...
Kurser Alla kurser Min sida Min sida Provbank Mina prov Min skola Läromedel Blogg Guider Om oss Kontakt Nationella prov Gamla högskoleprov Läxhjälp matematik Priser
Sök Mitt konto Logga ut Elev/lärare
-registrering
Logga in Köp Premium Köp Premium Prova gratis
Genom att använda den här sidan godkänner du våra användarvillkor, vår integritetspolicy och att vi använder cookies.
EXEMPEL I VIDEON
Lägg till som läxa
Lägg till som stjärnmärkt
  Lektionsrapport   Hjälp

Frågor hjälpmarkerade!

Alla markeringar försvinner.

Ta bort markeringar Avbryt
Kopiera länk Facebook Twitter Repetera Rapportera Ändra status
KURSER  / 
Matematik 3
 /   Primitiva funktioner och integraler

Beräkna integraler

Endast Premium- användare kan rösta.
Författare:Simon Rybrand
Rapportera fel Redigera lektion Redigera text Redigera övning Redigera video
Så hjälper Eddler dig:
Videor som är lätta att förstå Övningar & prov med förklaringar
Allt du behöver för att klara av nationella provet
Så hjälper Eddler dig:
Videor som är lätta att förstå Övningar & prov med förklaringar
Allt du behöver för att klara av nationella provet
Din skolas prenumeration har gått ut!
Påminn din lärare om att förnya eller fortsätt plugga med Eddler på egen hand.
Så funkar det för:
Elever/Studenter Lärare Föräldrar
Din skolas prenumeration har gått ut!
Förnya er prenumeration. Kontakta oss på: info@eddler.se

När du beräknar ett värde för en integral så används integralkalkylens fundamentalsats. Grafiskt motsvarar integralens värde arean mellan grafer i ett intervall.

Hur man beräknar en Integral algebraiskt

I de fall där du inte kan beräkna integralens exakta värde grafiskt, alltså genom att beräkna arean mellan kurvan och $x$x-axeln med någon känd geometrisk form, behöver vi göra det algebraiskt. I denna kurs använder vi integralkalkylens fundamentalsats, eller insättningsformeln som en del väljer att kallad den istället, för den algebraiska beräkningen.

Integralkalkylens fundamentalsats

Arenan mellan grafen $y=f\left(x\right)$y=ƒ (x) och $x$x-axeln i intervallet t $a\le$a$x\le$x $b$b kan beräknas med följande.

Integral

 $ \int\limits_0^1$ $f(x)dx=[F(x)]^{^b}_{_a}=F(b)-F(a)$ƒ (x)dx=[F(x)]ba=F(b)F(a) 

där

 •  $a$a är den undre integrationsgränsen, som begränsar arean åt vänster
 •  $b$b är den övre integrationsgränsen, som begränsar arean åt höger
 •  $f\left(x\right)$ƒ (x) är integranden, som är den funktion vars graf begränsar arenan uppåt
 •  $x$x i skrivningen $dx$dx anger integrationsvariabeln, som anger att beräkningen sker med avseende på förändring i $x$x -led

Satsen säger alltså arean mellan kurvan och $x$x-axeln kan beskrivas med integralen $\int_a^bf\left(x\right)dx$abƒ (x)dx  och beräknas med differensen $F\left(b\right)-F\left(a\right)$F(b)F(a) där $F\left(x\right)$F(x) är en primitiv funktion till  $f\left(x\right)$ƒ (x). Vi går igenom metoden steg för steg.

Notera att det är nödvändigt att kunna bestämma en primitiv funktion till integranden för att kunna beräkna integralens värde algebraiskt. Om du behöver repetera hur man gör det så gå till lektionen Primitiva funktioner.

Integraler med algebraisk metod

 • Bestäm övre och undre integrationsgränsen
 • Ta fram en primitiv funktion till integranden
 • Teckna integralen du ska beräkna
 • Börja beräkna integralen genom fylla i integralkalkylens fundamentalsats med dina värden
 • Beräkna  $F\left(b\right)-F\left(a\right)$F(b)F(a), där $F\left(b\right)$F(b) motsvarar den primitiva funktionens värde för den över gränsen $b$b och $F\left(a\right)$F(a) den primitiva funktionens värde för den under gränsen $a$a
 • Ange ditt svar med efterfrågad enhet

Genom att upprepa dessa steg kan vi nu beräkna integralens värde algebraiskt.

Vi vill redan här påpeka att beräkningar med areor under $x$x-axeln ger ett negativt bidrag. Vi kommer att fördjupa det i lektionen om Areor mellan kurvor. 

