...
Kurser Alla kurser Min sida Min sida Provbank Mina prov Min skola Läromedel Blogg Guider Om oss Kontakt Nationella prov Gamla högskoleprov Läxhjälp matematik Priser
Sök Mitt konto Logga ut Elev/lärare
-registrering
Logga in Köp Premium Köp Premium Prova gratis
Genom att använda den här sidan godkänner du våra användarvillkor, vår integritetspolicy och att vi använder cookies.
EXEMPEL I VIDEON
Lägg till som läxa
Lägg till som stjärnmärkt
  Lektionsrapport   Hjälp

Frågor hjälpmarkerade!

Alla markeringar försvinner.

Ta bort markeringar Avbryt
Kopiera länk Facebook Twitter Repetera Rapportera Ändra status
KURSER  / 
Matematik 2b
 /   Geometri

Logik och Bevisföring

Endast Premium- användare kan rösta.
Författare:Simon Rybrand
Rapportera fel Redigera lektion Redigera text Redigera övning Redigera video
Så hjälper Eddler dig:
Videor som är lätta att förstå Övningar & prov med förklaringar
Allt du behöver för att klara av nationella provet
Så hjälper Eddler dig:
Videor som är lätta att förstå Övningar & prov med förklaringar
Allt du behöver för att klara av nationella provet
Din skolas prenumeration har gått ut!
Påminn din lärare om att förnya eller fortsätt plugga med Eddler på egen hand.
Så funkar det för:
Elever/Studenter Lärare Föräldrar
Din skolas prenumeration har gått ut!
Förnya er prenumeration. Kontakta oss på: info@eddler.se

I den här lektionen går vi igenom grunderna i logik och lär oss hantera begreppen sats, definition, bevis, implikation och ekvivalens.

Matematisk logik

Matematiker har i alla tider sökt sanningen. Eller i alla fall sätt att motivera och beskriva det man anser vara sant. För att nya matematiska upptäckter och ideér skulle, och ska, accepteras måste de vara, vad man kallar, logiska

Logik är i grunden studien om vad som gör vissa argument och resonemang giltiga eller inte. Ett matematiskt påstående är alltid antingen sant eller falskt. För att besluta vilket använder man sig av så kallade logiska resonemang

I mattematiken utgår vi ständigt från dessa logiska resonemang för att göra beräkningar och uppskattningar av verkligheten. 

I denna lektion ska vi titta och öva på hur man genomför dessa resonemang. Med för att förtydliga och underlätta detta arbete behövs, som vanligt, ett antal begrepp införas och förtydligas.

Definitioner

För att kunna göra beräkningar som alla vågar lita på är sanna och korrekta, har man genom logiska resonemang och ett otaligt antal beräkningar över tid kommit överens om olika ”matematiska sanningar”. Dessa sanningar kallas definitioner.

Definition

En definition är en bestämning och/eller avgränsning av ett språkligt uttrycks betydelse.

Som komplement till definitionerna finns ett antal grundsatser som kallas för axiom. Det är matematiska påståenden som vi genom historien hålls som sanningar. Definitionerna och axiomen lägger i sin tur grunden för nya satser och påståenden som väntar på att bli sanningsförklarade.

Axiomen och definitionerna gäller alltid och behöver inte bevisa var gång man gör en uträkning eller löser ett problem. Definitioner kan hänvisas till och på så vis utgöra motiveringen till problemlösningens resultat.

Ett exempel på en definition är följande.

Exempel 1

Alla heltal  $p$ om $p>1$p>1 som endast är delbara med $1$1 och sig självt, definieras som primtal.

Satser

Utifrån olika axiom och definitioner kan man teckna samband och påståenden. När dessa påståenden visats som gällande kallas de för satser. Förvandlingen från påstående till sats sker genom logisk argumentation om varför påståendet stämmer. Det vi kallas för ett bevis.

Sats

Ett påstående som formellt kan bevisas kallas för en sats.

En sats som uttrycker ett enkelt resultat som främst används vid bevis av andra satser kallas även för lemma. Och ett resultat som man enkelt kan får utifrån en annan sats kallas för en följdsats.

