...
Kurser Alla kurser Min sida Min sida Provbank Mina prov Min skola Läromedel Blogg Guider Om oss Kontakt Nationella prov Gamla högskoleprov Läxhjälp matematik Priser
Sök Mitt konto Logga ut Elev/lärare
-registrering
Logga in Köp Premium Köp Premium Prova gratis
Genom att använda den här sidan godkänner du våra användarvillkor, vår integritetspolicy och att vi använder cookies.
EXEMPEL I VIDEON
Lägg till som läxa
Lägg till som stjärnmärkt
  Lektionsrapport   Hjälp

Frågor hjälpmarkerade!

Alla markeringar försvinner.

Ta bort markeringar Avbryt
Kopiera länk Facebook Twitter Repetera Rapportera Ändra status
KURSER  / 
Matematik 3
 /   Trigonometri

Exakta trigonometriska värden och symmetrier på enhetscirkeln

Endast Premium- användare kan rösta.
Författare:Simon Rybrand
Rapportera fel Redigera lektion Redigera text Redigera övning Redigera video
Så hjälper Eddler dig:
Videor som är lätta att förstå Övningar & prov med förklaringar
Allt du behöver för att klara av nationella provet
Så hjälper Eddler dig:
Videor som är lätta att förstå Övningar & prov med förklaringar
Allt du behöver för att klara av nationella provet
Din skolas prenumeration har gått ut!
Påminn din lärare om att förnya eller fortsätt plugga med Eddler på egen hand.
Så funkar det för:
Elever/Studenter Lärare Föräldrar
Din skolas prenumeration har gått ut!
Förnya er prenumeration. Kontakta oss på: info@eddler.se

Här samlar vi i en tabell de viktigaste trigonometriska exakta värdena för cosinus, sinus och tangens. Du ser vinklarna på vinkelmåtten grader och radianer och vilket exakt värde de motsvarar.

I lektionen lär du dig även att använda dessa trigonometriska värden när du jobbar med uppgifter. Dessutom lär du dig hur du kan använda symmetri på enhetscirkeln för att härleda exakta trigonometriska värden.

Exakta trigonometriska funktionsvärden

I bilden nedan hittar du en tabell över de värden som finns listade i formelbladet till nationella prov.

Det är framförallt tabellen här ovan som du kommer att använda dig av vid provtillfällen så det är viktigt att du lär dig att använda den.

I Ma4 introduceras vinkelmåttet radianer längre fram i kapitlet om trigonometri. Det är definierat som den sträcka utmed enhetscirkelns rand som spänns upp av vinkeln. Ett helt varv i enhetscirkeln motsvarar $360$360 grader eller $2\pi$2π radianer, eftersom att enhetscirkeln har radien $1$1 och därmed har omkretsen $2\pi$2π.  Med det följer att  $1$1 radian $\approx57$57 grader.

Tabell över alla exakta trigonometriska värden.

Nedan listar vi fler trigonometriska värden som går att härleda utifrån redan befintliga exakta värden och symmetri på enhetscirkeln. Det är bra att du känner till att dessa värden finns.

Grader Radianer Sinus Cosinus Tangens
   $0\text{°}$0°    $0$0   $0$0    $1$1    $0$0 
  $30\text{°}$30°    $\frac{\pi}{6}$π6    $\frac{1}{2}$12     $\frac{\sqrt{3}}{2}$32     $\frac{\sqrt{3}}{3}$33  
  $45\text{°}$45°    $\frac{\pi}{4}$π4     $\frac{1}{\sqrt{2}}$12     $\frac{1}{\sqrt{2}}$12    $1$1  
  $60\text{°}$60°    $\frac{\pi}{3}$π3     $\frac{\sqrt{3}}{2}$32    $\frac{1}{2}$12     $\sqrt{3}$3  
  $90\text{°}$90°    $\frac{\pi}{2}$π2    $1$1   $0$0   $Ej\text{ }def$Ej deƒ   
  $120\text{°}$120°    $\frac{2\pi}{3}$2π3  