Dessutom vill vi att du ska notera att integraler aldrig anges med någon enhet. Däremot kan man med integraler göra beräkningar som representerar värden på storheter. Det kommer vi ge exempel på i lektionen Tillämning av integraler E-uppgifter och C-A uppgifter.

Testa själv

Dra i övre och undre integrationsgränserna och se vilket värde som integralen får.

Exempel på beräkning av integral med algebraisk metod

Här följer nu några exempel på hur man beräkna integralen algebraiskt.

Exempel 1

Beräkna integralen $ \int\limits_0^1 (2x + 1) dx $

Integral

Lösning

Eftersom att en primitiv funktion till $f\left(x\right)=2x+1$ƒ (x)=2x+1 är $F(x)=x^2+x$F(x)=x2+x
får vi enligt integralkalkylens fundamentalsats att

$ \int\limits_0^1 (2x + 1) dx =$ $\left[x^2+x\right]_{_0}^{^1}=F\left(1\right)-F\left(0\right)$[x2+x]01=F(1)F(0)

Genom att beräkna $F\left(1\right)-F\left(0\right)$F(1)F(0) får vi värdet på integralen. Du sätter alltså in den undre gränsen i den primitiva funktionen $F\left(x\right)$F(x), sedan den övre och subtraherar värdena med varandra.

$F\left(1\right)-F\left(0\right)=\left(1^2+1\right)-\left(0^2+0\right)=1+1-0-0=2$F(1)F(0)=(12+1)(02+0)=1+100=2

Integralens värde är $2$2.

Vi kan tolka svaret som vi får fram, som arean mellan kurvan till $f\left(x\right)=2x+1$ƒ (x)=2x+1 och $x$x– axeln i intervallet $x=0$x=0 till $x=1$x=1 .

Exempel 2

Beräkna integralen $ \int\limits_1^3$ $(2x)\text{ }dx$(2x) dx

Lösning

Eftersom att en primitiv funktion till $f\left(x\right)=2x$ƒ (x)=2x är  $F(x)=x^2$F(x)=x2
får vi enligt integralkalkylens fundamentalsats att

$ \int\limits_1^3$ $(2x)\text{ }dx$(2x) dx =  $\left[\text{ }x^2\text{ }\right]_{_1}^{^3}=$[ x2 ]13=  $3^2-1^2=9-1=8$3212=91=8

Vanligt fel vid Integralberäkning

Då Integralkalkylens fundamentalsats säger att integralens värde motsvarar differensen $F\left(b\right)-F\left(a\right)$F(b)F(a), är det vanligt att man råkar glömma byta tecken i samband med att man förenklar uttrycket. För att undvika det är det ofta säkrast att först beräkna var parentes värde föra tt sedan utföra differensen. Men vill man inte det måste man vara noggrann och hålla tungan rätt i mun.

Räknereglerna säger att alla tecken i en parentes byts när man tar bort den, OM man har en minustecken precis i anslutning till parentesen.

Då  $a,\text{ }b$a, b och  $c$c är konstanter får vi att

$-\left(a+b+c\right)=-a-b-c$(a+b+c)=abc
$-\left(-a-b-c\right)=a+b+c$(abc)=a+b+c

Då man ska subtrahera $F\left(a\right)$F(a) kan det därför underlätta att först skriva uttrycket som ges av funktionen inom parentes. Detta för att inte missa att byta tecken på alla termer när parentesen tas bort.

Exempel 3

Förenkla uttrycket  $F\left(3\right)-F\left(1\right)$F(3)F(1) då  $F\left(x\right)=5x+4$F(x)=5x+4

Lösning

Vi skriver de två uttryck som motsvarar respektive term inom en varsin parentes för att undvika att få fel tecken på termerna.

$F\left(3\right)-F\left(1\right)=\left(5\cdot3+4\right)-\left(5\cdot1+4\right)=\left(15+4\right)-\left(5+4\right)=$F(3)F(1)=(5·3+4)(5·1+4)=(15+4)(5+4)=  $15+4-5-4=10$15+454=10

Exempel 4

Förenkla uttrycket  $F\left(2\right)-F\left(0\right)$F(2)F(0) då  $F\left(x\right)=e^{2x}-4$F(x)=e2x4

Svara exakt.

Lösning

Vi skriver de två uttryck som motsvarar respektive term inom en varsin parentes för att undvika att få fel tecken på termerna. Tänk på att  $e^0=1$e0=1.

