...
Kurser Alla kurser Min sida Provbank Mina prov Min skola Läromedel Förälder Blogg Om oss Kontakt Läxhjälp matemtaik Hjälp & guider
Sök Mitt konto Logga ut Elev/lärare
-registrering
Logga in Prova för 9 kr Skaffa Premium Prova för 9 kr
Hej! Matematikvideo byter namn till Eddler. Allt ska fungera som vanligt. Kontakta oss om du har några frågor.
EXEMPEL I VIDEON   Lektionsrapport   Hjälp Kopiera länk Facebook Twitter Repetera Rapportera Ändra status
 ███████████████
    /        ██████████████████████████

Enhetscirkeln

Endast Premium- användare kan rösta.
Författare:Simon Rybrand
Rapportera fel Redigera lektion Redigera text Redigera övning

För att förstå och beskriva trigonometriska samband så används enhetscirkeln. Du kan se enhetscirkeln som ett matematiskt ritbord där vi har en cirkel med radien 1.

Enhetscirkeln

De första sambanden som du behöver förstå är att på enhetscirkeln gäller följande:

$sinv=y$sinv=y

$cosv=x$cosv=x

$tanv=\frac{sinv}{cosv}$tanv=sinvcosv  , där  $cosv\ne0$cosv0

Dessa samband härleds från de grundläggande trigonometriska sambanden för sin, cos och tan som är

$ sin v = \frac{\text{motstående katet}}{\text{hypotenusa}} $

$ cos v = \frac{\text{närliggande katet}}{\text{hypotenusa}} $

$ tan v = \frac{\text{motstående katet}}{\text{närliggande katet}} $

Om vi utgår från dessa samband och bilden här ovan kan vi för den blå triangeln beskriva den röda punktens koordinater $\left(x,y\right)$(x,y) på följande vis.

$sinv=\frac{y}{1}=y$sinv=y1 =y och $cosv=\frac{x}{1}=x$cosv=x1 =x. Det viktiga att få ut och komma ihåg av det resonemanget är alltså att $sinv=y$sinv=y och $cosv=x$cosv=x på enhetscirkeln. Detta samband kommer att återanvändas många gånger när andra samband skall förstås och härledas.

Testa enhetscirkeln själv

Är du ny här? Så här funkar Eddler Premium
 • 600+ videolektioner till gymnasiet och högstadiets matte.
 • 4000+ övningsfrågor med fullständiga förklaringar.
 • Heltäckande för din kursplan. Allt på ett ställe.
 • Träning inför nationella prov och högskoleprovet.
Prova i 7 dagar för 9 kr, sedan endast 89 kr/mån.
Ingen bindningstid. Avsluta när du vill.
Är du ny här? Så här funkar Premium
Förnya ditt betalkonto hos din skola här.
 • 600+ tydliga videolektioner till gymnasiet och högstadiet.
 • 5000+ övningsfrågor med fullständiga förklaringar.
 • Heltäckande för din kurs. Allt på ett ställe.
 • Träning inför nationella prov och högskoleprovet.
Prova i 7 dagarför 9 kr. Sedan endast 89 kr/mån.
Ingen bindningstid. Avsluta när du vill.
89 kr för 6 månader
Ingen bindningstid. Betala 1 gång.

Här kan du testa att dra runt en punkt på enhetscirkeln. Du kan välja om vinkeln skall vara grader eller radianer och visa de vanligaste vinklarna.

Symmetri på enhetscirkeln och formler

På enhetscirkeln finns en symmetri där samma y-värde eller x-värde förekommer två gånger på enhetscirkeln. Detta gör att vi får följande samband.

$sin\left(180^{\circ}-v\right)=sinv$sin(180v)=sinv

$cos\left(180^{\circ}-v\right)=-cosv$cos(180v)=cosv

Vi kan rita ut en enhetscirkel för att förklara dessa symmetrier.

Symmetri enhetscirkeln

I bilden ovan ser vi att y-värdet för vinklarna $180^{\circ}-v$180v och $v$v är detsamma på enhetscirkeln. Därför gäller att $sin\left(180^{\circ}-v\right)=sinv$sin(180v)=sinv.

Dessutom gäller att x-värdet för $v$v är $x$x  och x-värdet för $180^{\circ}-v$180v är $-x$x. Så då gäller att  $cos\left(180^{\circ}-v\right)=-cosv$cos(180v)=cosv.

Exempel

Exempel 1

Använd enhetscirkeln och ange alla vinklar i intervallet $0^{\circ}\le v\le360^{\circ}$0v360 som $cosv=0$cosv=0 .