 $\frac{\sqrt{3}}{2}$32   

 $-\frac{1}{2}$12   

 $-\sqrt{3}$3  

  $135\text{°}$135°    $\frac{3\pi}{4}$3π4     $\frac{1}{\sqrt{2}}$12     $-\frac{\sqrt{2}}{2}$22    $-1$1  
  $150\text{°}$150°    $\frac{5\pi}{6}$5π6    $\frac{1}{2}$12      $-\frac{\sqrt{3}}{2}$32    $-\frac{\sqrt{3}}{3}$33   
 $180\text{°}$180°   $\pi$π   $0$0   $-1$1   $0$0 
 $225\text{°}$225°   $\frac{5\pi}{4}$5π4    $-\frac{1}{\sqrt{2}}$12    $-\frac{1}{\sqrt{2}}$12    $1$1 
 $270\text{°}$270°   $\frac{3\pi}{2}$3π2    $-1$1   $0$0   $Ej\text{ }def$Ej deƒ  
 $315\text{°}$315°   $\frac{7\pi}{4}$7π4    $-\frac{1}{\sqrt{2}}$12    $\frac{1}{\sqrt{2}}$12    $-1$1 
 $360\text{°}$360°   $2\pi$2π   $0$0    $1$1   $0$0 

Nedan härleder vi några av exakta värden i denna tabell.

Exakta värden för 0°, 90°, 180° och 270°

Med hjälp av enhetscirkeln kan vi härleda de exakta trigonometriska värdena för  $0°$, $90°$90°,  $180°$180° och $270°$270°. Vi använder här att på enhetscirkeln gäller att punkten vid cirkelns rand har  $x$x koordinaten $\cos v$cosv och  $y$y koordinaten $\sin v$sinv. För att ta fram värdet för tangens så används att $\tan v=\frac{\sin v}{\cos v}$tanv=sinvcosv .

Exakta värden för 45°, 135°, 225° och 315°

Vi ritar ut en vinkel  $v=45°$v=45° i enhetscirkeln. Då skapas en rätvinklig triangel (blåmarkerad i figuren nedan) där de två kateterna $a$a är lika långa. Vi använder även symmetrin på enhetscirkeln för att markera ut några vinklar till som vi återkommer till nedan.

Med hjälp av pythagoras sats kan vi nu ställa upp och lösa ekvationen

 $a^2+a^2=1$a2+a2=1 

 $2a^2=1$2a2=1 

 $a^2=\frac{1}{2}$a2=12  

 $a=$a=$\sqrt{\frac{1}{2}}=\frac{\sqrt{1}}{\sqrt{2}}=\frac{1}{\sqrt{2}}$12 =12 =12   

Nu har vi kateternas längd och med hjälp av de grundläggande trigonometriska sambanden kan vi lista de exakta värdena för $45°$45°.

 $\sin45°=$sin45°=$\frac{\frac{1}{\sqrt{2}}}{1}=\frac{1}{\sqrt{2}}$12 1 =12   

 $\cos45°=$cos45°=  $\frac{\frac{1}{\sqrt{2}}}{1}=\frac{1}{\sqrt{2}}$12 1 =12  

 $\tan45°=$tan45°= $\frac{\frac{1}{\sqrt{2}}}{\frac{1}{\sqrt{2}}}=$12 12  =$1$1  

Med hjälp av symmetrin på enhetscirkeln kan vi även ta fram de exakta värdena för $135°$135°,  $225°$225° och $315°$315°. Exempelvis har vinkeln $135°$135° samma x- och y-koordinat som $45°$45° men med skillnaden att x-koordinaten är negativ. Därför gäller att

Grader Radianer Sinus Cosinus Tangens
  $135\text{°}$135°    $\frac{3\pi}{4}$3π4     $\frac{1}{\sqrt{2}}$12     $-\frac{\sqrt{2}}{2}$22    $-1$1  
 $225\text{°}$225°   $\frac{5\pi}{4}$5π4    $-\frac{1}{\sqrt{2}}$12   $-\frac{1}{\sqrt{2}}$12    $1$1 
 $315\text{°}$315°   $\frac{7\pi}{4}$7π4    $-\frac{1}{\sqrt{2}}$12   $\frac{1}{\sqrt{2}}$12    $-1$1 

Exakta värden för 30° och 60°

Vi kan även härleda de exakta värdena för $30°$30° och $60°$60° på ett liknande vis. Nedan visas detta och därefter kan vi även lista ett antal exakta värden till.