$F\left(2\right)-F\left(0\right)=\left(e^{2\cdot2}-4\right)-\left(e^{2\cdot0}-4\right)=$F(2)F(0)=(e2·24)(e2·04)= $\left(e^4-4\right)-\left(1-4\right)=e^4-4-1+4=e^4-1$(e44)(14)=e441+4=e41

Eftersom att  $e^4$e4 inte ger ett exakt värde, låter vi det finnas kvar i svaret.

Exempel i videon

 • Beräkna  $\int_1^32x\text{ }dx$132x dx
 • Beräkna $\int_0^1x+x^2\text{ }dx$01x+x2 dx
 • Beräkna arean mellan x–axeln och kurvan till funktionen  $f\left(x\right)=-x^2+4$ƒ (x)=x2+4

Kommentarer

Rana Mozan

Hej! uppgift 14 ska det inte den primitiva funktionen vara (4x^1,5)/1,5 istället för delat på 3

Gustav Nilsson

I uppgift 14 så skrivs f(x) om till 2x^0,5. Sen blir det primitiva talet enligt förklaringen 4x^1,5/3? Hur kan det bli det? Vart kommer 3an ifrån och 4x. Regeln säger ju f(x)= x^n,
F(x)=x^n+1/n+1. Borde det inte bli 2x^1,5/1,5? Om man deriverar det får man ju 2x^0,5.

Armend

Glömde inkludera uppgiftsnr i min förra kommentar, det är i uppgift 15

Armend

Det har blivit något fel med förklaringen i det sista steget, roten ur 4 är 2

Odai Shaar

Kan ge mer förklaring på uppgift nummer 14. Förstår inte riktigt hur man ta fram primitiva funktionen då vi har en rot tecken

  Anna Eddler Redaktör (Moderator)

  Titta på Lektionen om Primitiva funktioner så hoppas jag du hittar ett svar.

Annai Garcia Santisteban

Hej, varför tas inte en konstant med i primitiva funktion när man räknar med integralkalkylens fundamentalsats?

  Simon Rybrand (Moderator)

  Det beror på att man subtraherar F(a) – F(b)
  Dvs du kommer alltid att ha C-C = 0

adrian reimers

Hej!
I uppgift 13, hur ”tar jag fram funktionen” för konstanten a? Var i uppgiften får du informationen att f(a)=(√4/a) ? 🙂

  Simon Rybrand (Moderator)

  Då $f(x)=\sqrt{\frac{4}{x}}$ så byter vi ut x mot a där och får $f(a)=\sqrt{\frac{4}{a}}$

Wayde Brown

hej. Uppgift 13. Jag tror att ni har missat att ta med 2an från ekvationen:
∫f(x)dx=2⋅f(a)

när ni skulle bestämma a med:
12=√4a

det borde stå:
12=2⋅√4a

och svaret blir då a=1/9

eller har jag missat något?

  Anna Admin (Moderator)

  Tack, Wayde, för din hjälp med att uppmärksamma oss på detta. Uppgiften är nu korrigerad!

Madelein Vidrik

Hej.
I uppgift 1 (på provet) står följande F(3)-F(-2) osv.
I förklarningen skriva F(3)-F(-3) och dess uträkning. =(3^3-2*3+3)-((-1)^3-2*(-1)+3).
Är det -2 som är den under integralhränsen eller -3 eller -1?
Eller hur löser man uppgiften?

  Simon Rybrand (Moderator)

  Tack för att du sade till! Det var fel där, det är korrigerat!

Rasmus Mononen

Hej!

I uppgift 8 söks konstanten ”a”, men i svaret anges och bestäms ”n”. Är frågan lite skumt ställd?

// Rasmus

  Simon Rybrand (Moderator)

  Hej
  Det är förstås n som söks där, vi formulerar om det.

Daniel yazdi

Hej!
hur ska man tillämpa potensregeln när man ska få reda på F av 1/5x^1/2,det är 5an som strular till det för mig…

  Simon Rybrand (Moderator)

  Hej
  Om du har
  $f= \frac{1}{5x^{1/2}}=\frac15x^{-1/2}$
  Så får du den primitiva funktionen genom
  $F=\frac25x^{1/2}=\frac{2\sqrt{x}}{5}$

Sebastian Gren

Hej.
Hur beräknar jag

2 över och 1 under ∫ x^3/4 dx

  Simon Rybrand (Moderator)

  Du använder integralkalkylens fundamentalsats och får
  $\int\limits_{1}^{2}\,\frac{x^3}{4}\,dx=\left[ \frac{x^4}{16} \right]_1^2 =$
  $\left( \frac{2^4}{16} \right)- \left( \frac{1^4}{16} \right)=\frac{16}{16}-\frac{1}{16}=$
  $1-\frac{1}{16}=\frac{15}{16}$

Yosefd

Tackar !

