2000 $.
 • Bestäm derivatan för $ f(x)=x $, $f(x) = x^2$ och $ f(x)=3x^3 $.
 • Bestäm derivatan för $ f(x)=2x^2+3x-10 $.
 • Bestäm derivatan då $x=2$ om $ f(x)=3x^3+2x $.

Kommentarer

Kajsa Wärn

Förklaringen till svaret är ju samma som svaret?

  Anna Eddler Redaktör (Moderator)

  Hej Kajsa,

  Jag har utvecklat förklaringen. Hoppas det gjorde det tydligare för dig.
  Lycka till med deriveringsreglerna.

Per Eriksson

Hej Simon,
Grymma videor som har hjälpt mig mycket. Det enda jag har en kommentar på är i slutet på denna video, där jag tycker att det är enklare att bara derivera täljaren istf omskrivningen som du gör i videon.

  Simon Rybrand (Moderator)

  Hej
  Det blir säkerligen snabbare så, håller med. Vi vill dock gärna visa så att man förstår varför detta fungerar som det gör.

Elin Larsdotter

Hej, i förklaringen till fråga 13 står det att svaret är x+(1/4) men det är inte ett av svarsalternativen. Mvh Elin

Viktor Blomberg

Vad tokigt man får svara här. Lätt att skriva på papper men tydligen fel tecken när man skriver i datorn eller handhållen enhet..
Fick fel för hittade inte rätt tecken för ”prim”.

  Simon Rybrand (Moderator)

  Hej
  Vi kikar på om det går att göra så att det är lättare att få rätt!

Sebastian Gren

Hur gör man med dirvatan till.
2/3x+3x/2
Detta är det jag tyckt var svårast att lära mej under matte 3c

  Simon Rybrand (Moderator)

  Hej
  Du kan se hur du deriverar detta i denna videolektion till nationella provet i matematik 3c.

Simon Rybrand (Moderator)

Om du har $f(x)=2x³-\frac{12x}{3}=2x^3-4x$ så är derivatan
$f´(x)=6x^2-4$

Om du istället menar $f(x)=\frac{2x³-12x}{3}=\frac23x^3-\frac{12}{3}x$ så är derivatan
$f´(x) = 3⋅\frac23x^2-\frac{12}{3}=2x^2-4$

Dimitrios Sria

Det låter lite dumt men hur deriverar man ett rationellt uttryck liksom
2x³-12x/3?

Mvh

Cissi

Hej igen,

ja jag har kollat på den, och den första delen av talet blir väl 2e^2x men 3*4^5x vet jag inte hur man deriverar.

  Simon Rybrand (Moderator)

  Hej, Där har du en inre derivata (5x som har derivatan 5) du behöver ta hänsyn till. Du får då derivatan
  $y=3⋅4^{5x}$
  $y’=3⋅4^{5x}⋅ln4⋅5=15⋅4^{5x}⋅ln4$

  Hoppas att det här hjälper dig vidare.

Cissi

Hej!

Jag har en uppgift som jag tycker är svår där man ska derivera funktionen f(x)= e^2x+3*4^5x. Hur går man tillväga här när det är upphöjt med x?

  Simon Rybrand (Moderator)

  Hej, har du kikat igenom videon om att derivera exponentialfunktioner? Du hittar den här i länken ovan. Där förklaras detta, säg till annars om du ändå inte förstår.

nti_ma3

På lösningen till uppgift 4 står sista raden av uträkningen lite konstigt.

  Simon Rybrand (Moderator)

  Tack för att du kommenterade detta, det är fixat, fel i formelhanteringen..

sundsvall_komvux

Detta var ett ganska så enkelt test, men det är bra att det ibland inte är för svårt för då skapas en känsla av att man kan; vilket ökar motivationen!/Christian.

  Simon Rybrand (Moderator)

  Hej, grundtanken med alla våra test till genomgångarna är att dom skall vara enkla och hjälpa att få en bredare bild kring det området. Sedan finns även kapiteltesten där vi har lite svårare uppgifter också.


Endast Premium-användare kan kommentera.