Lösning:

Exempel 1 enhetscirkeln

Vi ritar ut enhetscirkeln och markerar de vinklar för vilka $x=0$x=0. Vi ser då att dessa är $v=90^{\circ}$v=90 och $v=270^{\circ}$v=270.

Exempel 2

Använd enhetscirkeln och ange alla vinklar i intervallet $0^{\circ}\le v\le180^{\circ}$0v180  som är lösningar till ekvationen  $sinv=sin120^{\circ}$sinv=sin120 .

Lösning:

Exempel 2 enhetscirkeln

Vi använder symmetrin i enhetscirkeln och ritar ut vinkeln $120^{\circ}$120 och drar ett horisontellt streck där denna vinkel befinner sig på enhetscirkeln.

Då ser vi att y-värdet är detsamma där $v=60^{\circ}$v=60.

Så lösningarna på ekvationen är $v=120^{\circ}$v=120 och $v=60^{\circ}$v=60.

Kommentarer

Amanda Koltrast

Precis. Det var ju det jag skrev. Men igår fick man fel för svaret c+b. Och facit påstod att c+d skulle vara rätt. Jag noterar att det är ändrat nu.

  Anna Admin (Moderator)

  Ok, vad bra! Tack.

Amanda Koltrast

Liksom några andra, av tidigare kommentarer att döma, blir även jag förvirrad av fråga 9. Facit anger att det ska vara c+d, men jag får det till att det borde vara c+b. Det är ju sin(v1) som efterfrågas. Jag förstår inte varför det blir d och inte b. Eller är det något jag missar?

  Anna Admin (Moderator)

  Hej,

  $sin(v_1)$ motsvara y-koordinaten i punkten M. Den är lika med $b$. Men precis som Stefan Persson kommenterar, ser y-värdet ut att vara detsamma i de två punkterna. Om så är fallet skulle det leda till att $b=d$, som i sin tur skulle ge att även $c+d$ skulle kunna vara ett korrekt svar. Men då vi inte kan vara helt säkra på att så faktiskt är fallet, kan vi inte bara anta detta utan bevis. Exempelvis skulle det tex kunna visa sig vid inzoomning att $b=0,63$ medan $d=0,64$. Så vi kan bara med säkerhet veta att $c+b$ är det korrekta svaret.

Stefan Persson

Hej!
I uppgift 9 här; y har ju samma koordinat i både punkt b och d, men vi får bara rätt för att ange bokstaven d. Skapade lite förvirring här först men inser ju att det är samma sak. Bör kanske utvecklas så att även ”b” ger ett korrekt svar – för att skapa mindre förvirring? 🙂
Eller så missar jag något viktigt i det hela.

Jenny Nyman

Hej!
Stämmer svaret I uppgift 9?
Sin$v_1$ i punkten är inte samma punkt som cos$(v_2+v_1)$

Om svaret stämmer hur tänker man då?

MVH Jenny

  Anna Admin (Moderator)

  Hej Jenny,

  jag förstår inte riktigt din fråga. Ditt påstående är korrekt, om du menar att vi bör läsa av värdena för sin$v_1$ och cos$(v_2+v_1)$ i två olika punkter. Kan du förtydliga din fråga, tack?

Eltayeb Hammad

Jag vill underlätta något här:
i första kvadranten är sin , cos och tan positivt värde
i andra kvadranten bara sin är positivt
i tredje kvadranten bara tan är positivt
i fjärde kvadranten bara cos är positivt

Rasmus Mononen

I uppgift 3:

Koordinaterna står antingen i fel ordning eller så är punkten på fel ställe. ”cos v” borde ha ett negativt värde i andra kvadranten på enhetscirkeln… väl

  Simon Rybrand (Moderator)

  Koordinaterna var skrivna fel där, vi har korrigerat den uppgiften.

Ludvig Johansson

det går ej att få rätt svar på fråga 6.

Hans Nässla

Som flera rapporterat tidigare står det 6:30 in i filmen att
0 <= cos v <= -1 för vissa vinklar v.
Dessutom 5:50 minuter in i filmen står det att
0 <= sin v <= -1 för andra vinklar .
Inget värde kan ju vara större än 0 och samtidigt mindre än -1, eller hur?

Dessa måste naturligtvis ändras till -1 <= cos v <= 0 respektive -1 <= sin v <= 0

  Simon Rybrand (Moderator)

  Hej

  Detta får vi fixa snarast, tack för att du sade till!

sandra merelius

det värkar vara något fel på fråga fyra i testet, jag har svarat samma som facit säger men får ändå fel.

