...
Kurser Alla kurser Min sida Min sida Provbank Mina prov Min skola Läromedel Blogg Guider Om oss Kontakt Nationella prov Gamla högskoleprov Läxhjälp matematik Priser
Sök Mitt konto Logga ut Elev/lärare
-registrering
Logga in Köp Premium Köp Premium Prova gratis
Genom att använda den här sidan godkänner du våra användarvillkor, vår integritetspolicy och att vi använder cookies.
EXEMPEL I VIDEON
Lägg till som läxa
Lägg till som stjärnmärkt
  Lektionsrapport   Hjälp

Frågor hjälpmarkerade!

Alla markeringar försvinner.

Ta bort markeringar Avbryt
Kopiera länk Facebook Twitter Repetera Rapportera Ändra status
KURSER  / 
Fysik 2
 /   Harmonisk svängningsrörelse

Energi vid harmonisk svängningsrörelse

Endast Premium- användare kan rösta.
Författare:Fredrik Vislander
Rapportera fel Redigera lektion Redigera text Redigera övning Redigera video

Energi vid harmonisk svängningsrörelse

Vi har i tidigare lektioner pratat om harmonisk svängningsrörelse ur vad vi kan kalla ett ”kraft-perspektiv”, dvs. vi har beskrivit rörelsen m.h.a. av begreppen kraft och acceleration. I den här lektionen ska vi istället undersöka harmonisk svängningsrörelse ur ett energiperspektiv.

I videon så pratar vi om energiprincipen. Den säger ju att energin bevaras. I synnerhet har vi i tidigare lektioner sett att om vi antar att vi inte har någon friktion eller luftmotstånd i ett system så bevaras den mekaniska energin systemet. Den mekaniska energin är summan av ett objekts potentiella och kinetiska energi och vi kan skriva detta som $E_{tot}=E_p+E_k$Etot=Ep+Ek.

Ett lite informellt sätt att uttrycka detta är ”den energi vi har från början av ett förlopp är den energi vi har i slutet av förloppet”. Energin kan dock ha  omvandlats från en energiform till en annan, t.ex. potentiell energi till kinetisk energi, men summan av energin är konstant. Ett exempel på detta är ett objekt som faller från en viss höjd. Vid startläget har objektet en potentiell energi som under fallet omvandlas till rörelseenergi. Den totala energin är dock konstant. 

Mekanisk energi vid harmonisk svängningsrörelse hos en vikt på fjäder

Eftersom en harmonisk svängningsrörelse pendlar mellan två ytterlägen (och kring ett jämviktsläge) så bör även en harmonisk svängningsrörelse innebära en (upprepad) energiomvandling mellan potentiell och kinetisk energi.

I vändlägena är den kinetiska energin noll medan den potentiella energin är som störst och i jämviktsläget är rörelseenergin som störst, vi har ju högsta farten här, medan den potentiella energin är noll.

Dock är den totala mekaniska energin konstant! Den energi svängningsrörelsen har vid början av svängningen har den även vid slutet. Så även här kan vi skriva att $E_{tot}=E_p+E_k$Etot=Ep+Ek.

För en vikt på en fjäder som utför harmonisk svängningsrörelse får vi:

Mekanisk energi vid harmonisk svängning hos vikt på fjäder

Total energi

 $E_{tot}=\frac{kA^2}{2}$Etot=kA22  

Potentiell energi

 $E_p=\frac{ky^2}{2}$Ep=ky22  

Kinetisk energi

 $E_k=\frac{mv^2}{2}$Ek=mv22  

Eftersom  $E_{tot}=E_p+E_k$Etot=Ep+Ek så har vi att 

 $\frac{kA^2}{2}=\frac{ky^2}{2}+\frac{mv^2}{2}$kA22 =ky22 +mv22  

I videon går vi även igenom hur man kan uttrycka sambanden ovan i vinkelhastigheten ω istället. Vi får då:

