...
Kurser Alla kurser Min sida Min sida Provbank Mina prov Min skola Läromedel Blogg Guider Om oss Kontakt Nationella prov Gamla högskoleprov Läxhjälp matematik Priser
Sök Mitt konto Logga ut Elev/lärare
-registrering
Logga in Köp Premium Köp Premium Prova gratis
Genom att använda den här sidan godkänner du våra användarvillkor, vår integritetspolicy och att vi använder cookies.
EXEMPEL I VIDEON
Lägg till som läxa
Lägg till som stjärnmärkt
  Lektionsrapport   Hjälp

Frågor hjälpmarkerade!

Alla markeringar försvinner.

Ta bort markeringar Avbryt
Kopiera länk Facebook Twitter Repetera Rapportera Ändra status
KURSER  / 
Matematik 3
 /   Primitiva funktioner och integraler

Tillämpning Integraler- E-uppgifter

Endast Premium- användare kan rösta.
Författare:Simon Rybrand
Rapportera fel Redigera lektion Redigera text Redigera övning Redigera video
Så hjälper Eddlers digitala läromedel dig:
800+ videolektioner 10 000+ övningsfrågor
Allt du behöver för att klara av nationella provet
Så hjälper Eddlers digitala läromedel dig:
800+ lektioner 10 000+ övningsfrågor Öva på nationella prov
Allt du behöver för att klara av nationella provet
Din skolas prenumeration har gått ut!
Påminn din lärare om att förnya eller fortsätt plugga med Eddler på egen hand.
Så funkar det för:
Elever/Studenter Lärare Föräldrar
Din skolas prenumeration har gått ut!
Förnya er prenumeration. Kontakta oss på: info@eddler.se

Tillämpning av integraler

Vid tillämpning av integraler bestämmer man ofta en storhet. Storheter uttrycks med ett mätetal och en enhet. Exempelvis är sträckan $4$4 km, kostnaden $10\text{ }000$10 000 kr och volymen $250$250 liter storheter.

Som hjälp för att avgöra vilken integrand som ger en viss integral, kan man tänka att integralen kan ses som en summa av en massa förändringar. Därför gör vi här nedan en uppräkning av tillämpningsområden. Dessa har du stor nytta av att använda som stöd vi dina beräkningar på tillämpningar med integraler.

Notera att en integral aldrig har enhet, utan endas ett värde. Men vid tillämpning kan man använda en integral som matematisk modell och en storhet kan då läggas till vid tolkningen av integralens värde. Så egentligen är det inte integralen som motsvarar en storhet, utan tolkningen av integralen som ges en storhet.

Hastighet – Sträcka Premium

tillämpning Integral för sträckan

Kraft – Arbete Premium

tillämpning Integraler för arbetet

Tillväxthastighet – Befolkningstillväxt Premium

tillämpning Integral tillväxthastighet

Acceleration – Hastighet Premium

Integral till hastighet

Längd – Area Premium

Integral för arean

Marginalkostnad – Kostnadsändring Premium

Integral för marginalkostnad

Area – Volym Premium

tillämpning Integral till volym

Utflöde – Volym Premium

Integral för volym

Effekt – Energiförbrukning Premium

tillämpningar av integral för energiförbrukning

Vilken enhet ska tillämpningen ha? Premium

När vi tittade på hur man kan bestämma en area som motsvarar en integral, delade vi upp den i rektanglar. Deras areor beräknas med basen gånger höjden, vilket i detta fall motsvarar $\bigtriangleup y\cdot\bigtriangleup x$y·x.  När vi ska bestämma en enhet för en tillämpning som gjort med hjälp av en integral gäller samma sak. Nämligen att tillämpningens enhet fås genom multiplikation mellan $y$y -axelns enhet med $x$x -axelns enhet.

 $\text{Integralens enhet}=y\text{-axelns enhet}\cdot x\text{-axelns enhet}$Integralens enhet=y-axelns enhet·x-axelns enhet 

Ett tips är att använda denna kunskap. För men hjälp av enheterna i uppgiften kan du förhoppningsvis lista ut vilken funktion som är integrandens och vilken som är integralens storhet, genom att jämföra enheterna.

Exempel 1

Vilken enhet motsvarar integralen, då integranden är hastigheten $v\left(t\right)$v(t) angiven i km/h med avseende på tiden $t$t i timmar?

Lösning

Genom att multiplicera $y$y -axelns enhet med $x$x -axelns enhet, får vi integralens enhet

till  $\frac{km}{h}$kmh $\cdot h=km$·h=km.

Integral som sträcka

När integranden är en funktion för hastighet, motsvarar integralen en sträcka.

