...
Kurser Alla kurser Min sida Min sida Provbank Mina prov Min skola Läromedel Blogg Guider Om oss Kontakt Nationella prov Gamla högskoleprov Läxhjälp matematik Priser
Sök Mitt konto Logga ut Elev/lärare
-registrering
Logga in Köp Premium Köp Premium Prova gratis
Genom att använda den här sidan godkänner du våra användarvillkor, vår integritetspolicy och att vi använder cookies.
EXEMPEL I VIDEON
Lägg till som läxa
Lägg till som stjärnmärkt
  Lektionsrapport   Hjälp

Frågor hjälpmarkerade!

Alla markeringar försvinner.

Ta bort markeringar Avbryt
Kopiera länk Facebook Twitter Repetera Rapportera Ändra status
KURSER  / 
Matematik Högstadiet
 /   Geometri – Högstadiet

Kvadraten, rektangeln och fyrhörningars area

Endast Premium- användare kan rösta.
Författare:Simon Rybrand
Rapportera fel Redigera lektion Redigera text Redigera övning Redigera video
Så hjälper Eddler dig:
Videor som är lätta att förstå Övningar & prov med förklaringar
Allt du behöver för att klara av nationella provet
Så hjälper Eddler dig:
Videor som är lätta att förstå Övningar & prov med förklaringar
Allt du behöver för att klara av nationella provet
Din skolas prenumeration har gått ut!
Påminn din lärare om att förnya eller fortsätt plugga med Eddler på egen hand.
Så funkar det för:
Elever/Studenter Lärare Föräldrar
Din skolas prenumeration har gått ut!
Förnya er prenumeration. Kontakta oss på: info@eddler.se

I den här lektionen lär du dig att förstå vad en kvadrat, en rektangel, en parallellogram och en parallelltrapets är. Vi visar även hur du beräknar dessa fyrhörningars area.

Kvadrat

kvadraten och dess area

En kvadrat är en geometrisk figur där alla sidor är lika långa och alla vinklar är $90^{\circ}$90, dvs de är räta. För att beräkna omkretsen så summeras alla sidor med varandra och för att beräkna arean så multipliceras basen med höjden.

Kvadratens omkrets

$Omkrets=a+a+a+a=4a$Omkrets=a+a+a+a=4a 

Kvadratens area

$Area=bas\cdot höjd=a\cdot a=a^2$Area=bas·höjd=a·a=a2 

Exempel 1

Bestäm area och omkrets för en kvadrat som har sidlängden $3$3 meter.

Lösning:

Omkretsen är $3+3+3+3=4\cdot3=12\text{ }meter$3+3+3+3=4·3=12 meter 

Arean är  $3\cdot3=3^2=9\text{ }m^2$3·3=32=9 m2 

Rektangel

rektangel

En rektangel är en geometrisk figur där alla vinklar är $90^{\circ}$90, dvs de är räta. Sidorna är parallella med varandra och motstående sidor är lika långa.

För att beräkna omkretsen så summeras alla sidor med varandra och för att beräkna arean så multipliceras basen med höjden.

Rektangelns omkrets

$Omkrets=a+a+b+b=2a+2b$Omkrets=a+a+b+b=2a+2b 

Rektangelns area

$Area=bas\cdot höjd=a\cdot b$Area=bas·höjd=a·b 

Exempel 2

Använd figuren och bestäm rektangelns omkrets och area.

area rektangel

Lösning:

Två rutors längd är $2\text{ }cm$2 cm så rektangelns bas är $5\text{ }cm$5 cm och höjden är $4\text{ }cm$4 cm. Med hjälp av dessa mätningar kan vi beräkna omkrets och area.

$Omkrets=2\cdot5+2\cdot4=18\text{ }cm$Omkrets=2·5+2·4=18 cm.

$Area=5\cdot4=20\text{ }cm^2$Area=5·4=20 cm2 

Parallellogram

parallellogram

I en parallellogram så är de motstående sidorna parallella och lika långa men vinklarna behöver inte vara räta. Höjden är det vinkelräta avståndet från basen till den parallella motstående sidan.

