...
Kurser Alla kurser Min sida Min sida Provbank Mina prov Min skola Läromedel Blogg Guider Om oss Kontakt Nationella prov Gamla högskoleprov Läxhjälp matematik Priser
Sök Mitt konto Logga ut Elev/lärare
-registrering
Logga in Köp Premium Köp Premium Prova gratis
Genom att använda den här sidan godkänner du våra användarvillkor, vår integritetspolicy och att vi använder cookies.
EXEMPEL I VIDEON
Lägg till som läxa
Lägg till som stjärnmärkt
  Lektionsrapport   Hjälp

Frågor hjälpmarkerade!

Alla markeringar försvinner.

Ta bort markeringar Avbryt
Kopiera länk Facebook Twitter Repetera Rapportera Ändra status
KURSER  / 
Fysik 2
 /   Kraft och Rörelse

Jämvikt och momentlagen

Endast Premium- användare kan rösta.
Författare:Fredrik Vislander
Rapportera fel Redigera lektion Redigera text Redigera övning Redigera video
Så hjälper Eddlers digitala läromedel dig:
800+ videolektioner 10 000+ övningsfrågor
Allt du behöver för att klara av nationella provet
Så hjälper Eddlers digitala läromedel dig:
800+ lektioner 10 000+ övningsfrågor Öva på nationella prov
Allt du behöver för att klara av nationella provet
Din skolas prenumeration har gått ut!
Påminn din lärare om att förnya eller fortsätt plugga med Eddler på egen hand.
Så funkar det för:
Elever/Studenter Lärare Föräldrar
Din skolas prenumeration har gått ut!
Förnya er prenumeration. Kontakta oss på: info@eddler.se

Vi har i föregående lektion tittat på begreppet kraftmoment, dvs. en krafts vridande förmåga runt en vridningspunkt  $O$O. Detta definierades som  $M_o=F\cdot r$Mo=F·r .

Vi ska i den här lektionen fördjupa oss i detta samt utöka jämviktsbegreppet från Fysik 1.

Momentjämvikt

Det är inget som säger att vridningspunkten måste vara i änden av ett objekt. Om vi t.ex. tittar på en gungbräda så har den istället vridningsaxeln i mitten. 

Om två barn som väger lika mycket sitter på gungbrädan, lika långt ifrån vridningspunkten så vet vi av erfarenhet att gungbrädan kommer att vara stilla. Uttryckt i kraftmoment så innebär det att kraftmomenten är i jämvikt, s.k. ”momentjämvikt”.

Kraftmomentet från barn 1 vill vrida gungbrädan moturs medan kraftmomentet från barn 2 vill vrida gungbrädan medurs men eftersom kraftmomenten är lika stora så roterar gungbrädan inte alls. Om det ena kraftmomentet är större än det andra så kommer gungbrädan att börja vrida sig runt vridningsaxeln.

Detta samband kallas för momentlagen.

Momentjämvikt och momentlagen

Vid momentjämvikt är kraftmomenten medurs $M_1$M1 lika stora som kraftmomenten moturs $M_2$M2 .

 $M_1=M_2$M1=M2 

Jämviktsvillkor Premium

I Fysik 1 gick vi igenom kraftjämvikt och Newtons andra lag som sa att för att ett objekt i vila ska fortsätta vara i vila så krävs att den resulterande kraften (summan av alla krafter) på objektet är noll. Annars kommer objektet att börja accelerera, dvs. röra sig i resultantens riktning. 

Vi ser att vi nu måste lägga till villkoret om momentjämvikt för att ett objekt helt ska vara i jämvikt.

Jämviktsvillkor

 1. Objektet ska vara i kraftjämvikt. Summan av alla krafter som verkar på objektet ska vara noll. Annars kommer objektet att accelerera.
 2. Objektet ska vara i momentjämvikt. Summan av alla vridande moment som verkar på objektet ska vara noll. Annars kommer objektet börja rotera.

Vi kan nu även notera att barnen inte måste väga lika mycket för att uppnå momentjämvikt. Eftersom kraftmoment ges av kraft multiplicerat med momentarmen så kan momentjämvikt uppnås genom att två olika tunga barn sitter olika långt från vridningsaxeln.