Exempel 2

Satsen som säger att det för en rätvinklig triangels sidor gäller att kvadraten på hypotenusan är lika med summan av kvadraterna på kateterna, kallas för Pythagoras sats.

Påståendet har i nuläget cirka fyra hundra olika bevis. Så satsen är väl bevisad. Vill du se ett av alla hittar du det i lektionen om Pythagoras sats.

Bevis

Ett matematiskt bevis är en följd av ett antal slutledningar. Det bygger på logiska resonemang utan luckor. Dessa görs utifrån olika bestämda axiom och givna premisser och leder fram till en slutsats som alltid blir den samma och stämmer. 

Bevis

Ett eller flera logiska argument som visar att ett påståendet stämmer kallas för ett bevis.

Ett påstående, som är obevisat, kallas för en förmodan. Ett bevis gäller så länge ingen har kunnat ger ett logiskt argument som motbevisar påståendet. Historiskt sett har det hänt att fel upptäckts i publicerade bevisförsök för satser, som tidigare betraktats som giltiga. 

Det kan vara bra att notera att matematiska bevis är inte fullt jämförbara med betydelsen av bevis i andra vetenskaper. 

Implikation och ekvivalens

För att effektivt och tydligt kunna genomföra bevis har man, som man ofta gör i matematiken, ersatt meningar och betygelser med symboler. Detta görs för att minska mängden tecken som krävs för att få fram önskad information. Syftet med teckna är även att minska tolkningsmöjligheterna på vad som menas. Vid bevisföring är två flitigt använda tecken  ⇒  och ⇔.

Implikation

En implikation visar att då ett påstående gäller, leder det till att även ett annat påstående gäller. För att teckna en implikation används symbolen ⇒ eller →.

Tecknet för implikationen ska tolkas som ”Om påståendet till vänster om implikationen gäller, gäller även påståendet till höger.”

Implikationen kan skrivas i valfri riktning. Så här, $\Leftarrow$ eller  $\leftarrow$, och då ska det tolkas som att ”Om påståendet till höger om implikationen gäller, gäller även påståendet till vänster.”

Exempel 3

Gräsmattan har en kvadratisk form   ⇒   Gräsmattans fyra sidor är lika långa

Vi utläser implikationen som ”Om en gräsmatta har en kvadratisk form, gäller att gräsmattans fyra sidor är lika långa.

Ekvivalens

En ekvivalens motsvarar implikation i båda ritningar. För att teckna en ekvivalens används symbolen ⇔ eller $\leftrightarrow$.

Exempel 4

Figuren har fyra räta vinklar och fyra lika långa sidor   ⇔   Figuren är en kvadrat

Vi utläser ekvivalensen som ”Om en figur har fyra räta vinklar och fyra lika långa sidor, gäller att figuren är en kvadrat. Och är figuren en kvadrat, gäller även att figuren har fyra räta vinklar och fyra lika långa sidor.” Implikationen gäller i båda riktningarna.

Motbevis

En implikation eller ekvivalens anses som giltig, då man inte kan hitta några motbevis. Motbevis är en väl använd metod för att formulera satser och definitioner.

Motbevis

Ett exempel som visas att ett påstående inte gäller kallas för ett motbevis.

Vi undersöker om påståendet i exempel 3 är en ekvivalens.

Exempel 5

Gäller även ekvivalens mellan påståendena nedan?

Gräsmattan har en kvadratisk form   ⇒   Gräsmattans fyra sidor är lika långa

Lösning

Om det är en ekvivalens mellan påståendena ska även följande påstående gälla.

Om gräsmattans fyra sidor är lika långa, gäller att gräsmattan måste ha en kvadratisk form.

Men eftersom att en gräsmatta vars fyra sidor är lika långa inte måste vara kvadratisk, utan lika gärna kan har formen av en romb, har vi ett motbevis som ger att det inte är en ekvivalens.

Till en början kan det kännas lite trögt att genomföra olika bevis men med en del träning, som med allt annat, brukar det fungera!

Exempel i videon

Stämmer resonemanget: ”Simon köper en pizza. $⇒$ Han köper en kebabpizza”?