Yosefd

varför är e upphöjt till 4 56.1 hur vet man det? e är ju en variabel.

  Simon Rybrand (Moderator)

  Hej
  Nej talet $ e ≈ 2,71828 $ är faktiskt inte en variabel utan det är ett tal som tex $ \pi ≈ 3,14159 $.
  Se gärna mer om talet e här.

Joakim Meier

Hej, tack för bra undervisning.
Är dx = delta x? kan inte minnas att du sagt det, kanske är underförstått.

  Simon Rybrand (Moderator)

  Hej
  Ja det kan vi nog kalla det men att vi låter delta x gå mot noll, då brukar det oftast kallas för dx.

D.Dellkordo

Hej jag har problem med Primitiva Funktionen 1/x, jag köper att man behöver känna till att räkna med ln… men vad händer om det är 2/x? alltså vad är primitiva funktionen för 2/x ?

tack för att Ni svarar

  Simon Rybrand (Moderator)

  Hej
  Det blir en liknande primitiv funktion som $\frac1x$ som har den primitiva funktionen $lnx$. Du får då istället $2lnx$

randsara

Hej
jag har svårt med att beräkna integraler, skulle du kunna hjälpa mig med att integrera ∫(1)^(2) f(x) dx

tack

  randsara

  det jag gjorde är

  (lnx)1 till 2 = ln2-ln1= 0,7
  är det rätt ?

   Simon Rybrand (Moderator)

   Hej
   Du har skrivit integralen
   $ \int \limits 1^2 f(x) dx $
   och det jag funderar på är vilken funktion $f(x)$ som du har?

    sara94

    uppgiften säger : Skissa funktionen f(x)=1/x och beräkna sedan grafiskt integral tecken (1 är under integral tecknet och 2 ovan på integral tecknet) f(x)dx. Markera i din figur vad det är du räknat ut med integralen.

    Jag har skissat funktionen f(x)=1/x det blev två kurvor, men sen jag vet inte hur jag ska gå vidare

    Simon Rybrand (Moderator)

    Ok, då förstår jag. Här får du

    $\int \limits_1^2 \frac1x dx = $ $ \left[ ln x\right]_1^2 = $ $ ln2 – ln1 ≈ $ $0,693$

Stigenhed

Hej! Den funktionen 1/x går väl skriva om till 1*x^-1 ?
I så fall blir väl den primitiva funktionen lika med x?
Med tanke på x^-1+1/1 ?

  Simon Rybrand (Moderator)

  Hej, den primitiva funktionen här är lite speciell då den blir $ lnx $. Tänk på att du skall addera exponenten med 1 och att du då skulle få $x^0$ vilket är lika med 1. Siffran ett har ju derivatan 0 så i detta fall fungerar inte deriveringsreglerna/regler för primitiva funktioner som du använder. Du behöver alltså känna till att den primitiva funktionen är $lnx$

Dandono

Hej Simon!
Jag har fastnat på denna fråga, räkna integralen exakt:

(1/x – 1/x^2)dx med gränserna 2 till 1, får svaret ln2-1,5 men det verkar inte stämma med facit :/

  Simon Rybrand (Moderator)

  Hej, du skall alltså beräkna
  $ \int\limits_1^2 (1/x – 1/x^2) dx = $
  $ \left[ lnx + 1/x \right]_1^2 = (ln2+1/2) – (ln1+1)=$
  $ ln2+1/2-0-1=ln2-1/2 $

  Här kan det vara lite lurigt att få helt korrekt primitiv funktion så kolla gärna lite extra på detta.

Thomas

Simon:
Jag är helt ny på det här med integralräkning, men ska det inte stå x^2 på uppgift 1?

1 1
∫x^2dx = [x^2] = 1^2 – (-1)^2 = 2?
-1 -1

eller tänker jag fel?

  Simon Rybrand (Moderator)

  Hej, det gäller att ta rätt primitiv funktion där.
  Den primitiva funktionen för $ x^2 $ är nämligen $\frac{x^3}{3}$. Du kan alltid kontrollera att detta stämmer genom att derivera uttrycket och se att du får just derivatan $ x^2 $.