Vi markerar ut en liksidig triangel som innehåller två rätvinkliga trianglar. I den rätvinkliga triangeln kallar vi den motstående kateten $a$a och den närliggande kateten $b$b.

Då vi har en liksidig triangel får vi att

 $1=2a$1=2a 

 $a=$a= $\frac{1}{2}$12   

Då kan vi ta reda på $b$b genom pythagoras sats.

 $\left(\frac{1}{2}\right)^2+b^2=1$(12 )2+b2=1 

 $\frac{1}{4}+b^2=1$14 +b2=1

 $b^2=$b2= $\frac{3}{4}$34   

 $b=$b= $\sqrt{\frac{3}{4}}=\frac{\sqrt{3}}{\sqrt{4}}=\frac{\sqrt{3}}{2}$34 =34 =32   

Då vi nu har de bägge kateterna $a$a och $b$b så kan vi ta fram de exakta värdena för $30°$30° och $60°$60°. Vi använder de grundläggande trigonometriska sambanden och får

 $\sin30°=$sin30°= $\frac{\frac{1}{2}}{1}=\frac{1}{2}$12 1 =12   

 $\cos30°=$cos30°=  $\frac{\frac{\sqrt{3}}{2}}{1}=\frac{\sqrt{3}}{2}$32 1 =32  

 $\tan30°=$tan30°=  $\frac{1}{2}\text{/}\frac{\sqrt{3}}{2}=\frac{1}{\sqrt{3}}$12 /32 =13  

 $\sin60°=$sin60°= $\frac{\frac{\sqrt{3}}{2}}{1}=\frac{\sqrt{3}}{2}$32 1 =32   

 $\cos60°=$cos60°=  $\frac{\frac{1}{2}}{1}=\frac{1}{2}$12 1 =12  

 $\tan60°=$tan60°= $\frac{\sqrt{3}}{2}\text{/}\frac{1}{2}=$32 /12 = $\sqrt{3}$3  

Med hjälp av symmetrin på enhetscirkeln kan vi även ta fram de exakta värdena för $120°$120°, $150°$150°,  $210°$210°,  $240°$240°$300°$300° och  $330°$330° . Vi ritar ut dessa tillsammans med vinklarna $30°$30° och $60°$60°.

Kommentarer

Iman Nagati

Tack!

  Anna Eddler Redaktör (Moderator)

  Varså god.

Meron amanuel

var hittar man en lista på de allra vanligaste värdena?
Dvs de som man ska minnas utantill

  David Admin (Moderator)

  Hej Meron,

  i fromelbladet från det Nationellaproven i Ma3 kan du se vilka som är de vanligaste värdena. Det är vanligt att läraren låter en ha tillgång till dessa vid prov och därmed behöver du inte memorera något utantill.
  Formelblad Ma3

  Men stäm av med din lärare. Och kan du Enhetscirkeln kan du själv räka ut en hel del av värdena.

  Lycka till!

Tina Westring

När behöver man som elev kunna standardvärden för trig.funktioner?
används det senare i tex. ”envariabelanalyskurser” ?

  Simon Rybrand (Moderator)

  Oftast har man tillgång till tabeller med dessa värden när man skriver prov på gymnasienivå. Vad det gäller högskolestudier så kan det vara bra att kunna använda enhetscirkeln för de allra vanligaste värdena.

anders vitale

Det är bra att det finns en tabell.

  Anna Admin (Moderator)

  Ja, eller hur.


Endast Premium-användare kan kommentera.