Exempel 1

Bilden visar två barn på en gungbräda. Det mindre barnet (barn 1) väger $21$21 kg och det större barnet (barn 2) väger $42$42 kg. Barn 1 sitter $1,8$1,8 m från vridningsaxeln. Hur långt från vridningsaxeln måste barn 2 sitta för att momentjämvikt ska råda?

Lösning

Vi ritar in krafter och momentarmar i figuren och skriver ned vad vi vet:

 $F_1=m_1\cdot g$F1=m1·g 

 $m_1=21$m1=21 kg

 $r_1=1.8$r1=1.8  m 

 $F_2=m_2\cdot g$F2=m2·g 

 $m_2=42$m2=42  kg

 $r_2=?$r2=?  

Om det ska vara momentjämvikt så måste momentet moturs vara lika stort som momentet medurs.

 $M_1=M_2$M1=M2 

Eftersom kraftmomentet definieras som $M=F\cdot r$M=F·r  så kan vi ställa upp: 

 $F_1\cdot r_1=F_2\cdot r_2$F1·r1=F2·r2 

 $m_1g\cdot r_1=m_2g\cdot r_2$m1g·r1=m2g·r2

Det vi söker är barn 2:s avstånd från vridningsaxeln så vi löser ut $r_2$r2 ur sambandet:

 $r_2=\frac{m_1g\cdot r_1}{m_2g}=\frac{m_1\cdot r_1}{m_2}=\frac{21\cdot1,8}{42}=0,9$r2=m1g·r1m2g =m1·r1m2 =21·1,842 =0,9 

Svar: Barn 2 måste sitta $90$90 cm från vridningsaxeln för att momentjämvikt ska råda.

Exempel 2

En homogen bom vid en rälskorsning hålls stilla horisontellt av en bock i ena änden och en kraft på $40$40 N i andra. Bommen är vridbar vid bocken. Vad väger bommen?

Lösning

En kraft verkar även uppåt från bocken på bommen och hjälper till att hålla bommen i kraftjämvikt. Men om vi väljer vridningspunkt vid bocken så kommer ju kraftmomentet för denna kraft att bli noll (momentarmen är ju då noll). Detta underlättar beräkningarna. De krafter som nu verkar vridande på bommen kring vridningsaxeln är då dels kraften $F=40$F=40 N men även tyngdkraften $F_g=mg$Fg=mg som ju verkar i bommens mittpunkt.

Vi ritar in tyngdkraften och dess momentarm:

Eftersom bommen är i jämvikt så måste momentet medurs vara lika stort som momentet moturs enligt momentlagen:

 $M_1=M_2$M1=M2 

Momentet medurs utgörs av produkten av tyngdkraften $F_g$Fg och halva bommens längd $\frac{l}{2}$l2 , medan momentet moturs utgörs av produkten av kraften $F$F och hela bommens längd $l$l.

 $F_g\cdot\frac{l}{2}=F\cdot l$Fg·l2 =F·l 

Eftersom tyngdkraften kan skrivas  $F_g=mg$Fg=mg så har vi att: 

 $mg\cdot\frac{l}{2}=F\cdot l$mg·l2 =F·l

Vi löser ut massan $m$m och förkortar bort längden  $l$l :

 $m=\frac{2F\cdot l}{g\cdot l}=\frac{2F}{g}=\frac{2\cdot40}{9,82}\approx8,1$m=2F·lg·l =2Fg =2·409,82 8,1  kg. 

Svar: Bommens massa är ca $8,1$8,1 kg. 

Exempel 3

En skylt hänger på en balk utanför en butik enligt bilden. Balken är homogen, $1,8$1,8 m lång, väger $12$12 kg och är fäst i väggen med en rörlig led. Skylten hänger längst ut på balken och väger $8,0$8,0 kg. För att stabilisera balken är ett rep fäst i balken och repet bildar en vinkel på  $\theta=35^{\circ}$θ=35  mot balken. Hur stor är kraften i repet? Svara med en decimal.

Lösning

Vi börjar med att rita ut alla krafter som verkar på balken: $F_r$Fr är kraften i repet, $F_{gb}$Fgb är tyngdkraften på balken och $F_{gs}$Fgs är tyngdkraften på skylten som även verkar på balken.