Exempel 2

Vilken enhet motsvarar integralen, då integranden är tillväxthastigheten hos en befolkning $N’\left(t\right)$N(t) angiven i personer/år med avseende på tiden $t$t i år?

Lösning

Genom att multiplicera $y$y -axelns enhet med $x$x -axelns enhet, får vi integralens enhet

till  $\frac{\text{personer}}{\text{år}}$personerår  $\cdot\text{år}=\text{personer}$·år=personer.

Integral som befolkningsmängd

När integranden är en funktion för tillväxthastigheten i personer /år, motsvarar integralen befolkningstillväxten i antal personer.

Formler och begrepp som används vid tillämpningar Premium

Ofta ligger svårigheten i tillämpningen att se sambandet mellan integralen och integranden. När vi väl lyckas teckna den integral som gör det möjligt att lösa problemet använder man de vanliga metoderna för att beräkna integralen. Därför har du stor hjälp av av exemplen på tillämpningar här ovan.

Integralkalkylens fundamentalsats

$ \int\limits_a^b f(x) dx = \left[ F(x) \right]_a^b = F(b) – F(a) $ där

$a$ är den undre intervallgränsen och $b$ den övre.
$f(x)$ är integranden, dvs den funktion vi tar fram primitiv funktion $F(x)$ på.
För att få fram värdet på integralen beräknas sedan $F(b) – F(a)$

Arean mellan kurvor Premium

I föregående lektion gick vi igenom hur man beräknar arean mellan två kurvor. Det kan du dessutom ha nytta av vid tillämpningar. Därför följer formeln för proceduren för beräkning av en sådan integral.

Area mellan kurvor

Arean mellan en övre kurva $f\left(x\right)$ƒ (x) och en undre  $g\left(x\right)$g(x) i intervallet $a$ till $b$ motsvarar värdet av integralen

$ \int\limits_a^b f(x) – g(x) dx $

Egenskaper hos integraler Premium

Integraler har ett antal egenskaper. Som ett resultat av det har du nytta av att känna till följande.

Egenskaper hos integraler

 $\int_a^bk\text{ }\cdot f\left(x\right)\text{ }dx=k\text{ }\int_a^bf\left(x\right)\text{ }dx$abk ·ƒ (x) dx=k abƒ (x) dx    där  $k$k är en konstant.

$\int_a^bf\left(x\right)\text{ }dx+\text{ }\int_b^cf\left(x\right)\text{ }dx=\int_a^cf\left(x\right)\text{ }dx$abƒ (x) dx+ bcƒ (x) dx=acƒ (x) dx  då  $a\le b\le c$abc

$\int_a^bf\left(x\right)\text{ }\pm g\left(x\right)dx=\text{ }\int_a^bf\left(x\right)\text{ }dx\text{ }\pm\text{ }\int_a^bg\left(x\right)\text{ }dx$abƒ (x) ±g(x)dx= abƒ (x) dx ± abg(x) dx

$\text{ }\int_a^af\left(x\right)\text{ }dx=0$ aaƒ (x) dx=0

$\text{ }\int_a^bf\left(x\right)\text{ }dx=\text{ }-\int_b^af\left(x\right)\text{ }dx$ abƒ (x) dx= baƒ (x) dx

Man kan alltså tolka integralen som en summa av areorna över  $x$x -axeln minus areorna under  $x$x -axeln.

Exempel 3

Beräkna integralen  $\int_1^330\left(\frac{x^2}{3}-4x\right)\text{ }dx$1330(x23 4x) dx 

Lösning

Genom att   $\int_a^bk\text{ }\cdot f\left(x\right)\text{ }dx=k\text{ }\int_a^bf\left(x\right)\text{ }dx$abk ·ƒ (x) dx=k abƒ (x) dx    där  $k$k är en konstant, kan vi beräkna integralen som

 $\int_1^330\left(\frac{x^2}{3}-4x\right)\text{ }dx=30\text{ }\int_1^3\frac{x^2}{3}-4x\text{ }dx$1330(x23 4x) dx=30 13x23 4x dx 

 $30\text{ }\int_1^3\frac{x^2}{3}-4x\text{ }dx=30\left[x^3-2x^2\right]^{^3}_1=$30 13x23 4x dx=30[x32x2]31= 

 $30\left(\left(3^3-2\cdot3^2\right)-\left(1^3-2\cdot1^2\right)\right)=$30((332·32)(132·12))= 

$30\left(9-\left(-1\right)\right)=30\cdot10=300$30(9(1))=30·10=300  

Exempel i videon Premium

 • Den kraft F(s) som krävs för att flytta en låda framåt en sträcka ges av F(s) = 400 där s är sträckan i meter. Beräkna arbetet som krävs för att flytta lådan 6 meter.
 • Eva kastar en boll till Juan. Bollens hastighet v m/s beskrivs av funktionen v(t) = -0,2t² + 10 där t är tiden i sek. Det tar 3 sekunder för bollen att nå
  fram till Juan. Hur lång sträcka har bollen färdats?