██████████████████████████
████████████████████████████████████████████████████

e-uppgifter (19)

 • 1. Premium

  Redigera uppgift Rapportera fel Ändra till korrekt
  (1/0/0)
  E C A
  B 1
  P
  PL
  M
  R
  K
  M NP INGÅR EJ

  Vilket alternativ nedan stämmer kring derivatan av en konstantterm?

  Bedömningsanvisningar/Manuell rättning
  Klicka i rutorna och bedöm ditt svar.
  • Rättad
  • +1
  • Rättad
  Dela med lärare
  Rättar...
 • 2. Premium

  Redigera uppgift Rapportera fel Ändra till korrekt
  (1/0/0)
  E C A
  B 1
  P
  PL
  M
  R
  K
  M NP INGÅR EJ

  Vilket alternativ nedan stämmer kring derivatan av en förstagradsterm?

  Bedömningsanvisningar/Manuell rättning
  Klicka i rutorna och bedöm ditt svar.
  • Rättad
  • +1
  • Rättad
  Dela med lärare
  Rättar...
 • 3. Premium

  Redigera uppgift Rapportera fel Ändra till korrekt
  (1/0/0)
  E C A
  B
  P 1
  PL
  M
  R
  K
  M NP INGÅR EJ

  Vilket av alternativen nedan är derivatan till funktionen   $f(x)=x^2-5x$ƒ (x)=x25x  ?

  Bedömningsanvisningar/Manuell rättning
  Klicka i rutorna och bedöm ditt svar.
  • Rättad
  • +1
  • Rättad
  Dela med lärare
  Rättar...
 • Så hjälper Eddler dig:
  Videor som är lätta att förstå Övningar & prov med förklaringar
  Allt du behöver för att klara av nationella provet
  Så hjälper Eddler dig:
  Videor som är lätta att förstå Övningar & prov med förklaringar
  Allt du behöver för att klara av nationella provet
  Din skolas prenumeration har gått ut!
  Påminn din lärare om att förnya eller fortsätt plugga med Eddler på egen hand.
  Så funkar det för:
  Elever/Studenter Lärare Föräldrar
  Din skolas prenumeration har gått ut!
  Förnya er prenumeration. Kontakta oss på: info@eddler.se
 • 4. Premium

  Redigera uppgift Rapportera fel Ändra till korrekt
  (1/0/0)
  E C A
  B
  P 1
  PL
  M
  R
  K
  M NP INGÅR EJ

  Vilket av alternativen nedan är derivatan till funktionen  $f(x)=3x^2+x-2$ƒ (x)=3x2+x2 .

  Bedömningsanvisningar/Manuell rättning
  Klicka i rutorna och bedöm ditt svar.
  • Rättad
  • +1
  • Rättad
  Dela med lärare
  Rättar...
 • 5. Premium

  Redigera uppgift Rapportera fel Ändra till korrekt
  (1/0/0)
  E C A
  B
  P
  PL
  M
  R 1
  K
  M NP INGÅR EJ

  Berra har räknat fel på en uppgift, vad är det som har gått snett?

  Bedömningsanvisningar/Manuell rättning
  Klicka i rutorna och bedöm ditt svar.
  • Rättad
  • +1
  • Rättad
  Dela med lärare
  Rättar...
 • 6. Premium

  Redigera uppgift Rapportera fel Ändra till korrekt
  (1/0/0)
  E C A
  B
  P 1
  PL
  M
  R
  K
  M NP INGÅR EJ

  Derivera  $f(x)=12x$ƒ (x)=12x 

  Svar:
  Ditt svar:
  Rätt svar:
  (Korrekta varianter)
  {[{correctAnswer}]}
  Bedömningsanvisningar/Manuell rättning
  Klicka i rutorna och bedöm ditt svar.
  • Rättad
  • +1
  • Rättad
  Dela med lärare
  Rättar...
 • 7. Premium

  Redigera uppgift Rapportera fel Ändra till korrekt
  (1/0/0)
  E C A
  B
  P 1
  PL
  M
  R
  K
  M NP INGÅR EJ