Vi komposantuppdelar $F_r$Fr:

 $F_{\parallel}=F_r\cdot cos\text{ }\theta$F=Fr·cos θ 

 $F_{\perp}=F_r\cdot sin\text{ }\theta$F=Fr·sin θ 

Eftersom balken är i jämvikt så är kraftmomentet medurs $M_1$M1 lika stort som kraftmomentet moturs $M_2$M2 . Låter vi dessutom vridningspunkten vara fästet i väggen så blir vi av med eventuella kraftmoment från krafter som verkar i den punkten. Den parallella komposanten av $F_r$Fr bidrar inte heller till kraftmomentet. Vi har således:

 $M_1=M_2$M1=M2  

 $F_{gs}\cdot l+F_{gb}\cdot\frac{l}{2}=F_r\cdot sin\text{ }\theta\cdot l$Fgs·l+Fgb·l2 =Fr·sin θ·l 

Vi ser att balkens längd  $l$l  finns i alla termer och vi kan förkorta bort den:

 $F_{gs}+\frac{1}{2}F_{gb}=F_r\cdot sin\text{ }\theta$Fgs+12 Fgb=Fr·sin θ

Vi läser nu ut  $F_r$Fr :

 $F_r=\frac{F_{gs}}{sin\text{ }\theta}+\frac{F_{gb}}{2\cdot sin\text{ }\theta}$Fr=Fgssin θ +Fgb2·sin θ  

Vi kan ersätta  $F_{gs}=m_sg$Fgs=msg  och   $F_{gb}=m_bg$Fgb=mbg i uttrycket:

 $F_r=\frac{m_sg}{sin\text{ }\theta}+\frac{m_bg}{2\cdot sin\text{ }\theta}=\frac{8\cdot9,82}{sin\text{ }35^{\circ}}+\frac{12\cdot9,82}{2\cdot sin\text{ }35^{\circ}}=239,7\text{ }N$Fr=msgsin θ +mbg2·sin θ =8·9,82sin 35 +12·9,822·sin 35 =239,7 N 

Svar: Kraften i repet är ca $239,7$239,7 N 

Kommentarer

Moa Wigg Lindberg

Jag förstår inte riktigt uppgift 3. Varifrån kommer 180? är inte kraften för kedjan F=80?

  Fredrik Vislander

  Tack! En etta hade försvunnit ur uppgiftsformuleringen. det är åtgärdat.


Endast Premium-användare kan kommentera.

██████████████████████████
████████████████████████████████████████████████████

e-uppgifter (2)

 • 1. Premium

  Redigera uppgift Rapportera fel Ändra till korrekt
  (1/0/0)
  E C A
  B
  P
  PL 1
  M
  R
  K
  M NP INGÅR EJ

  Anton och Yasmin sitter på en gungbräda. Yasmin väger $40$40 kg medan Anton väger $36$36 kg. Om Anton sitter $1,9$1,9 m från mittpunkten (dvs. vridningsaxeln), hur långt från mittpunkten måste Yasmin sitta för att gungbrädan ska väga jämnt?

  Svar:
  Ditt svar:
  Rätt svar:
  (Korrekta varianter)
  {[{correctAnswer}]}
  Bedömningsanvisningar/Manuell rättning
  Klicka i rutorna och bedöm ditt svar.
  • Rättad
  • +1
  • Rättad
  Dela med lärare
  Rättar...
 • 2. Premium

  Redigera uppgift Rapportera fel Ändra till korrekt
  (1/0/0)
  E C A
  B
  P
  PL 1
  M
  R
  K
  M NP INGÅR EJ

  Eva och Lina sitter på en gungbräda som är i jämvikt. Eva väger $22$22 kg och sitter $1,2$1,2 m från mittpunkten (dvs. vridningsaxeln) medan Lina sitter $80$80 cm från mittpunkten. Hur mycket väger Lina?

  Svar:
  Ditt svar:
  Rätt svar:
  (Korrekta varianter)
  {[{correctAnswer}]}
  Bedömningsanvisningar/Manuell rättning
  Klicka i rutorna och bedöm ditt svar.
  • Rättad
  • +1
  • Rättad
  Dela med lärare
  Rättar...

c-uppgifter (3)

 • 3. Premium

  Redigera uppgift Rapportera fel Ändra till korrekt
  (0/1/0)
  E C A
  B
  P
  PL 1
  M
  R
  K
  M NP INGÅR EJ

  En homogen balk hålls stilla horisontellt av ett stativ i ena änden och en kedja i den andra änden. Kraften i kedjan är $180$180 N. Vad väger bommen? Svara i kg med en decimal.