Martina

Det står att jag svarade fel på uppg. 1. Det kan inte stämma, för det står ingenting om att det ska vara (-1) Om det inte står något antar jag att det är 0 som jag ska sätta in.

Jag gjorde också uträkningen på räknaren och det blev 1/3 inte 2/3.

  Simon Rybrand (Moderator)

  Hej, den undre gränsen i den uppgiften är -1 och den övre är 1 så du kommer att få svaret 2/3. Syns inte -1:an när du kikar på uppgiften?

Leila

Tack Simon!

Leila

Hej!
I ex. två , hur vet man mängden på e^2 ?

  Simon Rybrand (Moderator)

  Det är nog enklast att använda din räknares ”knapp” för talet e ≈ 2,718281828459045 för att få fram ett ungefärligt värde.

danielakavander

hur räknar man arean mellan två kurvor?
Jag har en uppgift där jag ska räkna arean mellan y=6-x^2 och y=x^2-2x+2 och har ingen aning om hur detta ska räknas ut. :/

  Simon Rybrand (Moderator)

  För att beräkna areor mellan kurvor så beräknar man integralen för den övre kurvan subtraherat med den undre (rita gärna ut integralerna så du ser detta tydligt).

  Så i det här fallet beräknar du:
  $ \int\limits_a^b (6-x^2) – (x^2-2x+2) dx $

  För att bestämma skärningspunkterna (dvs a och b) så löser du ekvationen
  $ 6-x^2 = x^2-2x+2 $

BotenAnnie

hur vet man när man ska ha räknaren inställd på radianer och inte ?

  Simon Rybrand (Moderator)

  Hejsan,
  Jag har skrivit om detta på vår blogg, du hittar inlägget om radianer här.

katla

Är inte sin pi/2=0.027? eller slår jag fel på min miniräknare

  Simon Rybrand (Moderator)

  Hej! Om du ställer in din räknare på radianer så kommer du att få 1, om den är inställt på grader så får du 0,027. Kolla gärna dina inställningar på detta och fråga mer om du har några frågor om detta.


Endast Premium-användare kan kommentera.

██████████████████████████
████████████████████████████████████████████████████

e-uppgifter (13)

 • 1. Premium

  Redigera uppgift Rapportera fel Ändra till korrekt
  (4/0/0)
  E C A
  B
  P 4
  PL
  M
  R
  K
  M NP INGÅR EJ

  a) Rita i ett koordinatsystem arean som motsvarar integralen $ \int\limits_0^3$ $(2x)\text{ }dx$(2x) dx och beräkna arean.

  b) Bestäm den primitiva funktionen till $f\left(x\right)=2x$ƒ (x)=2x som uppfyller villkoret $F\left(0\right)=0$F(0)=0

  c) Beräkna differensen $F\left(3\right)-F\left(0\right)$F(3)F(0)

  d) Beräkna integralen $ \int\limits_0^3$ $(2x)\text{ }dx$(2x) dx  med integralkalkylens fundamental sats och jämför med arenan i a)

  Svar:
  Ditt svar:
  Rätt svar:
  (Korrekta varianter)
  {[{correctAnswer}]}
  Bedömningsanvisningar/Manuell rättning
  Klicka i rutorna och bedöm ditt svar.
  • Rättad
  • +1
  • Rättad
  Liknande uppgifter: integraler Primitiva Funktioner
  Dela med lärare
  Rättar...
 • 2. Premium

  Redigera uppgift Rapportera fel Ändra till korrekt
  (1/0/0)
  E C A
  B
  P 1
  PL
  M
  R
  K
  M NP INGÅR EJ

  Förenkla uttrycket  $F\left(3\right)-F\left(-1\right)$F(3)F(1) så långt som möjligt då  $F\left(x\right)=x^2-2x+3$F(x)=x22x+3 

  Svar:
  Ditt svar:
  Rätt svar:
  (Korrekta varianter)
  {[{correctAnswer}]}
  Bedömningsanvisningar/Manuell rättning
  Klicka i rutorna och bedöm ditt svar.
  • Rättad
  • +1
  • Rättad
  Dela med lärare
  Rättar...
 • 3. Premium

  Redigera uppgift Rapportera fel Ändra till korrekt
  (1/0/0)
  E C A
  B 1
  P
  PL
  M
  R
  K
  M NP INGÅR EJ

  Bestäm värdet på $a$a genom att studera beräkningen av integralen här nedan.