  Bestäm derivatan av  $f(x)=-7x$ƒ (x)=7x 

  Svar:
  Ditt svar:
  Rätt svar:
  (Korrekta varianter)
  {[{correctAnswer}]}
  Bedömningsanvisningar/Manuell rättning
  Klicka i rutorna och bedöm ditt svar.
  • Rättad
  • +1
  • Rättad
  Dela med lärare
  Rättar...
 • 8. Premium

  Redigera uppgift Rapportera fel Ändra till korrekt
  (1/0/0)
  E C A
  B
  P 1
  PL
  M
  R
  K
  M NP INGÅR EJ

  Bestäm derivatan av  $f(x)=30x+4$ƒ (x)=30x+4 

  Svar:
  Ditt svar:
  Rätt svar:
  (Korrekta varianter)
  {[{correctAnswer}]}
  Bedömningsanvisningar/Manuell rättning
  Klicka i rutorna och bedöm ditt svar.
  • Rättad
  • +1
  • Rättad
  Dela med lärare
  Rättar...
 • 9. Premium

  Redigera uppgift Rapportera fel Ändra till korrekt
  (1/0/0)
  E C A
  B
  P 1
  PL
  M
  R
  K
  M NP INGÅR EJ

  Bestäm derivatan av  $f(x)=3-x$ƒ (x)=3x 

  Svar:
  Ditt svar:
  Rätt svar:
  (Korrekta varianter)
  {[{correctAnswer}]}
  Bedömningsanvisningar/Manuell rättning
  Klicka i rutorna och bedöm ditt svar.
  • Rättad
  • +1
  • Rättad
  Dela med lärare
  Rättar...
 • 10. Premium

  Redigera uppgift Rapportera fel Ändra till korrekt
  (1/0/0)
  E C A
  B
  P 1
  PL
  M
  R
  K
  M NP INGÅR EJ

  Bestäm derivatan av  $f(x)=5$ƒ (x)=5 

  Svar:
  Ditt svar:
  Rätt svar:
  (Korrekta varianter)
  {[{correctAnswer}]}
  Bedömningsanvisningar/Manuell rättning
  Klicka i rutorna och bedöm ditt svar.
  • Rättad
  • +1
  • Rättad
  Dela med lärare
  Rättar...
 • 11. Premium

  Redigera uppgift Rapportera fel Ändra till korrekt
  (1/0/0)
  E C A
  B
  P 1
  PL
  M
  R
  K
  M NP INGÅR EJ

  Vilket alternativ nedan är derivatan av funktionen $f(x)=4x^2+3x-5$ƒ (x)=4x2+3x5 ?

  Bedömningsanvisningar/Manuell rättning
  Klicka i rutorna och bedöm ditt svar.
  • Rättad
  • +1
  • Rättad
  Dela med lärare
  Rättar...
 • 12. Premium

  Redigera uppgift Rapportera fel Ändra till korrekt
  (1/0/0)
  E C A
  B
  P 1
  PL
  M
  R
  K
  M NP INGÅR EJ

  Derivera  $f(x)=2x^3-5x+7$ƒ (x)=2x35x+7 

  Svar:
  Ditt svar:
  Rätt svar:
  (Korrekta varianter)
  {[{correctAnswer}]}
  Bedömningsanvisningar/Manuell rättning
  Klicka i rutorna och bedöm ditt svar.
  • Rättad
  • +1
  • Rättad
  Se mer:Videolektion: Deriveringsregler Potensfunktioner
  Dela med lärare
  Rättar...
 • 13. Premium

  Redigera uppgift Rapportera fel Ändra till korrekt
  (1/0/0)
  E C A
  B
  P 1
  PL
  M
  R
  K
  M NP INGÅR EJ

  Bestäm derivatan av  $f(x)=3x^5+4x^2+7x$ƒ (x)=3x5+4x2+7x 

  Svar:
  Ditt svar:
  Rätt svar:
  (Korrekta varianter)
  {[{correctAnswer}]}
  Bedömningsanvisningar/Manuell rättning
  Klicka i rutorna och bedöm ditt svar.
  • Rättad
  • +1
  • Rättad
  Dela med lärare
  Rättar...
 • 14. Premium