Parallellogrammens area

$Area=bas\cdot höjd=b\cdot h$Area=bas·höjd=b·h 

Exempel 3

Bestäm parallegrammens area genom att mäta i figuren nedan.

parallellogram area

Lösning:

Två rutors längd är här $1$1 cm så då gäller att basen är $2\text{ }cm$2 cm och höjden är $0,5\text{ }cm$0,5 cm.

Då gäller att arean är $bas\cdot höjd=2\cdot0,5=1\text{ }cm^2$bas·höjd=2·0,5=1 cm2.

Parallelltrapets

Parallelltrapets

I en parallelltrapets så är två sidor parallella men behöver inte vara lika långa. Höjden är det vinkelräta avståndet från basen till den parallella motstående sidan.

Parallelltrapetsens area

 $Area=\frac{h\left(a+b\right)}{2}$Area=h(a+b)2  

Exempel 4

Bestäm arean för en parallelltrapets som har de parallella sidorna $5\text{ }cm$5 cm och $2\text{ }cm$2 cm samt höjden $3\text{ }cm$3 cm.

Lösning:

Vi använder formeln för area och får

 $Area=\frac{3\left(5+2\right)}{2}=\frac{3\cdot7}{2}=\frac{21}{2}=10,5\text{ }cm^2$Area=3(5+2)2 =3·72 =212 =10,5 cm2 

Exempel i videon

 • Vilken av figurerna har störst area (en rektangel och en parallellogram, se figur i video).
 • Bestäm det gröna områdets area (en parallelltrapets inskriven i en rektangel).

Kommentarer

anders persson

Uppgift 6 vill att man ska konvertera till cm från 0,0091 m. Men svarsalternativ B är fortfarande fel för att förklaringen vill att man konverterar 10 000*0,0091 istället för 1000*0,0091. Borde inte 1000*0,0091 vara korrekt enhetsomvandling till cm från meter eller har jag helt fel?

  Anna Eddler Redaktör (Moderator)

  Hej Anders,

  då 1 m = 100 cm får vi att 1 m$^2$=100 cm $\cdot$ 100 cm = $10000$ cm$^2$


Endast Premium-användare kan kommentera.

██████████████████████████
████████████████████████████████████████████████████

e-uppgifter (5)

 • 1. Premium

  Redigera uppgift Rapportera fel Ändra till korrekt
  (1/0/0)
  E C A
  B 1
  P
  PL
  M
  R
  K
  M NP INGÅR EJ

  Hur beräknas arean för en parallellogram?

  Bedömningsanvisningar/Manuell rättning
  Klicka i rutorna och bedöm ditt svar.
  • Rättad
  • +1
  • Rättad
  Dela med lärare
  Rättar...
 • 2. Premium

  Redigera uppgift Rapportera fel Ändra till korrekt
  (1/0/0)
  E C A
  B 1
  P
  PL
  M
  R
  K
  M NP INGÅR EJ

  Hur beräknas arean för en kvadrat?

  Bedömningsanvisningar/Manuell rättning
  Klicka i rutorna och bedöm ditt svar.
  • Rättad
  • +1
  • Rättad
  Dela med lärare
  Rättar...
 • 3. Premium

  Redigera uppgift Rapportera fel Ändra till korrekt
  (1/0/0)
  E C A
  B
  P 1
  PL
  M
  R
  K
  M NP INGÅR EJ

  Bestäm de två geometriska figurernas gemensamma area.

  (svara med enheten cm^2)

  Svar:
  Ditt svar:
  Rätt svar:
  (Korrekta varianter)
  {[{correctAnswer}]}
  Bedömningsanvisningar/Manuell rättning
  Klicka i rutorna och bedöm ditt svar.
  • Rättad
  • +1
  • Rättad
  Dela med lärare
  Rättar...
 • Så hjälper Eddler dig:
  Videor som är lätta att förstå Övningar & prov med förklaringar
  Allt du behöver för att klara av nationella provet
  Så hjälper Eddler dig:
  Videor som är lätta att förstå Övningar & prov med förklaringar
  Allt du behöver för att klara av nationella provet
  Din skolas prenumeration har gått ut!
  Påminn din lärare om att förnya eller fortsätt plugga med Eddler på egen hand.
  Så funkar det för:
  Elever/Studenter Lärare Föräldrar
  Din skolas prenumeration har gått ut!
  Förnya er prenumeration. Kontakta oss på: info@eddler.se
 • 4. Premium