██████████████████████████
████████████████████████████████████████████████████

e-uppgifter (6)

 • 1. Premium

  Redigera uppgift Rapportera fel Ändra till korrekt
  (1/0/0)
  E C A
  B 1
  P
  PL
  M
  R
  K
  M NP INGÅR EJ

  Ange en vinkel där cosinusvärdet är lika med sinusvärdet.

  Svara med enheten grader

  Svar:
  Ditt svar:
  Rätt svar:
  (Korrekta varianter)
  {[{correctAnswer}]}
  Bedömningsanvisningar/Manuell rättning
  Klicka i rutorna och bedöm ditt svar.
  • Rättad
  • +1
  • Rättad
  Liknande uppgifter: Exakta trigonometriska värden
  Dela med lärare
  Rättar...
 • 2. Premium

  Redigera uppgift Rapportera fel Ändra till korrekt
  (2/0/0)
  E C A
  B 1
  P
  PL
  M
  R 1
  K
  M NP INGÅR EJ

  Ange två olika vinklar som har samma cosinusvärde

  Svar:
  Ditt svar:
  Rätt svar:
  (Korrekta varianter)
  {[{correctAnswer}]}
  Bedömningsanvisningar/Manuell rättning
  Klicka i rutorna och bedöm ditt svar.
  • Rättad
  • +1
  • Rättad
  Liknande uppgifter: Exakta trigonometriska värden
  Dela med lärare
  Rättar...
 • 3. Premium

  Redigera uppgift Rapportera fel Ändra till korrekt
  (1/0/0)
  E C A
  B 1
  P
  PL
  M
  R
  K
  M NP INGÅR EJ

  Bestäm $\tan45^{\circ}+2\sin90^{\circ}$tan45+2sin90  exakt

  Svar:
  Ditt svar:
  Rätt svar:
  (Korrekta varianter)
  {[{correctAnswer}]}
  Bedömningsanvisningar/Manuell rättning
  Klicka i rutorna och bedöm ditt svar.
  • Rättad
  • +1
  • Rättad
  Liknande uppgifter: Exakta trigonometriska värden
  Dela med lärare
  Rättar...
 • Så hjälper Eddler dig:
  Videor som är lätta att förstå Övningar & prov med förklaringar
  Allt du behöver för att klara av nationella provet
  Så hjälper Eddler dig:
  Videor som är lätta att förstå Övningar & prov med förklaringar
  Allt du behöver för att klara av nationella provet
  Din skolas prenumeration har gått ut!
  Påminn din lärare om att förnya eller fortsätt plugga med Eddler på egen hand.
  Så funkar det för:
  Elever/Studenter Lärare Föräldrar
  Din skolas prenumeration har gått ut!
  Förnya er prenumeration. Kontakta oss på: info@eddler.se
 • 4. Premium

  Redigera uppgift Rapportera fel Ändra till korrekt
  (1/0/0)
  E C A
  B 1
  P
  PL
  M
  R
  K
  M NP INGÅR EJ

  Bestäm  $\sin270°-3\cdot\cos180°$sin270°3·cos180° exakt

  Svar:
  Ditt svar:
  Rätt svar:
  (Korrekta varianter)
  {[{correctAnswer}]}
  Bedömningsanvisningar/Manuell rättning
  Klicka i rutorna och bedöm ditt svar.
  • Rättad
  • +1
  • Rättad
  Liknande uppgifter: Exakta trigonometriska värden
  Dela med lärare
  Rättar...
 • 5. Premium

  Redigera uppgift Rapportera fel Ändra till korrekt
  M NP INGÅR EJ

  Bestäm punkten $Q:s$Q:s koordinater.

  Svar:
  Ditt svar:
  Rätt svar:
  (Korrekta varianter)
  {[{correctAnswer}]}
  Bedömningsanvisningar/Manuell rättning
  Klicka i rutorna och bedöm ditt svar.
  • Rättad
  • +1
  • Rättad
  Dela med lärare
  Rättar...
 • 6. Premium

  Redigera uppgift Rapportera fel Ändra till korrekt
  (2/1/0)
  E C A
  B
  P 2 1
  PL
  M
  R
  K
  M NP INGÅR EJ

  Lös ekvationen  $\sin4x=\frac{\sqrt{3}}{2}$sin4x=32  och använd exakta trigonometriska värden som svar.

