...
Kurser Alla kurser Min sida Min sida Provbank Mina prov Min skola Läromedel Blogg Guider Om oss Kontakt Nationella prov Gamla högskoleprov Läxhjälp matematik Priser
Sök Mitt konto Logga ut Elev/lärare
-registrering
Logga in Köp Premium Köp Premium Prova gratis
Genom att använda den här sidan godkänner du våra användarvillkor, vår integritetspolicy och att vi använder cookies.
EXEMPEL I VIDEON
Lägg till som läxa
Lägg till som stjärnmärkt
  Lektionsrapport   Hjälp

Frågor hjälpmarkerade!

Alla markeringar försvinner.

Ta bort markeringar Avbryt
Kopiera länk Facebook Twitter Repetera Rapportera Ändra status
KURSER  / 
Matematik 2b
 /   Nationellt prov Ma2b VT 2014

Nationellt prov Matematik 2b vt 2014 DEL D

Endast Premium- användare kan rösta.
Författare:Simon Rybrand

██████████████████████████
████████████████████████████████████████████████████

X-uppgifter (8)

 • 1. Premium

  Redigera uppgift Rapportera fel Ändra till korrekt
  (2/0/0)
  E C A
  B 1
  P
  PL 1
  M
  R
  K
  M NP INGÅR EJ

  För att kontrollera att alla kanelsnäckor som bakas på ett bageri väger ungefär lika mycket vägs kanelsnäckorna. Det visar sig att vikten är normalfördelad med medelvikten $80$80 gram och standardavvikelsen $3$3 gram.

  Hur många kanelsnäckor kan förväntas väga mer än $86$86 gram, om man en dag bakar $400$400 kanelsnäckor?

  Svar:
  Ditt svar:
  Rätt svar:
  (Korrekta varianter)
  {[{correctAnswer}]}
  Bedömningsanvisningar/Manuell rättning
  Klicka i rutorna och bedöm ditt svar.
  • Rättad
  • +1
  • Rättad
  Se mer:Videolektion: Normalfördelning
  Liknande uppgifter: Normalfördelning statistik
  Dela med lärare
  Rättar...
 • 2. Premium

  Redigera uppgift Rapportera fel Ändra till korrekt
  (2/0/0)
  E C A
  B
  P
  PL 2
  M
  R
  K
  M NP INGÅR EJ

  I figuren nedan är $M$M cirkelns medelpunkt. Punkterna $A,\text{ }B$A, B och $C$C ligger på cirkelns rand.

  Bestäm vinkeln $v$v.

  Svar:
  Ditt svar:
  Rätt svar:
  (Korrekta varianter)
  {[{correctAnswer}]}
  Bedömningsanvisningar/Manuell rättning
  Klicka i rutorna och bedöm ditt svar.
  • Rättad
  • +1
  • Rättad
  Liknande uppgifter: Geometri Randvinkelsatsen
  Dela med lärare
  Rättar...
 • 3. Premium

  Redigera uppgift Rapportera fel Ändra till korrekt
  (2/1/0)
  E C A
  B
  P
  PL
  M
  R 2 1
  K
  M NP INGÅR EJ

  Figuren nedan visar grafen till en andragradsfunktion $f$ƒ  där $f\left(x\right)=ax^2+bx+c$ƒ (x)=ax2+bx+c och där $a$a$b$b och $c$c är konstanter.
  Nationellt prov Ma2b Andragradsfunktioner

  a) Bestäm konstanten $c$c med hjälp av figuren. Motivera.

  b) Vilket av funktionsvärdena $f\left(-5\right)$ƒ (5) eller $f\left(10\right)$ƒ (10) är minst? Motivera.