Kommentarer

Albin Holmgren

Tror ni har missat att ta 15^2 på sista uträkningen av fråga 12. Rätt svar ska vara 22500 istället för 43500. Tack för annars strålande lektioner!

  Simon Rybrand (Moderator)

  Vi kikar på denna fråga så fort vi kan och korrigerar den om så behövs!

Gustav Nyström

Hej
På fråga 2 ovan skall arean för det streckade området under funktionen. På bilden är arean som skall beräknas streckad från x=-1 till x=5 men i lösningen beräknas arean från x=0 till x=5. Undrar således om det blivit något fel eller om det är jag som har missat något?
Tack på förhand! // Gustav

  Simon Rybrand (Moderator)

  Hej
  Du har inte missat något, vi korrigerar det.

Mattefreak

Hej!

Sitter fast på en uppgift.

Bestäm den maximala arean för den rektangel som har ett hörn i origo och det motstående hörnet på grafen till den räta linjen x+2y=200. Tänk på höjden över x ges av värdet y som kan bestämmas av hjälp av linjens ekvation.

Tacksam för hjälp

  Simon Rybrand (Moderator)

  Hej
  Skriv först om linjens ekvation så att du löser ut $y$,dvs som
  $y=-\frac{x}{2}+100$
  Rektangelns bredd är $x$ och höjden är $y=-\frac{x}{2}+100$
  Så arean kommer att bara
  $A(x)=x·(-\frac{x}{2}+100)=-\frac{x^2}{2}+100x$
  Denna funktion optimerar du nu med hjälp av derivata för att hitta den maximala arean. Hoppas att detta hjälper dig vidare!

   Mattefreak

   Tack! Det hjälpte bra 🙂

   Har en till som är lite knepig.

   Bestäm med hjälp av en integral storleken på den yta som ligger mellan grafen till f(x)=5x-X^2 och x-axeln.

    Simon Rybrand (Moderator)

    Först tar du reda på var grafen skär x-axeln genom ekvationen
    $ 5x-x^2=0 ⇔$
    $ x(5-x)=0 ⇔$
    $x_1=0$ och $x_2=5$
    För att ta reda på arean mellan x-axeln och grafen beräknar du integralen
    $\int\limits_{0}^{5}\,5x-x^2\,dx$
    Kommer du vidare utifrån detta?
    Grafen ser ut på följande vis

johnrobert

Hej jag undrar om inte fråga 5 har blivit lite fel eller så har jag inte förstått frågan.mvh Johnrobert

  Simon Rybrand (Moderator)

  Hej
  Ja det var fel i formuleringen av frågan, integralgränserna skall vara från (k-1) till k och inte 5. Tack för att du påpekade detta.


Endast Premium-användare kan kommentera.

██████████████████████████
████████████████████████████████████████████████████

e-uppgifter (6)

 • 1. Premium

  Redigera uppgift Rapportera fel Ändra till korrekt
  (1/0/0)
  E C A
  B 1
  P
  PL
  M
  R
  K
  M NP INGÅR EJ

  Eva har tagit fram en graf som beskriver med vilken hastighet  $v(t)$v(t)  hon cyklar när hon åker till skolan  $t$t  sekunder efter att hon startat.

  Vad kan man beräknar med hjälp av arean mellan grafen och $x$x-axeln?

  drawit-diagram-50

  Träna på att motivera ditt svar.

  Bedömningsanvisningar/Manuell rättning
  Klicka i rutorna och bedöm ditt svar.
  • Rättad
  • +1
  • Rättad
  Dela med lärare
  Rättar...
 • 2. Premium

  Redigera uppgift Rapportera fel Ändra till korrekt
  (1/0/0)
  E C A
  B 1
  P
  PL
  M
  R
  K
  M NP INGÅR EJ

  Figuren visar integralen  $\int_2^6a(t)\text{ }dt$26a(t) dt  där $t$t är tiden i sekunder.

  Tillämpning av acceleration

  Vad motsvarar integralens värde? Använd figuren.

  Bedömningsanvisningar/Manuell rättning
  Klicka i rutorna och bedöm ditt svar.
  • Rättad
  • +1
  • Rättad
  Dela med lärare
  Rättar...
 • 3. Premium

  Redigera uppgift Rapportera fel Ändra till korrekt
  (1/0/0)
  E C A
  B 1
  P
  PL
  M
  R
  K
  M NP INGÅR EJ

  Marginalkostnaden på att tillverka en viss mobilmodell kan beskrivas med funktionen  $K´\left(n\right)=120\text{ }000\cdot e^{-0,0002n}$K´(n)=120 000·e0,0002n  kr/mobil vid tillverkning av $0\le n\le50\text{ }000$0n50 000 enheter.