Total energi

 $E_{tot}=\frac{mω^2A^2}{2}$Etot=mω2A22  

Potentiell energi

 $E_p=\frac{m\text{ω}^2y^2}{2}$Ep=mω2y22  

Kinetisk energi

 $E_k=\frac{mv^2}{2}$Ek=mv22  

Eftersom  $E_{tot}=E_p+E_k$Etot=Ep+Ek så har vi att 

 $\frac{m\text{ω}^2A^2}{2}=\frac{m\text{ω}^2y^2}{2}+\frac{mv^2}{2}\text{ }$mω2A22 =mω2y22 +mv22   

Fördjupning

Härledning av uttrycket för total energi hos en vikt på fjäder.

Härledning 1 – Geometriskt:

I videon så såg vi att för att tillföra energi till fjädersystemet så dras fjädern ut en sträcka A från jämviktsläget.

Enligt Hookes lag så kräver detta att vi applicerar kraften $F=k\text{Δ}x$F=kΔx, där k är fjäderkonstanten och $\text{Δ}x$Δx är avvikelsen från jämviktsläget. 

Men applicera en kraft under en sträcka är ju det vi kallar arbete dvs. $W=F\cdot s$W=F·s. I vårt fall är ju $F=k\text{Δ}x$F=kΔx och $s=A$s=A, dvs.  $W=k\text{Δ}x\cdot A$W=kΔx·A. Det är detta arbete som utgör energin som tillförs fjädern. Men kraften beror ju på $\text{Δ}x$Δx, dvs. kraften som vi behöver dra med är inte konstant utan ökar då $\text{Δ}x$Δx ökar. 

Vi försöker illustrera situationen i en $F-x$Fx graf. OM kraften hade varit konstant $F$F så skulle kraften motsvaras av en horisontell linje och vi skulle få en graf med följande utseende:

Vi ser att vi kan då kan tolka totala energin (dvs. arbetet) som arean under grafen, dvs  $E_{tot}=W=F\cdot s=F\cdot A$Etot=W=F·s=F·A .

Men nu är ju inte kraften konstant utan den ökar linjärt med sträckan som den dras ut, $F=k\text{Δ}x$F=kΔx (jmf.  $y=kx$y=kx). Vi får då följande, mer korrekta graf:

Kraften vi måste dra med ökar hela tiden och när fjädern är utdragen sträckan A så krävs kraften $F=kA$F=kA vilket är markerat i grafen. Arean under grafen motsvarar dock fortfarande arbetet och därmed den totala energin fjädern tillförts. Arean under grafen består nu av en triangelarea och den beräknar vi ju på följande sätt:

 $E_{tot}=\frac{b\cdot h}{2}=\frac{A\cdot kA}{2}=\frac{kA^2}{2}$Etot=b·h2 =A·kA2 =kA22  

Härledning 2: Med integral

Om du har börjat med integraler i matematiken så vet du att en integral kan tolkas som arean under grafen. Vi får alltså följande:

 $E_{tot}=\int_0^AF\text{ }dx=\int_0^Akx\text{ }dx=k[\frac{x^2}{2}]^A_0=k\left[\frac{A^2}{2}-0\right]=\frac{kA^2}{2}$Etot=0AF dx=0Akx dx=k[x22 ]A0=k[A22 0]=kA22  

Kommentarer


Endast Premium-användare kan kommentera.

██████████████████████████
████████████████████████████████████████████████████

e-uppgifter (2)

 • 1. Premium

  Redigera uppgift Rapportera fel Ändra till korrekt
  (1/0/0)
  E C A
  B 1
  P
  PL
  M
  R
  K
  M NP INGÅR EJ

  En vikt hänger i en fjäder med fjäderkonstanten $k=18$k=18 N/m. Yasmina drar ut vikten $14$14 cm från jämviktsläget och släpper sedan. Vikten utför då en harmonisk svängningsrörelse. Hur stor blir svängningsenergin?