   $\int \limits_a^5$ $\text{ }e^x\text{ }dx=[e^x]^{^5}_{_a}=e^5-e^2\approx141$ ex dx=[ex]5a=e5e2141 

  Svar:
  Ditt svar:
  Rätt svar:
  (Korrekta varianter)
  {[{correctAnswer}]}
  Bedömningsanvisningar/Manuell rättning
  Klicka i rutorna och bedöm ditt svar.
  • Rättad
  • +1
  • Rättad
  Se mer:Videolektion: Integralkalkylens fundamentalsats
  Dela med lärare
  Rättar...
 • Så hjälper Eddler dig:
  Videor som är lätta att förstå Övningar & prov med förklaringar
  Allt du behöver för att klara av nationella provet
  Så hjälper Eddler dig:
  Videor som är lätta att förstå Övningar & prov med förklaringar
  Allt du behöver för att klara av nationella provet
  Din skolas prenumeration har gått ut!
  Påminn din lärare om att förnya eller fortsätt plugga med Eddler på egen hand.
  Så funkar det för:
  Elever/Studenter Lärare Föräldrar
  Din skolas prenumeration har gått ut!
  Förnya er prenumeration. Kontakta oss på: info@eddler.se
 • 4. Premium

  Redigera uppgift Rapportera fel Ändra till korrekt
  (1/0/0)
  E C A
  B 1
  P
  PL
  M
  R
  K
  M NP INGÅR EJ

  Beräkna $\int \limits_0^6$ $x^2dx$x2dx 

  Svar:
  Ditt svar:
  Rätt svar:
  (Korrekta varianter)
  {[{correctAnswer}]}
  Bedömningsanvisningar/Manuell rättning
  Klicka i rutorna och bedöm ditt svar.
  • Rättad
  • +1
  • Rättad
  Dela med lärare
  Rättar...
 • 5. Premium

  Redigera uppgift Rapportera fel Ändra till korrekt
  (2/0/0)
  E C A
  B
  P 2
  PL
  M
  R
  K
  M NP INGÅR EJ

  Beräkna integralen $ \int\limits_0^1$  $f\left(x\right)\text{ }dx$ƒ (x) dx  då  $f(x)=x-x^2$ƒ (x)=xx2 

  Ange ett exakt svar.

  Svar:
  Ditt svar:
  Rätt svar:
  (Korrekta varianter)
  {[{correctAnswer}]}
  Bedömningsanvisningar/Manuell rättning
  Klicka i rutorna och bedöm ditt svar.
  • Rättad
  • +1
  • Rättad
  Liknande uppgifter: integraler Primitiva Funktioner
  Dela med lärare
  Rättar...
 • 6. Premium

  Redigera uppgift Rapportera fel Ändra till korrekt
  (2/0/0)
  E C A
  B
  P 2
  PL
  M
  R
  K
  M NP INGÅR EJ

  Beräkna $ \int\limits_0^1 3x^2 dx $

  Svar:
  Ditt svar:
  Rätt svar:
  (Korrekta varianter)
  {[{correctAnswer}]}
  Bedömningsanvisningar/Manuell rättning
  Klicka i rutorna och bedöm ditt svar.
  • Rättad
  • +1
  • Rättad
  Dela med lärare
  Rättar...
 • 7. Premium

  Redigera uppgift Rapportera fel Ändra till korrekt
  (1/0/0)
  E C A
  B
  P 1
  PL
  M
  R
  K
  M NP INGÅR EJ

  Beräkna $ \int\limits_{-1}^1 x^2 dx $

  Svar:
  Ditt svar:
  Rätt svar:
  (Korrekta varianter)
  {[{correctAnswer}]}
  Bedömningsanvisningar/Manuell rättning
  Klicka i rutorna och bedöm ditt svar.
  • Rättad
  • +1
  • Rättad
  Dela med lärare
  Rättar...
 • 8. Premium

  Redigera uppgift Rapportera fel Ändra till korrekt
  (1/0/0)
  E C A
  B
  P 1
  PL
  M
  R
  K
  M NP INGÅR EJ

  Beräkna integralen $\int \limits_0^1$$\left(e^{2x}+1\right)dx$(e2x+1)dx 

  Ange svaret med en decimals noggrannhet.

  Svar:
  Ditt svar:
  Rätt svar:
  (Korrekta varianter)
  {[{correctAnswer}]}
  Bedömningsanvisningar/Manuell rättning
  Klicka i rutorna och bedöm ditt svar.
  • Rättad
  • +1
  • Rättad
  Dela med lärare
  Rättar...
 • 9. Premium

  Redigera uppgift Rapportera fel Ändra till korrekt
  (2/0/0)
  E C A
  B
  P 1
  PL
  M 1
  R
  K
  M NP INGÅR EJ

  I figuren är grafen till funktionen  $f(x)=3x-x^2$ƒ (x)=3xx2  utritad. Beräkna arean av det blåmarkerade området.