  Simon Rybrand (Moderator)

  Tack för att du sade till om det, vi har korrigerat detta.

jenny eliasson

hur visar man sambandet (sinv)^2 + (cosv)^2=1 i intervallet 0<v<180?

  Simon Rybrand (Moderator)

  Det sambandet kallas för trigonometriska ettan och du hittar en härledning av denna i den här videon.

Fredrik Rundqvist

Jag begriper verkligen inte:
Använd enhetscirkeln och beräkna cos 0° + cos90° + cos 180° + cos 360° (svara utan enhet)

Hur blir cos90 = 0 och hur kan cos0 = 1? Vart utgår jag ifrån?

  Simon Rybrand (Moderator)

  Hej
  Du får utgå från punktens x-koordinat på enhetscirkeln. Om du exempelvis har $ cos90° $ så befinner du dig i punkten (0,1) på enhetscirkeln.
  Då gäller att $ cos90° $ är samma sak som x-värdet för denna punkt, dvs $ cos90° = 0 $.
  Hjälper detta dig vidare?

Anika Hossain

Hur löser man denna? Tycker att det borde finnas en video på hur man löser denna då denna uppgift förekommer så ofta i matematik 4 5000 boken (blå bok)…:

Visa sambanden med hjälp av en enhetscirkel:

a) sin v = cos (v + 270)

b) cos v = – sin (v + 270)

  Simon Rybrand (Moderator)

  Hej
  Vi kan absolut kika på fördjupa våra genomgångar om enhetscirkeln med liknande uppgifter som denna. Har du ritat upp en enhetscirkel och markerat vinklarna?
  Ett tips kan vara att rita ut vinklarna $ 45° $ och $ 45°+270° = 315° $ och sedan markera sin och cos värdena för
  $ sin(45°) $ (y värdet för koordinaten på enhetscirkeln)
  $ cos(315°) $ (x värdet för koordinaten på enhetscirkeln)
  Kan du se sambandet här och att dessa värden är lika med varandra?

AdamH

Felet ligger vid tidpunkten 06:42 i videon

  Simon Rybrand (Moderator)

  Hej
  Ja det är förstås fel där i videon, tack för att du påpekade detta. Det skall vi korrigera snarast.

AdamH

Tack så mycket för snabb respons 😀 ! Hittade äntligen felet. 0 < cosv < -1 går inte. Jag tror att ni råkat byta plats på -1 och 0 🙂

AdamH

Hej! Har en fråga som liknar lillpuddas: Hej förstår inte riktigt hur cos v kan ha värdet
0<cos v<-1, i intervallet 90<v<270 (grader). Det är efter cirka 06:02 min i videon.

  Simon Rybrand (Moderator)

  Hej
  Det första som du behöver känna till där är att x – värdet är lika med cos v när du flyttar en punkt runt på enhetscirkeln (se inledande förklaring i videon). När du då befinner dig i intervallet 90<v<270 så kommer x – värdet ligga mellan 0 och -1. Fråga gärna vidare om något är otydligt kring detta.

lillpuddas

Kom på det:)

  Simon Rybrand (Moderator)

  Vad bra! 🙂

lillpuddas

Hej förstår inte riktigt hur cos v kan ha värdet 0<cos v<-1, i intervallet -90<v<90 (grader). Det är efter cirka 06:02 min i videon.

abdi

varför har sin v = -sin 56 ingen lösning?

  Simon Rybrand (Moderator)

  Hej, du kan ju skriva denna ekvation som
  sin v = – 0,829
  vilket är en lösbar ekvation, eller har jag missförstått din fråga på något vis här?

taha

hej
jag kunde ej lösa ex 3
fattar ej den riktig

  Simon Rybrand (Moderator)

  Hej, här handlar det mycket om att förstå att punkten ”på andra sidan” mot T har x koordinaten cosx och y koordinaten sinx, sedan har punkten T x-koordinaten -cosx och samma y – koordinat.

emmaknutsdotter

Jag löste det, tack ändå! 🙂 Njut av solen idag!

emmaknutsdotter

Hur räknar man ut vilken punkt på enhetscirkeln i första kvadranten som motsvaras av tanv=3,5?????

ntitest

Hej!
Varför står det y = sin c i testet ovan? En blooper?

  Simon Rybrand (Moderator)

  Hej, ja det verkar ha blivit fel bokstav där, vi ordnar detta på momangen


Endast Premium-användare kan kommentera.

e-uppgifter (6)

 • 1. Premium

  Rapportera fel
  (1/0/0)
  E C A
  B
  P 1
  PL
  M
  R
  K

  Använd enhetscirkeln och beräkna $cos\,180° + sin\,270°$.