  Redigera uppgift Rapportera fel Ändra till korrekt
  (1/0/0)
  E C A
  B
  P 1
  PL
  M
  R
  K
  M NP INGÅR EJ

  Bestäm derivatan av  $f(x)=-2x^4+3x^2-x+5$ƒ (x)=2x4+3x2x+5 

  Svar:
  Ditt svar:
  Rätt svar:
  (Korrekta varianter)
  {[{correctAnswer}]}
  Bedömningsanvisningar/Manuell rättning
  Klicka i rutorna och bedöm ditt svar.
  • Rättad
  • +1
  • Rättad
  Dela med lärare
  Rättar...
 • 15. Premium

  Redigera uppgift Rapportera fel Ändra till korrekt
  (1/0/0)
  E C A
  B
  P 1
  PL
  M
  R
  K
  M NP INGÅR EJ

  Bestäm derivatan av  $f(x)=$ƒ (x)=$\frac{4x^2+2x}{2}$4x2+2x2   

  Svar:
  Ditt svar:
  Rätt svar:
  (Korrekta varianter)
  {[{correctAnswer}]}
  Bedömningsanvisningar/Manuell rättning
  Klicka i rutorna och bedöm ditt svar.
  • Rättad
  • +1
  • Rättad
  Dela med lärare
  Rättar...
 • 16. Premium

  Redigera uppgift Rapportera fel Ändra till korrekt
  (2/0/0)
  E C A
  B
  P 2
  PL
  M
  R
  K
  M NP INGÅR EJ

  Beräkna derivatans värde  $f´(10)$ƒ ´(10) då  $f(x)=3x^2+10x$ƒ (x)=3x2+10x 

  Svar:
  Ditt svar:
  Rätt svar:
  (Korrekta varianter)
  {[{correctAnswer}]}
  Bedömningsanvisningar/Manuell rättning
  Klicka i rutorna och bedöm ditt svar.
  • Rättad
  • +1
  • Rättad
  Dela med lärare
  Rättar...
 • 17. Premium

  Redigera uppgift Rapportera fel Ändra till korrekt
  (1/0/0)
  E C A
  B
  P 1
  PL
  M
  R
  K
  M NP INGÅR EJ

  Bestäm derivatans värde då  $x=2$x=2 då funktionen är  $f(x)=30x+4$ƒ (x)=30x+4 

  Svar:
  Ditt svar:
  Rätt svar:
  (Korrekta varianter)
  {[{correctAnswer}]}
  Bedömningsanvisningar/Manuell rättning
  Klicka i rutorna och bedöm ditt svar.
  • Rättad
  • +1
  • Rättad
  Dela med lärare
  Rättar...
 • 18. Premium

  Redigera uppgift Rapportera fel Ändra till korrekt
  (2/0/0)
  E C A
  B
  P 2
  PL
  M
  R
  K
  M NP INGÅR EJ

  Beräkna $f´(-2)$ƒ ´(2) då  $f(x)=4x^3+2x^2-3x$ƒ (x)=4x3+2x23x 

  Svar:
  Ditt svar:
  Rätt svar:
  (Korrekta varianter)
  {[{correctAnswer}]}
  Bedömningsanvisningar/Manuell rättning
  Klicka i rutorna och bedöm ditt svar.
  • Rättad
  • +1
  • Rättad
  Dela med lärare
  Rättar...
 • 19. Premium

  Redigera uppgift Rapportera fel Ändra till korrekt
  (2/0/0)
  E C A
  B
  P
  PL 2
  M
  R
  K
  M NP INGÅR EJ

  Bestäm det värde på $x$x där derivatan till $f(x)=x^2+5x$ƒ (x)=x2+5x  är lika med derivatan till $g(x)=-5x^2+14x$g(x)=5x2+14x.