  Integral

  Svar:
  Ditt svar:
  Rätt svar:
  (Korrekta varianter)
  {[{correctAnswer}]}
  Bedömningsanvisningar/Manuell rättning
  Klicka i rutorna och bedöm ditt svar.
  • Rättad
  • +1
  • Rättad
  Dela med lärare
  Rättar...
 • 10. Premium

  Redigera uppgift Rapportera fel Ändra till korrekt
  (2/0/0)
  E C A
  B
  P 1
  PL
  M 1
  R
  K
  M NP INGÅR EJ

  Figuren visar grafen till funktionen  $y=4-x^2$y=4x2 . Bestäm arean $A$A av det skuggade området med en decimals noggrannhet.

  Integral

  Svar:
  Ditt svar:
  Rätt svar:
  (Korrekta varianter)
  {[{correctAnswer}]}
  Bedömningsanvisningar/Manuell rättning
  Klicka i rutorna och bedöm ditt svar.
  • Rättad
  • +1
  • Rättad
  Dela med lärare
  Rättar...
 • 11. Premium

  Redigera uppgift Rapportera fel Ändra till korrekt
  (2/0/0)
  E C A
  B
  P 2
  PL
  M
  R
  K
  M NP INGÅR EJ

  Beräkna arean som uppstår mellan $x$x -axeln och grafen till funktionen  $f(x)=5+4x-x^2$ƒ (x)=5+4xx2  i intervallet $0$0 till $5$5.

  Avrunda till heltal.

  Svar:
  Ditt svar:
  Rätt svar:
  (Korrekta varianter)
  {[{correctAnswer}]}
  Bedömningsanvisningar/Manuell rättning
  Klicka i rutorna och bedöm ditt svar.
  • Rättad
  • +1
  • Rättad
  Dela med lärare
  Rättar...
 • 12. Premium

  Redigera uppgift Rapportera fel Ändra till korrekt
  (2/0/0)
  E C A
  B
  P 2
  PL
  M
  R
  K
  M NP INGÅR EJ

  Beräkna  $\int \limits_2^e$ $3^xdx$3xdx 

  Bedömningsanvisningar/Manuell rättning
  Klicka i rutorna och bedöm ditt svar.
  • Rättad
  • +1
  • Rättad
  Se mer:Videolektion: Beräkna Integraler
  Dela med lärare
  Rättar...
 • 13. Premium

  Redigera uppgift Rapportera fel Ändra till korrekt
  (2/0/0)
  E C A
  B
  P 2
  PL
  M
  R
  K
  M NP INGÅR EJ

  Beräkna integralen $\int \limits_0^1$$\left(e^{4x}+2x\right)dx$(e4x+2x)dx 

  Ange svaret med en decimals noggrannhet.

  Svar:
  Ditt svar:
  Rätt svar:
  (Korrekta varianter)
  {[{correctAnswer}]}
  Bedömningsanvisningar/Manuell rättning
  Klicka i rutorna och bedöm ditt svar.
  • Rättad
  • +1
  • Rättad
  Dela med lärare
  Rättar...

c-uppgifter (6)

 • 14. Premium

  Redigera uppgift Rapportera fel Ändra till korrekt
  (0/2/0)
  E C A
  B
  P 2
  PL
  M
  R
  K
  M NP INGÅR EJ

  Beräkna integralen $ \int\limits_2^4$ $\left(\sqrt{4x}\right)\text{ }dx$(4x) dx 

  Svara med en decimals noggrannhet.

  Svar:
  Ditt svar:
  Rätt svar:
  (Korrekta varianter)
  {[{correctAnswer}]}
  Bedömningsanvisningar/Manuell rättning
  Klicka i rutorna och bedöm ditt svar.
  • Rättad
  • +1
  • Rättad
  Dela med lärare
  Rättar...
 • 15. Premium

  Redigera uppgift Rapportera fel Ändra till korrekt
  (0/3/0)
  E C A
  B
  P 3
  PL
  M
  R
  K
  M NP INGÅR EJ

  Beräkna $\int \limits_1^4$$\frac{x^2}{\sqrt{4x}}$x24x $dx$dx  . Förenkla så långt så möjligt och svara exakt.