  Svar:
  Ditt svar:
  Rätt svar:
  (Korrekta varianter)
  {[{correctAnswer}]}
  Bedömningsanvisningar/Manuell rättning
  Klicka i rutorna och bedöm ditt svar.
  • Rättad
  • +1
  • Rättad
  Dela med lärare
  Rättar...
 • Så hjälper Eddler dig:
  800+ videolektioner 10 000+ övningsfrågor
  Allt du behöver för att klara av nationella provet
  Så hjälper Eddler dig:
  800+ lektioner 10 000+ övningsfrågor Öva på nationella prov
  Allt du behöver för att klara av nationella provet
  Din skolas prenumeration har gått ut!
  Påminn din lärare om att förnya eller fortsätt plugga med Eddler på egen hand.
  Så funkar det för:
  Elever/Studenter Lärare Föräldrar
  Din skolas prenumeration har gått ut!
  Förnya er prenumeration. Kontakta oss på: info@eddler.se
 • 4. Premium

  Redigera uppgift Rapportera fel Ändra till korrekt
  (0/1/0)
  E C A
  B
  P
  PL 1
  M
  R
  K
  M NP INGÅR EJ

  Beräkna normalkrafterna $N_1$N1 och $N_2$N2 som bockarna utövar på balken i figuren nedan. Balken väger $20$20 kg.

  Bedömningsanvisningar/Manuell rättning
  Klicka i rutorna och bedöm ditt svar.
  • Rättad
  • +1
  • Rättad
  Dela med lärare
  Rättar...
 • 5. Premium

  Redigera uppgift Rapportera fel Ändra till korrekt
  (0/1/0)
  E C A
  B
  P
  PL 1
  M
  R
  K
  M NP INGÅR EJ

  En skylt hänger på en balk utanför en butik enligt bilden. Balken är homogen, $1,6$1,6 m lång, väger $8,0$8,0 kg och är fäst i väggen med en rörlig led. Skylten hänger längst ut på balken och väger $6,0$6,0 kg. För att stabilisera balken är ett rep fäst i balken och repet bildar en vinkel på $\theta=30^{\circ}$θ=30 mot balken. Hur stor är kraften i repet? Svara med en decimal.

   

  Svar:
  Ditt svar:
  Rätt svar:
  (Korrekta varianter)
  {[{correctAnswer}]}
  Bedömningsanvisningar/Manuell rättning
  Klicka i rutorna och bedöm ditt svar.
  • Rättad
  • +1
  • Rättad
  Dela med lärare
  Rättar...

a-uppgifter (1)

 • 6. Premium

  Redigera uppgift Rapportera fel Ändra till korrekt
  (0/0/1)
  E C A
  B
  P
  PL 1
  M
  R
  K
  M NP INGÅR EJ

  Vi fortsätter titta på situationen i föregående uppgift. Det finns ytterligare två krafter på balken, dvs. krafterna som verkar på balken i vridpunkten $O$O i väggen. Beräkna resultanten till dessa krafter till storlek och riktning.

   

  Bedömningsanvisningar/Manuell rättning
  Klicka i rutorna och bedöm ditt svar.
  • Rättad
  • +1
  • Rättad
  Dela med lärare
  Rättar...
Så hjälper Eddlers digitala läromedel dig:
800+ videolektioner 10 000+ övningsfrågor
Allt du behöver för att klara av nationella provet
Så hjälper Eddlers digitala läromedel dig:
800+ lektioner 10 000+ övningsfrågor Öva på nationella prov
Allt du behöver för att klara av nationella provet
Din skolas prenumeration har gått ut!
Påminn din lärare om att förnya eller fortsätt plugga med Eddler på egen hand.
Så funkar det för:
Elever/Studenter Lärare Föräldrar
Din skolas prenumeration har gått ut!
Förnya er prenumeration. Kontakta oss på: info@eddler.se