$3x+1=10 \,\, \Box \,\, x = 3 $, vilken symbol skall användas i rutan $\Box$?

$x>2 \,\, \Box \,\, \text{x är större än 2} $, vilken symbol skall användas i rutan $\Box$?

Bevisa att yttervinkelsatsen stämmer.

Kommentarer

Jack Fredriksson

Implikation två på uppgift 4 säger att en ”liksidig” triangel har två lika stora vinklar, men gäller inte det en ”likbent” triangel?

  Anna Eddler Redaktör (Moderator)

  Hej Jack,

  Det är som du säger, att en likbent triangel har två lika stora vinklar. En liksidig triangel har tre lika stora vinklar. Med har den tre lika stora vinklar, då gäller ju även att en liksidig triangel har två lika stora vinklar.
  Implikationen gäller alltså åt höger. Men inte åt vänster. En triangel med två lika stora vinklar är inte liksidig, utan likbent.

Michel Tosu

Förklaringarna till uppgift 7 & 8 är samma. Uppgift 8 har ingen egen förklaring.

  Simon Rybrand (Moderator)

  Tack för att du sade till om detta, vi kikar på det.


Endast Premium-användare kan kommentera.

██████████████████████████
████████████████████████████████████████████████████

e-uppgifter (9)

 • 1. Premium

  Redigera uppgift Rapportera fel Ändra till korrekt
  (1/0/0)
  E C A
  B 1
  P
  PL
  M
  R
  K
  M NP INGÅR EJ

  Nedan anges två påståenden om Lena.

  Vilken symbol ska stå i rutan mellan de två påståendena för att argumentationen ska vara korrekt?

  Bedömningsanvisningar/Manuell rättning
  Klicka i rutorna och bedöm ditt svar.
  • Rättad
  • +1
  • Rättad
  Se mer:Videolektion: Logik och Bevisföring
  Liknande uppgifter: Bevis ekvivalens Implikation Logik
  Dela med lärare
  Rättar...
 • 2. Premium

  Redigera uppgift Rapportera fel Ändra till korrekt
  (1/0/0)
  E C A
  B
  P
  PL
  M
  R 1
  K
  M NP INGÅR EJ

  Vilket tecken döljer sig bakom fingret?

  Implikation och ekvivalens1-01

  Bedömningsanvisningar/Manuell rättning
  Klicka i rutorna och bedöm ditt svar.
  • Rättad
  • +1
  • Rättad
  Dela med lärare
  Rättar...
 • 3. Premium

  Redigera uppgift Rapportera fel Ändra till korrekt
  (1/0/0)
  E C A
  B 1
  P
  PL
  M
  R
  K
  M NP INGÅR EJ

  Vilken implikation är sann?

  Bedömningsanvisningar/Manuell rättning
  Klicka i rutorna och bedöm ditt svar.
  • Rättad
  • +1
  • Rättad
  Dela med lärare
  Rättar...
 • Så hjälper Eddler dig:
  Videor som är lätta att förstå Övningar & prov med förklaringar
  Allt du behöver för att klara av nationella provet
  Så hjälper Eddler dig:
  Videor som är lätta att förstå Övningar & prov med förklaringar
  Allt du behöver för att klara av nationella provet
  Din skolas prenumeration har gått ut!
  Påminn din lärare om att förnya eller fortsätt plugga med Eddler på egen hand.
  Så funkar det för:
  Elever/Studenter Lärare Föräldrar
  Din skolas prenumeration har gått ut!
  Förnya er prenumeration. Kontakta oss på: info@eddler.se
 • 4. Premium

  Redigera uppgift Rapportera fel Ändra till korrekt
  (1/0/0)
  E C A
  B
  P
  PL
  M
  R 1
  K
  M NP INGÅR EJ

  $x<10$x<10    [     ]   $x$x är positivt.

  Vad skall det stå i hakparentesen?

  Bedömningsanvisningar/Manuell rättning
  Klicka i rutorna och bedöm ditt svar.
  • Rättad
  • +1
  • Rättad
  Dela med lärare
  Rättar...
 • 5. Premium

  Redigera uppgift Rapportera fel Ändra till korrekt
  (1/0/0)
  E C A
  B 1
  P
  PL
  M
  R
  K
  M NP INGÅR EJ

  Vilken implikation är inte sann?