  Använd enheten grader.

  Svar:
  Ditt svar:
  Rätt svar:
  (Korrekta varianter)
  {[{correctAnswer}]}
  Bedömningsanvisningar/Manuell rättning
  Klicka i rutorna och bedöm ditt svar.
  • Rättad
  • +1
  • Rättad
  Dela med lärare
  Rättar...

c-uppgifter (3)

 • 7. Premium

  Redigera uppgift Rapportera fel Ändra till korrekt
  (1/1/0)
  E C A
  B 1 1
  P
  PL
  M
  R
  K
  M NP INGÅR EJ

  Bestäm $\sin390^{\circ}+\cos\left(-30^{\circ}\right)$sin390+cos(30) exakt.

  Svar:
  Ditt svar:
  Rätt svar:
  (Korrekta varianter)
  {[{correctAnswer}]}
  Bedömningsanvisningar/Manuell rättning
  Klicka i rutorna och bedöm ditt svar.
  • Rättad
  • +1
  • Rättad
  Liknande uppgifter: Exakta trigonometriska värden
  Dela med lärare
  Rättar...
 • 8. Premium

  Redigera uppgift Rapportera fel Ändra till korrekt
  (0/2/0)
  E C A
  B
  P
  PL
  M
  R 2
  K
  M NP INGÅR EJ

  Använd enhetscirkeln och symmetrin på den för att motivera att sambandet $\sin v=\sin\left(180^{\circ}-v\right)$sinv=sin(180v) gäller

  Svar:
  Ditt svar:
  Rätt svar:
  (Korrekta varianter)
  {[{correctAnswer}]}
  Bedömningsanvisningar/Manuell rättning
  Klicka i rutorna och bedöm ditt svar.
  • Rättad
  • +1
  • Rättad
  Dela med lärare
  Rättar...
 • 9. Premium

  Redigera uppgift Rapportera fel Ändra till korrekt
  (0/2/0)
  E C A
  B
  P
  PL
  M
  R 2
  K
  M NP INGÅR EJ

  Använd enhetscirkeln och symmetrin på den för att motivera att $\cos v=\cos\left(-v\right)$cosv=cos(v) 

  Svar:
  Ditt svar:
  Rätt svar:
  (Korrekta varianter)
  {[{correctAnswer}]}
  Bedömningsanvisningar/Manuell rättning
  Klicka i rutorna och bedöm ditt svar.
  • Rättad
  • +1
  • Rättad
  Dela med lärare
  Rättar...

a-uppgifter (1)

 • 10. Premium

  Redigera uppgift Rapportera fel Ändra till korrekt
  (0/1/1)
  E C A
  B
  P
  PL
  M
  R 1 1
  K
  M NP INGÅR EJ

  Använd enhetscirkeln för att visa att $\sin45°=\frac{1}{\sqrt{2}}$sin45°=12  

  Svar:
  Ditt svar:
  Rätt svar:
  (Korrekta varianter)
  {[{correctAnswer}]}
  Bedömningsanvisningar/Manuell rättning
  Klicka i rutorna och bedöm ditt svar.
  • Rättad
  • +1
  • Rättad
  Liknande uppgifter: Exakta trigonometriska värdet.
  Dela med lärare
  Rättar...
Så hjälper Eddler dig:
Videor som är lätta att förstå Övningar & prov med förklaringar
Allt du behöver för att klara av nationella provet
Så hjälper Eddler dig:
Videor som är lätta att förstå Övningar & prov med förklaringar
Allt du behöver för att klara av nationella provet
Din skolas prenumeration har gått ut!
Påminn din lärare om att förnya eller fortsätt plugga med Eddler på egen hand.
Så funkar det för:
Elever/Studenter Lärare Föräldrar
Din skolas prenumeration har gått ut!
Förnya er prenumeration. Kontakta oss på: info@eddler.se