  Svar:
  Ditt svar:
  Rätt svar:
  (Korrekta varianter)
  {[{correctAnswer}]}
  Rättar...
 • 2. Premium

  Rapportera fel
  (1/0/0)
  E C A
  B 1
  P
  PL
  M
  R
  K

  En punkt $P$P på enhetscirkeln har koordinaterna $\left(-0,5;\text{ }0,87\right)$(0,5; 0,87) 

  Bestäm värdet för $cos\,v$ med en decimals noggrannhet. 

  Svar:
  Ditt svar:
  Rätt svar:
  (Korrekta varianter)
  {[{correctAnswer}]}
  Rättar...
 • 3. Premium

  Rapportera fel
  (1/0/0)
  E C A
  B
  P 1
  PL
  M
  R
  K

  Ange koordinaterna för den punkt $P$ på enhetscirkeln som motsvarar vinkeln $90°$.

  Rättar...
 • Är du ny här? Så här funkar Premium
  Förnya ditt betalkonto hos din skola här.
  • 600+ tydliga videolektioner till gymnasiet och högstadiet.
  • 5000+ övningsfrågor med fullständiga förklaringar.
  • Heltäckande för din kurs. Allt på ett ställe.
  • Träning inför nationella prov och högskoleprovet.
  Prova i 7 dagarför 9 kr. Sedan endast 89 kr/mån.
  Ingen bindningstid. Avsluta när du vill.
  89 kr för 6 månader
  Ingen bindningstid. Betala 1 gång.
 • 4. Premium

  Rapportera fel
  (1/0/0)
  E C A
  B
  P 1
  PL
  M
  R
  K

  Ange koordinaterna för den punkt $P$ på enhetscirkeln som motsvarar vinkeln $180°$.

  Rättar...
 • 5. Premium

  Rapportera fel
  (2/0/0)
  E C A
  B
  P 1
  PL
  M
  R 1
  K

  Bestäm med hjälp av enhetscirkeln den vinkel $v$ vars punkt på enhetscirkeln har samma koordinater som en punkt med vinkeln $-70°$.

  Svar:
  Ditt svar:
  Rätt svar:
  (Korrekta varianter)
  {[{correctAnswer}]}
  Rättar...
 • 6. Premium

  Rapportera fel
  (1/1/0)
  E C A
  B
  P
  PL 1
  M
  R 1
  K

  Bestäm utan räknare vilka av koordinaterna nedan som bäst beskriver punkten $P$.

  Rättar...

c-uppgifter (3)

 • 7. Premium

  Rapportera fel
  (0/2/0)
  E C A
  B 1
  P
  PL 1
  M
  R
  K

  Uttryck punkten $T$:s koordinater med hjälp av vinkeln $x$

  Motivera ditt svar på ett papper.

  Rättar...
 • 8. Premium

  Rapportera fel
  (0/2/0)
  E C A
  B
  P 1
  PL
  M
  R 1
  K

  Bestäm punkten $Q$s $y$-koordinat, som ligger i tredje kvadranten, då du vet att $cos\,v=-sin\,w$

  Svar:
  Ditt svar:
  Rätt svar:
  (Korrekta varianter)
  {[{correctAnswer}]}
  Rättar...
 • 9. Premium

  Rapportera fel
  (0/1/0)
  E C A
  B 1
  P
  PL
  M
  R
  K

  Exempel enhetscirkeln

  De två punkterna M$\left(a,b\right)$(a,b) och N$\left(c,d\right)$(c,d) är utritade på enhetscirkeln. 

  Använd figuren och bestäm $\cos\left(v_1+v_2\right)+\sin\left(v_1\right)$cos(v1+v2)+sin(v1) 

  Svar:
  Ditt svar:
  Rätt svar:
  (Korrekta varianter)
  {[{correctAnswer}]}
  Rättar...
Är du ny här? Så här funkar Premium
Förnya ditt betalkonto hos din skola här.
 • 600+ tydliga videolektioner till gymnasiet och högstadiet.
 • 5000+ övningsfrågor med fullständiga förklaringar.
 • Heltäckande för din kurs. Allt på ett ställe.
 • Träning inför nationella prov och högskoleprovet.
Prova i 7 dagarför 9 kr. Sedan endast 89 kr/mån.
Ingen bindningstid. Avsluta när du vill.
89 kr för 6 månader
Ingen bindningstid. Betala 1 gång.