  Bedömningsanvisningar/Manuell rättning
  Klicka i rutorna och bedöm ditt svar.
  • Rättad
  • +1
  • Rättad
  Dela med lärare
  Rättar...
 • 6. Premium

  Redigera uppgift Rapportera fel Ändra till korrekt
  (1/0/0)
  E C A
  B 1
  P
  PL
  M
  R
  K
  M NP INGÅR EJ

  Vad kallas  en matematiska regler som är bevisad?

  Bedömningsanvisningar/Manuell rättning
  Klicka i rutorna och bedöm ditt svar.
  • Rättad
  • +1
  • Rättad
  Liknande uppgifter: Bevis Logik matematisk sats
  Dela med lärare
  Rättar...
 • 7. Premium

  Redigera uppgift Rapportera fel Ändra till korrekt
  (1/0/0)
  E C A
  B 1
  P
  PL
  M
  R
  K
  M NP INGÅR EJ

  Vilket alternativ motsvarar vad matematisk ekvivalens står för?

  Bedömningsanvisningar/Manuell rättning
  Klicka i rutorna och bedöm ditt svar.
  • Rättad
  • +1
  • Rättad
  Dela med lärare
  Rättar...
 • 8. Premium

  Redigera uppgift Rapportera fel Ändra till korrekt
  (1/0/0)
  E C A
  B 1
  P
  PL
  M
  R
  K
  M NP INGÅR EJ

  Vilken ekvivalens är inte sann?

  Bedömningsanvisningar/Manuell rättning
  Klicka i rutorna och bedöm ditt svar.
  • Rättad
  • +1
  • Rättad
  Dela med lärare
  Rättar...
 • 9. Premium

  Redigera uppgift Rapportera fel Ändra till korrekt
  (1/0/0)
  E C A
  B 1
  P
  PL
  M
  R
  K
  M NP INGÅR EJ

   $a+b=b+a$a+b=b+a  [      ] Du kan byta inbördes ordning på termerna utan att ändra summan.

  Vad skall det stå i hakparentesen?

  Bedömningsanvisningar/Manuell rättning
  Klicka i rutorna och bedöm ditt svar.
  • Rättad
  • +1
  • Rättad
  Dela med lärare
  Rättar...

c-uppgifter (5)

 • 10. Premium

  Redigera uppgift Rapportera fel Ändra till korrekt
  (1/1/0)
  E C A
  B 1 1
  P
  PL
  M
  R
  K
  M NP INGÅR EJ

  Följande påståenden är ekvivalenser eller implikationer.
  Markera alla påståenden som är ekvivalenser med symbolen $\Leftrightarrow$ 
  och påståenden som enbart är implikationer med symbol $\Rightarrow$ eller $\Leftarrow$ 

   

  Svar:
  Ditt svar:
  Rätt svar:
  (Korrekta varianter)
  {[{correctAnswer}]}
  Bedömningsanvisningar/Manuell rättning
  Klicka i rutorna och bedöm ditt svar.
  • Rättad
  • +1
  • Rättad
  Se mer:Videolektion: Logik och Bevisföring
  Liknande uppgifter: ekvivalens Geometri Implikation
  Dela med lärare
  Rättar...
 • 11. Premium

  Redigera uppgift Rapportera fel Ändra till korrekt
  (1/2/0)
  E C A
  B 1
  P
  PL
  M
  R 1 1
  K
  M NP INGÅR EJ

  Skriv in lämplig symbol mellan nedanstående påståenden.

  Välj mellan symbolerna ⇐, ⇒ och ⇔. Motivera ditt val.

  Påstående 1:   Ett tals siffersumma är delbart med $9$9
  Påstående 2:   Ett tal är delbart med $3$3.

