...
Kurser Alla kurser Min sida Provbank Mina prov Min skola Läromedel Förälder Blogg Om oss Kontakt Läxhjälp matemtaik Hjälp & guider
Sök Mitt konto Logga ut Elev/lärare
-registrering
Logga in Prova för 9 kr Skaffa Premium Prova för 9 kr
Hej! Matematikvideo byter namn till Eddler. Allt ska fungera som vanligt. Kontakta oss om du har några frågor.
EXEMPEL I VIDEON   Lektionsrapport   Hjälp Kopiera länk Facebook Twitter Repetera Rapportera Ändra status
 ███████████████
    /        ██████████████████████████

For-loopar

Endast Premium- användare kan rösta.
Författare:Simon Rybrand
Rapportera fel Redigera lektion Redigera text Redigera övning

Övning

Är du ny här? Så här funkar Eddler Premium
 • 600+ videolektioner till gymnasiet och högstadiets matte.
 • 4000+ övningsfrågor med fullständiga förklaringar.
 • Heltäckande för din kursplan. Allt på ett ställe.
 • Träning inför nationella prov och högskoleprovet.
Prova i 7 dagar för 9 kr, sedan endast 89 kr/mån.
Ingen bindningstid. Avsluta när du vill.
Är du ny här? Så här funkar Premium
Förnya ditt betalkonto hos din skola här.
 • 600+ tydliga videolektioner till gymnasiet och högstadiet.
 • 5000+ övningsfrågor med fullständiga förklaringar.
 • Heltäckande för din kurs. Allt på ett ställe.
 • Träning inför nationella prov och högskoleprovet.
Prova i 7 dagarför 9 kr. Sedan endast 89 kr/mån.
Ingen bindningstid. Avsluta när du vill.
89 kr för 6 månader
Ingen bindningstid. Betala 1 gång.
 1. Skriv en for-loop som skriver ut talen 0 till 10 i konsolen. Använd variabeln i för att räkna antalet loopar som körts.

En for-loop används för att göra saker om och om igen i ett program. Det kan exempelvis vara att göra upprepade beräkningar eller skriva ut namn från listor. For satsen skapar en loop som består av tre villkor eller uttryck. Villkoren skrivs inom parenteser och separeras med semikolon. Koden som skall köras i varje loop skrivs inom måsvingar.

for-loop-javascript

Hur skrivs en for-loop i javascript

I for-loopen skriver man villkoren för loopen i parentesen efter for. Vanligt är att man använder tre villkor enligt följande uppbyggnad.

for (Villkor 1, Villkor 2, Villkor 3) {
  Koden som körs varje gång i loopen
}
 1. Villkor 1: Här definieras en räknare och vad denna skall börja på.
 2. Villkor 2: Här definierar vi hur länge loopen skall pågå. Exempelvis kan vi ange att loopen skall köras tills räknaren har nått ett visst tal.
 3. Villkor3: Här anger vi hur mycket som räknaren skall öka varje gång som loopen körs.

Vi kan exempelvis skriva ut texten ”Hej” i konsolen tio gånger med följande for-loop.

for (var counter = 0; counter < 10; counter ++) {
  console.log("Hej");
}

Fördjupning av syntaxen

Vi kan definiera tydligare vad en for loop innehåller genom att fördjupa oss i dess syntax (hur den skrivs).

for ([initialization]; [condition]; [final-expression])
  statement

initialization

Här kan du skriva ett uttryck eller deklarera en variabel. Ofta så är det en räknare som definieras här.

condition

Det här villkoret utvärderas eller körs innan varje loopomgång. Om det här villkoret är true (sant) så körs statement, dvs koden inne i loopen. Om det är false (falskt) så avslutas loopen.

final expression

I det här villkoret är det egentligen ett uttryck som körs i slutet av varje loopomgång. Används oftast för att öka på en räknare.

statement

Den kod som körs i varje loopomgång.

Referensbibliotek

Kommentarer


Endast Premium-användare kan kommentera.