  Svar:
  Ditt svar:
  Rätt svar:
  (Korrekta varianter)
  {[{correctAnswer}]}
  Bedömningsanvisningar/Manuell rättning
  Klicka i rutorna och bedöm ditt svar.
  • Rättad
  • +1
  • Rättad
  Liknande uppgifter: Algebra Derivata ekvationslösning
  Dela med lärare
  Rättar...

c-uppgifter (4)

 • 20. Premium

  Redigera uppgift Rapportera fel Ändra till korrekt
  (0/2/0)
  E C A
  B
  P
  PL 1
  M
  R 1
  K
  M NP INGÅR EJ

  Vilken funktion uppfyller villkoren nedan?

  $\begin{cases}  f(2) = 21 \\ f´(0) = 3  \end{cases}$

  Bedömningsanvisningar/Manuell rättning
  Klicka i rutorna och bedöm ditt svar.
  • Rättad
  • +1
  • Rättad
  Dela med lärare
  Rättar...
 • 21. Premium

  Redigera uppgift Rapportera fel Ändra till korrekt
  (0/1/0)
  E C A
  B
  P 1
  PL
  M
  R
  K
  M NP INGÅR EJ

  Vilket alternativ nedan är derivatan av funktionen $f(x)=$ƒ (x)= $\frac{x^2}{2}+\frac{x}{4}+\frac{1}{2}$x22 +x4 +12 ?

  Bedömningsanvisningar/Manuell rättning
  Klicka i rutorna och bedöm ditt svar.
  • Rättad
  • +1
  • Rättad
  Dela med lärare
  Rättar...
 • 22. Premium

  Redigera uppgift Rapportera fel Ändra till korrekt
  (0/1/0)
  E C A
  B
  P 1
  PL
  M
  R
  K
  M NP INGÅR EJ

  Bestäm derivatan av  $f(x)=$ƒ (x)= $\frac{3x^6}{2}-\frac{x^4}{2}$3x62 x42   

  Svar:
  Ditt svar:
  Rätt svar:
  (Korrekta varianter)
  {[{correctAnswer}]}
  Bedömningsanvisningar/Manuell rättning
  Klicka i rutorna och bedöm ditt svar.
  • Rättad
  • +1
  • Rättad
  Dela med lärare
  Rättar...
 • 23. Premium

  Redigera uppgift Rapportera fel Ändra till korrekt
  (0/1/0)
  E C A
  B
  P 1
  PL
  M
  R
  K
  M NP INGÅR EJ

  Bestäm derivatan av  $f(x)=$ƒ (x)= $\frac{\left(2x-4\right)^2}{2}$(2x4)22   

  Svar:
  Ditt svar:
  Rätt svar:
  (Korrekta varianter)
  {[{correctAnswer}]}
  Bedömningsanvisningar/Manuell rättning
  Klicka i rutorna och bedöm ditt svar.
  • Rättad
  • +1
  • Rättad
  Dela med lärare
  Rättar...

a-uppgifter (1)

 • 24. Premium

  Redigera uppgift Rapportera fel Ändra till korrekt
  (0/0/3)
  E C A
  B
  P 1
  PL
  M
  R 1
  K 1
  M NP INGÅR EJ

  Bestäm värdet på $a$a som uppfyller att  $f´(1)=10$ƒ ´(1)=10  då  $f(x)=$ƒ (x)=  $\frac{3x^2+ax-9}{2}$3x2+ax92  

  Svar:
  Ditt svar:
  Rätt svar:
  (Korrekta varianter)
  {[{correctAnswer}]}
  Bedömningsanvisningar/Manuell rättning
  Klicka i rutorna och bedöm ditt svar.
  • Rättad
  • +1
  • Rättad
  Dela med lärare
  Rättar...
Så hjälper Eddler dig:
Videor som är lätta att förstå Övningar & prov med förklaringar
Allt du behöver för att klara av nationella provet
Så hjälper Eddler dig:
Videor som är lätta att förstå Övningar & prov med förklaringar
Allt du behöver för att klara av nationella provet
Din skolas prenumeration har gått ut!
Påminn din lärare om att förnya eller fortsätt plugga med Eddler på egen hand.
Så funkar det för:
Elever/Studenter Lärare Föräldrar
Din skolas prenumeration har gått ut!
Förnya er prenumeration. Kontakta oss på: info@eddler.se