  Svar:
  Ditt svar:
  Rätt svar:
  (Korrekta varianter)
  {[{correctAnswer}]}
  Bedömningsanvisningar/Manuell rättning
  Klicka i rutorna och bedöm ditt svar.
  • Rättad
  • +1
  • Rättad
  Se mer:Videolektion: Logik och Bevisföring
  Liknande uppgifter: ekvivalens Implikation
  Dela med lärare
  Rättar...
 • 12. Premium

  Redigera uppgift Rapportera fel Ändra till korrekt
  (1/1/0)
  E C A
  B 1
  P
  PL
  M
  R 1
  K
  M NP INGÅR EJ

  Visa att summan av två udda heltal alltid blir ett jämnt heltal.

  Svar:
  Ditt svar:
  Rätt svar:
  (Korrekta varianter)
  {[{correctAnswer}]}
  Bedömningsanvisningar/Manuell rättning
  Klicka i rutorna och bedöm ditt svar.
  • Rättad
  • +1
  • Rättad
  Se mer:Videolektion: Logik och Bevisföring
  Liknande uppgifter: Bevis direkt bevis
  Dela med lärare
  Rättar...
 • 13. Premium

  Redigera uppgift Rapportera fel Ändra till korrekt
  (0/1/0)
  E C A
  B 1
  P
  PL
  M
  R
  K
  M NP INGÅR EJ

  Vilket av alternativen A-C ska stå mellan de två inringade utsagorna nedan?

  Svar:
  Ditt svar:
  Rätt svar:
  (Korrekta varianter)
  {[{correctAnswer}]}
  Bedömningsanvisningar/Manuell rättning
  Klicka i rutorna och bedöm ditt svar.
  • Rättad
  • +1
  • Rättad
  Dela med lärare
  Rättar...
 • 14. Premium

  Redigera uppgift Rapportera fel Ändra till korrekt
  (0/1/0)
  E C A
  B
  P
  PL
  M
  R 1
  K
  M NP INGÅR EJ

  Elin och Sanna diskuterar två utsagor, $P$P och $Q$Q, där

      $P\text{ }:\text{ }x=2$P : x=2 

      $Q\text{ }:\text{ }x^2=4$Q : x2=4 

  Elin påstår: ”Då gäller att $P\text{ }\Rightarrow\text{ }Q$PQ
  Sanna svarar: ”Nej, jag tror att det är tvärtom,  $Q\text{ }\Rightarrow\text{ }P$QP

  Vem har rätt? Motivera ditt svar.

  Svar:
  Ditt svar:
  Rätt svar:
  (Korrekta varianter)
  {[{correctAnswer}]}
  Bedömningsanvisningar/Manuell rättning
  Klicka i rutorna och bedöm ditt svar.
  • Rättad
  • +1
  • Rättad
  Se mer:Videolektion: Logik och Bevisföring
  Liknande uppgifter: Algebra Bevis ekvivalens Implikation
  Dela med lärare
  Rättar...

a-uppgifter (1)

 • 15. Premium

  Redigera uppgift Rapportera fel Ändra till korrekt
  (0/1/1)
  E C A
  B 1 1
  P
  PL
  M
  R
  K
  M NP INGÅR EJ

  Vilken symbol ska stå i rutan mellan nedanstående påståenden? Välj mellan följande symboler:

   $\Rightarrow$ Implikation höger

   $\Leftarrow$ Implikationspil vänster

   $\Leftrightarrow$ Ekvivalenspil

  Svar:
  Ditt svar:
  Rätt svar:
  (Korrekta varianter)
  {[{correctAnswer}]}
  Bedömningsanvisningar/Manuell rättning
  Klicka i rutorna och bedöm ditt svar.
  • Rättad
  • +1
  • Rättad
  Se mer:Videolektion: Logik och Bevisföring
  Dela med lärare
  Rättar...
Så hjälper Eddler dig:
Videor som är lätta att förstå Övningar & prov med förklaringar
Allt du behöver för att klara av nationella provet
Så hjälper Eddler dig:
Videor som är lätta att förstå Övningar & prov med förklaringar
Allt du behöver för att klara av nationella provet
Din skolas prenumeration har gått ut!
Påminn din lärare om att förnya eller fortsätt plugga med Eddler på egen hand.
Så funkar det för:
Elever/Studenter Lärare Föräldrar
Din skolas prenumeration har gått ut!
Förnya er prenumeration. Kontakta oss på: info@eddler.se