  Svar:
  Ditt svar:
  Rätt svar:
  (Korrekta varianter)
  {[{correctAnswer}]}
  Bedömningsanvisningar/Manuell rättning
  Klicka i rutorna och bedöm ditt svar.
  • Rättad
  • +1
  • Rättad
  Se mer:Videolektion: Beräkna Integraler
  Dela med lärare
  Rättar...
 • 16. Premium

  Redigera uppgift Rapportera fel Ändra till korrekt
  (0/2/0)
  E C A
  B 1
  P 1
  PL
  M
  R
  K
  M NP INGÅR EJ

  Bestäm konstanten $a$a så att $\int_1^3\left(3x^2+a\right)dx=34$13(3x2+a)dx=34  

  Svar:
  Ditt svar:
  Rätt svar:
  (Korrekta varianter)
  {[{correctAnswer}]}
  Bedömningsanvisningar/Manuell rättning
  Klicka i rutorna och bedöm ditt svar.
  • Rättad
  • +1
  • Rättad
  Dela med lärare
  Rättar...
 • 17. Premium

  Redigera uppgift Rapportera fel Ändra till korrekt
  (1/1/0)
  E C A
  B
  P 1 1
  PL
  M
  R
  K
  M NP INGÅR EJ

  Beräkna $\int \limits_{\ln 4}^{\ln 6}$$\left(e^{2x}\text{ }\right)dx$(e2x )dx 

  Svar:
  Ditt svar:
  Rätt svar:
  (Korrekta varianter)
  {[{correctAnswer}]}
  Bedömningsanvisningar/Manuell rättning
  Klicka i rutorna och bedöm ditt svar.
  • Rättad
  • +1
  • Rättad
  Dela med lärare
  Rättar...
 • 18. Premium

  Redigera uppgift Rapportera fel Ändra till korrekt
  (0/2/0)
  E C A
  B
  P 2
  PL
  M
  R
  K
  M NP INGÅR EJ

  Beräkna $\int \limits_a^b$ $\frac{\sqrt{2}}{2x^2}$22x2  $dx$dx  där $a=$a=$\frac{1}{\sqrt{2}}$12  och $b=2$b=2.

  Bedömningsanvisningar/Manuell rättning
  Klicka i rutorna och bedöm ditt svar.
  • Rättad
  • +1
  • Rättad
  Se mer:Videolektion: Beräkna Integraler
  Dela med lärare
  Rättar...
 • 19. Premium

  Redigera uppgift Rapportera fel Ändra till korrekt
  (0/3/0)
  E C A
  B
  P 1
  PL 1
  M
  R
  K 1
  M NP INGÅR EJ

  Bestäm konstanten $n$n så att  $\int \limits_0^n$$\left(2x+4\right)dx=5$(2x+4)dx=5  då $0<$0< $n<6$n<6 

  Svar:
  Ditt svar:
  Rätt svar:
  (Korrekta varianter)
  {[{correctAnswer}]}
  Bedömningsanvisningar/Manuell rättning
  Klicka i rutorna och bedöm ditt svar.
  • Rättad
  • +1
  • Rättad
  Dela med lärare
  Rättar...

a-uppgifter (1)

 • 20. Premium

  Redigera uppgift Rapportera fel Ändra till korrekt
  (0/0/3)
  E C A
  B
  P 1
  PL 1
  M
  R
  K 1
  M NP INGÅR EJ

  Bestäm konstanten $a$a så att  $\int \limits_0^9$$f\left(x\right)dx=2\cdot f\left(a\right)$ƒ (x)dx=2·ƒ (a)  då  $f\left(x\right)=$ƒ (x)=$\sqrt{\frac{4}{x}}$4x  

  Ange exakt svar.

  Svar:
  Ditt svar:
  Rätt svar:
  (Korrekta varianter)
  {[{correctAnswer}]}
  Bedömningsanvisningar/Manuell rättning
  Klicka i rutorna och bedöm ditt svar.
  • Rättad
  • +1
  • Rättad
  Dela med lärare
  Rättar...
Så hjälper Eddler dig:
Videor som är lätta att förstå Övningar & prov med förklaringar
Allt du behöver för att klara av nationella provet
Så hjälper Eddler dig:
Videor som är lätta att förstå Övningar & prov med förklaringar
Allt du behöver för att klara av nationella provet
Din skolas prenumeration har gått ut!
Påminn din lärare om att förnya eller fortsätt plugga med Eddler på egen hand.
Så funkar det för:
Elever/Studenter Lärare Föräldrar
Din skolas prenumeration har gått ut!
Förnya er prenumeration. Kontakta oss på: info@eddler.se