  Svar:
  Ditt svar:
  Rätt svar:
  (Korrekta varianter)
  {[{correctAnswer}]}
  Bedömningsanvisningar/Manuell rättning
  Klicka i rutorna och bedöm ditt svar.
  • Rättad
  • +1
  • Rättad
  Dela med lärare
  Rättar...
 • 2. Premium

  Redigera uppgift Rapportera fel Ändra till korrekt
  (1/0/0)
  E C A
  B 1
  P
  PL
  M
  R
  K
  M NP INGÅR EJ

  Vi tittar på samma vikt som i uppgiften ovan, dvs. fjäderkonstanten är $k=18$k=18 N/m och amplituden är $A=0,14$A=0,14 m. Hur stor är rörelseenergin vid jämviktsläget?

  Svar:
  Ditt svar:
  Rätt svar:
  (Korrekta varianter)
  {[{correctAnswer}]}
  Bedömningsanvisningar/Manuell rättning
  Klicka i rutorna och bedöm ditt svar.
  • Rättad
  • +1
  • Rättad
  Dela med lärare
  Rättar...

c-uppgifter (2)

 • 3. Premium

  Redigera uppgift Rapportera fel Ändra till korrekt
  (0/1/0)
  E C A
  B 1
  P
  PL
  M
  R
  K
  M NP INGÅR EJ

  Vi tittar nu på en vikt i en fjäder som utför en harmonisk svängningsrörelse. Fjäderkonstanten är $k=40$k=40 N/m och amplituden är $A=0,08$A=0,08 m. Hur stor är rörelseenergin då vikten befinner sig $4$4 cm från jämviktsläget?

  Svar:
  Ditt svar:
  Rätt svar:
  (Korrekta varianter)
  {[{correctAnswer}]}
  Bedömningsanvisningar/Manuell rättning
  Klicka i rutorna och bedöm ditt svar.
  • Rättad
  • +1
  • Rättad
  Dela med lärare
  Rättar...
 • Så hjälper Eddler dig:
  Videor som är lätta att förstå Övningar & prov med förklaringar
  Allt du behöver för att klara av nationella provet
  Så hjälper Eddler dig:
  Videor som är lätta att förstå Övningar & prov med förklaringar
  Allt du behöver för att klara av nationella provet
  Din skolas prenumeration har gått ut!
  Påminn din lärare om att förnya eller fortsätt plugga med Eddler på egen hand.
  Så funkar det för:
  Elever/Studenter Lärare Föräldrar
  Din skolas prenumeration har gått ut!
  Förnya er prenumeration. Kontakta oss på: info@eddler.se
 • 4. Premium

  Redigera uppgift Rapportera fel Ändra till korrekt
  (0/1/0)
  E C A
  B 1
  P
  PL
  M
  R
  K
  M NP INGÅR EJ

  Saga har satt en vikt i en fjäder i harmonisk svängning genom att dra ner vikten $12$12 cm och sedan släppa.  Fjäderkonstanten är $k=25$k=25 N/m och viktens massa är $200$200 g. Vilken fart har vikten då den befinner sig $7$7 cm från jämviktsläget?

  Svar:
  Ditt svar:
  Rätt svar:
  (Korrekta varianter)
  {[{correctAnswer}]}
  Bedömningsanvisningar/Manuell rättning
  Klicka i rutorna och bedöm ditt svar.
  • Rättad
  • +1
  • Rättad
  Dela med lärare
  Rättar...
Så hjälper Eddler dig:
Videor som är lätta att förstå Övningar & prov med förklaringar
Allt du behöver för att klara av nationella provet
Så hjälper Eddler dig:
Videor som är lätta att förstå Övningar & prov med förklaringar
Allt du behöver för att klara av nationella provet
Din skolas prenumeration har gått ut!
Påminn din lärare om att förnya eller fortsätt plugga med Eddler på egen hand.
Så funkar det för:
Elever/Studenter Lärare Föräldrar
Din skolas prenumeration har gått ut!
Förnya er prenumeration. Kontakta oss på: info@eddler.se