  Beräkna marginalkostnaden för den hundrade mobilen.

  Avrunda till hela tusental.

  Svar:
  Ditt svar:
  Rätt svar:
  (Korrekta varianter)
  {[{correctAnswer}]}
  Bedömningsanvisningar/Manuell rättning
  Klicka i rutorna och bedöm ditt svar.
  • Rättad
  • +1
  • Rättad
  Dela med lärare
  Rättar...
 • Så hjälper Eddler dig:
  800+ videolektioner 10 000+ övningsfrågor
  Allt du behöver för att klara av nationella provet
  Så hjälper Eddler dig:
  800+ lektioner 10 000+ övningsfrågor Öva på nationella prov
  Allt du behöver för att klara av nationella provet
  Din skolas prenumeration har gått ut!
  Påminn din lärare om att förnya eller fortsätt plugga med Eddler på egen hand.
  Så funkar det för:
  Elever/Studenter Lärare Föräldrar
  Din skolas prenumeration har gått ut!
  Förnya er prenumeration. Kontakta oss på: info@eddler.se
 • 4. Premium

  Redigera uppgift Rapportera fel Ändra till korrekt
  (3/0/0)
  E C A
  B
  P 1
  PL 1
  M 1
  R
  K
  M NP INGÅR EJ

  Marginalkostnaden på att tillverka en viss mobilmodell kan beskrivas med funktionen  $K´\left(n\right)=120\text{ }000\cdot e^{-0,0002n}$K´(n)=120 000·e0,0002n  kr/mobil vid tillverkning av $0\le n\le50\text{ }000$0n50 000 enheter.

  Beräkna kostnadsökningen $K\left(n\right)$K(n) för produktionen om den ökar från tio tusen till tjugo tusen mobiler.

  Avrunda till hela tusen tal.

  Svar:
  Ditt svar:
  Rätt svar:
  (Korrekta varianter)
  {[{correctAnswer}]}
  Bedömningsanvisningar/Manuell rättning
  Klicka i rutorna och bedöm ditt svar.
  • Rättad
  • +1
  • Rättad
  Dela med lärare
  Rättar...
 • 5. Premium

  Redigera uppgift Rapportera fel Ändra till korrekt
  (1/0/0)
  E C A
  B 1
  P
  PL
  M
  R
  K
  M NP INGÅR EJ

  Funktionen $v\left(t\right)$v(t) motsvarar fotbollens hastighet i $m/s$m/s , $t$t sekunder efter en specifik utspark. 

  Vad kan man beräkna med integralen $\int_0^8v\left(t\right)\text{ }dt$08v(t) dt?

  Träna på att motivera ditt svar.

  Bedömningsanvisningar/Manuell rättning
  Klicka i rutorna och bedöm ditt svar.
  • Rättad
  • +1
  • Rättad
  Dela med lärare
  Rättar...
 • 6. Premium

  Redigera uppgift Rapportera fel Ändra till korrekt
  (3/0/0)
  E C A
  B
  P 1
  PL 1
  M 1
  R
  K
  M NP INGÅR EJ

  Under en tioårsperiod följde befolkningstillväxten  $N´\left(t\right)$N´(t) invånare/år i en stad funktionen  $N´\left(t\right)=23\text{ }500+500t$N´(t)=23 500+500t  där $t$t motsvarar antalet år efter $2005$2005.

  Beräkna ökningen av antalet invånare i staden mellan  $2007$2007 och $2015$2015.

  Svar:
  Ditt svar:
  Rätt svar:
  (Korrekta varianter)
  {[{correctAnswer}]}
  Bedömningsanvisningar/Manuell rättning
  Klicka i rutorna och bedöm ditt svar.
  • Rättad
  • +1
  • Rättad
  Dela med lärare
  Rättar...
Så hjälper Eddlers digitala läromedel dig:
800+ videolektioner 10 000+ övningsfrågor
Allt du behöver för att klara av nationella provet
Så hjälper Eddlers digitala läromedel dig:
800+ lektioner 10 000+ övningsfrågor Öva på nationella prov
Allt du behöver för att klara av nationella provet
Din skolas prenumeration har gått ut!
Påminn din lärare om att förnya eller fortsätt plugga med Eddler på egen hand.
Så funkar det för:
Elever/Studenter Lärare Föräldrar
Din skolas prenumeration har gått ut!
Förnya er prenumeration. Kontakta oss på: info@eddler.se