  Redigera uppgift Rapportera fel Ändra till korrekt
  (1/0/0)
  E C A
  B
  P 1
  PL
  M
  R
  K
  M NP INGÅR EJ

  Bestäm fyrhörningens area.

  (Svara med enheten cm^2)

  Svar:
  Ditt svar:
  Rätt svar:
  (Korrekta varianter)
  {[{correctAnswer}]}
  Bedömningsanvisningar/Manuell rättning
  Klicka i rutorna och bedöm ditt svar.
  • Rättad
  • +1
  • Rättad
  Dela med lärare
  Rättar...
 • 5. Premium

  Redigera uppgift Rapportera fel Ändra till korrekt
  (1/0/0)
  E C A
  B
  P 1
  PL
  M
  R
  K
  M NP INGÅR EJ

  Bestäm fyrhörningens area.

  (Svara med enheten cm^2)

  Svar:
  Ditt svar:
  Rätt svar:
  (Korrekta varianter)
  {[{correctAnswer}]}
  Bedömningsanvisningar/Manuell rättning
  Klicka i rutorna och bedöm ditt svar.
  • Rättad
  • +1
  • Rättad
  Dela med lärare
  Rättar...

c-uppgifter (3)

 • 6. Premium

  Redigera uppgift Rapportera fel Ändra till korrekt
  (0/2/0)
  E C A
  B
  P 1
  PL
  M
  R 1
  K
  M NP INGÅR EJ

  Vilken av fyrhörningarna har minst area?

   

  Bedömningsanvisningar/Manuell rättning
  Klicka i rutorna och bedöm ditt svar.
  • Rättad
  • +1
  • Rättad
  Dela med lärare
  Rättar...
 • 7. Premium

  Redigera uppgift Rapportera fel Ändra till korrekt
  (0/1/0)
  E C A
  B
  P
  PL 1
  M
  R
  K
  M NP INGÅR EJ

  En rektangel har baslängden $5\text{ }mm$5 mm. Bestäm höjden på rektangeln så att den får arean $40\text{ }mm^2$40 mm2.

  Svar:
  Ditt svar:
  Rätt svar:
  (Korrekta varianter)
  {[{correctAnswer}]}
  Bedömningsanvisningar/Manuell rättning
  Klicka i rutorna och bedöm ditt svar.
  • Rättad
  • +1
  • Rättad
  Dela med lärare
  Rättar...
 • 8. Premium

  Redigera uppgift Rapportera fel Ändra till korrekt
  (0/2/0)
  E C A
  B
  P 1
  PL 1
  M
  R
  K
  M NP INGÅR EJ

  Bestäm a så att figur A och figur B har samma area.

  (avrunda ditt svar till två decimaler och svara med enheten cm)

  Svar:
  Ditt svar:
  Rätt svar:
  (Korrekta varianter)
  {[{correctAnswer}]}
  Bedömningsanvisningar/Manuell rättning
  Klicka i rutorna och bedöm ditt svar.
  • Rättad
  • +1
  • Rättad
  Dela med lärare
  Rättar...
Så hjälper Eddler dig:
Videor som är lätta att förstå Övningar & prov med förklaringar
Allt du behöver för att klara av nationella provet
Så hjälper Eddler dig:
Videor som är lätta att förstå Övningar & prov med förklaringar
Allt du behöver för att klara av nationella provet
Din skolas prenumeration har gått ut!
Påminn din lärare om att förnya eller fortsätt plugga med Eddler på egen hand.
Så funkar det för:
Elever/Studenter Lärare Föräldrar
Din skolas prenumeration har gått ut!
Förnya er prenumeration. Kontakta oss på: info@eddler.se