  Svar:
  Ditt svar:
  Rätt svar:
  (Korrekta varianter)
  {[{correctAnswer}]}
  Bedömningsanvisningar/Manuell rättning
  Klicka i rutorna och bedöm ditt svar.
  • Rättad
  • +1
  • Rättad
  Se mer:Videolektion: Vad är en andragradsfunktion
  Dela med lärare
  Rättar...
 • Så hjälper Eddler dig:
  Videor som är lätta att förstå Övningar & prov med förklaringar
  Allt du behöver för att klara av nationella provet
  Så hjälper Eddler dig:
  Videor som är lätta att förstå Övningar & prov med förklaringar
  Allt du behöver för att klara av nationella provet
  Din skolas prenumeration har gått ut!
  Påminn din lärare om att förnya eller fortsätt plugga med Eddler på egen hand.
  Så funkar det för:
  Elever/Studenter Lärare Föräldrar
  Din skolas prenumeration har gått ut!
  Förnya er prenumeration. Kontakta oss på: info@eddler.se
 • 4. Premium

  Redigera uppgift Rapportera fel Ändra till korrekt
  (0/3/0)
  E C A
  B
  P
  PL
  M 3
  R
  K
  M NP INGÅR EJ

  På hösten då fisket av hummer inleds, auktioneras fångsten ut till högstbjudande.
  Jämförpriset i kr/kg kan då bli väldigt högt.

  Vid auktionen år $2009$2009 blev högsta jämförpriset för hummer  $1130$1130 kr/kg och år $2012$2012 hade det högsta jämförpriset ökat till $102\text{ }000$102 000 kr/kg.

  Anta att ökningen av högsta jämförpriset har varit exponentiell.

  a) Med hur många procent per år har högsta jämförpriset på hummer ökat?

  b) Vad borde högsta jämförpriset för hummer bli vid auktionen år $2014$2014 om det skulle följa samma årliga procentuella utveckling som under perioden år $2009$2009 till år $2012$2012?

  Svar:
  Ditt svar:
  Rätt svar:
  (Korrekta varianter)
  {[{correctAnswer}]}
  Bedömningsanvisningar/Manuell rättning
  Klicka i rutorna och bedöm ditt svar.
  • Rättad
  • +1
  • Rättad
  Dela med lärare
  Rättar...
 • 5. Premium

  Redigera uppgift Rapportera fel Ändra till korrekt
  (0/3/2)
  E C A
  B
  P
  PL
  M 2 2
  R
  K 1
  M NP INGÅR EJ

  En plattläggare gör rektangulära uteplatser genom att lägga kvadratiska trädgårdsplattor enligt ett visst mönster. Han använder grå och svarta plattor, alla med samma storlek.

  I figuren nedan visas uteplats $A$A och uteplats $B$B som plattläggaren lagt. För uteplats $A$A är den totala kostnaden för plattorna $1422$1422 kr. För uteplats $B$B är den totala kostnaden för plattorna $1000$1000 kr.

  a) Beräkna priset för en grå respektive en svart platta.

  Plattläggaren vill snabbt kunna göra kostnadsberäkningar för plattor vid beställning av uteplatser. Han betecknar antalet plattor utmed uteplatsens ena sida med $x$x och antalet plattor utmed uteplatsens andra sida med $y$y, se figur nedan.

  b) Visa att den totala kostnaden för plattorna kan bestämmas med formeln  $K_{\text{tot}}=52x+52y+31,80xy-104$Ktot=52x+52y+31,80xy104 för alla rektangulära uteplatser som är möjliga att lägga. Uteplatserna innehåller alltid både svarta och grå plattor där de svarta plattorna ligger som en ram.

  Svar:
  Ditt svar:
  Rätt svar:
  (Korrekta varianter)
  {[{correctAnswer}]}
  Bedömningsanvisningar/Manuell rättning
  Klicka i rutorna och bedöm ditt svar.
  • Rättad
  • +1
  • Rättad
  Liknande uppgifter: Algebra Linjära ekvationssystem
  Dela med lärare
  Rättar...
 • 6. Premium

  Redigera uppgift Rapportera fel Ändra till korrekt
  (0/2/1)
  E C A
  B
  P
  PL
  M
  R 2 1
  K
  M NP INGÅR EJ

  Demy och Oskar diskuterar hur mycket pengar i kontanter ungdomar i deras egen ålder har med sig till skolan. De bestämmer sig för att göra en undersökning i en klass. Demy och Oskar lämnar ut en lapp med frågan ”Hur mycket pengar har du med dig idag?” och får svar från alla 19 eleverna i klassen. Resultatet redovisar de i lådagrammet nedan.

  Lådagram

  Undersök i vilket/vilka intervall A-D medelvärdet $M$M kan ligga. Motivera.

  A.  $0\le M<6$0M<6

  B.  $6\le M<20$6M<20 

  C.  $20\le M<31$20M<31 

  D.  $31\le M<112$31M<112 

  Svar:
  Ditt svar:
  Rätt svar:
  (Korrekta varianter)
  {[{correctAnswer}]}
  Bedömningsanvisningar/Manuell rättning
  Klicka i rutorna och bedöm ditt svar.
  • Rättad
  • +1
  • Rättad
  Se mer:Videolektion: Percentiler och lådagram
  Liknande uppgifter: lådagram statistik
  Dela med lärare
  Rättar...
 • 7. Premium

  Redigera uppgift Rapportera fel Ändra till korrekt
  (0/0/3)
  E C A
  B
  P
  PL 3
  M
  R
  K
  M NP INGÅR EJ

  Figuren nedan visar graferna till två funktioner $f$ƒ  och  $g$g där  $f\left(x\right)=-x^2+5x$ƒ (x)=x2+5x och  $g\left(x\right)=-2x+15$g(x)=2x+15 

  a) Avståndet $A$A mellan kurvorna i $y$y-led är beroende av värdet av $x$x.
      Bestäm $A$A som funktion av $x$x.

  b) Bestäm det minsta avståndet mellan kurvorna i $y$y-led.

  Svar:
  Ditt svar:
  Rätt svar:
  (Korrekta varianter)
  {[{correctAnswer}]}
  Bedömningsanvisningar/Manuell rättning
  Klicka i rutorna och bedöm ditt svar.
  • Rättad
  • +1
  • Rättad
  Dela med lärare
  Rättar...
 • 8. Premium

  Redigera uppgift Rapportera fel Ändra till korrekt
  (0/0/4)
  E C A
  B 1
  P 1
  PL 1
  M
  R
  K 1
  M NP INGÅR EJ

  I en likbent triangel dras en linje så att linjen delar triangeln i en topptriangel och ett parallelltrapets. Topptriangelns bas blir gemensam med en av sidorna i parallelltrapetset och får längden $9,0$9,0 cm. Topptriangelns andra två sidor blir då $8,0$8,0 cm vardera.

  Beräkna längden av parallelltrapetsets sidor om topptriangeln har lika stor omkrets som parallelltrapetset.

  Svar:
  Ditt svar:
  Rätt svar:
  (Korrekta varianter)
  {[{correctAnswer}]}
  Bedömningsanvisningar/Manuell rättning
  Klicka i rutorna och bedöm ditt svar.
  • Rättad
  • +1
  • Rättad
  Dela med lärare
  Rättar...
Så hjälper Eddler dig:
Videor som är lätta att förstå Övningar & prov med förklaringar
Allt du behöver för att klara av nationella provet
Så hjälper Eddler dig:
Videor som är lätta att förstå Övningar & prov med förklaringar
Allt du behöver för att klara av nationella provet
Din skolas prenumeration har gått ut!
Påminn din lärare om att förnya eller fortsätt plugga med Eddler på egen hand.
Så funkar det för:
Elever/Studenter Lärare Föräldrar
Din skolas prenumeration har gått ut!
Förnya er prenumeration. Kontakta oss på: info@eddler.se